Byla 2-934/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio vystymo grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 30 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo 3 744 566,39 Lt ir 795 489,23 EUR finansiniai reikalavimai, uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto byloje Nr. B2-3113-553/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ ir administratoriumi paskyrė UAB „Versluva“, o 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi patvirtino atsakovo 1 647 923,29 Lt dydžio kreditorinius reikalavimus. Administratorius, teikdamas teismui tvirtinti minėtus kreditorinius reikalavimus, nesutiko su kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo (toliau – Bankas) 3 744 566,39 Lt ir 795 489,23 EUR dydžio finansiniais reikalavimais. Nurodė, kad Bankas 2005-08-24, 2007-05-21 ir 2007-07-24 sutartimis su vėlesniais pakeitimais (toliau – Kredito sutartys) suteikė atsakovui kreditą, tačiau 2008-08-18 Kredito sutartimi Nr. K200808-0402 (toliau – Refinansavimo sutartis), kurią sudarė Bankas bei trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio svečių namai“, atsakovo prievolės pagal šias Kredito sutartis buvo perleistos naujajam skolininkui UAB „Senamiesčio svečių namai“. Nurodė, kad pagal šią Refinansavimo sutartį bankas įsipareigojo suteikti UAB „Senamiesčio svečių namai“ kreditą, skirtą atsakovo bei kitų Banko skolininkų įsipareigojimams įvykdyti, todėl Banko reiškiamas kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas.

5Bankas atsiliepime teigė, kad Kredito sutartys patvirtina tai, jog atsakovui BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ buvo suteikti minimi kreditai ir nesutiko su atsakovo argumentu, kad minėta 2008-08-18 Refinansavimo sutartimi UAB „Senamiesčio svečių namai“ perėmė atsakovo BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ įsipareigojimus grąžinti skolą pagal minėtas Kredito sutartis. Bankas sutiko su atsakovu, kad tokia Refinansavimo sutartis buvo sudaryta, tačiau nurodė, jog kreditas UAB „Senamiesčio svečių namai“ pagal šią sutartį nebuvo suteiktas, nes minima bendrovė neįvykdė savo įsipareigojimų ir dėl to sutartis nebuvo įvykdyta.

6Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio svečių namai“ atsiliepime nesutiko su Banko išdėstytomis aplinkybėmis. Teigė, kad vykdant Refinansavimo sutartį, į bendrovės tranzitinę sąskaitą Bankas buvo pervedęs 1 369 405 Lt, tačiau Bankas nevykdė šios Refinansavimo sutarties 40 punktu prisiimto įsipareigojimo atsisakyti bendrovės nekilnojamojo turto hipotekos ir neteikė informacijos apie tai, kokioms konkrečiai kredito sutartims dengti buvo užskaitytos UAB „Senamiesčio svečių namai“ tranzitinėje sąskaitoje esančios lėšos.

7Atsiliepime atsakovas BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ nurodė, kad refinansavimo Sutartis buvo nutraukta tik 2009-10-07, kai Bankas jau buvo pateikęs teismui tvirtinti šį kreditorinį reikalavimą. Iki to laiko Bankas reikalavimo teises turėjo ne atsakovo, o UAB „Senamiesčio svečių namai“ atžvilgiu. Be to, atsakovas prašė atidėti šios bylos nagrinėjimą iki bus išspręstas klausimas dėl ieškovo UAB „Senamiesčio svečių namai“ ieškinio atsakovui Bankui priėmimo. Šiuo ieškiniu ieškovas prašo pripažinti neteisėtu Refinansavimo sutarties nutraukimą. Teismas 2010 m. kovo 16 d. protokoline nutartimi šio prašymo netenkino motyvuodamas tuo, kad atsakovas neapgrindė jo būtinumo. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 30 d. nutartimi patvirtino hipoteka užtikrintus kreditoriaus Banko 3 744 566,39 Lt ir 795 489,23 EUR dydžio finansinius reikalavimus atsakovui. Teismas, remdamasis Refinansavimo sutarties 4 punkte išdėstytomis kredito išmokėjimo sąlygomis, pagal kurias trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio svečių namai“ privalėjo pateikti įrodymus, jog yra įkeistas atitinkamas turtas, o taip pat pateikti sutartyje nurodyto turto vertinimus ir t. t., bei konstatavęs, kad šių sąlygų įgyvendinimą patvirtinančių įrodymų nepateikta, sprendė, jog minėtos sutarties pasirašymas sukūrė sutarties šalims teises ir pareigas, tačiau neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, ji nesukėlė jokių pasekmių. Teismas nurodė, jog Bankas 2009-09-04 rašte dėl sutarties nutraukimo patvirtino, kad UAB „Senamiesčio svečių namai“ neįgyvendino minėtų sutarties sąlygų, būtinų kreditui gauti, ir konstatavo, kad Bankas, remdamasis CK 6.217 straipsnio 1 dalimi ir Refinansavimo sutarties nuostatomis, pagrįstai nutraukė šią sutartį dėl esminio pažeidimo. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju sutarties objektas yra kredito suteikimas, kuris turėjo būti panaudotas kitų įmonių, tame tarpe ir UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ įsipareigojimams Bankui refinansuoti, o ne BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ prievolių Bankui perleidimas trečiajam asmeniui, tačiau sutartis liko neįgyvendinta.

8Teismas atmetė atsakovo ir trečiojo asmens argumentus, kad Refinansavimo sutartis buvo pradėta vykdyti ir pervesta 1 369 405 Lt, nes pagal Banko pateiktos UAB „Senamiesčio svečių namai“ tranzitinės sąskaitos išrašo duomenis matyti, kad UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ įsiskolinimai bankui pagal Kredito sutartis nebuvo dengiami ir suteikti kreditai nebuvo grąžinti. Konstatavęs, jog nėra ginčo dėl UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ įsipareigojimų bankui dydžio pagal Kredito sutartis, teismas patvirtino Banko pareikštą kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro: 3 229 550,54 Lt kreditas pagal 2005-08-24 kredito sutartį su vėlesniais jos pakeitimais, 60 850,11 Lt dydžio palūkanos, 0,52 Lt įsipareigojimo mokestis, 454 165,22 Lt dydžio delspinigiai; 434 430 EUR kreditas pagal 2007-05-21 kredito sutartį su vėlesniais jos pakeitimais, 14 423,22 EUR dydžio palūkanos bei 31 003,33 EUR dydžio delspinigiai; 300 000 EUR kreditas pagal 2007-07-27 kredito sutartį su vėlesniais jos pakeitimais, 14 304,17 EUR dydžio palūkanos bei 1 328,51 EUR dydžio delspinigiai.

9Atsakovas BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį. Skunde rašoma, kad teismas netinkamai aiškino 2008-08-18 Refinansavimo sutarties esmę, neatsižvelgė į tikruosius šalių ketinimus, todėl nepagrįstai konstatavo, kad prievolės pagal šią sutartį nebuvo perleistos. Teismas neatsižvelgė į tai, kad sutartį Bankas nutraukė tik po to, kai buvo pateiktas prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą, bei į tai, kad Refinansavimo sutarties vykdymui į UAB „Senamiesčio svečių namai“ tranzitinę sąskaitą buvo pervesta 1 369 405 Lt, atlikti kiti mokėjimai. Teismas privalėjo sustabdyti bylos nagrinėjimą kol bus išspręstas minėtas trečiojo asmens ieškinio, kuris tiesiogiai susijęs su kreditorinio reikalavimo tvirtinimu, priėmimo klausimas.

10Trečiasis asmuo kreditorius Bankas su atsakovo atskiruoju skundu nesutinka. Nurodo, kad atsakovas siekia vilkinti bylos nagrinėjimą, nedalyvavo teismo posėdžiuose, kurių nagrinėjamu klausimu buvo net septyni. Atsakovo administratorius yra šališkas ir siekia patenkinti trečiojo asmens interesus. Teigia, kad Refinansavimo Sutarties 6 punkte nustatyta, jog kreditas pervedamas tiesiai į klientų tranzitines sąskaitas, tačiau UAB „Senamiesčio svečių namai“ nevykdė savo įsipareigojimų, kreditas nebuvo išmokėtas ir atsakovo prievolės nebuvo perleistos. Aplinkybė, kad į tranzitinę sąskaitą buvo pervesta pinigų, neįrodo Sutarties įvykdymo ir neturi ryšio su nagrinėjama byla. Sutartis nebuvo įvykdyta, todėl jos nutraukimas neturi reikšmės kreditorinio reikalavimo tvirtinimui.

11Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio svečių namai“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą patenkinti ir teismo nutartį panaikinti. Atsiliepimą grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir atskirasis skundas.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui išspręsti ir, patvirtindamas kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo finansinius reikalavimus, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 302 str., 263 str. 1 d.). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta.

14Nagrinėjamu atveju atsakovas BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ atskiruoju skundu nesutinka su teismo patvirtintu kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo finansiniu reikalavimu ir teigia, kad bendrovė nėra Banko skolininkė. Nurodo, kad kreditorius šį reikalavimą gali reikšti ne atsakovui, bet trečiajam asmeniui UAB „Senamiesčio svečių namai“, kuriam pagal Refinansavimo sutartį atiteko atsakovo prievoles pagal Kredito sutartis, o atsakovo įsipareigojimai Bankui pasibaigė. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo argumentai yra nepagrįsti.

15Kaip minėta, Banko kreditorinis reikalavimas grindžiamas Kredito sutartimis, sudarytomis tarp banko ir BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“. Atsakovas, nesutikdamas su Banko pareikštu finansiniu reikalavimu, teigia, kad paskolos santykiai tarp jo ir Banko yra pasibaigę. Kaip žinoma, paskolos teisiniai santykiai baigiasi įvykdžius Kredito sutartyse nustatytas prievoles ir grąžinus suteiktą paskolą. Šalys neginčija, kad pagal šias sutartis kreditas atsakovui buvo suteiktas ir šios skolos atsakovas Bankui nėra grąžinęs. Pagal CK 6.115 straipsnį trečiasis asmuo gali pagal sutartį su kreditoriumi perimti skolininko teises ir pareigas, tačiau nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, kad minima skola būtų perleista.

16Iš byloje esančios Refinansavimo sutarties, kuria atsakovas grindžia savo argumentus, matyti, kad atsakovas BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ nebuvo šios sutarties šalimi, nes sutartį sudarė Bankas ir trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio svečių namai“. Refinansavimo sutartimi Bankas įsipareigojo suteikti UAB „Senamiesčio svečių namai“ kreditą, kurio paskirtis numatyta – refinansuoti atsakovo BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“, paties trečiojo asmens UAB „Senamiesčio svečių namai“ bei UAB ,,Palangos nekilnojamojo turto investicijos“ įsipareigojimus Bankui (t. 3 b. l. 46-53). Šalys taip pat neginčija fakto, kad atsakovo BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ skola Bankui pagal Kredito sutartis nebuvo padengta Refinansavimo sutartyje nurodytomis lėšomis. Todėl atsakovo argumentai, kad Banko reikalavimo tiesė pagal Kredito sutartis jo atžvilgiu yra pasibaigusi, yra nepagrįsti, o atsakovo BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ ir trečiojo asmens UAB „Senamiesčio svečių namai“ procesiniuose dokumentuose nurodyti teiginiai apie Refinansavimo sutarties vykdymą, neteisėtą šios sutarties nutraukimą ir kt., neturi teisinės reikšmės nagrinėjamu atveju, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako (CPK 185 str., 178 str.).

17Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 329 str. 1 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai