Byla I-7632-561/2014
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas iš Arūnas Kaminskas, susipažinęs su UAB „Gera energija“ skundu dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2UAB „Gera energija“ 2014-04-03 paštu išsiuntė teismui skundą (teisme gautas 2014-04-07), kuriame prašo AB „Litgrid“ vienašališką sutarties nutraukimą nuo 2014-04-04 pripažinti neteisėtu.

3Skundą atsisakytina priimti kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 punkte nustatyta, kad teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

5Administracinių teismų kompetencijai yra priskirta spręsti ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3, 15 straipsniai), šie teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (ABTĮ 16 straipsnis).

6Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėja prašo teismo pripažinti neteisėtu AB „Litgrid“ vienašališką sutarties Nr. 788-09 nutraukimą. Pareiškėją ir AB „Litgrid“ sieja sutartiniai santykiai, AB „Litgrid“ nėra viešojo administravimo subjektas, todėl pareiškėjos keliamas ginčas negali būti laikomas administracinių teismų kompetencijai priskirtinu ginču. Ginčai, kylantys iš sutartinių teisinių santykių nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (CPK 22 str. 1 dalis).

7Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjos UAB „Gera energija“ skundas nepriskirtinas administracinio teismo kompetencijai. Vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 2 punktu pareiškėjos UAB „Gera energija“ skundą atsisakytina priimti kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai. Pareiškėjai išaiškintina, kad ieškinį dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu gali paduoti bendrosios kompetencijos teismui (ABTĮ 10 straipsnis).

8Vadovaujantis ABTĮ 42 str. 1 d. 3 punktu UAB „Gera energija“ grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

9Vadovaudamasis ABTĮ 37 str. 2 d. 2 punktu, 3 dalimi

Nutarė

10Atsisakyti priimti UAB „Gera energija“ skundą kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai.

11Išaiškinti UAB „Gera energija“ teisę dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu su ieškiniu kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir sumokėtą žyminį mokestį grąžinti UAB „Gera energija“.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai