Byla e2A-720-178/2015
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Gintaro Pečiulio ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Informo“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-694-275/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KIV“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Informo“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 156 667,39 Lt skolos, 1 689,53 Lt delspinigių, 8,4 proc. palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalys 2013 m. liepos 31 d. sudarė statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „KIV“ (rangovas) įsipareigojo atlikti objekto „Daugiabučiai gyvenamieji namai“, esančio Mozūriškių g. 17, Vilniuje, statybos darbus, o UAB „Informo“ (užsakovas) įsipareigojo už tai apmokėti sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas nurodo, kad tinkamai atliko Sutartyje numatytus darbus pagal 2014 m. gegužės ir liepos mėnesio mėn. atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę. Atsakovas darbus priėmė, pasirašė aukščiau nurodytus atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, taip pat priėmė ir pasirašė PVM sąskaitas-faktūras 2014 m. gegužės 30 d. Nr. KIV 0265 ir 2014 m. liepos 4 d. Nr. KIV 0272. Tuo atsakovas patvirtino, kad darbai priimti ir įsipareigojo už juos apmokėti Sutartyje numatyta tvarka, tačiau atsakovas per nustatytą terminą sąskaitų neapmokėjo. Atsakovas iš dalies yra neapmokėjęs 2014 m. gegužės 30 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. KIV 0265 (neapmokėta suma 60 735,03 Lt) ir visiškai neapmokėjo 2014 m. liepos 4 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. KIV 0272 (95 932,36 Lt), todėl iš viso atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 156 667,39 Lt skola. Taip pat Sutarties 10.1 punkte šalys sutarė, kad delspinigiai už nesavalaikius mokėjimus yra 0,05 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui neapmokėjus likusios mokėtinos skolos dalies, susidarė 1 689,53 Lt delspinigių. Taip pat atsakovas turi mokėti 8,4 proc. palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 2 d. sprendimu ieškinį tenkino: priteisė iš atsakovo ieškovui 45 374,01 Eur skolos už atliktus darbus, 489,32 Eur delspinigių, ir 8,4 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nustatė, kad pagal Sutarties 9.1 punktą atsiskaitymas vykdomas už užbaigtus darbus arba darbų dalis. Iš pateiktų atliktų darbų aktų ir pažymų matyti, kad atsakovas ieškovo atliktus darbus priėmė be išlygų, aktai pasirašyti abiejų šalių atstovų, juose pastabų ar kokių nors neatitikimų nenurodyta. Atliktų darbų aktus ir pažymas pasirašė atsakovo vadovas, o verslininkams yra keliami padidinto apdairumo, rūpestingumo ir atidumo kriterijai. Teismas nurodė, kad jei atsakovo vadovas neturi specialių žinių statybos srityje ir negali įvertinti atliktų darbų kokybės, esant poreikiui, jis gali naudotis kitų asmenų, statybos specialistų paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas naudojosi statybos techninio prižiūrėtojo paslaugomis, todėl, teismo vertinimu, atsakovas galėjo pateikti į bylą įrodymus, kokie buvo ieškovo atliktų darbų trūkumai. Nors atsakovas teigia, kad darbai atlikti nekokybiškai, tačiau jis pretenzijų ieškovui nereiškė, tik nurodė, kad ieškovas paslėpė statybos darbų žurnalą, kuriame surašyti atsakovo pasitelkto statybos specialisto atliktų darbų trūkumai. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad statybos darbų žurnalai buvo perduoti techniniam prižiūrėtojui, todėl atsakovas nepagrįstai teigia, kad žurnalai liko pas ieškovą. Ieškovui nežinoma, kad žurnale buvo nurodyti atliktų darbų trūkumai. Atsakovas paaiškino, kad kreipėsi į ieškovą dėl minėto statybos darbų žurnalo grąžinimo, tačiau jokių įrodymų šiems teiginiams pagrįsti nepridėjo. Be to, Sutarties 6.1.10 punkte nustatyta pretenzijų dėl netinkamų darbų atlikimo tvarka - užsakovui nustačius baigtų darbų trūkumus ar neatitikimus atliktų darbų akte, jis nedelsiant raštu informuoja rangovą nurodydamas nustatytus neatitikimus. Rangovui negavus raštiškos pretenzijos, laikoma, kad darbų atlikimo aktas yra priimtas. Atsakovas įrodymų, jog nustatyta tvarka kreipėsi į ieškovą dėl netinkamai atliktų darbų nepateikė. Iš atliktų darbų aktų 2014 m. gegužės mėn. (darbų suma – 54 930,91 Lt; 53 685,61 Lt; 10 274,45 Lt), liepos mėn. (darbų suma – 19 633,55 Lt; 76 398,81 Lt) matyti, jog bendra atliktų darbų suma yra 214 923,33 Lt. Ieškovas atsakovui už atliktus statybos subrangos darbus atsiskaitymui yra pateikęs PVM sąskaitas – faktūras 214 823,33 Lt sumai, tačiau atsakovas atsiskaitė nevisiškai ir liko skolingas 156 667,39 Lt.

7Atsakovas nurodė, kad ieškovas vėlavo atlikti darbus. Sutarties 7.1 punkte numatyta, kad darbai turi būti atlikti iki 2014 m. gegužės 31 d. Darbai gali būti nukeliami arba stabdomi tik suderinus su užsakovu, taip pat, kai užsakovas yra įsiskolinęs rangovui daugiau kaip 20 dienų, užsakovas laiku ir be pagrindo nepriima dalies atliktų darbų. Visais atvejais rangovo darbų atlikimo terminas pratęsiamas vėlavimo terminui, viršijančiam 20 dienų ir apie tai raštu informuojant užsakovą. Ieškovas 2014 m. sausio 6 d. dieną informavo atsakovą, kad sustabdė Sutarties vykdymą dėl vėlavimo atsiskaityti, todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovas darbus atliko ne laiku. Atsakovas jokių pretenzijų ieškovui dėl vėlavimo atlikti darbus nereiškė, nenurodė, kokius nuostolius patyrė. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad atlikti darbai buvo praleidus nustatytus terminus, teismo vertinimu, nėra reikšminga, nes atsakovas byloje nereiškia reikalavimo priteisti jam netesybas ar nuostolius dėl nesavalaikio statybos rangos darbų atlikimo. Kadangi atsakovas pažeidė savo prievolę, pagal ieškovo pateiktą delspinigių paskaičiavimo lentelę priteistinų delspinigių suma sudaro 1 689,53 Lt. Taip pat teismas tenkino reikalavimas dėl 8,4 proc. procesinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

9Atsakovas UAB „Informo“ (toliau - apeliantas) apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; nesant galimybės ieškinį atmesti - pakeisti sprendimą ir sumažinti priteistą sumą 90 484,18 Lt suma; nesant galimybės minėtų prašymų patenkinti - sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; minėtų prašymų nepatenkinus - sumažinti procesines palūkanas iki teisingo ir proporcingo dydžio bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, rašytiniai įrodymai įvertinti nevisapusiškai ir neobjektyviai, pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles, neatskleista bylos esmė.

10Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą ir nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas privalėjo pateikti į bylą įrodymus, kokie buvo ieškovo atliktų darbų trūkumai, bei įrodyti faktą, kad kreipėsi į ieškovą dėl statybos darbų žurnalo grąžinimo. Pats ieškovas patvirtino, kad statybos darbų žurnalų apeliantui negrąžino, juos perdavė techniniam prižiūrėtojui. Atsižvelgiant į tai, kad statybos darbų žurnalas turi būti arba pas rangovą, arba pas užsakovą, todėl byloje įrodyta, kad ieškovas statybos darbų žurnalo apeliantui neperdavė, jį paslėpė. Teismas neanalizavo tokių neteisėtų ieškovo veiksmų priežasčių, kurios yra esminės šiam ginčui išspręsti. Statybos darbų žurnalas, o ne atliktų darbų aktai yra pagrindinis dokumentas, kuriame fiksuojami atliktų darbų kiekiai ir kokybė, tuo tarpu atliktų darbų aktuose tokie duomenys nefiksuojami. Statybos darbų žurnale taip pat fiksuojami ir po darbų perdavimo atsiradę defektai, kuriuos privalo pašalinti rangovas, nustatomas jų ištaisymo būdas ir terminai. Teismas turėjo vertinti statybos darbų žurnalo neperdavimo atsakovui faktą kaip reikšmingą, nes ieškovui jį paslėpus, labiau tikėtina, kad šiame statybos darbų žurnale yra užfiksuoti jo padaryti darbų defektai.
 2. Ieškovo teiginiai, kad jis atliko visus atliktų darbų nurodytus darbus laiku ir tinkamai neatitinka tikrovės, prieštarauja byloje esantiems įrodymams bei logikos dėsniams. Sutartis pasirašyta 2013 m. liepos 31 d., o iš pranešimo dėl vienašalio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo matyti, kad ieškovas tą pačią dieną išrašė dvi PVM sąskaitas-faktūras: Nr. KTV-0201 – 56 540,68 Lt ir Nr. KIV-0202 – 33 943,50 Lt. Ieškovas neturėjo jokių realių galimybių per vieną dieną atlikti darbų už 90 484,18 Lt sumą, todėl labiau tikėtina, kad tarp ieškovo ir apelianto buvo žodiniai susitarimai, jog ieškovui 90 484,18 Lt bus kaip garantas, kad apeliantas sumokės už visus atliktus darbus, ir jis turėjo būti įskaitomas į paskutinį mokėjimą ieškovui pabaigus visus statybos darbus. Apeliantas nurodo, kad jis neturėjo kitokių galimybių suteikti ieškovui jo reikalaujamą galutinio apmokėjimo garantiją, kaip tik suforminti tikrovės neatitinkančius dokumentus, kad darbai šiai sumai atlikti. Ieškovas žinojo apie tokį susitarimą ir su juo sutiko, tačiau šiuo metu nesąžiningai siekia apmokėjimo ir už tuos darbus, kurių jis realiai neatliko. Be to, ieškovas darbų nepabaigė, todėl šis garantas šiuo metu jam nepriklauso. Jeigu teismas tenkino ieškinį, tai jį turėjo tenkinti iš dalies - priteista suma turi būti mažinama 90 484,18 Lt suma.
 3. Teismas neteisingai konstatavo, jog ieškovas tinkamai informavo apeliantą apie Sutarties vykdymo sustabdymą. Ieškovas apie Sutarties vykdymo sustabdymą pranešė 2014 m. sausio 6 d., tačiau apeliantas ieškovui po šio įspėjimo perleido 2014 m. sausio 24 d. nekilnojamojo turto už 240 450 Lt sumą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. INF0000013; 2014 m. vasario 11 d. nekilnojamojo turto už 235 275 Lt sumą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. INF0000015; 2014 m. kovo 3 d. nekilnojamojo turto už 983 925 Lt sumą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. INF0000018. Apeliantas po 2014 m. sausio 6 d. įspėjimo gavimo ne tik atsiskaitė su ieškovu, bet ir padarė didelę permoką, už kurią ieškovas privalėjo atlikti darbų Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tačiau jų laiku ir tinkamai neatliko, kas laikytina esminiu Sutarties pažeidimu. Todėl be teisinio pagrindo ir be įspėjimo ieškovas sustabdė darbus, o dėl ieškovo netinkamai ir ne laiku atliktų darbų apeliantas patyrė nuostolių. Priešingai nei konstatavo teismas būtent ieškovas yra skolingas apeliantui, todėl ieškinys atmestinas.
 4. Teismas nepagrįstai priteisė dideles procesines palūkanas. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovas pažeidė Sutartį, paslėpė statybos darbų žurnalą, kuris būtų įrodęs faktą, kad darbus ieškovas atliko su trūkumais ir jų iki šiol neištaisė, be to, ieškovas klaidina teismą, jog jam priklauso už atliktus darbus ir 90 484,18 Lt suma, nors šių darbų neatliko ir negalėjo atlikti. Todėl teismas turėjo sumažinti priteistinas palūkanas iki CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytų 6 procentų arba dar mažesnių.

11Ieškovas UAB „KIV“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Apelianto procesiniuose dokumentuose išdėstyti motyvai nenuoseklūs, dėstoma pozicija nuolat keitėsi. Apeliantas savo veiklą vykdo galimai neskaidriai, siekia vilkinti atsiskaitymus su kreditoriais, o jo argumentai grindžiami deklaratyviais teiginiais siekiant vilkinti procesą, kas laikytina piktnaudžiavimu procesu.
 2. Visus atliktų darbų aktus ir pažymas pasirašė apelianto vadovas T. S.. Todėl laikytina, kad jis gali įvertinti priimamus darbus, be to, priimdamas darbus, esant poreikiui, galėjo naudotis kitų asmenų (statybos specialistų) paslaugomis. Apeliantas yra įmonė, turinti patyrimo sudarant rangos sutartis ir yra kompetentinga įvertinti riziką, galimą dėl tam tikrų įsipareigojimų prisiėmimo. Apeliantas darbų priėmimo - perdavimo aktus pasirašė be išlygų, darbų trūkumų juose nenurodė ir neaptarė, pretenzijų ieškovui dėl priimtų darbų rezultato per protingą laiką nuo akto pasirašymo nereiškė. Apeliantas nei iki ieškinio padavimo, nei po ieškinio padavimo nėra kreipęsis į ieškovą dėl kokių nors trūkumų nurodymo ir (ar) prašymo juos ištaisyti, konkrečių trūkumų nėra nurodęs ir savo procesiniuose dokumentuose.
 3. Apelianto teiginiai, kad ieškovas paslėpė statybos darbų žurnalą, melagingi. Ieškovas statybos darbų žurnalo nepaslėpė, jis, apelianto pavedimu, kartu su perdavimo aktais buvo pateiktas apeliantui ir statybos techniniam prižiūrėtojui. Skunde dėstoma pozicija yra išimtinai apelianto gynybinė taktika, siekiant užvilkinti skolos apmokėjimą ieškovui.
 4. Ieškovas prašo priteisti skolą pagal PVM sąskaitas-faktūras: 2014 m. gegužės 30 d. Nr. KIV0265 ir 2014 m. liepos 4 d. Nr. KIV0272. Apeliaciniame skunde nurodomos PVM sąskaitos-faktūros Nr. KIV0201, Nr. KIV0202 apmokėtos apelianto bankiniu pavedimu bei 2014 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu dėl reikalavimų įskaitymo, todėl ginčo dėl šių PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimo nėra. Apeliantas nei apmokėjimo bankiniu pavedimu, nei 2014 m. rugpjūčio 1 d. pranešimo neginčijo, todėl apelianto argumentai apie neva jo apmokėtą tariamą garantiją yra nepagrįsti. Tokio apmokėjimo nenumatė nei Sutartis, nei kokie nors kiti susitarimai.
 5. Apeliantas nuo Sutarties sudarymo nuolat vėlavo atsiskaityti su ieškovu už atliekamus darbus. Ieškovo vadovas žodžiu ir raštu ragindavo apelianto vadovą tinkami vykdyti sutartinius įsipareigojimus. 2014 m. sausio 6 d. ieškovas raštu informavo apeliantą, kad vadovaudamasis Sutarties 7.1 punktu sustabdo sutarties vykdymą. Dėl šios priežasties ieškovas nepraleido Sutarties įvykdymo termino, nes šis terminas vadovaujantis Sutarties 7.1 punktu buvo pratęstas neatsiskaitymo laikotarpiui.
 6. Apeliantas klaidingai sutapatina ir vertina perleistą turtą kaip atsiskaitymą už statybos darbus. Nekilnojamojo turto perleidimo sandoriai numatė visiškai kitokią atsiskaitymo tvarką, nesusijusią su Sutartimi ir su šios bylos nagrinėjimo dalyku. Apeliantas nuo 2014 m. sausio 6 d. pateikto pranešimo dėl Sutarties vykdymo iki šios dienos niekada nebuvo visiškai atsiskaitęs už atliktus darbus, todėl vykdymo sustabdymas yra teisėtas ir pagrįstas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

14Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir apeliantas, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertintinas apeliacinio skundo ribose (CPK 320 str. 2 d.).

15Byloje kilo ginčas iš statybos rangos teisinių santykių, t. y. dėl atliktų statybos rangos darbų apmokėjimo. Nustatyta, kad šalys 2013 m. liepos 31 d. sudarė Sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti objekto „Daugiabučiai gyvenamieji namai“, esančio Mozūriškių g. 17, Vilniuje, statybos darbus, o apeliantas - apmokėti sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas numatytus statybos darbus atliko, šalys pasirašė atliktų darbų aktus bei pažymas, kurių pagrindu buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros. Jų dalies neapmokėjus, ieškovas pareiškė reikalavimą dėl 156 667,39 Lt (45‘374,01 Eur) skolos, 1 689,53 Lt (489,32 Eur) delspinigių ir 8,4 proc. procesinių palūkanų priteisimo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantas pažeidė savo prievolę pagal Sutartį, todėl ieškinį tenkino. Apeliantas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka.

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 str. 1 d.). Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus (CK 6.38 str.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.), kuriame yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo – priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šis aktas pasirašomas abiejų šalių ir, kaip dvišalis sandoris, sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, be to, jis labai reikšmingas statybos rangos sutarties įvykdymui patvirtinti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

18Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimai dėl skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo yra pagrįsti, nes apeliantas pažeidė Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Su tokia išvada apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti, apeliacinio skundo argumentai jos nepaneigia.

19Šalys susitarė, kad atsiskaitymas bus vykdomas už užbaigtus darbus arba jų dalis (Sutarties 9.1 punktas); atlikti darbai ar jų etapai laikomi užbaigtais, kai priimtas ir pasirašytas darbų atlikimo aktas (Sutarties 8.8 punktas); darbų priėmimas ir įforminimas vykdomas bent kartą per mėnesį atliktų darbų aktais, kuriuos šalims pasirašius iki kito mėnesio 15 dienos pateikiamos PVM sąskaitos – faktūros (Sutarties 9.2 punktas); apelianto pasirašytos PVM sąskaitos – faktūros apmokamos per 14 dienų po jų išrašymo ir įteikimo dienos (Sutarties 9.3 punktas). Bylos duomenimis tarp šalių buvo pasirašyti 2014 m. gegužės mėn. ir 2014 m. liepos 4 d. atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei šių aktų pagrindu išrašytos 2014 m. gegužės 30 d. PVM sąskaita - faktūra KIV Nr. 0265 ir 2014 m. liepos 4 d. PVM sąskaita – faktūra KIV Nr. 0272. Minėtus atliktų darbų aktus, pažymas bei PVM sąskaitas - faktūras apeliantas pasirašė be pastabų. Ieškovo teigimu, apeliantas iš dalies yra neapmokėjęs 2014 m. gegužės 30 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. KIV 0265 (neapmokėta suma 60 735,03 Lt) ir visiškai neapmokėjo 2014 m. liepos 4 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. KIV 0272 (95 932,36 Lt).

20Apeliantas savo prievolės pagal Sutartį nevykdymą grindžia tuo, kad 1) atlikti darbai yra su defektais (trūkumais), užfiksuotais statybos darbų žurnale, kurį ieškovas paslėpė; 2) ieškovas, realiai neatlikęs darbų, 2013 m. liepos 31 d. išrašė dvi PVM sąskaitas-faktūras Nr. KTV-0201 ir Nr. KIV-0202 bendrai 90 484,18 Lt sumai kaip garantą, todėl šia suma, ieškovui darbų nepabaigus, mažintinas įsiskolinimas; 3) apeliantas ieškovui perleido 2014 m. sausio 24 d. nekilnojamojo turto už 240 450 Lt sumą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. INF0000013; 2014 m. vasario 11 d. nekilnojamojo turto už 235 275 Lt sumą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. INF0000015; 2014 m. kovo 3 d. nekilnojamojo turto už 983 925 Lt sumą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. INF0000018. Todėl, anot apelianto, jis ne tik atsiskaitė su ieškovu, bet ir padarė didelę permoką, už kurią ieškovas privalėjo atlikti darbų Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tačiau jų laiku ir tinkamai neatliko. Tokie argumentai nepagrįsti.

21Kaip minėta, tai, kad ieškovas Sutartyje numatytus darbus yra atlikęs, patvirtina šalių pasirašyti atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, visi šie dokumentai pasirašyti tiek ieškovo, tiek apelianto juose nenurodant jokių žymų su pastabomis ar išlygomis apie darbų trūkumus. Sutartyje šalys numatė, kad apeliantas atliktų darbų aktus arba privalo pasirašyti arba išreikšti argumentuotą nesutikimą per 7 darbo dienas (Sutarties 9.2 punktas). Taip pat ir Sutarties 6.1.10 punkte numatyta pretenzijų dėl netinkamų darbų atlikimo tvarka – apeliantui nustačius baigtų darbų trūkumus ar neatitikimus atliktų darbų akte, jis nedelsiant raštu informuoja ieškovą nurodydamas nustatytus neatitikimus, o ieškovui negavus raštiškos pretenzijos, laikoma, kad darbų atlikimo aktas yra priimtas. Apelianto teigimu, atliktų darbų trūkumai surašyti statybos darbų žurnale, kurį ieškovas paslėpė. Tačiau minėta, kad atliktų darbų aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame užfiksuojamas rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų, šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika (CK 6.682 str. 1 d.); su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (CK 6.687 str.). Iš esmės tokio akto pasirašymas reiškia, kad rangovas atliko sutartimi sulygtus darbus, o užsakovas juos priėmė, atitinkamai nustatęs, ar darbai atlikti tinkamai, ar su trūkumais (CK 6.662 str.). Todėl atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, kad statybos darbų žurnalas, o ne atliktų darbų aktai yra pagrindinis dokumentas. Taigi, nors apeliantas ir tvirtina, kad darbai atlikti nekokybiškai, tačiau bylos duomenys patvirtina priešingas išvadas. Pažymėtina tai, kad apeliantas kaip užsakovas turi pareigą apžiūrėti ir priimti atliktus darbus (jų rezultatą) (CK 6.662 str., 6.694 str.), todėl juos priimdamas turi elgtis rūpestingai. Tuo tarpu, kaip nurodo ieškovas, apeliantas ir bylos nagrinėjimo metu nėra kreipęsis į jį dėl kokių nors trūkumų nurodymo ir (ar) prašymo juos ištaisyti. Dar daugiau, apeliantas ir teismui nenurodo, kokius konkrečius ieškovo atliktų darbų trūkumus jis yra nustatęs (CPK 12 str., 178 str.). Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentai dėl darbų trūkumų laikytini deklaratyviais, o apelianto elgesys vertintinas kaip vengimas vykdyti Sutartimi prisiimtas prievoles.

22Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, nėra pagrindo daryti priešingų išvadų nei padarė pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas apelianto prievolę atsiskaityti su ieškovu už Sutartyje numatytų darbų atlikimą (CK 6.38 str., 6.681 str. 1 d., 6.687 str.).

23Atmestini apelianto argumentai, susiję su 2013 m. liepos 31 d. PVM sąskaitomis-faktūromis Nr. KTV-0201 ir Nr. KIV-0202, kurių sumai (90 484,18 Lt) turėtų būti mažinamas priteistinas įsiskolinimas. Apelianto teigimu, šios sąskaitos išrašytos kaip garantas. Taip pat atmestini apelianto argumentai, kad jis ne tik atsiskaitė su ieškovu, bet ir padarė didelę permoką, nes po ieškovo 2014 m. sausio 6 d. įspėjimo gavimo ieškovui perleido nekilnojamąjį turtą.

24Visų pirma, tokio pobūdžio argumentai prieštarauja paties apelianto pozicijai, kad ieškovas dalies darbų apskritai neatliko ar atliko netinkamai, nes už tokius darbus apeliantas neturėjo mokėti apskritai nei turtu, nei garantiniais mokėjimais. Antra, tokio pobūdžio argumentai nepagrįsti iš esmės. Byloje ieškovas reikalavimą dėl skolos priteisimo grindžia 2014 m. gegužės 30 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. KIV0265 ir 2014 m. liepos 4 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. KIV0272 neapmokėjimu. Ieškovo teigimu, ginčo dėl 2013 m. liepos 31 d. PVM sąskaitų-faktūrų Nr. KIV0201 ir Nr. KIV0202 apmokėjimo nėra, nes jos apmokėtos apelianto bankiniu pavedimu bei 2014 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu dėl reikalavimų įskaitymo. Be to, šalys, sudarydamos Sutartį, apskritai nenumatė tokio pobūdžio garantijų. Todėl laikytini neįrodytais apelianto argumentai, kad Sutarties vykdymui buvo suteikta 90 484,18 Lt garantija (CPK 12 str., 178 str.). Iš byloje esančio 2014 m. rugpjūčio 1 d. pranešimo dėl vienašalio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo taip pat matyti, kad ieškovas, atsižvelgęs į tai, jog šalys turi galiojančius priešpriešinius vienarūšius reikalavimus (piniginius), kurių įvykdymo terminai yra suėję, pranešė, kad juos įskaitė, dėl ko ieškovo prievolės pagal apelianto nurodytas PVM sąskaitas – faktūras dėl nekilnojamojo turto laikytos pasibaigusiomis. Taigi, šios apelianto minimos PVM sąskaitos – faktūros, kurių pagrindu apeliantas teigia atsiskaitęs su ieškovu, yra nesusijusios su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymu.

25Nepagrįstas apelianto teiginys, kad ieškovas be teisinio pagrindo ir be įspėjimo sustabdė darbus. Tokią galimybę numatė šalių sudarytos Sutarties 7.1 punktas, pagal kurį numatyta, kad ieškovas darbus atliks iki 2014 m. gegužės 31 d., tačiau ieškovas, esant apelianto įsiskolinimui daugiau kaip 20 dienų, darbus gali sustabdyti, o jų atlikimo terminas pratęsiamas vėlavimo terminui, viršijančiam 20 dienų ir apie tai raštu informuojant apeliantą. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2014 m. sausio 6 d. pranešimu, esant apelianto įsiskolinimui, jį informavo apie Sutarties įvykdymo terminų atidėjimą (pratęsimą). Todėl sutiktina su pirmosios intonacijos teismo pagrįsta išvada, kad nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovas darbus atliko ne laiku. Be to, byloje netgi ir nėra duomenų, kad dėl vėlavimo atlikti darbus apeliantas ieškovui būtų reiškęs pretenzijas ar dėl to būtų patyręs kokių nors nuostolių (CPK 12 str., 178 str.).

26Konstatavus, kad apeliantas nevykdė sutartinių įsipareigojimų atsiskaityti su ieškovu už Sutartyje atliktus darbus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo tenkino (CK 6.38 str. 1 d., 6.256 str., 6.681 str. 1 d.). Teismas taip pat pagrįstai tenkino ieškovo reikalavimus dėl 1 689,53 Lt (489,32 Eur) delspinigių (Sutarties 10.1 punktas) bei 8,4 proc. procesinių palūkanų priteisimo. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad priteistos palūkanos yra per didelės, nes nagrinėjamam ginčui taikytinas Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas, pagal kurio 3 straipsnio 2 dalį ir apskaičiuota priteistina procesinių palūkanų norma. Todėl ją mažinti pagrindo nėra.

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė tiek materialines, tiek procesines teisės normas, dėl to skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 156 667,39 Lt skolos, 1 689,53 Lt... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 2 d. sprendimu ieškinį tenkino:... 7. Atsakovas nurodė, kad ieškovas vėlavo atlikti darbus. Sutarties 7.1 punkte... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 9. Atsakovas UAB „Informo“ (toliau - apeliantas) apeliaciniame skunde prašo... 10. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas... 11. Ieškovas UAB „KIV“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 15. Byloje kilo ginčas iš statybos rangos teisinių santykių, t. y. dėl... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 18. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimai dėl skolos,... 19. Šalys susitarė, kad atsiskaitymas bus vykdomas už užbaigtus darbus arba jų... 20. Apeliantas savo prievolės pagal Sutartį nevykdymą grindžia tuo, kad 1)... 21. Kaip minėta, tai, kad ieškovas Sutartyje numatytus darbus yra atlikęs,... 22. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, nėra pagrindo daryti priešingų... 23. Atmestini apelianto argumentai, susiję su 2013 m. liepos 31 d. PVM... 24. Visų pirma, tokio pobūdžio argumentai prieštarauja paties apelianto... 25. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad ieškovas be teisinio pagrindo ir be... 26. Konstatavus, kad apeliantas nevykdė sutartinių įsipareigojimų atsiskaityti... 27. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimą palikti nepakeistą....