Byla 2-161-362/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius

2Sekretoriaujant S. Batulevičienei,

3Dalyvaujant ieškovei I. R. ir jos atstovei advokatei D. B.,

4Atsakovo Šiaulių Universitetas atstovams S. R. ir advokatui G. Ž.,

5Trečiajam asmeniui R. P. ir jo atstovui advokatei E. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl nutarimų pripažinimo negaliojančiais, turtinės ir neturtinės žalos priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7į Šiaulių miesto apylinkės teismą 2009 12 23 priimtu ieškinio pareiškimu kreipėsi ieškovė I. R., šis ieškinio pareiškimas buvo patikslintas, ir 2010 07 26 galutinai suformuoti ieškinio reikalavimai, prašant pripažinti negaliojančiais 2009 04 01 ŠU Edukologijos katedros nutarimą siūlyti atestuoti R. P. docento pareigoms, 2009 05 28 ŠU Edukologijos katedros nutarimą siūlyti aprobuoti R. P. metodinę priemonę, pripažinti neteisėta Edukologijos fakulteto tarybos veiklą, pripažinti negaliojančiu 2009 06 03 Edukologijos fakulteto nutarimą aprobuoti R. P. metodinę priemonę, pripažinti negaliojančiu 2009 06 17 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą dėl kvalifikacijos tinkamumo, 2009 09 28 Edukologijos katedros posėdžio nutarimą siūlyti ŠU Atestacijos ir konkurso komisijai į skelbtas konkursines docento pareigas išrinkti R. P., ir nesiūlyti išrinkti I R., 2009 10 14 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą , kad R. P. laimėjo konkursą docento pareigoms eiti, ir tos pačios dienos nutarimą, kad I. R. nelaimėjo konkurso docento pareigoms eiti, pripažinti negaliojančia darbo sutartį tarp ŠU ir R. P., priteisti iš atsakovo ieškovei I. R. negautas pajamas ir neturtinę žalą, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Priimtu 2010 09 01 atsiliepimu atsakovas prašo ieškinio pareiškimą atmesti.

8Teismo posėdžio metu ieškovė I. R. ir jos atstovas parodė, jog pagrindinis klausimas yra tame, ar tretysis asmuo R. P. buvo tinkamai atestuotas ir ar galėjo dalyvauti konkurse docento pareigoms užimti. Konkursas buvo paskelbtas 2009 03 31, terminas dokumentams paduoti buvo neteisėtai pratęstas, ji padavė dokumentus 2009 06 18. Svarstymas Edukologijos katedroje įvyko tik rudenį. Buvo suteikta teisė išdėstyti savo darbo viziją, ji pristatė savo viziją, R. P. sekėsi sunkiau, jis detaliai neišdėstė. Vėliau, II etape, diskusijos kaip ir nebuvo, nors ji privaloma, buvo tik šalutiniai klausimai. Įvyko balsavimas, ji pralaimėjo vieno balso skirtumu, tačiau nebuvo išdėstyta, kodėl, ir dėl kokių priežasčių ji nelaimėjo. Balsavimas buvo slaptas. Ji turėjo teisę į apeliaciją, tačiau apeliacijos procedūros buvo pažeistos, klausimas į darbotvarkę įtrauktas tik posėdžio išvakarėse, tad senato nariai neturėjo laiko susipažinti su jos pateikta medžiaga. Ji pati į posėdį pakviesta nebuvo. Mano, jog tretysis asmuo, R. P., buvo proteguojamas. Priimti eilė nutarimų turi būti pripažinti negaliojančiais 2009 04 01 ŠU Edukologijos katedros nutarimas siūlyti ŠU Atestacijos ir konkurso komisijai atestuoti R. P. docento pareigoms pripažintinas negaliojančiu, kadangi nebuvo išnagrinėtos R. P. publikacijos, jos neatitinka atestacijos reikalavimų. Turėjo patikrinti formalius reikalavimus. Tuo pačiu pagrindu pripažintinas negaliojančiu ir 2009 05 28 ŠU Edukologijos katedros nutarimas siūlyti Edukologijos fakulteto tarybai aprobuoti R. P. metodinę priemonę „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“. Pažymi, jog Edukologijos fakulteto taryba nuo 2008 09 10 yra neteisėta, tad ir jos veikla pripažintina neteisėta, kadangi ji pati savavališkai susimažino narių skaičių, tad ji neatitiko nuostatų, turėjo būti Edukologijos fakulteto susirinkimas tam, jog tarybos veikla būtų teisėta. Siekiant aprobuoti metodinę priemonę, katedra siūlo aprobuoti tarybai, o taryba turi įvertinti pateiktą darbą, nustatyti trūkumus, jei jų daug, neaprobuoti, o grąžinti. Kadangi dalykinis svarstymas atliktas nebuvo, jis buvo nekompetentingas, pats darbas, kaip tai nurodyta Mokslo tarybos ekspertų, neatitiko reikalavimų, tai 2009 06 03 Edukologijos fakulteto tarybos nutarimas aprobuoti R. P. metodinę priemonę „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“ pripažintinas negaliojančiu. Taip pat pripažintinas negaliojančiu 2009 06 17 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimas Nr. ( - ), kad R. P. tenkina kvalifikacinius reikalavimus docento pareigoms, kadangi pateikta kortelė yra netinkamai užpildyta, pati atestacijos komisija buvo nekompetentinga, nenagrinėjo nurodytų straipsnių, nepastebėjo dubliavimo, yra tik įrašyta išvada, jog tenkina, tačiau neišdėstytos išvados, kodėl tenkina. Taip pat pripažintinas negaliojančiu 2009 09 28 ŠU Edukologijos katedros nutarimas siūlyti ŠU Atestacijos ir konkurso komisijai į skelbtas konkursines docento pareigas išrinkti R. P., nesiūlyti į skelbtas konkursines docento pareigas išrinkti rinkti I. R., kadangi R. P. savo darbo vizijos neturėjo, nebuvo mokslinio darbo, sutinka, jog formalių pažeidimų nebuvo. Taip pat prašo pripažinti negaliojančiu 2009 10 14 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą Nr. ( - ), kad R. P. laimėjo konkursą docento pareigoms eiti Edukologijos katedroje, ir tos pačios dienos nutarimą Nr. ( - ), kad I. R. nelaimėjo konkurso docento pareigoms eiti Edukologijos katedroje. Mano, jog R. P. neatitiko keliamų reikalavimų, nebuvo nagrinėtos jo publikacijos, nebuvo nurodyta, pagal kokį punktą jis laimėjo konkursą, nebuvo diskusijos. Sutinka, jog konkurso galėjo nelaimėti ir abu asmenys. Nustačius, jog nutarimas dėl konkurso laimėtojo neturi galios, turi būti ir naikinama darbo sutartis, sudaryta tarp ŠU ir R. P.. Nelaimėjus R. P. konkurso, ji būtų, be abejo, šį konkursą laimėjusi, tad jai dėl šių neteisėtų nutarimų yra padaryta turtinė žala, docento atlyginimo kiekvieną mėnesį dydžio. Tuo pačiu jai yra padaryta ir neturtinė žala. Pažymi, jog pagrindas, dėl ko R. P. neatitinka kvalifikacinių docento reikalavimų yra tai, jog jis nėra pateikęs tinkamų mokslinių darbų, kas aiškiai nurodyta Lietuvos Mokslo tarybos rašte, kur tarybos ekspertai nustatė, jog R. P. publikacijos „S. Š. ir A. M. filosofinė pedagogika“, „S.Š.pedagogika“, „S.Š. filosofinė pedagogikas“, „S. Š. gyvenimas ir pedagoginė veikla“, „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“ iš esmės sutampa, ir šio pobūdžio tekstai galėtų būti priskirti mokslo populiarinimo veikalams, o R. P. straipsnis „Mokytojų pasiūlos ir paklausos krypčių apžvalga JAV akto „Nė vienas vaikas neužmirštas“ įgyvendinimo laikotarpiu“ neatitinka moksliniams darbams keliamų reikalavimų. Prašo tenkinti ieškinio pareiškimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovo Šiaulių Universitetas atstovai teismo posėdžio metu parodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodo, jog daugelis iš šių reikalavimų nesukelia teisinių pasekmių ieškovei. Pažymi, jog Edukologijos fakulteto taryba veikia teisėtai, ji yra išrinkta penkiems metams, dalis narių yra renkami, dalis yra nerenkami, ir tarybos narių skaičius sumažėjo ne dėl tarybos pasikeitimų, o dėl organizacinių pakeitimų sumažėjus nerenkamų narių skaičiui. Pažymi, jog ŠU, kaip aukštoji mokykla, turi savo autonomiją ir sprendimo teisę, nurodyti formalūs trūkumai, įtakos sprendimams neturi. Nėra privaloma nurodyti motyvus, kodėl priimtas toks ar kitas sprendimas. Pažymi, jog tai, kad paskelbus konkursą, buvo pratęstas terminas pateikti dokumentus, niekaip nesuvaržė ieškovės teisių, kadangi ji pati padavė dokumentus 2009 069 18, tą pačią dieną, kaip ir R. P.. Nurodo, jog pagrindo naikinti teismui darbo sutartį tarp ŠU ir R. P. nėra, tuo labiau neįgyja teisės į darbo sutartį ir ieškovė, kadangi ji, nelaimėjus konkurso R. P., netampa laimėtoja, gali nelaimėti konkurso ir abu pretendentai, tad nėra pagrindo atlyginti turtinę žalą. Neaišku, kokiu pagrindu prašoma priteisti neturtinę žalą, kadangi ji nėra darbo santykiuose su ŠU, tad netaikytinos Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso normos, o Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso įstatyminio pagrindo neturtinei žalai priteisti nenurodė. Mano, jog formalių pažeidimų, dėl kurių reikėtų naikinti konkurso rezultatus, ieškovė nenurodė, tad prašo ieškinio pareiškimą atmesti.

10Tretysis asmuo ir jo atstovas nurodė, kad jis pradėjo dirbi ŠU, grįžęs iš JAV, ir katedros vedėja jam pasiūlė dalyvauti konkurse į docento vietą, jis visus dokumentus pildė ir laikėsi jam nurodytų procedūrų. Daug yra dirbęs šioje srityje, turi virš 40 darbų. Moksliniai darbai buvo rašomi, atsižvelgiant į atitinkamų žurnalų reikalavimus, kas ne visada atitinka Mokslų tarybos reikalavimus. Mano, jog pateikti mokslo straipsniai reikalavimus atitinka, jis turi pakankamą kvalifikaciją, gali daug duoti studentams.

11Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog 2099 06 18 ieškovė I. R. pateikė prašymą dalyvauti konkurse, 2009 10 14 ŠU Atestacijos ir konkurso komisija, slaptu balsavimu, 5 „už“, 7 „Prieš“, nutarimu Nr. ( - ) nustatė, jog I. R. nelaimėjo konkurso. Su R. P. 2008 11 06 sudaryta terminuota darbo sutartis, pagal kurią jis dirba Edukologijos katedroje docentu, nustatant, jog terminas apibrėžiamas iki konkurso į šias pareigas, pateikti 2009 04 01 ŠU Edukologijos katedros posėdžio protokolas, kuriuo svarstyta dr. R. P. atestacija docento pareigoms, pritarta 15 „už“, 1 „prieš“,2009 05 28 ŠU Edukologijos katedros posėdžio protokolas, kuriuo pasiūlyta aprobuoti dr. R. P. metodinę priemonę „S. Š.ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“, pritarta 14 „už“, 0 „prieš“, ŠU Edukologijos fakulteto tarybos posėdžio protokolas, kuriuo aprobuota dr. R. P. metodinė priemonė „S. Š.r A. M. filosofinės edukologijos metmenys“, balsuota 12 „už“, 0 „prieš“, 2009 06 05 dr. R. P. pateikia prašymą atestuoti jį docento pareigoms, pateiktas 1988 m. suteikto mokslinio laipsnio, suteikto už pedagogikos mokslų kandidato disertaciją, nostrifikavimas, R. P. atestavimo docento pareigoms kortelėje nurodoma 10 straipsnių, 1 mokslinis darbas, 4 metodinės priemonės, padaryta išvada, jog tai tenkina minimalius kvalifikacinius reikalavimus, pateiktas svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašas, 2009 06 17 priimtas ŠU atestacijos ir konkurso komisijos nutarimas Nr. ( - ), kuriuo nustatyta, jog R. P. tenkina kvalifikacinius reikalavimus, balsuota 10 „už“, 0 „prieš“, ir 2009 06 18 pateikiamas R. P. prašymas leisti dalyvauti konkurse docento pareigoms eiti, 2009 09 28 ŠU Edukologijos katedros posėdžio protokole nutarta siūlyti ŠU atestacijos ir konkurso komisijai išrinkti į skelbtas konkursines docento pareigas dėstytoją R. P., balsavo 11 „už“, 3 „prieš“, ir nesiūlyti ŠU atestacijos ir konkurso komisijai rinkti į skelbtas konkursines docento pareigas I. R., už jos kandidatūrą balsavo 3 „už“, 11 „prieš“, 2009 10 14 ŠU atestacijos ir konkurso komisija priima nutarimą Nr. ( - ), slaptu balsavimu, 7 „už“, 5 „prieš“, kuriuo nustato, jog R. P. laimėjo konkursą docento pareigoms eiti Edukologijos katedroje, ir su juo 2009 11 02 sudaroma terminuota, penkių metų kadencijai, darbo sutartis. Pateiktas Lietuvos Mokslo tarybos raštas, kuriuo nurodoma, jog R. P. publikacijos „S. Š.ir A. M. filosofinė pedagogika“, „S.Š. pedagogika“, „S.Š. filosofinė pedagogikas“, „S. Š. gyvenimas ir pedagoginė veikla“, „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“ iš esmės sutampa, ir šio pobūdžio tekstai galėtų būti priskirti mokslo populiarinimo veikalams, o R. P. straipsnis „Mokytojų pasiūlos ir paklausos krypčių apžvalga JAV akto „Nė vienas vaikas neužmirštas“ įgyvendinimo laikotarpiu“ neatitinka moksliniams darbams keliamų reikalavimų.

12Atsakovas nurodo, jog darbuotojų atestavimas, jų atrinkimas konkurso tvarka į tam tikras pareigas, darbų aprobavimas vykdomi, laikantis įstatymų reikalavimų, bei vadovaujantis ir vidaus įstatyminiais aktais, tokiais kaip Šiaulių Universiteto statutas, Fakulteto Tarybos reglamentas, Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai. Visi šie vidaus įstatyminiai aktai nėra ginčijami kaip neatitinkantys įstatymo reikalavimų, tad jais turi būti vadovaujamasi, atliekant atestacijas, konkursus pareigoms eiti, renkant tarybas ir pan.

13Byloje iš esmės yra ginčijami trečiojo asmens R. P. atestacija, nustatant, ar jo kvalifikacija yra tinkama docento pareigoms eiti, jo metodinės priemonės aprobavimas, bei konkurso docento pareigoms eiti rezultatai.

14Teisės doktrinos požiūriu, atestacija yra svarbi darbuotojų darbo vertinimo forma, kurios tikslas – įvertinti darbuotojo kvalifikaciją, jo sugebėjimus, profesinę veiklą ir asmenines savybes, siekiant nustatyti, ar darbuotojas gali toliau eiti jo užimamas pareigas (atestacija taip pat gali būti vykdoma ir kitais tikslais – siekiant išspręsti darbuotojo paaukštinimo, jo darbo užmokesčio bei kitus klausimus). Taigi atestacija yra viena iš priemonių, leidžiančių užtikrinti nuolatinį, tęstinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, jų tobulėjimą, kad atitinkamas pareigas užimtų aukščiausios kvalifikacijos asmenys.

15Pagrindinė teismo funkcija nagrinėjant bylas, susijusias su darbuotojų atestacija, yra patikrinti, ar atestacijos metu buvo laikytasi nustatytos darbuotojų atestacijos tvarkos ir sąlygų. Tai taip pat reiškia, kad teismas vertina tiek procedūrinius atestacijos vykdymo klausimus, tiek ir atestacijos turinio klausimus. Tai reiškia, kad teismas nevertina, ar darbuotojas turi, ar ne tinkamą kvalifikaciją dirbti tam tikrą darbą, nes tai yra darbdavio prerogatyva. Taigi teismas gali ir turi patikrinti, ar atestacija buvo vykdoma laikantis nustatytos procedūrinės tvarkos, ar ji buvo vykdoma objektyviai ir ar tikrai darbuotojo atestavimas ar neatestavimas yra pakankamai argumentuotas

16Atestacijos paskirtis – įvertinti darbuotojų kvalifikaciją, sugebėjimus, profesinę veiklą ir asmenines savybes. Atestacija, turėdama konkretų tikslą, gali būti panaudota tik šiems tikslams pasiekti ir atitinkamai – negali būti panaudota kitiems tikslams. Atestacijos paskirtis taip pat nesiderina ir su priėmimo į darbą procedūra. Darbuotojo atestacija ir priėmimas į darbą yra skirtingi dalykai. Tuo tarpu konkursas yra papildoma sąlyga darbo sutarčiai sudaryti. Jeigu tam tikros pareigos užimamos konkurso būdu, tai darbo sutartis sudaroma tik su tuo asmeniu, kuris laimėjo konkursą. Asmenų, norinčių dalyvauti konkurse, kvalifikacija būtent ir paaiškėja konkurso metu, kai konkurso organizatoriui (komisijai) pretendentai pateikia dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir kitus duomenis. Todėl teisę dalyvauti konkurse turi visi asmenys, laiku pateikę reikiamus dokumentus ir formaliai atitinkantys konkurso nuostatų reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001 m. gruodžio 19 d. civilinė byla Nr. 3k-3-1363/2001).

17Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose, 12 p., numatytos yra eilinė atestacija, kuri skelbiama ne anksčiau kaip trys mėnesiai ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki darbuotojo kadencijos pabaigos, neeilinė atestacija (13,14 p.p.), kuri skelbiama ne anksčiau kaip po vienerių metų, kai darbuotojas pradėjo dirbti, bei atestacija (21 p.) ne Šiaulių Universiteto darbuotojams, teikiantiems prašymą dalyvauti konkurse. Sistemiškai aiškinantis Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatus ir Šiaulių Universiteto Statutą, kurio 74 p. numato, jog rektorius ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui gali be konkurso priimti dėstytojus dirbti pedagoginį darbą pagal terminuotą darbo sutartį, laikytina, jog paskyrus asmenį dirbti docentu iki atestavimo ir konkurso (Šiaulių Universiteto Statuto 68 p. numato, jog dėstytojai yra profesorius, docentas, lektorius, asistentas), toks asmuo turi atestuotis atitinkamoms pareigoms Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose 21 p. numatyta tvarka, tad pažeidimų, siūlant atestuoti ir atestuojant R. P. dėl tinkamumo pareigoms, vertinant iš įstatymo reikalavimų, nenustatyta.

18Teismas nelaiko, jog konstatavimas, jog tas ar kitas asmuo atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nenurodant, kokiu pagrindu tai padaryta, pažeidžia kitų asmenų teises, ar yra pagrindas naikinti atestacijos ar konkurso rezultatus. Kaip matyti iš pateiktų nutarimų ir protokolų, visi šie sprendimai yra priimami balsų dauguma, atviru ar slaptu balsavimu, asmuo, balsuodamas „už“ ar „prieš“ tam tikrą sprendimą, neprivalo, ypač slapto balsavimo atveju, pagrįsti, kodėl jis priima tokį ar kitokį sprendimą, tad nutarime užtenka konstatuoti, koks nutarimas yra priimtas, o jo pagrindimu yra būtent balsavimo rezultatai. Taip pat formaliu pažeidimu, esančiu pagrindu nutarimams naikinti, negali būti diskusijos metu užduotų klausimų kiekis ar tikslumas, tai yra balsuojančių asmenų vidaus įsitikinimo dalykas, kuris grindžiamas ne tik diskusijoje dalyvaujančių asmenų atsakymais, bet ir visa kita pateikta medžiaga.

19Taip pat nelaikytinas formaliu konkurso taisyklių pažeidimu ir termino dokumentams paduoti perkėlimas, kadangi šis perkėlimas nesukėlė jokių pasekmių nė vienam iš konkurso dalyvių, jie abu dokumentus dalyvauti konkurse pateikė tą pačią dieną. Nesant perkeltam terminui, nė vienas iš asmenų nebūtų dalyvavę konkurse, nes nė vienas iš jų dokumentų nepateikė.

20Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose, 68 p. numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kurie būtini mokslininkui, pretenduojančiam po daktaro laipsnio suteikimo į docento pareigas, tad, tikrinant ar asmuo atitinka kvalifikacinius reikalavimus docento pareigoms eiti, būtina nustatyti, ar jis įvykdė nuostatų 68.1 – 68.5 p.p. išdėstytų bent vieną reikalavimą.

21Pagrindinis argumentas, kurį nurodo ieškovė I. R., dėl kurio tretysis asmuo R. P. negalėjo būti atestuotas docento pareigoms eiti, ir laimėti konkursą šioms pareigoms eiti, tai jo neatitikimas būtent Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose, 68 p. numatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nesant pakankamo kiekio tinkamų mokslo darbų.

22Teismui pateikta Šiaulių Universiteto atestavimo docento pareigoms eiti kortelė, kurioje nurodyta 10 mokslinių straipsnių, vienas mokslo darbas, 4 metodinės priemonės. Nevertinant šių darbų turinio, pažymėtina, jog tokiu atveju, tretysis asmuo R. P. atitiktų Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose, 68.2 p. reikalavimą (paskelbė mokslinį straipsnių ir parengė metodinę priemonę), 68.3 p. reikalavimą (paskelbė mokslo darbą, vadovėlį ir mokslo straipsnį), 68.5 p. reikalavimą (paskelbė ne mažiau 3 mokslo straipsnius). Teismui nurodoma, jog, sprendžiant iš pateiktos kortelės, atestuojamasis pageidavo būti atestuotas pagal Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų, 68.2 p. reikalavimą (paskelbė mokslinį straipsnių ir parengė metodinę priemonę), tačiau teismas laiko, jog šioje kortelėje turi būti nurodomi visi atitinkantys reikalavimus darbai, o būtent atestavimo komisija sprendžia, ar atestuojamasis atitinka reikalavimus bent pagal vieną iš nurodytų punktų, ir tuo pagrindu padaro išvadą, ar atestuojamasis tenkina kvalifikacinius reikalavimus.

23Sprendžiant dėl nurodytų darnų atitikimo kaip mokslo straipsnių, mokslo darbų, metodinių priemonių, ieškovė nurodo, jog dalis darbų tokių reikalavimų neatitinka, bei grindžia šiuos savo parodymus tiek savo nuomone, tiek teismui pateiktu Lietuvos Mokslo tarybos raštu, kuriuo nurodoma, jog tarybos ekspertai nustatė, kad R. P. publikacijos „S. Š. ir A. M. filosofinė pedagogika“, „S. Š. pedagogika“, „S. Š. filosofinė pedagogikas“, „S. Š. gyvenimas ir pedagoginė veikla“, „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“ iš esmės sutampa, ir šio pobūdžio tekstai galėtų būti priskirti mokslo populiarinimo veikalams, o R. P. straipsnis „Mokytojų pasiūlos ir paklausos krypčių apžvalga JAV akto „Nė vienas vaikas neužmirštas“ įgyvendinimo laikotarpiu“ neatitinka moksliniams darbams keliamų reikalavimų. Pažymėtina, jog šis raštas nelaikytinas ekspertine išvada, kadangi nebuvo Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 212-213 str. numatyta tvarka paskirta teismo ekspertizė, tačiau kaip įrodymas jis yra vertintinas. Teismui parengiamojoje proceso stadijoje buvo pateiktas prašymas skirti teismo ekspertizę, tačiau, sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 212 str., buvo nurodyta, jog klausimas dėl ekspertizės skyrimo turi būti svarstomas, atlikus bylos nagrinėjimą iš esmės, nagrinėjant bylą iš esmės ir ją išnagrinėjus, šis prašymas pateiktas nebuvo.

24Teismas atkreipia dėmesį, jog pagal Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų 68 p., tam, kad asmuo atitiktų minimalius kvalifikacinius reikalavimus eiti docento pareigas, pagal 68.5 p. numatytą reikalavimą užtenka paskelbti ne mažiau 3 mokslo straipsnius po to, kai jis tapo mokslų daktaru. Tretysis asmuo R. P. mokslų daktaru tapo 1988 03 01, šis jo laipsnis yra nostrifikuotas, į svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašą (b.l. 114, I tomas), įtraukti, netgi atmetus Lietuvos Mokslų tarybos vertintus neigiamai mokslo darbus, 8 mokslo straipsniai, surašyti po mokslų daktaro laipsnio suteikimo, dėl jų nėra ginčijama, jog jie tokiems darbams neatitinka keliamų reikalavimų, tad darytina išvada, jog atestuojamasis R. P., pagal Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų 68.5 p., atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus eiti docento pareigas.

25Esant nustatytai šiai aplinkybei, teismas toliau nebetikslina ginčijamų darbų atitikimo mokslo darbams, nesant byloje tokio reikalavimo, bei šiai aplinkybei neturint įtakos asmens atestavimui ir dalyvavimui konkurse. Pastebėtina, jog darbų pasikartojimas buvo aptariamas, aprobuojant metodinę priemonę „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“, tad negalima teigti, jog šie dabai nebuvo tinkamai vertinami.

26Vertinant Šiaulių Universiteto Edukologijos fakulteto Tarybos nutarimą aprobuoti metodinę priemonę „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“, nustatyta, jog dalyvavo 14 EF tarybos narių, už aprobavimą balsavo 12 narių. Teismas neturi pagrindo abejoti EF tarybos narių kompetencija vertinant jiems pateiktą aprobavimui metodinę priemonę. Kaip įrodymas pateiktas Lietuvos Mokslo tarybos raštas, kuriuo nurodoma, jog tarybos ekspertai nustatė, kad R. P. publikacijos „S. Š. ir A. M. filosofinė pedagogika“, „S. Š. pedagogika“, „S. Š. filosofinė pedagogikas“, „S. Š. gyvenimas ir pedagoginė veikla“, „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“ iš esmės sutampa, ir šio pobūdžio tekstai galėtų būti priskirti mokslo populiarinimo veikalams, nėra prima face įrodymas, be to, šis metodinės priemonės aprobavimas neturi įtakos minimalių kvalifikacinių reikalavimų docento pareigoms eiti buvimui, nes ir be šios metodinės priemonės asmuo atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimų docento pareigoms eiti, tad reikalavimas atmestinas.

27Pažymėtina, jog ieškovė I. R. taip pat pareiškė ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėta visą Šiaulių Universiteto Edukologijos fakulteto Tarybos veiką nuo 2008 09 10, kai buvo patvirtinta nauja EF Tarybos sudėtis, nors tam teisę turi tik Edukologijos Fakulteto ir mokslo darbuotojų susirinkimas. Teismas nustatė, jog, sutinkamai su 2005 10 18 Edukologijos Fakulteto ir mokslo darbuotojų susirinkimas numatė EF tarybos sudėtį, 23 asmenys, tame tarpe 11 asmenų patenka be rinkimų, o 12 asmenų yra renkami. Nurodoma, jog EF Tarybos narių skaičius keitėsi dėl asmenų, patenkančių be rinkimų, ir EF Tarybos posėdžiuose buvo balsuojama, tik patvirtinant įvykusius pasikeitimus, o ne renkami kiti asmenys. Teismas laiko, jog tokie balsavimai nedaro EF Tarybos veiklos neteisėta, tad prašymas atmestinas. Pažymėtina, jog sprendimai buvo priimti balsų dauguma, net skaičiuojant balsų skaičių nuo 23 EF Tarybos narių.

28Vertinant virš išdėstytą, teismas laiko, jog formalių pažeidimų, turėjusių įtaką trečiojo asmens, R. P., siūlymui atestuoti ir atestavimui docento pareigoms eiti, konkurso pravedimui, jo metodinės priemonės aprobavimui, nenustatyta, jis atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus docento pareigoms eiti, tad pripažinti negaliojančiais 2009 04 01 ŠU Edukologijos katedros nutarimą siūlyti atestuoti R. P. docento pareigoms, 2009 05 28 ŠU Edukologijos katedros nutarimą siūlyti aprobuoti R. P. metodinę priemonę „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“, pripažinti neteisėta Edukologijos fakulteto tarybos veiklą nuo 2008 09 10, pripažinti negaliojančiu 2009 06 03 Edukologijos fakulteto nutarimą aprobuoti R. P. metodinę priemonę „S. Š. ir A. M. filosofinės edukologijos metmenys“, pripažinti negaliojančiu 2009 06 17 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą Nr. ( - ), kad R. P. tenkina kvalifikacinius reikalavimus docento pareigoms, 2009 09 28 Edukologijos katedros posėdžio nutarimą siūlyti ŠU Atestacijos ir konkurso komisijai į skelbtas konkursines docento pareigas išrinkti R. P., ir nesiūlyti išrinkti I R., 2009 10 14 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą Nr. ( - ) kad R. P. laimėjo konkursą docento pareigoms eiti, yra atmestini. Tuo pačiu atmestinas ir prašymas pripažinti negaliojančiu 2009 10 14 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą Nr. ( - ), jog I. R. nelaimėjo konkurso docento pareigoms eiti, esant galiojančiams 2009 10 14 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimui Nr. ( - ), kad R. P. laimėjo konkursą docento pareigoms eiti, pažymint, jog ir pripažinus negaliojančiu pastarąjį nutarimą, teismas neturi teisės spręsti, kas laimėjo konkursą, tai yra išskirtinai Šiaulių Universiteto prerogatyva. Tais pačiais pagrindais atmestinas ir prašymas pripažinti negaliojančia darbo sutartį tarp Šiaulių Universiteto ir R. P., priteisti iš atsakovo ieškovei I. R. negautas pajamas ir neturtinę žalą.

29Teismas laiko, jog kiti argumentai, išdėstyti grindžiant ieškinio reikalavimus, neturi teisinės reikšmės, tad dėl jų nepasisako. Taip pat teismas nepasisako dėl apeliacijos pateikimo, jos nagrinėjimo ir jos rezultatų, nesant reikalavimo pripažinti šios apeliacijos nutarimų negaliojančiais.

30Atmetus ieškinio pareiškimą, atsakovo, trečiojo asmens, ir valstybės turėtos išlaidos priteistinos iš ieškovo. (Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 93 str., 96 str.)

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str., 430 str. teismas

Nutarė

32Ieškinio pareiškimą atmesti.

33Priteisti iš ieškovo, I. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), teismo išlaidų atsakovui Šiaulių Universitetas, į.k. 11195134, buv. Vytauto 88, Šiauliai, a.s. LT 297180000000120431 AB bankas „Šiaulių bankas“, 4900,5 (keturi tūkstančiai devyni šimtai Lt 50 ct) Lt už advokato pagalbą, teismo išlaidų trečiajam asmeniui R. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2000 (du tūkstančiai) Lt už advokato pagalbą, ir teismo išlaidų valstybei 8,10 (aštuoni Lt 10 ct) Lt už procesinių dokumentų įteikimą.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius... 2. Sekretoriaujant S. Batulevičienei,... 3. Dalyvaujant ieškovei I. R. ir jos atstovei advokatei 4. Atsakovo Šiaulių Universitetas atstovams S. R. ir... 5. Trečiajam asmeniui R. P. ir jo atstovui advokatei 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. į Šiaulių miesto apylinkės teismą 2009 12 23 priimtu ieškinio pareiškimu... 8. Teismo posėdžio metu ieškovė I. R. ir jos atstovas... 9. Atsakovo Šiaulių Universitetas atstovai teismo posėdžio metu parodė, kad... 10. Tretysis asmuo ir jo atstovas nurodė, kad jis pradėjo dirbi ŠU, grįžęs... 11. Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog 2099 06 18 ieškovė 12. Atsakovas nurodo, jog darbuotojų atestavimas, jų atrinkimas konkurso tvarka... 13. Byloje iš esmės yra ginčijami trečiojo asmens R. P.... 14. Teisės doktrinos požiūriu, atestacija yra svarbi darbuotojų darbo vertinimo... 15. Pagrindinė teismo funkcija nagrinėjant bylas, susijusias su darbuotojų... 16. Atestacijos paskirtis – įvertinti darbuotojų kvalifikaciją, sugebėjimus,... 17. Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų... 18. Teismas nelaiko, jog konstatavimas, jog tas ar kitas asmuo atitinka... 19. Taip pat nelaikytinas formaliu konkurso taisyklių pažeidimu ir termino... 20. Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų... 21. Pagrindinis argumentas, kurį nurodo ieškovė I. R., dėl... 22. Teismui pateikta Šiaulių Universiteto atestavimo docento pareigoms eiti... 23. Sprendžiant dėl nurodytų darnų atitikimo kaip mokslo straipsnių, mokslo... 24. Teismas atkreipia dėmesį, jog pagal Šiaulių Universiteto Mokslo... 25. Esant nustatytai šiai aplinkybei, teismas toliau nebetikslina ginčijamų... 26. Vertinant Šiaulių Universiteto Edukologijos fakulteto Tarybos nutarimą... 27. Pažymėtina, jog ieškovė I. R. taip pat pareiškė... 28. Vertinant virš išdėstytą, teismas laiko, jog formalių pažeidimų,... 29. Teismas laiko, jog kiti argumentai, išdėstyti grindžiant ieškinio... 30. Atmetus ieškinio pareiškimą, atsakovo, trečiojo asmens, ir valstybės... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str., 430... 32. Ieškinio pareiškimą atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovo, I. R., a.k. (... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...