Byla ATP-973-312/2014

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „( - )“ įgalioto asmens J. V. (toliau tekste ir - apeliantas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo, kuriuo A. O., pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau tekste – ATPK) 129 str. ir jam skirta 4000,00 (keturių tūkstančių) Lt bauda be transporto priemonės konfiskavimo. Jis taip pat pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 124 2 str. 3 d. ir jam skirta 3500,00 (trijų tūkstančių penkių šimtų) Lt bauda su transporto priemonės „Mercedes Benz“, valstybinis numeris ( - ), konfiskavimu. Taip pat jis pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 124 str. 6 d. ir jam skirta 2000,00 (dviejų tūkstančių) Lt bauda. Jis taip pat pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 123 str. 5 d. ir jam skirta 100 (vieno šimto) Lt bauda. Remiantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str., subendrinus nuobaudas, A. O. skirta galutinė 4000,00 Lt (keturių tūkstančių litų) bauda su transporto priemonės „Mercedes Benz“, valstybinis numeris ( - ), konfiskavimu,

Nustatė

2A. O. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 129 str., 124 2 str. 3 d., 123 str. 5 d., 124 str. 6 d. už tai, kad jis 2013 m. rugsėjo 1 d., apie 07.27 val., neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, vairavo automobilį „Mercedes Benz“, valstybinis numeris ( - ), būdamas neblaivus (nustatytas 2,10 promilių girtumo) viršijo leistiną 50 km/h greitį, važiuodamas 138 km/h greičiu, taip pat nepasirinkęs saugaus greičio nesuvaldė automobilio ir išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą tuo sukeldamas pavojingą situaciją, t. y. priversdamas kitą eismo dalyvį staiga keisti važiavimo kryptį bei stabdyti. Vairavo automobilį, kuris neapdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

3Apeliaciniu skundu BUAB „( - )“ bankroto administratorius UAB „( - )“ įgaliotasis asmuo J. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje dalyje dėl turto - automobilio „Mersedes Benz“ valstybinis numeris ( - ) konfiskavimo. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „( - )“ nuosavybės teise priklausančiam automobiliui „Mersedes Benz“, valstybinis numeris ( - ), iki bus priimta galutinė nutartis dėl minėto turto konfiskavimo. Sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. ( - ) dėl transporto priemonės konfiskavimo vykdymą iki bus priimta galutinė nutartis dėl minėto turto konfiskavimo.

4Apeliaciniame skunde nurodoma, kad remiantis „Sodros“ duomenų baze, R. Č., kuris teismo nutarime įvardintas kaip UAB „( - )“ direktorius, joje nedirba nuo 2013 m. gruodžio 1 d., nuo minėtos datos įmonės vadovas buvo P. B., todėl pranešimai R. Č. kaip UAB „( - )“ atstovui teikti po įvardintos datos buvo ne ten adresuoti. Remiantis „Sodros“ duomenų baze, UAB „( - )“ dirbo du V. K., vienas jų ( - ) gimimo, kuris nebedirba įmonėje nuo 2014 m. sausio 5 d., kitas – ( - ) gimimo, kuris nebedirba įmonėje nuo 2013 m. spalio 18 d. Todėl pranešimai atitinkamam V. K. kaip UAB „( - )“ atstovui teikti po įvardintų datų, kai jie jau nebedirbo įmonėje, taip pat buvo ne ten adresuoti. Be to, Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. ( - ), priėmė nutartį, kuri įsiteisėjo 2014 m. balandžio 1 d, iškelti UAB „( - )“ bankroto bylą; įmonės administratoriumi paskirti UAB „( - )“; uždėti BUAB „( - )“ nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiosiantį iki nutarties įsiteisėjimo dienos; įpareigoti BUAB „( - )“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą bankroto įsiteisėjimo dienai ir visus dokumentus. Minėti dokumentai bankroto administratoriui perduoti nebuvo. Vykdydamas savo pareigas bankroto administratorius 2014 m. balandžio 4 d. raštu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas pranešti jam ir Vilniaus apygardos teismui ar Vilniaus miesto apylinkės teisme nėra nagrinėjami ieškiniai, kuriuose bankrutuojančiai UAB „( - )“ būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, o jei taip, tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 163 str. 5 p. bylas perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Tačiau bankroto administratorius nėra gavęs jokios informacijos iš Vilniaus miesto apylinkės teismo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties. Taip pat bankroto administratorius nėra gavęs jokios informacijos ir iš Vilniaus apygardos teismo, kad jam buvo perduota informacija, susijusi su 2014 m. balandžio 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi. Tačiau 2014 m. liepos 9 d. bankroto administratorius gavo Antstolės B. P. patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriame buvo nurodyta, kad antstolė, vykdo minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimą administracinėje byloje dėl transporto priemonės „Mersedes Benz“, valstybinis numeris ( - ), priklausančios BUAB „( - )“ konfiskavimo. Būtent, po šio antstolio patvarkymo gavimo, tai yra 2014 m. liepos 9 d. bankroto administratorius ir sužinojo apie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarimą. Bankroto administratorius neturėjo galimybės žinoti apie A. O. administracinių pažeidimų nagrinėjimą ir šių pažeidimų pasėkoje kilusias pasekmes, susijusias su sprendimu konfiskuoti BUAB „( - )“ priklausantį turtą - automobilį „Mersedes benz“, valstybinis numeris ( - ). Apelianto teigimu, įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB „( - )“, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 3 d. priėmė nepagrįsta nutarimą konfiskuoti iš administracinį nusižengimą nepadariusio asmens UAB „( - )“, jam priklausančią transporto priemonę - automobilį „Merzedes Benz“, valstybinis numeris ( - ), kuriai nuo 2014 m. vasario 3 d. priėmus pareiškimą teisme dėl bankroto bylos iškėlimo, buvo nustatytas realizavimo ir (ar) išieškojimo sustabdymas.

5Vilniaus apygardos teisme 2014 m. rugsėjo 18 d. taip pat gautas apelianto pranešimas, kuriame nurodyta, jog 2014 m. rugsėjo 9 d. buvo gautas 2014 m. rugsėjo 8 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pranešimas dėl BUAB „( - )“ kreditoriaus finansinio reikalavimo patikslinimo, kuriuo patikslintas minėto kreditoriaus kreditorinis reikalavimas, t. y. kad patvirtinto kreditoriaus reikalavimo (88 068,59 Lt) dalis (12 000,00 Lt) yra užtikrinta įkeitimu (įkeistas automobilis „Merzedes Benz C180 Kompressor). Priverstinės hipotekos įregistravimo data 2014 m. sausio 14 d., t. y. priimant sprendimą dėl minėto daikto konfiskacijos (2014 m. balandžio 3 d.) nebuvo įvertinta aplinkybė, kad daiktas buvo įkeistas.

6Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

7BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „( - )“ įgalioto asmens J. V. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Lietuvos Respublikos ATPK 249 str. 2 d. nustato, kad šio kodekso nereglamentuojamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos santykių atvejais teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, mutatis mutandis vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste - BPK) normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje negali būti taikomos atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens teisių ribojimą nustatančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normos. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai laikantis teisėtumo, niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka (Lietuvos Respublikos ATPK 7 str.). Lietuvos Respublikos ATPK 284 str. nustato, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

9Pažymėtina, kad galimos tokios teisinės situacijos, kai pažeidėjas padaro administracinį nusižengimą, panaudodamas kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę, ir per administracinį procesą sprendžiamas klausimas dėl tokios transporto priemonės konfiskavimo. Šiuo atveju, apie tokį procesą, per jį priimtus procesinius sprendimus ATPK nustatyta tvarka turi būti informuojamas ne tik pažeidėjas, bet ir transporto priemonės savininkas, taip užtikrinant jo teisę dalyvauti procese bei ginti savo interesus. Pažymėtina, kad tokios pozicijos iš esmės laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Antai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas buvo išaiškinęs, kad nagrinėjant apeliacinius skundus bylose, kuriose buvo keliami ne pažeidėjui priklausančių transporto priemonių konfiskavimo klausimai, ir nurodęs, kad efektyvus teisingumo vykdymas ir teisinio tikrumo principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo, kurio teisėms ar pareigoms administracinės bylos išsprendimas gali turėti įtakos, turėtų teisę dalyvauti procese. Tokiai praktikai pritarė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatavęs, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisenoje taikant konfiskavimo nuobaudą, yra sprendžiama dėl asmens civilinės teisės – teisės netrukdomai naudotis savo nuosavybe. Taigi, nuobaudos paskyrimas, nagrinėjamu atveju, tiesiogiai daro įtaką automobilio, kurį nuspręsta konfiskuoti, savininko teisėms ir šis asmuo turi aiškų suinteresuotumą apginti savo interesus. Nesuteikiant galimybės asmeniui įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu, nebūtų užtikrintas teisingas teismo procesas ir efektyvi savininko teisių gynyba. Baudžiamojo proceso kodeksas asmeniui, kurio turtas konfiskuotas, baudžiamajame procese suteikia teisę paduoti apeliacinį skundą dėl tokio sprendimo (BPK 312 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinėje byloje Nr. 2AT–18/2012).

10Iš bylos medžiagos matyti, kad skundžiamu nutarimu konfiskuotas automobilis „Merzedes Benz“, valstybinis numeris ( - ), yra registruotas UAB „( - )“ vardu (b. l. 2). Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas ėmėsi priemonių apie teismo posėdžius pranešti UAB „( - )“ atstovams, tačiau šaukimai grįždavo neįteikti, jie buvo adresuoti asmenims, kurie įmonėje šaukimuose nurodytu laiku nedirbo. Taigi konstatuotina, kad UAB „( - )“ atstovas apie automobilio perdavimo A. O. aplinkybes apklaustas nebuvo ir apie rengiamus teismo posėdžius nežinojo. Be to, pažymėtina, kad 2014 m. kovo 21 d., t. y. dar iki skundžiamo nutarimo paskelbimo dienos, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartimi UAB „( - )“ buvo iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „( - )“, iki nutarties įsiteisėjimo dienos visam UAB „( - )“ kilnojamam ir nekilnojamam turtui paskirtas areštas, be to, kaip matyti iš apelianto pateiktų dokumentų, skundžiamu nutarimu konfiskuotas automobilis „Merzedes Benz“, valstybinis numeris ( - ), yra įkeistas. Nurodytos aplinkybės pirmosios instancijos teismui sprendžiant nuobaudos individualizavimo klausimą, taip pat nebuvo įvertintos. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas administracinio pažeidimo bylą, nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos, buvo padarytas esminis proceso teisės pažeidimas, neužtikrinant teisingo teismo proceso ir efektyvios savininko teisių gynybos.

11Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, skundžiamas nutarimas naikintinas, o byla automobilio konfiskavimo dalyje grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme.

12Teismas, vadovaudamasis ATPK 30212 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

13BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „( - )“ įgalioto asmens J. V. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

14Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarimo dalį, kuria konfiskuotas automobilis „Merzedes Benz“, valstybinis numeris ( - ), ir bylą šioje dalyje perduoti iš naujo nagrinėti apylinkės teismui.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai