Byla 2-657-123/2007
Dėl suklastotų rašytinių dokumentų padarytos žalos atlyginimo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo J. B. ieškinio atsakovams K. B. , A. S. , Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, Plungės rajono notarei Ginai Grackienei dėl suklastotų rašytinių dokumentų padarytos žalos atlyginimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismo 2007-05-08 nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti. 2007-05-24 ieškovas J. B. pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo pripažinti sandėlio–angaro, esančio ( - ), pertvaros rekonstrukciją neteisėta ir neturinčia juridinės galios, pripažinti sandėlio–angaro rekonstrukcijos projektą neteisėtu ir suklastotu, pripažinti UAB „VITŪNA“ 1995-03-08 projektavimo užduotį ir generalinį sandėlio projektą pirminiu ir teisėtu, pripažinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2001-07-20 pažymą Nr.160 teisėta, pripažinti arkinio sandėlio perdavimo 2001-12-27 aktą suklastotu, įpareigoti VĮ Registrų centrą įteisinti 2001-07-20 pažymą Nr.160 dėl sandėlio statytojo, pripažinti Plungės rajono notarų biuro išduotą 1997-06-11 įgaliojimą neatitinkančiu tikrovės, priteisti iš VĮ Registrų centro 100 000 Lt žalos atlyginimą.

3Atsisakytina priimti ieškovo ieškinį (LR CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Ieškovas nurodo, kad jis atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o pagal ieškinio sumą, ieškinys turėtų būti nagrinėjamas apygardos teisme. Patikslintame ieškinyje, nurodoma ieškinio suma 250 857 Lt, tačiau sprendžiant iš pareikštų reikalavimų ieškinio suma ieškovo skaičiuojama neteisingai. Ieškovas vienu iš reikalavimu prašo pripažinti sandėlio–angaro rekonstrukciją neteisėta, o sandėlio vertę nurodo 150 857 Lt. Iš ieškinio matyti, kad ieškovas iš esmės ginčija 1998 metų sandėlio–angaro rekonstrukcijos projektą ir prašo jį pripažinti neteisėtu ir suklastotu. Taip pat ieškovas pareiškė kitus reikalavimus dėl arkinio sandėlio perdavimo akto pripažinimo suklastotu, Palangos rajono notarų biuro išduoto 1997-06-11 įgaliojimo pripažinimo neatitinkančiu tikrovės, 1995-03-08 generalinio sandėlio plano projektą pripažinimo pirminiu ir teisėtu bei 2001-01-20 pažymos Nr. 160 pripažinimo teisėta, taigi visi ieškovo ankščiau paminėti reikalavimai yra neturtinio pobūdžio. Ieškiniai turtiniuose ginčuose – tai tokie turtinio pobūdžio ieškiniai, kai turtinis interesas yra išreikštas pinigais, o ieškiniai ne turtiniuose ginčuose – tai ieškiniai, kai turtinis interesas negali būti išreikštas pinigais, vadovaujantis CPK 85 straipsnyje nurodytomis taisyklėmis. Kita ieškinyje nurodyto ginčo dalis, t.y. ieškovo reikalavimas dėl 100 000 Lt žalos atlyginimo taip pat neteisminga apygardos teismui. Remiantis LR CPK 27 straipsnio 1 punktu, apygardos teismai, kaip pirmoji instancija, nagrinėja turtinius ginčus, kuriuose ieškinio suma yra didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų. Pagal patikslintame ieškinyje išdėstytus reikalavimus ieškovo ieškinys yra teismingas pirmosios instancijos apylinkės teismui, bet ne apygardos teismui (CPK 26 str., 27 str. 1 p., 80 str. 1 d. 1, 2 p., 85 str.).

4Ieškovas iki galo neištaisė visų ieškinio trūkumų, kurie turėjo būti ištaisomi, reiškiant ieškinį teisme. Ne visi originalūs dokumentai buvo pateikti teismui, kad būtų patvirtintos kopijos. Kitos teismui pateiktų ieškinio ir jo priedų kopijos yra nepatvirtintos. Remiantis CPK 114 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujantis byloje asmuo teismui turi pateikti dokumentų originalus arba nustatyta tvarka patvirtintus jų nuorašus.

5Be to teismas atkreipia ieškovo J. B. dėmesį į tai, kad jis savo reikalavimą dėl žalos priteisimo grindžia jo manymu suklastotais dokumentais, nors jo minimų dokumentų klastojimo faktas nėra įrodytas ir nustatytas. Teismas jau nutartyje dėl ieškinio trūkumų šalinimo buvo nurodęs, kad civilinė atsakomybė už žalą dėl atsakovų veiksmų atsiranda tuo atveju, kai jų veiksmų neteisėtumas yra konstatuotas įstatymų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad galioja dokumentų teisėtumo bei legalumo prezumpcija, kuri reiškia, kad kiekvienas dokumentas yra laikomas teisėtu, kol jo legalumas nebus paneigtas įstatymu nustatyta tvarka. Tuo tarpu ieškovas savo reikalavimą grindžia tokiais dokumentais, kurie nėra paneigti įstatymu nustatyta tvarka, t.y. dokumentų klastojimas yra baudžiamosios teises pažeidimas, dėl kurio reikia pranešti policijai, klastojimo faktas nustatinėjamas baudžiamojo proceso kodekso tvarka pagal ikiteisminiame tyrime surinkta medžiagą. Tik tokiu būdu paneigus dokumentų legalumą ir kompetentingoms institucijoms patvirtinus klastojimo faktą galima būtų kreiptis i teismą dėl žalos priteisimo. Teismas konstatuoja, kad ieškovas nepašalino ieškinio trūkumų ir nepateikė savo reikalavimus pagrindžiančių įrodymų (LR CPK 135 str. 1 d. 2 p., 3 p.).

6Vadovaudamasi LR Civilinio proceso kodekso 115 str. 3 d., 137 str. 2 d. 2 p., 290-291 straipsniais,

Nutarė

7atsisakyti priimti ir gražinti ieškovo J. B. ieškinį kartu su priedais jį padavusiam asmeniui.

8Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per apygardos teismą.

Proceso dalyviai