Byla N2-1077-424/2012
Dėl E. R. ir D. Š. įvaikinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė sekretoriaujant E. P., dalyvaujant pareiškėjams J. Š., J. Š., suinteresuoto asmens Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų vaikų globos namų atstovei Aldonai Vieraitienei, Valstybės institucijų, duodančių išvadas byloje: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovei Oksanai Pedaniuk, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Rasai Matulaitienei, Elektrėnų savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Auksei Grigaliūnienei,

2uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J. Š. ir J. Š. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų vaikų globos namams dėl E. R. ir D. Š. įvaikinimo ir

Nustatė

3pareiškėjai prašė įvaikinti E. R., gim. ( - ), ir D. Š., gim. ( - ), paliekant jiems atitinkamai E. ir D. vardus ir suteikiant Š. pavardę, taip pat prašė pripažinti, kad šių vaikų tėvas yra J. Š., o motina J. Š. Nurodė, kad jie nori įvaikinti E. R. ir D. Š., kurie šiuo metu auga Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų vaikų globos namuose. Pareiškėjai susituokė 2005-04-30, tačiau neturi biologinių vaikų. Nori įvaikinti svetimus vaikus ir taip sukurti šeimyninio gyvenimo pilnatvę, suteikti tinkamas materialines bei psichologines sąlygas vaikams vystytis šeimoje, būti apsuptiems meilės, tinkamai parengti juos savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

4Pareiškėjai taip pat nurodė, kad yra visos sąlygos įvaikinimui: 2011-11-24 jie įrašyti į Lietuvos Respublikos piliečių, norinčių įvaikinti, sąrašą; pagal sveikatos būklę jie gali įvaikinti; nėra teisti; abu dirba, pareiškėja – UAB ( - ) sandėlininke, o pareiškėjas – VšĮ ( - ) vairuotoju-paramediku. Pareiškėjai gyvena pareiškėjos tėvams nuosavybės teise priklausančiame nuosavame name, turi pakankamai ploto gyventi ir įvaikintiems vaikams, pareiškėjos tėvai sutinka, kad kartu apsigyventų ir vaikai. Abu vaikai nuo 12-03-02 svečiuojasi pareiškėjų šeimoje, ten adaptavosi, vaikai jaučiasi gerai, vyresnysis berniukas pareiškėjus jau vadina mama ir tėčiu.

5Suinteresuotas asmuo Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų vaikų globos namai pareiškimą palaikė. Nurodė, kad E. R. ir D. Š. motinai bei D. Š. tėvui yra neterminuotai apribota tėvų valdžia. E. R. kilmė iš tėvo nenustatyta. Vaikai bendrauja su būsimais įtėviais, jų šeimoje jaučiasi gerai.

6Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su pareiškimu sutiko. Pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad pareiškėjai atitinka įvaikintojams keliamus reikalavimus ir yra tinkamai pasirengę įvaikinti tėvų globos netekusius vaikus E. R. ir D. Š. Taip pat įvaikinimo procedūra yra visiškai atlikta – vaikai įrašyti į galimų įvaikinti vaikų sąrašą, o pareiškėjai – į asmenų, norinčių įvaikinti, sąrašą. Kitų asmenų, norinčių įvaikinti vaikus nėra. Vaikų artimieji giminaičiai- senelė B. R. m tetos j. A., J. B. su vaikais jokių ryšių nepalaiko, globoti jų neketina, Vyriausiojoi sesuo S. Š. su motina gyvena Airijoje, su viakis nebendrauja, jokių ryšių nepalaiko, kiti du A. R. vaikai įvaikinti LR piliečių šeimose, juos įvaikinusios šeimos įvaikinti dar dviejų vaikų neketina.

7Elektrėnų ir Kauno rajono savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriai pareiškimą palaikė, nurodė, kad pareiškėjams nėra įstatymo numatytų kliūčių įvaikinti E. R. ir D. Š.

8Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

9Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtinta nuostata, kad vaikas gali visapusiškai ir deramai bręsti tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą. Minėtos konvencijos 22 straipsnio 3 dalyje valstybės dalyvės susitarė, kad, laikinai ar visam laikui netekęs savo šeimos aplinkos, vaikas turi gauti alternatyvią priežiūrą, kuria laikomas ir įvaikinimas. Įvaikinus vaiką ir įvaikintojus ima sieti tokios pačios teisės ir pareigos kaip vaiką ir jo biologinius tėvus (CK 3.227 str. 2 d.).

10Pareiškėjai susituokė ( - ) Elektrėnų savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje (santuokos akto įrašas Nr. ( - ); b.l. 60). Pareiškėjai yra sveiki, jų sveikatos būklė leidžia įvaikinti vaiką (b.l.44). Jie turi nuolatinius darbus, o jų gaunamas darbo užmokestis pajamos leidžia užtikrinti vaikui tinkamą materialinį aprūpinimą bei vystymosi ir tobulėjimo sąlygas ( b.l.61,62). Iš 2011-04-28 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ir pažymų apie pareiškėjų deklaruotas gyvenamąsias vietas matyti, kad J. Š. tėvams nuosavybės teise priklauso žemės sklypas su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais, esantys ( - ), kur pareiškėjai ir gyvena (b.l. 45,54-59). Kaip matyti iš Elektrėnų socialinių paslaugų centro išvados pareiškėjai gyvena vieno aukšto nuosavame name. Kartu gyvena J. Š. tėvai, kurie turi atskirus kambarius ir savo virtuvė. Pareiškėjai turi tris kambarius ir virtuvę, vonią ir tualetą. Vaikams numatyta įrengti vieną iš kambarių. Aplinka išpuoselėta, įrengti du voljerai šunims, gyvūnai prižiūrėti laikomi saugiai r vaikams pavojaus nekelia. Šeima gyvena ūkiškai, augina daržoves, paukščius, gyvulius. Pareiškėjų gyvenimo sąlygos ir būdas sudaro sąlygas vaikams sveikai augti ir visapusiškai vystytis. Pareiškėjai yra išklausę 30 val. mokymus būsimiems įtėviams. Pareiškėjų šeima įvertinta kaip tinkama įvaikinti sveiką arba su nežymiais sveikatos sutrikimais vaiką (b.l.20-26). Pareiškėjai neteisti, administracinėmis baudomis nebausti.

11Iš ( - ) gimimo įrašo Nr. ( - ), matyti, kad D. Š. gimė ( - ), jo motina yra A. R., tėvas J. Š. (b.l. 10).

12Iš ( - ) gimimo įrašo Nr. ( - ), matyti, kad E. R. gimė ( - ), jo motina yra A. R., duomenų apie tėvą nėra. (b.l. 11). Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011-08-17 sprendimu A. R., neterminuotai apribota tėvų valdžia vaikų D. Š. ir E. R. atžvilgiu dėl vaikų nepriežiūros, nesaugios namų fizinės bei socialinės aplinkos. Tuo pačiu teismo sprendimu J. Š. neterminuotai apribota tėvų valdžia sūnaus D. Š. atžvilgiu dėl vaiko nepriežiūros, nesaugios namų fizinės bei socialinės aplinkos.

13CK 3.209 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įvaikinimas galimas tik vaiko interesais. Visuotinai pripažinta, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei tarptautiniuose įstatymuose ir susitarimuose įtvirtinta pagrindinė vaiko interesų kryptis – augti ir būti aklėjamam šeimoje. Šiuo atveju vaikų E. R. ir D. Š. interesai sutampa su siekiančių juos įvaikinti pareiškėjų interesais. Šią aplinkybę patvirtina teismo posėdžio metu pareiškėjų bei suinteresuotų asmenų pateikti paaiškinimai ir byloje esantys duomenys – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada, Trakų ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių Vaikų teisių apsaugos skyrių išvados.

14Dėl išdėstyto teismas konstatuoja, kad pareiškėjai yra tinkamai pasirengę įvaikinimui ir tai atitinka vaikų interesus.

15Iš pareiškėjų lygiomis dalimis valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. iš kiekvieno po 11,34 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 176-178, 259, 268, 270, 484, 487 str. str.,

Nutarė

17pareiškimą patenkinti:

18Įvaikinti E. R., a.k. ( - ), gimusį ( - ), ir pripažinti J. Š., a.k. ( - ), gimusią ( - ), bei J. Š., a.k. ( - ), gimusį ( - ) E. R. tėvais, o E. R.– J. Š. ir J. Š. sūnumi.

19Suteikti E. R. Š. pavardę.

20Įvaikinti D. Š., a.k. ( - ), gimusį ( - ), ir pripažinti J. Š., a.k. ( - ), gimusią ( - ), bei J. Š., a.k. ( - ), gimusį ( - ) D. Š. tėvais, o D. Š.– J. Š. ir J. Š. sūnumi.

21Suteikti D. Š. Š. pavardę.

22Priteisti iš J. Š. ir J. Š. po 11,34 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė sekretoriaujant E.... 2. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J.... 3. pareiškėjai prašė įvaikinti E. R., gim. ( - ), ir D. Š., gim. ( - ),... 4. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad yra visos sąlygos įvaikinimui: 2011-11-24... 5. Suinteresuotas asmuo Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų vaikų globos... 6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės... 7. Elektrėnų ir Kauno rajono savivaldybių administracijų Vaiko teisių... 8. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai. ... 9. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtinta nuostata,... 10. Pareiškėjai susituokė ( - ) Elektrėnų savivaldybės administracijos... 11. Iš ( - ) gimimo įrašo Nr. ( - ), matyti, kad D. Š. gimė ( - ), jo motina... 12. Iš ( - ) gimimo įrašo Nr. ( - ), matyti, kad E. R. gimė ( - ), jo motina... 13. CK 3.209 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įvaikinimas galimas tik vaiko... 14. Dėl išdėstyto teismas konstatuoja, kad pareiškėjai yra tinkamai pasirengę... 15. Iš pareiškėjų lygiomis dalimis valstybei priteistinos bylinėjimosi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 176-178, 259, 268, 270, 484, 487... 17. pareiškimą patenkinti:... 18. Įvaikinti E. R., a.k. ( - ), gimusį ( - ), ir pripažinti J. Š., a.k. ( - ),... 19. Suteikti E. R. Š. pavardę.... 20. Įvaikinti D. Š., a.k. ( - ), gimusį ( - ), ir pripažinti J. Š., a.k. ( -... 21. Suteikti D. Š. Š. pavardę.... 22. Priteisti iš J. Š. ir J. Š. po 11,34 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...