Byla 2A-346-492/2009

1 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Almos Urbanavičienės, Henricho Jaglinskio,

3sekretoriaujant Editai Kirdeikienei,

4dalyvaujant ieškovui A. M., jo atstovui adv. Arūnui Merkiui,

5vertėjai Tatjanai Gavrilovai,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo 130-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 25 d. sprendimo ir 2008 m. balandžio 30 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-34-432/08 pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui 130-ajai DNSB dėl įsiskolinimo panaikinimo ir įpareigojimo paskaičiuoti kompensaciją.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8ieškovas A. M. prašė pripažinti, jog jis nėra skolingas atsakovui 130-ajai DNSB už suteiktas komunalines paslaugas (šildymą, karštą bei šaltą vandenį ir kt. paslaugas) ir priskaičiuotus mokesčius už laikotarpį, kai nebuvo buto, esančio ( - ), dalies savininku, t. y. iki 2003-12-11; pripažinti, kad ieškovas už laikotarpį, kai tapo buto, esančio ( - ) dalies savininku (nuo 2003-12-11 iki 2006-12- 31), 130-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai už suteiktas komunalines paslaugas (šildymą ir kt. paslaugas - 50,93 Lt, karštą bei šaltą vandenį - 182,73 Lt) nėra įsiskolinęs; įpareigoti 130-ają daugiabučių namų savininkų bendriją paskaičiuoti ieškovui kompensacijas už šildymą nuo 2006-05-01 iki 2007-07-31, už karštą vandenį nuo 2006-07-07 iki 2006-10-31 ir už šaltą vandenį nuo 2004-01-01 iki 2007-07-31. Ieškovas nurodė, kad atsakovas neteisingai apskaičiavo ieškovui tenkančius 2003-12-11 – 2006-12-31 laikotarpio mokėjimus už komunalines paslaugas: šildymą ir kt. paslaugas; nepagrįstai netaikė kompensacijų už šildymą per laikotarpį nuo 2006-05-01 iki 2007-07-31, už karštą vandenį nuo 2006-07-31 iki 2006-10-31 ir už šaltą vandenį nuo 2004-01-01 iki 2007-07-31.

9Atsakovas 130-oji daugiabučių namų savininkų bendrija prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad ieškovo pateiktose 2003 m. kovo mėnesio pažymose yra nurodytas neteisingas skolos dydis. Pažymėjo, jog atsakovas nepateikė Socialinės paramos centro Socialinių išmokų skyriaus pažymų apie skirtas pinigines kompensacijas už šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimą, todėl atsakovas negali paskaičiuoti kompensacijų.

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008 m. vasario 25 d. sprendimu tenkino ieškinį iš dalies, pripažino, jog ieškovas A. M. nėra atsakingas atsakovui 130-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai už suteiktas komunalines paslaugas ir priskaičiuotus mokesčius už laikotarpį, kai nebuvo buto, esančio ( - ) dalies savininku; pripažino, jog ieškovas A. M. nuo 2003-12-01 iki 2006-12-31 už šildymą ir kitų tenkančių mokėjimų už kitas paslaugas skolų atsakovui neturi; įpareigojo atsakovą apskaičiuoti ieškovui tenkančią kompensaciją už šildymą, šaltą bei karštą vandenį per laikotarpį nuo 2003-12-01 iki 2006-12-31. Nustatė, kad ieškovas gyvena daugiabučiame name su kitais šio buto bendraturčiais O. I. ir E. M., esančiame ( - ). Jam nuosavybės teise priklauso 33/100 šio buto dalys.

11Ieškovas savo buto dalį įsigijo 2003 m. gruodžio 11 d. mainų sutartimi. Remiantis CK 4.82 str. 3 d., ieškovo pareiga mokėti už komunalines ir kitas buto, esančio ( - ), gyventojams teikiamas paslaugas atsirado kartu su šio buto dalies nuosavybės įgijimu, todėl ieškovas neprivalo apmokėti ankstesnių buto ar atitinkamos buto dalies savininkų skolų. Ieškovas privalo mokėti mokesčius už teikiamas šildymo, karšto ir šalto vandens paslaugas nuo 2003 m. gruodžio mėnesio. Teismas konstatavo, kad šis faktas yra akivaizdus, ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukė CPK 293 str. 1 p. numatytu pagrindu.

12A. M. priskaičiuotų mokėjimų už būsto šildymą ir kt. paslaugas suma yra 912,59 Lt, o sumokėtų įmokų už šildymą ir kitas paslaugas per laikotarpį 2003 m. gruodžio l d. - 2006 m. gruodžio 31 d. suma yra l 139,48 Lt. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinės paramos centro sprendimais (II t., b. 1. 65, 66) ieškovui A. M. buvo suteikta teisė į būsto šildymo, karšto bei šalto vandens išlaidų kompensacijas nuo 2004-01-01 iki 2005-03-31 ir 2005-11-01 iki 2007-01-01. Laikotarpis, kurio metu ieškovui nebuvo kompensuojamos būsto šildymo išlaidos ir įmokos už karštą bei šaltą vandenį, yra nuo 2005-04-01 iki 2005-10-31. Remiantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu, visiškai kompensuojamo karšto vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį buvo 1,5 m3, o visiškai kompensuojamo šalto vandens kiekis - 2 m3 vienam asmeniui per mėnesį. Ieškovo suvartoto karšto ir šalto vandens kiekiai neviršijo nurodytų normatyvų, todėl 2005-11-01 iki 2006-01-31 ir 2006-06-01 iki 2006-12-31 už karštą ir šaltą vandenį ieškovas mokėjo be pagrindo. Teismas nustatė, kad ieškovo už karštą ir šaltą vandenį per laikotarpius nuo 2005-11-01 iki 2006-01-31 ir nuo 2006-06-01 iki 2006-12-31 permokėta suma - 64,33 Lt yra gerokai didesnė už 2005-04-01 iki 2005-10-31 laikotarpio nepriemoką - 26,44 Lt. Atsakovas 130-oji daugiabučių namų savininkų bendrija be pagrindo netaikė ieškovui būsto šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijų.

13Atsakovas 130-oji daugiabučių namų savininkų bendrija apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 25 d. sprendimą panaikinti, ieškovo A. M. ieškinio netenkinti. Nurodė, jog ieškovas yra atsakingas už komunalinius mokesčius iki 2003 m. gruodžio 11 d. Ieškovas neteisingai apskaičiavo skolos likutį, remiantis 2007 m. birželio 11 d. pažyma Nr. 193. Per laikotarpį nuo 2005-04-01 iki 2005-10-31 ieškovui nebuvo suteikta socialinių išmokų skyriaus teisė į kompensaciją dėl esamos skolos. Esant vienam karšto ir šalto vandens skaitliukui bute, kuriame gyvena dvi šeimos, negalima nustatyti vieno ieškovo suvartojamo vandens kiekio. Kompensacija yra skaičiuojama pagal faktiškai suvartotą vandens kiekį, kai jis neviršija normatyvo. Kompensacija negali būti skaičiuojama, jei vanduo yra nevartojamas, jei skaitiklių rodmenys yra nenurodomi. Ieškovas deklaruojami suvartoto karšto ir šalto vandens skaitiklių rodmenys yra nenuoseklūs, dažnai nurodomi neteisingai.

14Ieškovas A. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinio skundo netenkinti. Nurodė, kad ieškovas nėra atsakingas už buvusios buto dalies savininkės V. T. skolas. Pareiga ieškovui mokėti už komunalines paslaugas atsirado nuo 2003 m. gruodžio 11 d. mainų sutarties sudarymo. Skola už karštą ir šaltą vandenį buvo paskaičiuota pagal atsakovo pateiktą teismui 2007 m. birželio 11 d. pažymą Nr. 193. Kadangi ieškovas nebuvo skolingas atsakovui už komunalines paslaugas, todėl kompensacijos turėjo būti skaičiuojamos.

15Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008 m. balandžio 30 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovo 130-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidas – 825 Lt. Nurodė, kad antrinė teisinė pagalba buvo teikiama pagal Vilniaus valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą. Remiantis CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., valstybei iš atsakovo turi būti priteistos ieškovui teiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidos.

16Atsakovas daugiabučių namų savininkų bendrija Nr. 130 apeliaciniu skundu prašė pakeisti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 30 d. papildomą sprendimą, mažinant iš atsakovo priteistą valstybės naudai antrinės teisinės pagalbos teikimo ieškovui išlaidų sumą iki 415,50 Lt. Nurodė, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

17Ieškovas A. M. atsiliepimu prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 30 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistą, atsakovo 130-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos apeliacinio skundo netenkinti. Nurodė, kad byla dalyje buvo nutraukta, teismui pripažinus, kad ieškovas neturėjo pareigos mokėti ankstesnių buto savininkų skolų už komunalines paslaugas. Šis faktas apskritai nebuvo įrodinėjamas, nes buvo akivaizdus. Taip pat ieškinys buvo tenkintas iš dalies dėl formalios priežasties - nesutapo ieškinyje pateikti bei sprendime nurodyti paskaičiavimai už komunalines paslaugas. Dėl to visos bylinėjimosi išlaidos priteistos pagrįstai.

18Atsakovo daugiabučių namų savininkų bendrijos Nr. 130 apeliacinius skundus atsisakytina tenkinti.

19Ieškovas A. M. gyvena daugiabučiame name, esančiame ( - ). Jam nuosavybės teise priklauso 33/100 šio buto dalys, kurias įsigijo 2003 m. gruodžio 11 d. mainų sutartimi iš V. T. (I t. b. l. 78-80; II t. b. l. 104). Remiantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 7 straipsniu, ieškovas atitiko numatytas sąlygas piniginei socialinei paramai gauti, todėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinės paramos centras suteikė ieškovui teisę į būsto šildymo, karšto bei šalto vandens išlaidų kompensacijas nuo 2004-01-01 iki 2005-03-31 ir nuo 2005-11-01 iki 2007-01-01, per laikotarpį nuo 2005-04-01 iki 2005-10-31 būsto šildymo išlaidos, įmokos už karštą bei šaltą vandenį atsakovui nebuvo kompensuojamos.

20Apeliantas 130-oji daugiabučių namų savininkų bendrija pareiškė reikalavimą pripažinti ieškovo pareigą sumokėti skolą, susidariusią iki 2003-12-11, už komunalinių paslaugų teikimą. Kaip minėta anksčiau, ieškovas A. M. įsigijo 33/100 buto, esančio ( - ) dalis 2003 m. gruodžio 11 d. mainų sutartimi iš V. T.. Todėl, remiantis CK 4.82 str. 3 d. ir LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 str. 1 d. 5 p., ieškovo A. M. pareiga mokėti už komunalines ir kitas gyventojams teikiamas paslaugas atsirado kartu nuo šio buto dalies nuosavybės teisės įgijimo, t.y. nuo 2003 m. gruodžio 11 d. mainų sutarties sudarymo. Apelianto argumentas, jog ieškovas iki buto įsigijimo gyveno su buto savininke V. T., todėl susidariusi skola už komunalines paslaugas turi būti priteista iš ieškovo, yra nepagrįstas. Tai patvirtina civilinėje byloje Nr. 2-5628-16/2004, iškeltoje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui 130-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai dėl skolos už suteiktą šilumos energiją, pateikti rašytiniai įrodymai apie skolingus asmenis 130-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, kurių tarpe įrašų apie ieškovo A. M. įsiskolinimą nėra. Ieškovas neprivalo mokėti ankstesnių buto ar atitinkamos buto dalies savininkų skolų. Pažymėtina, kad 2008-08-21 atsakovas 130-oji daugiabučių namų savininkų bendrija pateikė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui ieškinį dėl skolos už suteiktas komunalines paslaugas priteisimo iš buvusios buto, esančio ( - ), dalies savininkės V. T.. Nurodė, jog skola susidarė per laikotarpį nuo 2000 m. sausio mėn. iki 2003 m. gruodžio 11 d. Vadovaujantis išdėstytu, matyti, kad atsakovas reikalaudamas iš buvusios buto dalies savininkės V. T. sumokėti 2 957,99 Lt skolą už komunalinius mokesčius, nepagrįstai skolos už tą patį laikotarpį reikalauja ir iš A. M. ( II t. b. l. 226-228). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog ieškovui atsirado pareiga mokėti už teikiamas komunalines paslaugas nuo 2003 m. gruodžio mėnesio ir vėlesnes susidariusias įmokas.

21Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinės paramos centras suteikė ieškovui teisę į būsto šildymo, karšto bei šalto vandens išlaidų kompensacijas nuo 2004-01-01 iki 2005-03-31 ir nuo 2005-11-01 iki 2007-01-01, todėl tik laikotarpiu nuo 2005-04-01 iki 2005-10-31 būsto šildymo išlaidos, įmokos už karštą bei šaltą vandenį atsakovui nebuvo kompensuojamos. Apeliantas nurodė, jog kompensacija už šildymą nuo 2006 m. gegužės mėnesio nebuvo taikoma, nes A. M. nemokėjo už teikiamą šildymą. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ieškovas skolų už būsto šildymą, kitas paslaugas, karštą ir šaltą vandenį neturėjo. Todėl, remiantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 6 str. 6 p. numatytų sąlygų buvimu ir ieškovo įsiskolinimo už teikiamas komunalines paslaugas nebuvimu, apeliantas nepagrįstai atsisakė skaičiuoti kompensaciją už šildymo paslaugų teikimą per laikotarpį nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 2007 m. liepos 31 d. Apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė karšto ir šalto vandens skaitiklių rodmenis bei mokėjimus per laikotarpį nuo 2003 m. gruodžio 31 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. patvirtinančią 2007-06-11 pažymą Nr. 193. Nurodytu laikotarpiu nekompensuotų įmokų už karštą, šaltą vandenį sumą sudaro 182,73 Lt. Atsižvelgus į nekompensuotiną atsakovui laikotarpį už teikiamą karštą ir šaltą vandenį, t.y. nuo 2005-04-01 iki 2005-10-31, ieškovas už teikiamas paslaugas turėjo sumokėti 95,16 Lt, tačiau šių įmokų suma buvo 68, 72 Lt. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog ieškovas nėra skolingas atsakovui už karštą bei šaltą vandenį per laikotarpį nuo 2003 m. gruodžio 31 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d., motyvuodamas, kad ieškovui nebuvo sumokėta kompensacija už karštą ir šaltą vandenį per laikotarpius 2005-11-01 - 2006-01-31 ir 2006-06-01-2006-12-31, todėl permokėta suma - 64,33 Lt yra gerokai didesnė už 2005-04-01 iki 2005-10-31 laikotarpio nepriemoką - 26,44 Lt. Atsakovas pateikė teismui 2007 m. birželio 11 d. pažymą Nr. 193 (II t. l. 88-89) kaip rašytinį įrodymą apie ieškovo vykdytus mokėjimus, todėl apeliantas nepagrįstai ginčija ieškovo skaičiavimus, parengtus remiantis ta pačia 2007 m. birželio 11 d. pažyma Nr. 193.

22Apelianto argumentas, jog bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, todėl pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti mažintinos perpus, t.y. iki 415,50 Lt, yra nepagrįstas. Faktas, jog ieškovui pareiga mokėti už komunalines ir kitas buto paslaugas atsirado kartu su buto dalies įsigijimu, pirmosios instancijos teismo buvo pripažintas akivaizdžiu ir preziumuojamu, todėl šioje dalyje byla buvo nutraukta. Nors A. M. pateiktame ieškinyje bei Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 25 d. sprendime išdėstyti skaičiavimai nesutampa, tačiau teismas iš esmės patenkino visus ieškovo pareikštus reikalavimus ir pagrįstai priteisė, remiantis byloje esančia 2006 m. birželio 19 d. pažyma Nr. IŠ-23, suteiktos antrinės teisinės pagalbos ieškovui išlaidos – 825 Lt, visa apimtimi iš apelianto į valstybės biudžetą.

23Kadangi atsakovo apeliaciniai skundai nėra tenkinami, į valstybės biudžetą iš 130-osios DNSB priteistinos ieškovui suteiktos apeliacinės instancijos teisme valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidos – 520 Lt (II t. l. 225).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 25 d. sprendimą ir 2008 m. balandžio 30 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

26Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo 130-osios DNSB antrinės teisinės pagalbos išlaidas - 520 Lt.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Almos Urbanavičienės, Henricho Jaglinskio,... 3. sekretoriaujant Editai Kirdeikienei,... 4. dalyvaujant ieškovui A. M., jo atstovui adv. Arūnui Merkiui,... 5. vertėjai Tatjanai Gavrilovai,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. ieškovas A. M. prašė pripažinti, jog jis nėra skolingas atsakovui 130-ajai... 9. Atsakovas 130-oji daugiabučių namų savininkų bendrija prašė ieškinio... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008 m. vasario 25 d. sprendimu tenkino... 11. Ieškovas savo buto dalį įsigijo 2003 m. gruodžio 11 d. mainų sutartimi.... 12. A. M. priskaičiuotų mokėjimų už būsto šildymą ir kt. paslaugas suma yra... 13. Atsakovas 130-oji daugiabučių namų savininkų bendrija apeliaciniu skundu... 14. Ieškovas A. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Vilniaus miesto 2... 15. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008 m. balandžio 30 d. papildomu... 16. Atsakovas daugiabučių namų savininkų bendrija Nr. 130 apeliaciniu skundu... 17. Ieškovas A. M. atsiliepimu prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m.... 18. Atsakovo daugiabučių namų savininkų bendrijos Nr. 130 apeliacinius skundus... 19. Ieškovas A. M. gyvena daugiabučiame name, esančiame ( - ). Jam nuosavybės... 20. Apeliantas 130-oji daugiabučių namų savininkų bendrija pareiškė... 21. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinės paramos... 22. Apelianto argumentas, jog bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui... 23. Kadangi atsakovo apeliaciniai skundai nėra tenkinami, į valstybės biudžetą... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 25. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 25 d. sprendimą ir 2008 m.... 26. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo 130-osios DNSB antrinės...