Byla T-632-1078/2019
Dėl priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, paskirto Š. P., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), pratęsimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Narbutaitė, sekretoriaujant Valentinai Solovejienei dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovui gydytojui Aidui Uždaviniui, Asmens, kuriam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, Š. P. atstovui advokatui Gintarui Algirdui Peredniui,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi VšĮ „Naujininkų poliklinika“ teikimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, paskirto Š. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), pratęsimo,

Nustatė

32012 m. kovo 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi Š. P., padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 129 straipsnio 1 dalyje, taikyta priverčiamoji medicinos priemonė - stacionarinis stebėjimas griežto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje - VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Rokiškio apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartimi priverčiamoji medicinos priemonė pakeista į stacionarinį stebėjimą sustiprinto stebėjimo sąlygomis, o to paties teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi pakeista į stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis. 2017 rugsėjo 20 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi Š. P. priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarus stebėjimas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje pakeistas į ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą. Įsiteisėjus teismo nutarčiai Š. P. buvo apgyvendintas Prūdiškių socialinės globos namuose. Nuo 2017 m. spalio 10 d. prirašytas prie VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centro, kur tęsiamas paciento stebėjimas ir gydymas.

42019 m. gegužė 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimas, kuriame prašoma Š. P. priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, pratęsti.

5Teismo posėdyje VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovas gydytojas A. Uždavinys nurodė, kad per pastarąjį Š. P. stebėjimo laikotarpį, jis (Š. P.) vieną kartą pažeidė vidaus tvarkos taisykles – vartojo alkoholį, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, elgėsi neadekvačiai, kilo konfliktas su globos namų personalu. Būdamas blaivus, Š. P. elgiasi gerai. Jo pavojingumas visuomenei yra išlikęs, tačiau pavojingumas – minimalus. A. Uždavinys pažymėjo, kad toks pacientas kaip Š. P., jeigu yra stebimas gydytojų, nėra pavojingas, tačiau jam nustojus vartoti vaistus, gali kilti pavojus. Tikimybė, kad Š. P. galėtų gydytis namuose yra, jei artimieji jį prižiūrėtų, tačiau Š. P. atveju jokių artimųjų nėra, dėl to jis yra gyvena globos namuose.

6Teismo posėdžio metu prokuroras prašė teikimą tenkinti.

7Teismo posėdžio metu asmens, kuriam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, gynėjas neprieštaravo dėl teikimo tenkinimo.

8VšĮ „Naujininkų poliklinika“ teikimas tenkintinas.

9Iš VšĮ Naujininkų poliklinikos 2019 m. gegužės 3 d. ambulatorinio priverstinio gydymo akto nustatyta, kad Š. P. psichikos liga serga nuo 2006 m. Š. P. atlikus kompleksinę stacionarinę TPE, diagnozavo lėtinį psichikos sutrikimą – paranoidinę šizofreniją. Paskutinius 6 mėnesius jis buvo stebimas socialinės globos namų personalo, periodiškai apžiūrimas psichiatro, koreguojamas gydymas, atsižvelgiant į psichinės būsenos pokyčius. 2019 m. balandžio 17 d. Š. P. prasmingam verbaliniam kontaktui pilnai prieinamas, pokalbyje dalyvauja, tvarkingos išvaizdos, orientuotas visais atžvilgiais teisingai, nuotaikos fonas lygus, elgesys adekvatus, emocijos priblėsusios, monotoniškos, nusiskundimų psichine sveikata neišsako, psichologinių problemų neakcentuoja, gyvenimu globos namuose nesiskundžia, išreiškia norą išvažiuoti į miestą pas tetą, aplankyti tėvų kapus, homicidinių ir suicidinių minčių neišsako, ketinimus neigia, pasikartojančio smurtinio elgesio rizika maža. Mąstymo ir kognityvinių procesų eiga nepakankamai nuosekli, sulėtėjusio tempo. Objektų ir reiškinių išskyrimo iš visumos pagal esminius požymius lygis patenkinamas, apibendrinimo – žemas. Sąvokų supratimas ir palyginimas dažnai paralogiški, samprotavimai nepilnai adekvatūs, kartais ambivalentiški su rezonavimo atspalviu, asociaciniai ryšiai silpni, trūkinėjantys, sudaromi pagal nutolusias, painias asociacijas. Stebimi ryškūs perseveracijos požymiai, stereotipijos. Mąstymas daugiaplanis, inertiškas, žemo produktyvumo, dažnai prarandantis kryptį. Pagal latentinius požymius išryškėjo procesiniam susirgimui būdingi mąstymo turinio ir formos sutrikimai. Dėmesio koncentracija silpna, trumpalaikė, greitai išblaškoma pašalinių dirgiklių. Psichinės veiklos tempas sulėtėjęs. Funkcinis protinis darbingumas žemesnis už vidutinį. Visi trumpalaikės ir ilgalaikės atminties parametrai truputį žemesnį už amžiaus normos ribas. Emocinės reakcijos paviršutiniškos, vangios, nepilnai adekvačios dirgikliui. Bendrai psichoemocinei būsenai būdingas emocinis šaltumas, blankumas, atsiribojimas nuo emocinės patirties. Nerimo ir depresiškumo požymių šiuo metu nėra. Afektinio labilumo, slopinamo pykčio, agresyvumo, opozicinių tendencijų požymių nestebėta. Emocijų ir impulsų kontrolė patenkinama. Asmenybės struktūroje vyrauja introvertiški šizoidiniai bruožai, nesaugumas, nebrandžios emocijos. Savęs suvokimas fragmentiškas. Savęs vertinimas kiek stokoja adekvatumo – aukštas aspiracijų lygis viršija realias galimybes. Išreikšta vidinės pusiausvyros stoka, padidintas vidinės įtampos lygis. Menki socialiniai komunikavimo įgūdžiai, apsunkinti tarpasmeniniai santykiai, išreikštos socialinio atsiribojimo tendencijos, psichosocialinės adaptacijos sunkumai. Įvertinus ilgalaikį stebėjimą, dabartinę psichinę būseną psichologinio tyrimo duomenis, komisija mano, kad Š. P. pavojingumas visuomenei nėra pilnai išnykęs, todėl prašoma pratęsti priverstinio pobūdžio medicinos priemonių taikymą.

10Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikydamas priverčiamąją medicinos priemonę, teismas nenustato jos taikymo laiko. Ji taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas. Šio straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad teismas gali pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, – jeigu asmens sveikatos būklė nepasikeitė. Įstatymas numato du kriterijus, kuriuos turi įvertinti teismas, tęsdamas, keisdamas arba panaikindamas priverčiamosios priemonės taikymą: asmens psichinę sveikatą ir su ja susijusį jo socialinį pavojingumą.

11Byloje nustatyta, kad Š. P. serga paranoidine šizofrenija. Iš gydytojų komisijos teikimo taip pat nustatyta, kad Š. P. šiuo metu nėra pasveikęs, o ir pagal ligos pobūdį, pasveikimas nėra įmanomas. Iš byloje esančių duomenų matoma, jog Š. P. liga šiuo metu yra stabilizuota, jis gyvena socialinės globos namuose, kuriuose yra rūpinamasi jo sveikata, prižiūrimas įstaigos personalų ir gydytojų. Kaip teisme nurodė gydytojas psichiatras, Š. P. pavojus visuomenei yra iš esmės minimalus tol, kol jis vartoja vaistus, o būtent jam gyvenant globos namuose, kur jis prižiūrimas specialistų, ir yra galima užtikrinti tokio asmens tinkamą priežiūrą bei tokio asmens pavojaus visuomenei kontrolę.

12Iš byloje esančių įrodymų visumos teismas daro išvadą, kad Š. P. reikalingas pastovus gydymas, jo sveikatos būklė nėra pakankamai pasikeitusi, todėl tikslinga pratęsti taikytą priverčiamąją medicinos priemonę. Š. P. netęsiant ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, jo sveikatos būklė gali pablogėti ir gali padidėti jo socialinis pavojingumas.

13Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ „Naujininkų poliklinika“ teikimas tenkinamas.

14Teismas, vadovaudamasis BPK 404, 405 straipsniais,

Nutarė

15Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ „Naujininkų poliklinika“ teikimą dėl taikomos priverčiamosios medicinos priemonės Š. P. pratęsimo tenkinti.

16Š. P., asmens kodas ( - ) priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – taikymą pratęsti.

17Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ „Naujininkų poliklinika“ ne vėliau kaip kartą per 6 mėnesius pateikti teismui išvadą dėl Š. P. sveikatos būklės ir tolimesnio priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo.

18Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai