Byla 2-4675-603/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų UAB ,,Ambulansas“, R. Ū. ir L. K. atžvilgiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Bujokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB ,,Prekuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų UAB ,,Ambulansas“, R. Ū. ir L. K. atžvilgiu,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Prekuva“ pateikė pareiškimą dėl bylos nagrinėjimo supaprastintu arbitražo procesu atsakovams UAB ,,Ambulansas“, R. Ū. ir L. K. dėl 29 000 Eur pagrindinės skolos, 1000 Eur palūkanų, 9 780 Eur delspinigių ir 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki arbitražo teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas, siekdamas užtikrinti reikalavimo įvykdymą, pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausantį turtą, turtines teises, o jų nepakankant ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis prašomos priteisti sumos ribose. Nurodo, kad ieškinio suma yra didelė, ieškovas duomenų apie atsakovų R. Ū. ir L. K. turtinę padėtį neturi, atsakovas UAB ,,Ambulansas“ turi įsiskolinimų SODRAI, taip pat šio atsakovo atžvilgiu yra priimtas teismo sprendimas dėl 101 100,10 Lt priteisimo, todėl mano, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai gali būti nepajėgūs įvykdyti teismo sprendimo.

3Prašymas tenkintinas.

4CPK 144 str. 1 d. nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

5Teismas, išanalizavęs ieškovo su ieškiniu pateiktus dokumentus, sprendžia, kad ieškovas pateikė pakankamai ieškinį pagrindžiančių duomenų, todėl laiko, kad jis tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovų veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Ši aplinkybė yra preziumuojama tuomet, kai ieškinio suma yra didelė, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl 40 137 Eur sumos. Atsižvelgiant į tai, kad prašoma priteisti suma yra didelė ir gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl, teismo vertinimu, ieškovo reikalavimas nėra užtikrintas kokiomis nors kitomis priemonėmis, yra pagrindo teigti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo priimto palankaus sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6Nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovai, kokia to turto vertė. Nustatyti, kokia areštuojamo turto vertė, ar areštuojamas turtas priklauso asmeniui nuosavybės teise, įstatymu pavesta antstoliui, todėl išsamūs areštuotino turto duomenys nutartyje nenurodomi. Teismas, atsižvelgdamas į šalių interesų pusiausvyrą bei į atsakovų teisėtus interesus, nurodo, jog pirmiausiai turėtų būti areštuojamas kilnojamasis turtas, priklausantis atsakovams, o jo nesant ar neužtekus – piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovams ir esančios pas atsakovus arba trečiuosius asmenis.

7Teismas, vadovaudamasis CPK 144 str., 209-291 str.,

Nutarė

8Ieškovo UAB ,,Prekuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

9Ieškovo UAB ,,Prekuva“, j. a. k. 122593433, buveinė Kalvarijų g. 190 – 56, Vilnius, trečios eilės pagal patenkinimo eiliškumą reikalavimams užtikrinti areštuoti atsakovams UAB ,,Ambulansas“, j. a. k. 124633727, buveinė J. J. g. 14, Vilnius, R. Ū., a. k. ( - ) adresas ( - ), Vilniaus r., L. K., a. k. ( - ) adresas ( - ), Kauno r., priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ne mažesnei kaip 40 137 Eur sumai.

10Nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovų UAB ,,Ambulansas“, R. Ū. ir L. K. kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, areštuoti atsakovų turtines teises ir pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, neviršijant bendros 40 137 Eur sumos, leidžiant atsakovams R. Ū. ir L. K. gauti darbo užmokestį ir jam prilygintas pajamas, disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, neviršijant kiekvienam Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (MMA), bei atsiskaityti su ieškovu UAB ,,Prekuva“ pagal pareikštą ieškinį, taip pat leidžiant atsakovui UAB ,,Ambulansas“ iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas ir taip pat atsiskaityti su ieškovu UAB ,,Prekuva“ pagal pareikštą ieškinį.

11Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam atsakovo teritoriją aptarnaujančiam antstoliui, taip pat jį įpareigoti nustatyti konkrečią lėšų sumą, neviršijančią vienos minimalios mėnesinės algos (MMA), kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms, susijusioms su atsakovų R. Ū. ir L. K. interesų ir pareigų tenkinimu, bei 40 137 Eur sumą, siekiant atsiskaityti su ieškovu UAB ,,Prekuva“ pagal pareikštą ieškinį.

12Išaiškinti ieškovui, jog dėl nutarties vykdymo jis turi per keturiolika dienų kreiptis į atsakovo teritoriją aptarnaujantį antstolį, kuris pirminį areštuoto turto duomenų patikslinimą atlieka per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo vykdyti. Per keturiolika dienų nepateikus nutarties antstoliui vykdyti arba antstoliui per keturiolika dienų neatlikus pirminio areštuoto turto duomenų patikslinimo, laikinosios apsaugos priemonės nustoja galioti.

13Išaiškinti atsakovams atsakomybę už nustatytų apribojimų pažeidimą, kad kaltiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, kad ieškovas turi teisę išieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo.

14Išsiųsti nutarties kopijas vykdymui Turto arešto aktų registrui, ieškovui ir atsakovams.

15Nutartis vykdoma skubiai.

16Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai