Byla 2S-888-278/2012
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. V. atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. N2-1195-724/2012 pagal ieškovo A. I. ieškinį atsakovei A. V. dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir,

Nustatė

2ieškovas A. I. prašė teismą nustatyti nepilnametės dukters A. I. gyvenamąją vietą su juo, priteisti iš atsakovės A. V. dukters išlaikymui kas mėnesį po 425 Lt, jį paskirti vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teises ir ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti iš atsakovės laikiną išlaikymą nepilnametei dukrai Anastasijai po 425 Lt kas mėnesį.

3Visagino miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartimi prašymą patenkino iš dalies ir dukters išlaikymui iš atsakovės A. V. priteisė po 300 Lt laikiną išlaikymą, lėšas uzufrukto teise pavedant tvarkyti ieškovui. Nurodė, kad ieškovas vienas išlaiko nepilnametę dukrą, šeimoje auga dar penki nepilnamečiai vaikai, o ieškovė yra nusišalinusi nuo dukters išlaikymo.

4Atskiruoju skundu atsakovė A. V. prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį pakeisti ir priteisto laikino išlaikymo dydį sumažinti iki 130 Lt. Nurodo, jog šiuo metu nedirba, jai nustatytas dalinis darbingumas, yra socialiai remtina, augina du nepilnamečius vaikus V. I. ir P. I., kurių išlaikymui ieškovas A. I. lėšų neteikia. Be to, nurodo, kad gyvena nuomojamame bute, yra skolinga už komunalines paslaugas, kuri susidarė ieškovui A. I. gyvenant kartu su savo keturiais vaikais.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą, ieškovas A. I. iš dalies sutinka su skundu. Nurodo, kad nuo 1996 m. iki 2012 m. ginčo šalys periodiškai gyveno kartu, todėl nesutinka su atsakovės teiginiu, kad jis neišlaikė savo vaikų. Teigia, jog jo finansinė būklė labai sunki, yra bedarbis, gauna nedarbo draudimo išmoką ir išmokas vaikams. Be to, turi įsiskolinimą UAB „Visagino komunalininkas“ už suteiktas komunalines paslaugas. Nurodo, kad nepilnamečių vaikų Viktoro ir P. I. išlaikymui iš jo yra priteistos periodinėmis išmokos. Prašo pakeisti atsakovės skundžiamą nutartį ir priteisti iš atsakovės dukters A. I. išlaikymui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Lt.

6Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 dalies nuostatose nustatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

8Laikinosios apsaugos priemonės yra civilinėje byloje teismo pritaikyti apribojimai, draudimai, teisių ir veiksmų sustabdymas, įpareigojimai ir kitos Civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) ar kituose įstatymuose nustatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra laikino išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimas iš vieno sutuoktinio, kol bus priimtas teismo sprendimas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 11 p., 13 p., CK 3.65 str. 1 d., 2 d. 4 p.). Civilinio kodekso (toliau - CK) 3.192 straipsnis numato, jog abu tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas sąlygas vaikui vystytis. Vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo poreikių ir tėvų galimybių poreikius patenkinti. Laikino išlaikymo, kaip laikinosios apsaugos priemonės, pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad iki teismo sprendimo priėmimo vaikai gautų jų būtinuosius poreikius atitinkantį išlaikymą. Laikino išlaikymo dydis yra nustatomas tik preliminariai atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų poreikius bei tėvų turtinę padėtį, išsamiai nevertinant tėvų finansinių galimybių teikti realius vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, išlaikymo dydžio proporcingumo tėvų turtinei padėčiai, nes šios aplinkybės yra nustatomos bylą nagrinėjant iš esmės, tačiau tiek priteisiant išlaikymą, tiek taikant laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo atsižvelgti į šalių turtinę padėtį, jų galimybę teikti išlaikymą. Ieškovas A. I. prašė teismą priteisti iš atsakovės laikiną išlaikymą dukrai Anastasijai, gim. 1996-02-29 po 425 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Iš bylos dokumentų matyti, kad atsakovė A. V. yra bedarbė, nuo 2012-08-01 iki 2012-10-31 jai išmokėta 462,91 Lt nedarbo draudimo išmoka, su ja gyvena du nepilnamečiai vaikai V. I., gim. 1998-09-19 ir P. I., gim. 2000-06-06, atsakovei iki 2012-03-20 nustatytas 55 proc. netektas darbingumas, be to, bylos duomenimis nustatyta, kad jos įsiskolinimas UAB „Visagino komunalininkas“ 7 524,47 Lt (b.l. 11-13). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 18 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-1135-758/2012 iš ieškovo A. I. nepilnamečių vaikų V. I. ir P. I. išlaikymui priteista kas mėnesį po 400 Lt, tačiau duomenų apie vykdomą procesinį sprendimą, nepateikta (CPK 179 str. 3 d.). Paminėti duomenys leidžia konstatuoti, jog atsakovės materialinė padėtis yra sudėtinga ir įrodymų, kad ji šiuo metu turi galimybę teikti priteistą išlaikymą, nėra. Ieškovo pateiktais duomenimis jis augina šešis vaikus (b. l. 4). Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažyma patvirtinta, jog A. I. yra socialiai remtinas ir už laikotarpį nuo 2011-09-01 iki 2012-10-01 gavo 19 422,53 Lt socialinių išmokų, t.y., vidutiniškai po 1 494 Lt kas mėnesį (b. l. 5). Ieškovas darbo biržoje įregistruotas nuo 2011-12-13 ir už laikotarpį nuo 2012-07-01 iki 2012-09-30 jam išmokėta 800,27 Lt nedarbo draudimo išmokų (b. l. 6). Iš pateiktų duomenų matyti, jog jis, kaip ir atsakovė yra skolingas UAB „Visagino komunalininkas“ 13 473,98 Lt už suteiktas komunalines ir eksploatacines paslaugas (b. l. 16). Nors minėti duomenys leidžia konstatuoti, kad A. I. materialinė padėtis yra sudėtinga, tačiau ieškovas, skirtingai nei atsakovė, yra darbingas, todėl turi galimybę gauti darbines pajamas. Teismui nepateikti duomenys apie šalių dukters A. būtinų išlaidų dydį, jos sveikatos būklę, todėl įvertinus, kad išlaikymą vaikui turi teikti abu tėvai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog iš atsakovės priteistas 300 Lt laikino išlaikymo dydis šiuo metu neatitinka A. V. turtinės padėties. Dėl paminėto, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą esant pagrindui priteistą laikiną išlaikymą mažinti iki 150 Lt, nes tokia laikinoji apsaugos priemonė, yra proporcinga tėvų turtinei padėčiai bei iš esmės pakankama, kad bylos nagrinėjimo metu būtų išvengta neigiamų padarinių nepilnamečio vaiko interesams. Atkreiptinas dėmesys, kad pasikeitus aplinkybėms (vaiko poreikiams ir pan.), pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti keičiamos bylos nagrinėjimo metu.

9Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl laikino išlaikymo dydžio, tinkamai neįvertino šalių turtinės padėties, todėl nutartis keistina (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

11Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį pakeisti ir iš atsakovės A. V. (a. k. ( - ) priteistą 300 Lt kas mėnesį mokėtiną laikiną išlaikymą nepilnametei dukrai A. I. (a.k. ( - ) sumažinti iki 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimt Lt).

12Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai