Byla 2YT-937-1025/2019
Dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Giedrius Jonauskas, uždaroji akcinė bendrovė „Lex maris“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta Matulevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Stellar Navigation“ skundą dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Giedrius Jonauskas, uždaroji akcinė bendrovė „Lex maris“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja pateikė antstoliui Giedriui Jonauskui skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0091/18/01429. Skundu prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti antstolio Giedriaus Jonausko veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0091/18/01429, apribojant pareiškėjos UAB „Stellar Navigation“ teisę disponuoti 2204,53 Eur lėšų, esančių atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. ( - ), AB SEB bankas. Nurodė, jog pareiškėjos (skolininkės) buveinė yra Vilniuje, nekilnojamojo turto ar vertingo kilnojamojo turto bendrovė neturi Klaipėdoje, todėl vykdomasis dokumentas Klaipėdoje veikiančio antstolio G. Jonausko buvo priimtas vykdyti ir vykdomoji byla užvesta neteisėtai. Kadangi vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti neteisėtai, todėl visi po vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti sekę antstolio veiksmai taip pat yra neteisėti.

5Suinteresuotas asmuo antstolis Giedrius Jonauskas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjos skundą, 2018-11-19 patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino, argumentuodamas tuo, joj vykdomasis dokumentas priimtas teisėtai, remiantis CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcija, išieškotojo nurodyta informacija ir skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams.

6Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko 2018-09-25 įsakymu Nr. 1V-189 „Dėl bylų skyrimo Klaipėdos rajono rūmams“ byla perduota nagrinėti Klaipėdos rajono rūmams. Skundas ir vykdomoji byla Nr. 0091/18/01429 Klaipėdos rajono rūmams pateikta 2018-11-22. Skundas 2018-11-30 nutartimi priimtas.

7Pareiškėja pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog antstolis neteisėtai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, nes jis priimtas ne pagal skolininkės buveinės vietą. Taip pat pareiškėja pateikė prašymą priteisti iš antstolio jos patirtas 72,60 Eur bylinėjimosi išlaidas.

8Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų nepateikė.

9Teismas

konstatuoja:

10skundas tenkintinas.

11Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog 2018-10-05 suinteresuotas asmuo UAB „Lex maris“ pateikė antstoliui Giedriui Jonauskui prašymą priimti Klaipėdos apygardos teismo 2018-09-11 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 2117,03 Eur išlaidų advokato pagalbai bei 87,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme išieškojimo iš UAB „Stellar Navigation“ išieškotojos UAB „Lex maris“ naudai, nurodant skolininkės UAB „Stellar Navigation“ adresą Taikos pr. 52C, Klaipėda (vykd. b. l. 1). Vykdomojoje byloje nėra duomenų, ar antstolis Giedrius Jonauskas, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, patikrino Antstolių informacinėje sistemoje duomenis apie skolininkę UAB „Stellar Navigation“. Antstolis Giedrius Jonauskas 2018-10-17 patvarkymu Nr. S-18-91-10549 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, nurodydamas skolininkės buveinės adresą Taikos pr. 52C, Klaipėda, 2018-10-17 patvarkymu Nr. S-18-91-10559 apskaičiavo vykdymo išlaidas, 2018-10-17 raginimu įvykdyti sprendimą Nr. S-18-91-10558 paragino skolininkę įvykdyti sprendimą, 2018-11-07 nurodė priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-18-91-11268 (vykd. b.l. 3-13). Antstolis procesiniuose dokumentuose: 2018-10-17 patvarkyme, kuriuo priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2018-10-17 patvarkyme, kuriuo apskaičiavo vykdymo išlaidas, 2018-10-17 raginime įvykdyti sprendimą, kuriuos siuntė skolininkei nurodė skolininkės adresus: Taikos pr. 52C, Klaipėda, Laisvės pr. 125, Vilnius, (vykd. b.l. 2-4), o 2018-11-07 nurodyme priverstinai nurašyti pinigines lėšas nurodytą adresą Taikos pr. 52, Klaipėda nubraukė ir užrašė Vilnius (b.l. 13). Skolininkei dokumentai įteikti adresu Laisvės per. 125, Vilnius (b. l. 6). Iš internetinio puslapio www.antstoliurumai.lt nustatyta, jog antstolio Giedriaus Jonausko kontoros buveinė Tiltų g. 24, Klaipėdoje.

12Pareiškėja skunde teigia, jog vykdomasis dokumentas Klaipėdoje veikiančio antstolio G. Jonausko buvo priimtas vykdyti ir vykdomoji byla užvesta neteisėtai, nes jos buveinė yra Vilniuje, nekilnojamojo turto ar vertingo kilnojamojo turto bendrovė neturi Klaipėdoje.

13Antstolis, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, 2018-11-19 patvarkymu dėl skolininkės skundo nurodė, jog vykdymo vieta nustatyta, pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką bei pagal išieškotojo pateiktus duomenis.

14Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolis, vykdydamas įstatymų nustatytas funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, civilinio proceso principais (Antstolių įstatymo 3 str.). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas antstolis atlieka vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso VI dalies normomis bei jų įgyvendinimo tvarką reglamentuojančia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija bei kitais norminiais teisės aktais. Sprendimų vykdymo instrukcijos ir kitų norminių teisės aktų reikalavimai atliekant vykdymo veiksmus privalomi visiems asmenims (CPK 583 str. 2 d.). Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

15Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 str. 3 d.). Vienas įstatymo reikalavimų, kad antstolio veikla būtų teisėta, yra tas, jog antstolis vykdymo ir kitus įstatymuose nurodytus veiksmus atlieka savo aptarnaujamoje teritorijoje (CPK 590 str. 3 d.). CPK 590 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje. Tai reiškia, kad antstolis prieš priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti privalo patikrinti, ar yra CPK 590 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, t. y. įsitikinti, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas jo aptarnaujamoje teritorijoje (CPK 590 str.). Nurodytų sąlygų nebuvimas yra akivaizdi kliūtis priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus (CPK 651 str. 2 d. 2 p.) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103-378/2016).

16CPK 651 straipsnyje nustatyti reikalavimai antstoliui prieš priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 punkte taip pat nurodyta, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 straipsnio 2 dalyje, vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Taigi antstolis, vadovaudamasis CPK 651 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Sprendimų vykdymo instrukcija, prieš priimdamas vykdyti išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą, privalėjo patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą bei pradėti vykdomąjį dokumentą. Pirmiausia antstolis turėjo patikrinti skolininkės, kuri yra juridinis asmuo, buveinę, kad galėtų nustatyti ar dokumentas vykdytinas jo teritorijoje ir patikrinti kitus CPK 651 straipsnyje nustatytus pagrindus priimti vykdomąjį dokumentą.

17VĮ Registrų centro duomenimis juridinio asmens UAB „Stellar Navigation“ buveinės adresas įregistruotas Laisvės pr. 125, Vilnius (vykd. b.l. 12). Į viešą registrą pateikti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 str.). Duomenų, jog skolininkės buveinė vykdomojo dokumento pateikimo metu buvo Klaipėdoje, taip pat jog skolininkė turėtų turto antstolio G. Jonausko aptarnaujamoje veiklos teritorijoje, nėra.

18Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, nurodė, kad vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti pagal skolininkės buveinės adresą Taikos pr. 52C, Klaipėda, tačiau patvarkyme priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą adresavo skolininkei ne tik adresu Taikos pr. 52C, Klaipėda, bet ir adresu esančiu Laisvės pr. 125, Vilniuje, o tai leidžia daryti išvadą, jog antstolis turėjo duomenų apie skolininkės buveinės vietą, ko pasekmėje, antstolis patikrinęs VĮ „Registrų centras“ duomenis apie juridinio asmens įregistruotą buveinę bei nustatęs, jog yra Vilniuje, taip pat nesant duomenų, jog skolininkė turi turto antstolio aptarnaujamoje veiklos teritorijoje, privalėjo vykdomojo dokumento nepriimti ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui (CPK 651 str. 1 d., 2 d. 2 p.). Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, jog antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, nesilaikė CPK 590 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto reglamentavimo ir vykdomąją bylą užvedė ne pagal skolininkės buveinės vietą ar jos turto buvimo vietą. Antstolis esant akivaizdžioms kliūtims neteisėtai priėmė vykdomąjį dokumentą ir pradėjo vykdymo veiksmus ne jo veiklos teritorijoje.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, jog vykdymo procesą įstatymas reglamentuoja imperatyviai, todėl antstolio atlikti vykdymo veiksmai nesilaikant įstatymo nuostatų laikytini atlikti viršijant savo įgaliojimus, todėl pripažintini neteisėti. Nustačius, jog antstolis vykdymo procesą pradėjo nepagrįstai pažeidžiant CPK 651 straipsnio 2 dalies 2 punkte, CPK 590 straipsnio 2 dalyje nustatytas teisės normas, todėl visi antstolio vykdomojoje byloje atlikti veiksmai bei priimti procesiniai dokumentai - patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, raginimas bei nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0091/18/01429 yra pripažintini neteisėtais ir naikintini, o skundas laikytinas pagrįstu ir tenkintinu.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Pareiškėja 2019-01-07 pateikė prašymą priteisti iš antstolio Giedriaus Jonausko patirtas 72,60 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato padėjėjo paslaugas.

22CPK 443 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog teismas ypatingosios teisenos byloje priteisia bylinėjimosi išlaidas, kai šalių interesai yra priešingi. Nagrinėjamoje byloje esant ginčui tarp antstolio ir pareiškėjo akivaizdus interesų priešiškumas, todėl spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (LAT 2013-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013).

23Pareiškėjas pateikė įrodymus, jog patyrė 72,60 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjo pateiktos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos, o jų dydžiai atitinka Teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr.1R-77, kuriuo buvo pakeistas Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatytus kriterijus, todėl tenkinus pareiškėjo skundą iš antstolio Giedriaus Jonausko priteistina 72,60 Eur bylinėjimosi išlaidų pareiškėjos UAB „Stellar Navigation“ naudai (CPK 443 str. 6 d., 98 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

25tenkinti pareiškėjos UAB „Stellar Navigation“ skundą dėl antstolio veiksmų.

26Panaikinti antstolio Giedriaus Jonausko 2018-10-17 patvarkymą Nr. S-18-91-10549 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2018-10-17 patvarkymą Nr. S-18-91-10559 vykdymo išlaidų apskaičiavimą, 2018-10-09 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-18-91-10558; 2018-11-07 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-18-91-11268 vykdomojoje byloje Nr. 0091/18/01429.

27Priteisti iš antstolio Giedriaus Jonausko 72,60 Eur pareiškėjos UAB „Stellar Navigation“ naudai.

28Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjai, suinteresuotiems asmenims.

29Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui Giedriui Jonauskui vykdomąją bylą Nr. 0091/18/01429.

30Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja pateikė antstoliui Giedriui Jonauskui skundą dėl antstolio... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis Giedrius Jonauskas Lietuvos Respublikos... 6. Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko 2018-09-25 įsakymu Nr. 1V-189 „Dėl... 7. Pareiškėja pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog antstolis... 8. Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į... 9. Teismas... 10. skundas tenkintinas.... 11. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog 2018-10-05 suinteresuotas asmuo... 12. Pareiškėja skunde teigia, jog vykdomasis dokumentas Klaipėdoje veikiančio... 13. Antstolis, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, 2018-11-19 patvarkymu dėl... 14. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad antstolis – tai... 15. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 16. CPK 651 straipsnyje nustatyti reikalavimai antstoliui prieš priimant... 17. VĮ Registrų centro duomenimis juridinio asmens UAB „Stellar Navigation“... 18. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog antstolis, priimdamas vykdyti... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, jog vykdymo procesą... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Pareiškėja 2019-01-07 pateikė prašymą priteisti iš antstolio Giedriaus... 22. CPK 443 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog teismas ypatingosios teisenos byloje... 23. Pareiškėjas pateikė įrodymus, jog patyrė 72,60 Eur dydžio bylinėjimosi... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 25. tenkinti pareiškėjos UAB „Stellar Navigation“ skundą dėl antstolio... 26. Panaikinti antstolio Giedriaus Jonausko 2018-10-17 patvarkymą Nr.... 27. Priteisti iš antstolio Giedriaus Jonausko 72,60 Eur pareiškėjos UAB... 28. Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjai, suinteresuotiems asmenims.... 29. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui Giedriui Jonauskui vykdomąją... 30. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...