Byla e2-2771-392/2016
Dėl BUAB „Ekoplanas“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal AB „Ogmios centras“ skundą dėl BUAB „Ekoplanas“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo AB „Citadele“ bankas

Nustatė

2Pareiškėjas BUAB „Ekoplanas“ kreditorius AB „Ogmios centras“ pateikė teismui skundą, kuriuo teismo prašo: 1) panaikinti BUAB „Ekoplanas“ 2015-11-17 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 5.1. dalyje, kuria nuspręsta parduoti turtą, kurio inventorinis Nr. 40, ir nutarimą Nr. 5.2. dalyje, kuria nuspręsta parduoti turtą, kurio inventoriniai Nr. 8, 9, 10, 25; 2) įpareigoti BUAB „Ekoplanas“ bankroto administratorių kreditorių susirinkimus (kreditorių komitetus) šaukti bankrutuojančios bendrovės ir daugumos kreditorių buveinės vietos adresu, t. y. Vilniuje; 3) įvertinti visų 2015-11-17 BUAB „Ekoplanas“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumą.

3BUAB „Ekoplanas“ ir AB „Citadele“ bankas su skundu nesutiko.

4Šalys pateikė teismui prašymą patvirtinti taikos sutartį ir šią bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas, nes taikos sutarties turinys neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Byla nutrauktina. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

6Vadovaudamasis LR CPK 293 str.1d. 5p. teismas

Nutarė

7

 1. Patvirtinti šalių sudarytą, taikos sutartį:

TAIKOS SUTARTIS

2016 m. kovo 22 d.

(civilinėje byloje Nr. e2-2771-392/2016)

11Kreditorius: akcinė bendrovė OGMIOS CENTRAS, j.a.k. 121943578, atstovaujama advokatės G. V. Bankrutuojanti įmonė: BUAB „Ekoplanas”, j.a.k. 302612636, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „NOTISA“ įgalioto asmens V. Š. Trečiasis asmuo (kreditorius): AB „Citadele“ bankas, j.a.k. 112021619, atstovaujamas l.e.p. Teisės departamento direktoriaus I. J. toliau kartu vadinami Šalimis, susitaria sudaryti Taikos sutartį ir prašo teismo ją patvirtinti. Taikos sutartis yra sudaroma civilinėje byloje Nr. e2-2771-392/2016, kurioje kreditorius akcinė bendrovė OGMIOS CENTRAS yra pateikęs skundą dėl 2015-11-17 pakartotinio B UAB „Ekoplanas“ kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5.1 dalyje, kuria nuspręsta parduoti Priede Nr. 2 nurodytą turtą, kurio inventorinis Nr. 40, ir nutarimo Nr. 5.2 dalyje, kuria nuspręsta parduoti Priede Nr. 4 nurodytą turtą, kurio inventoriniai Nr. 8, 9, 10, 25, panaikinimo bei kitų 2015-11-17 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo ir administratorės veiksmų vertinimo. Taikos sutartis yra sudaroma siekiant taikiai išspręsti kilusį ginčą ir pradėti vykdyti B UAB „Ekoplanas“ turto pardavimą. Šia taikos sutartimi šalys susitaria:

 1. Šalims pakartotinai įvertinus į bylą pateiktus įrodymus bei paaiškinimus Šalys patvirtina, jog turtas inventoriniai Nr. 8, 10 ir 25 yra sumontuotas kreditoriui akcinei bendrovei OGMIOS CENTRAS priklausančiose patalpose ir negalėtų būti atskirtas be žalos patalpos, laikytinas kreditoriaus akcinės bendrovės OGMIOS CENTRAS nuosavybe ir B UAB „Ekoplanas“ neturi teisės šio turto parduoti;
 2. Šalims pakartotinai įvertinus į bylą pateiktus įrodymus bei paaiškinimus Šalys patvirtina, jog turtas inventorinis Nr. 9 yra apšvietimo lempos sumontuotos virš keltuvų, laikytinos B UAB „Ekoplanas“ nuosavybe ir B UAB „Ekoplanas“ turi teisę šį turtą parduoti. Pardavimą vykdyti kartu su keltuvais vadovaujantis 2015-11-17 pakartotinio B UAB „Ekoplanas“ kreditorių susirinkimo protokolo nutarimu Nr. 5.1. Patalpų apšvietimo lempos ar kita apšvietimo įranga sumontuota patalpose yra akcinės bendrovės OGMIOS CENTRAS nuosavybė ir B UAB „Ekoplanas“ neturi teisės šio turto parduoti;
 3. Šalims pakartotinai įvertinus į bylą pateiktus įrodymus bei paaiškinimus Šalys patvirtina, jog turtas inventorinis Nr. 40, kuris įkeistas AB „Citadele“ bankui yra sumontuotas kreditoriui akcinei bendrovei OGMIOS CENTRAS priklausančiose patalpose ir dalis šio turto negalėtų būti atskirtas be žalos patalpoms. Šalys įvertinusios technines galimybes nuardyti atskiras turto inventorinis Nr. 40 dalis susitaria, kad B UAB „Ekoplanas“ priklauso ir B UAB „Ekoplanas“ turi teisę parduoti metalines turto, kurio inventorinis Nr. 40 konstrukcijas, kurias galima būtų išardyti nepadarant žalos patalpoms. Likusios turto inventorinis Nr. 40 dalys, kurios negalėtų būti atskirtos be žalos patalpoms, laikytinos kreditoriaus akcinės bendrovės OGMIOS CENTRAS nuosavybe ir B UAB „Ekoplanas“ neturi teisės šio turto parduoti. Trečiojo asmens naudai galiojantis turto, kurio inventorinis Nr. 40, įkeitimas apima tik BUAB „Ekoplanas“ priklausančias išmontuojamas dalis, o akcinės bendrovės OGMIOS CENTRAS patalpose liekančios neišmontuojamos dalys laikytinos akcinei bendrovei OGMIOS CENTRAS priklausančio pastato dalimi, todėl šio turto įkeitimas trečiajam asmeniui AB „Citadele“ bankui pagal 2013-06-21 įkeitimo sutartį pasibaigia. Pardavimą vykdyti vadovaujantis 2015-11-17 pakartotinio B UAB „Ekoplanas“ kreditorių susirinkimo protokolo nutarimu Nr. 5.1.
 4. Kreditorius akcinė bendrovė OGMIOS CENTRAS kitų 2015-11-17 pakartotino kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo ir administratorės veiksmų vertinimo atsisako.
 5. Šalys pareiškia, kad Taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, joms yra žinomos.
 6. Šalys pareiškia ir garantuoja, jog taikos sutartis nereglamentuoja klausimų, susijusių su šalių teisiniu statusu ir teisnumu, viešąja tvarka, kartu nereglamentuoja klausimų, kurie išspręsti imperatyviomis teisės normomis. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir/ar gerai moralei, nėra kitų aplinkybių, kurios galėtų būti teisiniu pagrindu pripažinti Taikos sutartį negaliojančia ir/ar niekine, šalys turi pilną teisnumą, teises ir įgalinimus pagal taikytinus įstatymus ir kitus teisės aktus.
 7. Taikos sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, kurių kiekvienas yra vienodos juridinės galios – po vieną šalims ir teismui.
 8. Šalių parašai
 1. Civilinę bylą nutraukti.
 2. Panaikinti teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - BUAB „Ekoplanas“ 2015-11-17 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5.1 dalyje, kuria nuspręsta parduoti Priede Nr. 2 nurodytą turtą, kurio inventorinis Nr. 40, ir nutarimo Nr. 5.2 dalyje, kuria nuspręsta parduoti Priede Nr. 4 nurodytą turtą, kurio inventoriniai Nr. 8, 9, 10, 25, vykdymo sustabdymą.

12Nutartis per 7d. skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai