Byla 1A-388-202/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. nuosprendžio, kuriuo V. B. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir nuteista:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Valdimaro Bavėjano (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Viktoro Kažio, Aloyzo Kruopio, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, nuteistosios gynėjui advokatui Rimantui Prėskieniui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinio ieškovo Lietuvos plaukimo federacijos ir jo atstovo advokato Pauliaus Čerkos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. nuosprendžio, kuriuo V. B. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir nuteista:

2- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

3- pagal BK 222 straipsnio 1 dalį 100 MGL dydžio bauda;

4- pagal BK 300 straipsnio 1 dalį 100 MGL dydžio bauda.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir V. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams.

6Vadovaujantis BK 75 straipsniu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija), paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant V. B. neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, dirbti ir per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį atlyginti Lietuvos plaukimo federacijai priteistą turtinę žalą.

7Priteista iš V. B. Lietuvos plaukimo federacijai 13870,30 Eur turtinei žalai atlyginti ir 300 Eur proceso išlaidų.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

91.V. B. nuteista už tai, kad suklastojo tikrą dokumentą ir žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, o būtent: ji, gavusi Lietuvos plaukimo federacijos prezidento E. V. nurodymą organizuoti Lietuvos plaukimo federacijos audito atlikimą dėl finansinių ataskaitų, siekdama išvengti turto pasisavinimo galimo išaiškinimo, savo gyvenamosiose patalpose ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, ne vėliau kaip 2015-03-30 suklastojo tikrą dokumentą – 2015-03-27 nepriklausomos Apskaitos ir kontrolės UAB ( - ) auditorės M. L. išvadą dėl finansinių ataskaitų skirtą Lietuvos plaukimo federacijai, panaudodama 2014-02-28 nepriklausomo auditoriaus išvadą, išduotą auditorės M. L. pažymėjimo Nr. ( - ), uždėjusi ant išvados lapelį į datai skirtą vietą su kita data, kopijavimo aparatu padarė šio dokumento kopiją su nauja data nekeisdama audito išvados teksto - bei šią suklastotą nepriklausomo audito išvadą 2015-03-30 panaudojo, nusiuntusi Lietuvos plaukimo federacijos direktoriui E. V. elektroniniu paštu iš ( - ) į ( - ), kuris manydamas, jog nepriklausomo audito išvada yra tikra, ją pristatė 2015-03-31 vykusioje Lietuvos plaukimo federacijos konferencijoje,

101.1. tęsdama nusikalstamą veiką ne vėliau kaip 2016-02-08 analogiškomis aplinkybėmis suklastojo 2016-02-08 nepriklausomos Apskaitos ir kontrolės UAB ( - ) auditorės M. L. išvadą dėl finansinių ataskaitų skirtą Lietuvos plaukimo federacijai, panaudodama 2014-02-28 nepriklausomo auditoriaus išvadą, išduotą auditorės M. L. pažymėjimo Nr. ( - ), uždėjusi ant išvados lapelį į datai skirtą vietą su kita data, kopijavimo aparatu padarė šio dokumento kopiją su nauja data nekeisdama audito išvados teksto - bei šią suklastotą nepriklausomo audito išvadą panaudojo nusiuntusi Lietuvos plaukimo federacijos prezidentui E. V. elektroniniu paštu iš ( - ) į ( - ), kuris manydamas, jog nepriklausomo audito išvada yra tikra, ją pristatė 2016-02-15 vykusioje Lietuvos plaukimo federacijos konferencijoje,

111.2. tęsdama nusikalstamą veiką ne vėliau kaip 2016-11-21, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, analogiškomis aplinkybėmis suklastojo tikrą dokumentą – 2016-11-21 nepriklausomos Apskaitos ir kontrolės UAB ( - ) auditorės M. L. išvadą dėl finansinių ataskaitų skirtą Lietuvos plaukimo federacijai, panaudodama 2014-02-28 nepriklausomo auditoriaus išvadą, išduotą auditorės M. L. pažymėjimo Nr. ( - ), uždėjusi ant išvados lapelį į datai skirtą vietą su kita data, kopijavimo aparatu padarė šio dokumento kopiją su nauja data, nekeisdama audito išvados teksto bei šią suklastotą nepriklausomo audito išvadą panaudojo 2016-11-21 nusiuntusi Lietuvos plaukimo federacijos prezidentui E. V. elektroniniu paštu iš ( - ) į ( - ), kuris manydamas, jog nepriklausomo audito išvada yra tikra, ją pristatė 2016-11-23 vykusioje Lietuvos plaukimo federacijos konferencijoje. Šiais veiksmais V. B. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

122. V. B. nuteistas ir už tai, kad pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, o būtent: ji, būdama Lietuvos plaukimo federacijos (įm. k. ( - ), buveinės adresas ( - )) buhaltere ir Federacijos prezidento sutikimu disponuodama bendrovės lėšomis banko sąskaitose, turėdama priėjimą prie plaukimo federacijos banko sąskaitų ir vykdydama pinigų pervedimus, laikotarpiu nuo 2014-04-28 iki 2016-06-30 pasisavino jos žinioje buvusį svetimą – Lietuvos plaukimo federacijos - turtą iš bendrovės AB SEB banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) į jai priklausančią AB SEB banko asmeninę sąskaitą Nr. ( - ) neturėdama teisėto pagrindo, atlikusi pavedimus:

132.1. 2014-04-28 pervedė 18 706,34 Lt, kas atitinka 5 417,73 EUR, panaudojusi tikrą dokumentą, 2014-03-27 Didžiosios Britanijos (Anglijos) ( - ) išrašytą Lietuvos plaukimo federacijai sąskaitą Nr. 298 18 540,00 Lt sumai, kuris jau buvo įtrauktas į federacijos apskaitą bei buvo apmokėtas, pavedimo pagrindu įrašydama ( - )“,

142.2. 2015-05-31 pervedė 1 807,26 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama ( - ), į apskaitą neįtraukusi jokio dokumento pagrindžiančio pavedimą,

152.3. 2015-11-27 pervedė 4 145,31 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama ( - ), į apskaitą neįtraukusi jokio dokumento pagrindžiančio pavedimą,

162.4. 2016-05-20 pervedė 1 500 EUR, panaudojusi tikrą dokumentą, UAB ( - ) Lietuvos plaukimo federacijai išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (2016-04-14 Nr. VES1096586, 333,63 EUR sumai ir 2016-04-13 Nr. VES1096945, 1 293,58 EUR sumai), kuris jau buvo įtrauktas į federacijos apskaitą bei buvo apmokėtas, pavedimo pagrindu įrašydama „VES1096586“,

172.5. 2016-06-30 pervedė 1 000 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama „Avanso apyskaita“, į apskaitą neįtraukusi jokio dokumento pagrindžiančio pavedimą, viso į savo sąskaitą pervedė 13 870,30 EUR, kuriuos panaudojo savo reikmėms mokėdama už paslaugas, atsiskaitydama už perkamas prekes, kitus pinigus išgrynindama. Šiais veiksmais V. B. padarė nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje.

183. V. B. nuteistas ir už tai, kad laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2016-06-30, būdama Lietuvos plaukimo federacijos (įm. k. ( - ), kurios buveinės adresas ( - ) buhaltere ir būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, teisingą buhalterinės apskaitos dokumentų surašymą ir išsaugojimą, apgaulingai tvarkė teisės aktais reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti juridinio asmens turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o būtent: pažeisdama Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06, Nr. IX-574) 19 straipsnio 1 dalies nurodymus, kad „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, 2 dalį „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo“, bei pažeisdama Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (2004-03-30 Nr. IX-2084) 12 straipsnio 1 dalį<...> privatūs juridiniai asmenys privalo: „1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės“, tyčia neišsaugojo Lietuvos plaukimo federacijos buhalterinės apskaitos dokumentų (darbo užmokesčio dokumentų nuo 2014 m. 9 mėn., gautų sąskaitų 2014 m. ir 2015 m., avanso apyskaitos dokumentų nuo 2015 m. iki 2016 m. ir kitų), dėl šių teisės aktų nesilaikymo iš dalies negalima nustatyti asmens – Lietuvos plaukimo federacijos – tiriamojo laikotarpio turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, nes ikiteisminio tyrimo metu atkūrus kompiuteryje „Samsung“, kuriuo naudojosi Federacijos buhalterė V. B. buvusią informaciją (kuri buvo ištrinta ir vėliau atkurta) nėra Lietuvos plaukimo federacijos tiriamojo laikotarpio (nuo 2013-01-01 iki 2016-06-30) detalių buhalterinių sąskaitų registrų (apyvartos žiniaraščių), kuriuose atsispindėtų tos buhalterinės sąskaitos kiekviena ūkinė operacija ar įvykis, laikotarpio pradžios ir pabaigos likučiai, bei lėšų judėjimas buhalterinėje sąskaitoje (ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų), siekdama paslėpti neteisėtą Federacijos lėšų pervedimą iš Federacijos sąskaitos į savo asmeninę sąskaitą:

193.1. 2014-04-28 pervedė 18 706,34 Lt, kas atitinka 5 417,73 EUR, panaudojusi tikrą dokumentą, 2014-03-27 Didžiosios Britanijos (Anglijos) ( - ) išrašytą Lietuvos plaukimo federacijai sąskaitą Nr. 298 18 540,00 Lt sumai kuris jau buvo įtrauktas į federacijos apskaitą bei buvo apmokėtas, pavedimo pagrindu įrašydama ( - ),

203.2. 2015-05-31 pervedė 1 807,26 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama ( - ), į apskaitą neįtraukusi jokio dokumento pagrindžiančio pavedimą,

213.3. 2015-11-27 pervedė 4 145,31 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama ( - ), į apskaitą neįtraukusi jokio dokumento pagrindžiančio pavedimą,

223.4. 2016-05-20 pervedė 1 500 EUR, panaudojusi tikrą dokumentą, UAB ( - ) Lietuvos plaukimo federacijai išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (2016-04-14 Nr. VES1096586, 333,63 EUR sumai ir 2016-04-13 Nr. VES1096945, 1 293,58 EUR sumai), kuris jau buvo įtrauktas į federacijos apskaitą bei buvo apmokėtas, pavedimo pagrindu įrašydama „VES1096586“,

233.5. 2016-06-30 pervedė 1 000 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama „Avanso apyskaita“, į apskaitą neįtraukusi jokio dokumento pagrindžiančio pavedimą, viso į savo sąskaitą pervedė 13 870, 30 EUR, taip juos pasisavindama, dėl šių pažeidimų iš dalies negalima nustatyti Lietuvos plaukimo federacijos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Šiais veiksmais V. B. padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

244. Civilinis ieškovas Lietuvos plaukimo federacija ir jo atstovas advokatas Paulius Čerka apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. nuosprendį pakeisti ir nurodyti, kad Lietuvos plaukimo federacijos civilinio ieškinio dalis dėl 1869,30 Eur sumos kompensacinių palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo yra paliekama nenagrinėta.

254.1. Apeliantai skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalimi, kurioje teismas nors ir pagrįstai nustatė, kad civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje dėl kompensacinių ir procesinių palūkanų negali būti pareikštas, tačiau nenurodė, ar šie ieškinio reikalavimai yra atmetami (taip užkertant kelią juos pareikšti civilinėje byloje dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 112 straipsnio 4 dalies apribojimo), ar yra paliekami nenagrinėtais (taip paliekant teisę civiliniam ieškovui pažeistas teises įgyvendinti civilinio proceso tvarka). Apeliantų nuomone, skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis turėtų būti pakeistas BPK 328 straipsnio 4 punkto pagrindu, kadangi nuosprendyje nenurodytas teismo sprendimas dėl civilinio ieškinio reikalavimų priteisti kompensacines ir procesines palūkas procesinės baigties, kuri vadovaujantis BPK 307 straipsnio 6 dalimi, BPK 113 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 293 straipsnio 1 punktu ir kasacinės instancijos teismo suformuota praktika, turėtų būti tokių ieškinio reikalavimų palikimas nenagrinėtais. Pirmosios instancijos teismui konstatavus, kad byloje pareikšto ieškinio reikalavimai dėl kompensacinių ir procesinių palūkanų priteisimo negali būti civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje dalyku, apeliantų teigimu, turėjo būti taikomos taisyklės, reglamentuojančios pareikštų civilinio ieškinio reikalavimų, kurie nenagrinėtini baudžiamojoje byloje, procesinę baigtį ir jų pagrindu priimamas procesinis sprendimas. Kadangi baudžiamojo proceso įstatyme nėra įtvirtintų taisyklių, nustatančių kokį sprendimą teismas turėtų priimti dėl baudžiamojoje byloje nenagrinėtinų civilinio ieškinio reikalavimų procesinės baigties, turėtų būti vadovaujamasi BPK 113 straipsnio 2 dalies nuostata.

264.2. Vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 punkto nuostata, kai byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka, byla teismo nutartimi yra nutraukiama. Apeliantų nuomone, vadovaujantis nurodytomis procesinės teisės nuostatomis, byla dalyje pagal civilinio ieškinio reikalavimus dėl kompensacinių ir procesinių palūkanų priteisimo turėjo būti nutraukta ir šie civilinio ieškinio reikalavimai palikti nenagrinėtais, nes tokius reikalavimus atmetus, vadovaujantis BPK 112 straipsnio 4 dalies nuostata, būtų užkertamas kelias civiliniam ieškovui pažeistas materialiąsias civilines teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.240 straipsnio 1 dalyje, 6.37 straipsnio 2 dalyje, 6.210 straipsnio 1 dalyje, apginti civilinio proceso tvarka.

275. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokurorė ir nuteistosios gynėjas prašė civilinio ieškovo ir jo atstovo apeliacinį skundą atmesti.

286. Civilinio ieškovo Lietuvos plaukimo federacijos ir jo atstovo advokato Pauliaus Čerkos apeliacinis skundas atmetamas.

297. Civilinis ieškovas ir jo atstovas apeliaciniame skunde paties pirmosios instancijos teismo sprendimo civilinio ieškinio dalyje iš esmės neginčija, t. y . sutinka su teismo išvada, kad 1869,30 Eur kompensacinės palūkanos ir 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos baudžiamojoje byloje negalėjo būti priteistos. Apeliantai, vadovaudamiesi BPK 113 straipsnio 2 dalies ir CPK 293 straipsnio 1 punkto nuostatomis, prašo bylą dalyje dėl procesinių palūkanų priteisimo nutraukti ir šiuos reikalavimus palikti nenagrinėtais.

308. Pagal CK nuostatas palūkanos gali atlikti : a) mokėjimo funkciją arba b) kompensacinę funkciją. Prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų priskirtinos ir procesinės palūkanos, numatytos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad procesinės palūkanos priskirtinos prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų, todėl CK 6.210 straipsnio nuostatos dėl palūkanų dydžių taikytinos ir procesinėms palūkanoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ,,Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo apžvalga“, AC-37-1, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

319. Taigi procesinės palūkanos atlieka skatinamąją ir kompensacinę funkciją. Procesinių palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga aiškiai ir imperatyviai nustatyta CK 6.37 straipsnio 2 dalyje. Iš įstatymo tiesiogiai seka, kad procesinės palūkanos mokamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tai reiškia, kad procesinėmis palūkanomis atlyginama ne tiesioginė žala, o nuostoliai, susidarę nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl procesinių palūkanų priteisimo, turi vadovautis CK 6.37 straipsnio 2 dalies nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007).

3210. Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Baudžiamajame procese gali būti atlyginama tik ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė ir tarp nusikalstamos veikos, kurią padaro kaltu pripažintas asmuo, ir atsiradusios žalos turi būti teisinis priežastinis ryšys. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 30 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-304-976/2016). Taigi procesinės palūkanos nepatenka nei į turtinės, nei į neturtinės žalos kategoriją. Procesinėmis palūkanomis yra kompensuojami nuostoliai, padaryti ne tiesiogiai nusikalstamais veiksmais, o neteisėtais veiksmais padarytos žalos, savalaikiu neatlyginimu.

3311. Kaip jau minėta, procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Nagrinėjamu atveju turtinės žalos dydis ginčijamas apeliacinės instancijos teisme. BPK 336 straipsnio 2 dalis numato, jog nuosprendis įsiteisėja nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis šioje byloje įsiteisės apeliacinės instancijos teismo sprendimo paskelbimo dieną – 2018 m. spalio 11 d. Todėl ir pareiga vykdyti teismo nustatytą prievolę nuteistajai atsiras tik nuosprendžiui įsiteisėjus ir pateikus jį vykdyti. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo kalbėti ir apie prievolės atlyginti nusikaltimu padarytą žalą pažeidimą. Esant šioms aplinkybėms, reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo laikytinas priešlaikiniu, o nuorodos į BPK 113 straipsnio 2 dalį ir CPK 293 straipsnio 1 pinktą netinkamos.

3412. Pažymėtina ir tai, kad tiek Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, tiek teismų praktikoje yra imperatyviai ir vienodai nurodomas procesinių palūkanų skaičiavimo laikotarpis – nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis tokiu teisės aiškinimu, atsakovas deliktiniuose teisiniuose santykiuose būtų preziumuojamas skolininku nuo ieškinio priėmimo ir jam, priimant sprendimą atgaline data, būtų skaičiuojamos procesinės palūkanos nuo ieškinio pareiškimo, nepriklausomai nuo to, kiek užtruko teismo procesas ir kieno iniciatyva jis buvo tęsiamas. Pagal tokį teisinį reguliavimą, siekdamas išvengti procesinių palūkanų priteisimo, atsakovas turėtų iš anksto, dar nepriėmus teismui sprendimo, atlyginti visą žalą pagal pareikštą ieškinį. Įtvirtinus tokį ginčo sprendimo būdą, iš esmės pasunkinama atsakovo teisė ginčyti savo kaltę ir ieškinio dydį baudžiamajame procese, o ieškovui sukuriamos prielaidos piktnaudžiauti teise. Tokia situacija yra nesuderinama su nekaltumo prezumpcija.

3513. Kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde suformuluotas prašymas civilinio ieškinio dalį dėl procesinių palūkanų priteisimo palikti nenagrinėtu šiuo atveju prieštarauja pačiai procesinių palūkanų paskirčiai ir BPK 115 straipsnio 2 dalies nuostatoms, nes akivaizdu, kad civilinis ieškinys, kurio dar nebuvo teisinio pagrindo reikšti, negali būti paliekamas nenagrinėtu, o byla nutraukta.

3614. Iš skundžiamo nuosprendžio rezoliucinės dalies seka, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš V. B. 13870,30 Eur Lietuvos plaukimo federacijai, ieškinio dalį dėl kompensacinių palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo atmetė. Toks sprendimas, įvertinus jau aptartą teismų praktiką, teisės normas, reglamentuojančias žalos atlyginimą baudžiamajame procese, ir procesinių palūkanų paskirtį bei priteisimo sąlygas civilinėje teisėje, yra teisėtas ir pagrįstas.

3715. Nustačius, kad pareiga vykdyti prievolę nuteistajai V. B. atsiras tik po nuosprendžio įsiteisėjimo ir jo pateikimo vykdyti, BPK 112 straipsnio 4 dalyje numatytas draudimas reikšti tą patį ieškinį (jeigu pareiga nevykdoma) civilinio proceso tvarka šiuo atveju negali būti taikomas.

3816. Esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nenustatyta, apeliacinio skundo ribose nuosprendis teisėtas ir pagrįstas.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40civilinio ieškovo Lietuvos plaukimo federacijos ir jo atstovo advokato Pauliaus Čerkos apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;... 3. - pagal BK 222 straipsnio 1 dalį 100 MGL dydžio bauda;... 4. - pagal BK 300 straipsnio 1 dalį 100 MGL dydžio bauda.... 5. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 6. Vadovaujantis BK 75 straipsniu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija),... 7. Priteista iš V. B. Lietuvos plaukimo federacijai 13870,30 Eur turtinei žalai... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 9. 1.V. B. nuteista už tai, kad suklastojo tikrą dokumentą ir žinomai... 10. 1.1. tęsdama nusikalstamą veiką ne vėliau kaip 2016-02-08 analogiškomis... 11. 1.2. tęsdama nusikalstamą veiką ne vėliau kaip 2016-11-21, ikiteisminio... 12. 2. V. B. nuteistas ir už tai, kad pasisavino jos žinioje buvusį didelės... 13. 2.1. 2014-04-28 pervedė 18 706,34 Lt, kas atitinka 5 417,73 EUR, panaudojusi... 14. 2.2. 2015-05-31 pervedė 1 807,26 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama ( - ), į... 15. 2.3. 2015-11-27 pervedė 4 145,31 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama ( - ), į... 16. 2.4. 2016-05-20 pervedė 1 500 EUR, panaudojusi tikrą dokumentą, UAB ( - )... 17. 2.5. 2016-06-30 pervedė 1 000 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama „Avanso... 18. 3. V. B. nuteistas ir už tai, kad laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2016-06-30,... 19. 3.1. 2014-04-28 pervedė 18 706,34 Lt, kas atitinka 5 417,73 EUR, panaudojusi... 20. 3.2. 2015-05-31 pervedė 1 807,26 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama ( - ), į... 21. 3.3. 2015-11-27 pervedė 4 145,31 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama ( - ), į... 22. 3.4. 2016-05-20 pervedė 1 500 EUR, panaudojusi tikrą dokumentą, UAB ( - )... 23. 3.5. 2016-06-30 pervedė 1 000 EUR, pavedimo pagrindu įrašydama „Avanso... 24. 4. Civilinis ieškovas Lietuvos plaukimo federacija ir jo atstovas advokatas... 25. 4.1. Apeliantai skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžio... 26. 4.2. Vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 punkto nuostata, kai byla... 27. 5. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokurorė ir nuteistosios... 28. 6. Civilinio ieškovo Lietuvos plaukimo federacijos ir jo atstovo advokato... 29. 7. Civilinis ieškovas ir jo atstovas apeliaciniame skunde paties pirmosios... 30. 8. Pagal CK nuostatas palūkanos gali atlikti : a) mokėjimo funkciją arba b)... 31. 9. Taigi procesinės palūkanos atlieka skatinamąją ir kompensacinę... 32. 10. Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 33. 11. Kaip jau minėta, procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų... 34. 12. Pažymėtina ir tai, kad tiek Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,... 35. 13. Kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde suformuluotas prašymas civilinio... 36. 14. Iš skundžiamo nuosprendžio rezoliucinės dalies seka, kad pirmosios... 37. 15. Nustačius, kad pareiga vykdyti prievolę nuteistajai V. B. atsiras tik po... 38. 16. Esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nenustatyta,... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 40. civilinio ieškovo Lietuvos plaukimo federacijos ir jo atstovo advokato...