Byla e2FB-826-466/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas sekretoriaujant Ilonai Zajančkauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui G. D., pareiškėjo atstovui advokatui Viliui Karoliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančių fizinių asmenų G. D. ir G. C. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ pateikto patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo klausimą fizinių asmenų G. D. ir G. C. bankroto byloje, suinteresuoti asmenys – UAB „Būsto paskolų draudimas“, AB SEB bankas, AB „Teo LT“, UAB „Sergel“, UAB „IPF Digital Lietuva“, UAB „General Financing“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Swedbank“, Valstybinis studijų fondas, VĮ Turto bankas, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Magnolija“, UAB „Verkių būstas“, antstoliai Darius Stakeliūnas, Robertas Vasiliauskas, Brigita Palavinskienė ir Dainius Šidlauskas.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutartimi pareiškėjams G. D. ir G. C. buvo iškelta bankroto byla, nustatytas 30 dienų terminas, per kurį kreditoriai turėjo teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos, taip pat nustatytas 4 mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

52017 m. sausio 25 d. gautas bankroto administratorės prašymas patvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių reikalavimus. Teismas 2017 m. vasario 6 d. nutartimi patvirtino pirmos ir antros eilės kreditorių finansinius reikalavimus. Ši teismo nutartis buvo apskųsta apeliacine ir kasacine tvarka. Lietuvos aukščiausiasis teismas 2017 m. gruodžio 27 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 6 d. nutartį panaikino ir perdavė klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą kasacinio teismo nutartį, 2018 m. vasario 8 d. nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus.

62017 m. birželio 9 d. teisme gautas bankrutuojančių fizinių asmenų G. D. ir G. C. mokumo atkūrimo planas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad mokumo atkūrimo planui nepritarė dauguma kreditorių, fizinių asmenų G. D. ir G. C. mokumo atkūrimo plano pavirtinimo klausimą skyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka.

7Susipažinus su bankrutuojančių fizinių asmenų G. D. ir G. C. mokumo atkūrimo planu nustatyta, kad pagal planą mokėtinos pirmosios įmokos data – 2017 m. liepos 10 d. Teismo posėdžio metu pareiškėjas G. D. ir pareiškėjų atstovas paaiškino, kad pareiškėjų gyvenamoji vieta ir teisinis pagrindas nepasikeitė, pareiškėjų būsto nuomos sutartis pratęsta su tuo pačiu nuomotoju nustatant 350 Eur nuomos mokestį ir pareiškėjai mokumo atkūrimo planą įgyvendins, t. y. įmokos bus mokamos per įstatymo nustatytą 36 mėnesių terminą nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos. G. D. pateikė įrodymus apie savo gaunamas pajamas. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, pateiktame mokumo atkūrimo plane numatytas priemones, skolininkų gaunamas pajamas, numatomas išskaitas, reikalingų fizinių asmenų kasdieniams poreikiams tenkinti išlaidų dydį ir šių išlaidų padengimo būdą, taip pat skolų atsiradimo aplinkybes, skolininkų elgesį, kreditorių išsakytas pastabas mokumo atkūrimo planui, sprendžia, kad pateiktas planas iš esmės atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 7 straipsnio reikalavimus, yra realus ir gali būti įgyvendinamas, todėl tvirtintinas. Aplinkybė, kad pirmųjų įmokų pagal mokumo atkūrimo planą terminai yra suėję, teismo vertimu, yra nereikšminga, kadangi FABĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Teismo nuomone, mokumo atkūrimo plano patvirtinimas nepažeis kreditorių interesų, ir priešingai, kaip paaiškino G. D. teismo posėdžio metu, jis pradės mokėti įmokas teismui patvirtinus mokumo atkūrimo planą.

8Vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 11 dalies 1 punktu, teismui patvirtinus planą, bankroto administratorius disponuoja fizinių asmenų turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis. Pagal FABĮ 8 straipsnio 11 dalies 2 punktą, teismui patvirtinus planą, asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinio asmens iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymas dar nepasibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane. Dėl šios priežasties atsiradę kreditorių reikalavimai yra tenkinami FABĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

10patvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų G. D. ir G. C. 2017 m. birželio 1 d. patikslintą mokumo atkūrimo planą.

11Nutartį išsiųsti pareiškėjams (atstovui), bankroto administratoriui ir suinteresuotiems asmenims.

12Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai