Byla 2-1158-308/2014
Dėl skolos priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ieškinį atsakovei UAB „Ūlos sala“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 613 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, esant CPK nustatytiems pagrindams.

3Ieškovas nurodo, kad jis vykdydamas kontrolės institucijos Varėnos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavedimą, atliko atsakovo importuotų šviežių spanguolių mėginių cheminius tyrimus, už kurių atlikimą atsakovas turi sumokėti 613,00 Lt, tačiau iki šiol nesumokėjo.

4Ieškovas nurodo, kad jis iš atsakovės UAB „Ūlos sala" pagal Varėnos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2013-09-25 Maisto/ pašarų mėginių paėmimo tirti aktą Nr. 84 priėmė tyrimui šviežias spanguoles pesticidų liekanų nustatymui, o pagal 2013-09-25 aktą Nr. 85 priėmė tyrimui šviežias spanguoles švino nustatymui. Aktuose nurodyta, kad už tyrimus apmoka mėginio savininkas ir ant abiejų aktų pasirašė UAB „Ūlos sala" direktorius Virmantas Vygelis. Pagal aktą Nr. 84 buvo atlikti cheminiai tyrimai ir surašytas tyrimų protokolas Nr. 7178 Ch, o pagal aktą Nr. 85 atlikti tyrimai ir surašytas Tyrimų protokolas Nr. 7180 Ch. Atsakovui 2013-09-27 el. paštu ir paštu buvo išsiųsta sąskaita faktūra serija VI3 Nr. 0002986 dėl 613,00 litų, kurios atsakovas iki šiol neapmokėjo.

5Atsakovui registruotąja pašto siunta buvo išsiųstas ieškinys jo priedai bei teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo. Šie procesiniai dokumentai 2014-11-04 buvo įteikti atsakovės atstovui. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų vertinimą konstatuoja, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys su priedais atsakovei buvo įteikti. CPK 285 str. 1 d. numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir kita šalis prašė priimti sprendimą už akių. CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Toks ieškovo prašymas yra. Atsiliepimą atsakovė turėjo pateikti vėliausiai 2014-11-18.

9Vadovaujantis CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra sutrumpinti.

10Ieškovas yra nurodęs, kad šviežių spanguolių mėginiai atrinkti, pristatyti tyrimams į Institutą ir tyrimai atlikti vykdant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m, Specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su vėlesniais pakeitimais (toliau - Reglamentas) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Įsakymas). Reglamento 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės gali imti mokesčius ar privalomuosius mokėjimus, skirtus padengti oficialios kontrolės išlaidas. Reglamento 27 straipsnio 4 dalies a punktas nurodo, jog Reglamento VI priede išvardinti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiant skaičiuojami oficialios kontrolės mokesčiai. Vienas iš jų - laboratorinės analizės ir mėginių ėmimo išlaidos. Įsakymo 44 punktas įpareigoja importuotoją visas išlaidas, susijusias su maisto kontrole, negyvūninio maisto sunaikinimu, specialiu apdorojimu ar grąžinimu, ir kitas išlaidas apmokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

11Nėra duomenų, kad ieškovui būtų sumokėta už suteiktas paslaugas, tuo atsakovė neįvykdė savo prievolės.

12Šalims iš 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" nustatytais pagrindais sudaryto sandorio atsirado prievolės. CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Ieškovas dėl to, kad atsakovė neįvykdė savo piniginės prievolės negavo pajamų už suteiktas paslaugas (613 Lt), todėl ieškovas turi teisę reikalauti teismo ir pagrįstai reikalauja, kad šis, vadovaudamasis CK 1.138 str. 4 p., priteistų įvykdyti pareigą natūra.

13Atsakovas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Palūkanų dydį (5 proc.) nustato CK 6.210 str. 1 d.

14Kadangi ieškovas, kaip valstybės institucija, vadovaujantis CPK 83 str. 1 d. 10 p. buvo atleista nuo 72,25 Lt žyminio mokesčio mokėjimo, vadovaujantis CPK 96 str. 1 d. šis žyminis mokestis priteistinas iš atsakovės valstybės naudai.

15Vadovaudamasis CK 1.138 str. 4 p., 6.2 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., CPK 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259 str., 285 str., 286 str., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d., Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 str. 4 d., 20 str. 1 d. teismas

Nutarė

16Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš UAB „Ūlos sala“, juridinio asmens kodas 300010809, es. Varėna, Žalioji g. 27 Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, juridinio asmens kodas 190781293, es. Vilnius, J. Kairiūkščio g. 10, a. s. Nr. ( - ) AB DNB banke, banko kodas 40100, naudai 613 Lt (šešis šimtus trylika litų) (177,54 euro) skolos ir 5 proc. (penkis procentus) metinių palūkanų nuo priteistos sumos (be bylinėjimosi išlaidų) nuo 2014-10-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš UAB „Ūlos sala“, juridinio asmens kodas 300010809, es. Varėna, Žalioji g. 27 valstybės naudai 72 Lt (septyniasdešimt du litus) (20 eurų) bylinėjimosi išlaidų. Šios išlaidos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Varėnos rajono apylinkės teismo raštinę (111 kab.).

19UAB „Ūlos sala“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Varėnos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

20Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas rašytinio... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 613 Lt skolos, 5 procentų dydžio... 3. Ieškovas nurodo, kad jis vykdydamas kontrolės institucijos Varėnos... 4. Ieškovas nurodo, kad jis iš atsakovės UAB „Ūlos sala" pagal Varėnos... 5. Atsakovui registruotąja pašto siunta buvo išsiųstas ieškinys jo priedai... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų... 8. Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys su... 9. Vadovaujantis CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra... 10. Ieškovas yra nurodęs, kad šviežių spanguolių mėginiai atrinkti,... 11. Nėra duomenų, kad ieškovui būtų sumokėta už suteiktas paslaugas, tuo... 12. Šalims iš 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento... 13. Atsakovas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio procesines... 14. Kadangi ieškovas, kaip valstybės institucija, vadovaujantis CPK 83 str. 1 d.... 15. Vadovaudamasis CK 1.138 str. 4 p., 6.2 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.37 str. 2... 16. Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš UAB „Ūlos sala“, juridinio asmens kodas 300010809, es.... 18. Priteisti iš UAB „Ūlos sala“, juridinio asmens kodas 300010809, es.... 19. UAB „Ūlos sala“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas per 30 dienų...