Byla e2-7577-918/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vykelida“ ieškinį atsakovui UAB „LV apdaila“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2496,68 Eur skolą, 89,88 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo per 14 dienų į ieškinį pateikimo du kartus siųsti įmonės registracijos adresu Vokiečių g. 27-6, Kaunas. Atsakovui siųsti procesiniai dokumentai grąžinti neįteikti. Kadangi procesiniai dokumentai atsakovui siųsti juridinio asmens buveinės adresu, vadovaujantis CPK 123 str. 4 d., jie laikomi įteiktais praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2013-09-09 sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas įsipareigojo parduoti sutartas prekes atsakovui, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti pavedimu ar grynais pinigais per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo. Atsakovas liko skolingas ieškovui už prekes 2496,68 Eur pagal 2013-08-13, 2013-08-16, 2013-08-19, 2013-08-27, 2013-08-28, 2013-08-30 sąskaitas faktūras. Atsakovas savo prievolės laiku atsiskaityti už prekes tinkamai nevykdė, todėl pagal sutarties 8.1 punktą ieškovas gali reikalauti 0,2 procentų dydžio nuo priskaičiuotos mokėti sumos. Tačiau ieškovas paskaičiavo atsakovui sumažintus delspinigius – po 0,02 procento už šešis mėnesius, delspinigių suma sudaro 89,88 Eur. Ieškovo ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2013-09-09 prekių pirkimo-pardavimo sutartis, 2013-08-13, 2013-08-16, 2013-08-19, 2013-08-27, 2013-08-28, 2013-08-30 PVM sąskaitos faktūros.

6Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 str. 1 d.). Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas (CK 6.314 str. 5 d.). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). CK 6.258 str. 1 d. nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.72 str. nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu, o už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. (CK 6.71 str. 2 ir 3 d.).

7Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas, šalių sutartimi sutartas sąlygas, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu tinkamai neįvykdė, todėl iš jo ieškovui priteistina 2496,68 Eur skola ir 89,88 Eur delspinigių, skaičiuojamų po 0,02 procento už kiekvieną uždelstą atsikaityti dieną už šešis mėnesius (CK 6.305 straipsnis, 6.314 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.258 straipsnis).

8Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

9Tenkinus ieškinį, valstybei ieškovui iš atsakovo priteistinas 58,20 žyminis mokestis ir 200 Eur už advokato paslaugas, iš viso 258,20 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

10Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „LV apdaila“, į. k. 301425594, buveinė Vokiečių g. 27-6, Kaunas, ieškovo UAB „Vykelida“, į. k. 302483885, buveinė Vokiečių g. 27-6, Kaunas, a. s. LT577044060007877412, AB SEB bankas, b. k. 70440, naudai 2496,68 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai 68 eurocentai) skolą, 89,88 Eur (aštuoniasdešimt denyvi eurai 88 eurocentų) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2586,56 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-02-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 258,20 Eur (du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 20 eurocentų) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai