Byla AS-248-545-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (pranešėja), Romano Klišausko ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Vilma“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Vilma“ skundą atsakovams Palangos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Kretingos miškų urėdijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą ir prašė: 1) įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją per teismo nustatytą protingą terminą įvykdyti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus 2005 m. balandžio 8 d. rašte Nr.(3.4)R4-238 nurodytus veiksmus: pasiūlyti žemės sklypo, esančio Jūros g.12, Šventosios gyvenvietėje, nuomos terminą, nustatyti žemės sklype leidžiamos veiklos būdą ir pobūdį, pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, pateikti pasiūlymus dėl žemės servitutų nustatymo; 2) įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją per teismo nustatytą protingą terminą su pareiškėju sudaryti valstybinės žemės sklypo, esančio Jūros g.12, Šventosios gyvenvietėje, nuomos sutartį Palangos miesto savivaldybės administracijos nustatytam nuomos terminui, paremtam šiame žemės sklype esančių ir pareiškėjo nuosavybės teise valdomų pastatų ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukme.

5Palangos miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 2 d. rezoliucija pareiškėjo ieškinį priėmė.

6Nagrinėdamas bylą Palangos miesto apylinkės teismas 2007 m. gegužės 23 d. nutartimi nutarė kreiptis į Specialią teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti prašydamas išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.

7Speciali teisėjų kolegija 2007 m. birželio 8 d. nutartimi konstatavo, jog byla teisminga administraciniam teismui, ir bylą perdavė nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

8II.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi bylą nutraukė Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punkto pagrindu.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjas dėl šio ginčo jau anksčiau buvo kreipęsis į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, tačiau šis teismas 2006 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atsisakė priimti skundą, nes buvo praleistas jo padavimo terminas ir nebuvo prašoma jo atnaujinti. Tuomet pareiškėjas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui skundą padavė pakartotinai kartu su prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartimi pareiškėjui skundo padavimo termino neatnaujino ir jo skundą vėl atsisakė priimti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 23 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarties dalį, kuria buvo nutarta neatnaujinti pareiškėjui skundo padavimo termino, panaikino, o nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti skundą, paliko nepakeistą nurodęs, kad kilęs ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui ir kad skundo padavimo termino klausimas šiuo atveju iš viso neturi būti sprendžiamas, o skundą turi būti atsisakoma priimti vien tuo pagrindu, jog jis paduotas ne tam teismui. Tuomet pareiškėjas padavė ieškinį dėl šio ginčo Palangos miesto apylinkės teismui, kuris dėl bylos teismingumo kreipėsi į Specialią teisėjų kolegiją. Speciali teisėjų kolegija padarė išvadą, jog byla teisminga administraciniam teismui, ir bylą perdavė nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Teismas nurodė, kad nagrinėjant bylą administraciniame teisme turi būti išspręstas Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytų skundo padavimo terminų klausimas. Šiuo atveju matyti, jog pareiškėjas praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 ir 33 straipsnyje numatytus skundo padavimo terminus. Pareiškėjas dėl kilusio ginčo buvo kreipęsis į ikiteismines ginčo sprendimo institucijas. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2006 m. gegužės 5 d. atsakymą Nr.3B-(7.5)-M-449-365 pareiškėjas gavo 2006 m. gegužės 10 d., o skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pirmą kartą padavė tik 2006 m. rugpjūčio 4 d.. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą nepateikė, nors teismas jį buvo įspėjęs, jog skundo padavimo termino klausimas nagrinėjant bylą bus sprendžiamas. Teismas nurodė, kad dėl paminėtų aplinkybių ši byla turi būti nutraukta Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punkto pagrindu.

11III.

12Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 24 d. nutartį, bylą išspręsti iš esmės ir patenkinti pareiškėjo reikalavimus arba, jeigu būtų nuspręsta, jog skundo padavimo terminas šioje byloje taikytinas ir jog jis yra praleistas, išnagrinėti pareiškėjo 2006 m. rugsėjo 8 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateiktą prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo, atnaujinti jam skundo padavimo terminą ir patenkinti jo reikalavimus.

13Pareiškėjas nurodo, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme numatyti skundo padavimo terminai šiuo atveju iš viso negali būti taikomi. Ši byla nėra panaši į kitas administracines bylas, nes šiuo atveju skundas nebuvo paduotas įprastine administracinių bylų teisenos tvarka, o byla administraciniam teismui buvo perduota iš bendrosios kompetencijos teismo. Bendrosios kompetencijos teismui jau priėmus pareiškėjo ieškinį skundo padavimo termino klausimas nebegali būti keliamas. Be to, ginčo teisiniai santykiai, nors ir turi administracinę teisinę formą, savo esme yra civilinio pobūdžio, todėl šiuo atveju turi būti taikomi Civiliniame kodekse numatyti ieškinio senaties terminai, o ne Administracinių bylų teisenos įstatyme numatyti skundo padavimo terminai. Pareiškėjas nurodo, kad jeigu šiuo atveju ir turi būti taikomi Administracinių bylų teisenos įstatymo numatyti skundo padavimo terminai, tai turėtų būti taikomas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio

142 dalyje numatytas dviejų mėnesių skundo padavimo terminas. Pareiškėjas šiuo atveju iš esmės skundžia atsakovų vilkinimą išspręsti valstybinės žemės išnuomavimo klausimą. Teisės aktai nenumato, per kiek laiko turi būti išsprendžiamas valstybinės žemės išnuomavimo klausimas, todėl atsakovų vilkinimas turi būti vertinamas kaip tęstinis pažeidimas, kurio apskundimo terminas iš naujo prasideda kiekvieną dieną. Tokiu atveju turi būti laikoma, jog pareiškėjas skundo padavimo termino nėra praleidęs, nes atsakovai žemės išnuomavimo klausimo iki šiol neišsprendė. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas šiuo atveju buvo nenuoseklus. Skundo padavimo termino skaičiavimo aplinkybes teismas siejo su 2006 metais pareiškėjo administraciniam teismui paduotu skundu, tačiau neatsižvelgė į pareiškėjo 2006 metais paduotą prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo. Pareiškėjas nurodo, kad abejotina, ar ši byla yra tapati pareiškėjo 2006 metais Klaipėdos apygardos administraciniame teisme keltam ginčui. Pareiškėjas nurodo, kad termino praleidimu negali būti laikomas laikotarpis nuo 2006 m. liepos 31 d., kai jis pirmą kartą kreipėsi į teismą dėl savo teisių gynimo, iki 2007 m. birželio 26 d., kai byla buvo priimta Klaipėdos apygardos administraciniame teisme, nes šiuo laikotarpiu buvo sprendžiami teismų nesutarimai dėl bylos teismingumo. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas jam tinkamai neišaiškino, jog šiuo atveju turėtų būti paduotas prašymas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo. Teismo posėdžio metu tik buvo užsiminta dėl terminų, tačiau šalių paaiškinimai šiuo klausimu nebuvo teikiami. Pareiškėjas tikėjosi, jog byla bus išspręsta iš esmės, tačiau pirmosios instancijos teismas pasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės netikėtai priėmė nutartį nutraukti bylą. Tokia teismo nutartimi buvo pažeistas procesinių staigmenų negalimumo principas.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Palangos miesto savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą atmesti.

16Atsakovas nurodo, kad jis sutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktais argumentais. Pareiškėjo atskirajame skunde išdėstyta pozicija yra nepagrįsta. Atsakovas nurodo, kad asmenys įgyvendindami savo teises privalo laikytis įstatymų reikalavimų, tačiau pareiškėjas nagrinėjamu atveju įstatymo reikalavimo dėl skundo padavimo termino nesilaikė.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Negalima sutikti su pareiškėjo teiginiais, jog šioje byloje jis skundžia atsakovų vilkinimą atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus. Vilkinimas pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo subjekto neveikimas, t. y. situacija, kai viešojo administravimo subjektas iš esmės nieko nedaro ir niekaip nesprendžia atitinkamo klausimo ar suinteresuoto asmens prašymo. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju atsakovai sprendė pareiškėjo prašymą dėl žemės išnuomavimo ir atliko aktyvius veiksmus. Atsakovai atitinkamais raštais atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymus dėl atitinkamų žemės išnuomavimo procedūrų atlikimo nurodydami savo atsisakymų priežastis. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo (kadangi byla buvo pradėta bendrosios kompetencijos teisme, todėl pareiškėjo pareiškimas teismui yra įvardintas ieškiniu), jis būtent ir ginčija atsakovų raštais išreikštus atsisakymus atlikti atitinkamas žemės išnuomavimo procedūras bei reiškia savo nesutikimą su atsakovų atsisakymų atlikti minėtas procedūras motyvais. Taigi, ginčas šiuo atveju kyla ne dėl vilkinimo atlikti veiksmus, o dėl konkrečių atsakovų atliktų veiksmų, išreikštų atitinkamais raštais.

21Pareiškėjas nesutikdamas su minėtais atsakovų veiksmais kreipėsi dėl ginčo išsprendimo Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje numatyta ikiteismine tvarka. Pareiškėjas padavė skundą Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, o po to - Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Kaip nurodo pats pareiškėjas, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2006 m. gegužės 5 d. atsakymą jis gavo 2006 m. gegužės 10 d.. Taigi, skundą teismui pareiškėjas šiuo atveju turėjo paduoti per Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatytą dvidešimties dienų terminą, t. y. vėliausiai 2006 m. gegužės 30 d.. Tačiau pareiškėjas šioje byloje į teismą kreipėsi tik 2006 m. gruodžio mėnesį ir minėtą skundo padavimo terminą praleido. Atnaujinti praleisto termino pareiškėjas šioje byloje neprašė.

22Esant paminėtoms aplinkybėms bei atsižvelgdamas į tai, jog pareiškėjo skundas jau buvo priimtas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai bylą nutraukė Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punkto pagrindu.

23Pareiškėjo atskirajame skunde nurodytas jo 2006 m. rugsėjo mėnesio prašymas dėl termino atnaujinimo šiai bylai nėra reikšmingas. Šis prašymas buvo paduotas kitoje byloje ir yra kitos bylos procesinis dokumentas. Šioje byloje prašymas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo turėjo būti paduotas atskirai. Be to, pareiškėjas atnaujinti terminą pirmiausia turėjo prašyti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas vertina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą ir negali išeiti už pirmosios instancijos teismo išspręsto klausimo ribų. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodytas prašymas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo iš esmės reiškia naujo klausimo iškėlimą, o tai draudžia Administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnio

245 dalis, kuri šiuo atveju taikytina atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 148 straipsnio nuostatas.

25Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas jam tinkamai neišaiškino teisės paduoti prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo, atmestini. Pareiškėjas su iš esmės analogiškais skundais jau anksčiau du kartus buvo kreipęsis į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir šis teismas buvo konstatavęs, jog pareiškėjas praleido skundo padavimo termino, bei taip pat buvo sprendęs šio termino atnaujinimo klausimą. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes pareiškėjas turėjo suvokti, kad Specialiai teisėjų kolegijai vis tik pripažinus, jog šis ginčas yra administracinio pobūdžio ir yra teismingas administraciniam teismui, ir perdavus bylą administraciniam teismui šiame teisme, nagrinėjančiame bylas pagal Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytas taisykles, skundo padavimo termino praleidimo klausimas vėl bus iškeltas. Be to, kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo, teismo posėdžio metu teismas papildomai atkreipė pareiškėjo atstovės dėmesį į skundo padavimo terminus. Esant tokioms aplinkybėms pareiškėjas turėjo galimybę modeliuoti savo procesinius veiksmus ir paduoti prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo.

26Nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, jog skaičiuojant skundo padavimo terminą šiuo atveju neturi būti atsižvelgiama į laikotarpį nuo 2006 m. liepos 31 d., kai jis pirmą kartą kreipėsi į teismą dėl savo teisių gynimo. Skundo padavimo terminas turi būti skaičiuojamas konkrečioje byloje ir skaičiuojant šį terminą turi būti atsižvelgiama tik į toje konkrečioje byloje paduoto skundo padavimo datą. Kitose bylose paduoti skundai tokiu atveju nėra reikšmingi. Ankstesni kreipimaisi į teismą galėtų būti vertinami sprendžiant skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą, jeigu būtų paduotas pareiškėjo prašymas dėl termino atnaujinimo. Be to, net ir laikant šiuo atveju pareiškėjo skundo padavimo data 2006 m. liepos 31 d. tai neturėtų jokios esminės reikšmės, nes skundo padavimo terminas vis tiek būtų praleistas.

27Negalima sutikti su pareiškėjo teiginiais, jog šiuo atveju turi būti taikomi ne Administracinių bylų teisenos įstatymo numatyti skundo padavimo terminai, o Civiliniame kodekse numatyti ieškinio senaties terminai. Speciali teisėjų kolegija 2007 m. birželio 8 d. nutartimi šioje byloje konstatavo, kad ginčas kyla dėl administracinio pobūdžio veiksmų ir yra administracinis. Tuo tarpu administraciniams ginčams turi būti taikomos Administracinių bylų teisenos įstatymo normos dėl skundo padavimo terminų, o ne Civilinio kodekso normos dėl ieškinio senaties.

28Taip pat neapgrįsti pareiškėjo teiginiai, jog pradėjus bylą nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme ir ją vėliau pagal teismingumą perdavus administraciniam teismui nebegali būti tikrinamas skundo padavimo terminų laikymasis. Tokia situacija, kai byla pagal teismingumą buvo perduota iš bendrosios kompetencijos teismo administraciniam teismui, iš esmės reiškia, jog sprendžiant asmens pareiškimo teismui priėmimo klausimą buvo padaryta klaidų, t. y. neįvertinta, jog pareiškimas paduotas ne tos kompetencijos teismui, ir atitinkamai neišspręsti skundo padavimo procesinių terminų klausimai, kurie būtų buvę išspręsti, jeigu pareiškimas būtų buvęs paduotas tinkamam teismui. Tuo tarpu administracinės bylos nutraukimo institutas būtent ir numato galimybę ištaisyti pareiškimo priėmimo stadijoje padarytas klaidas, ką pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju ir padarė.

29Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta. Tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir panaikinti šią nutartį nėra pagrindo.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

31atskirąjį skundą atmesti.

32Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą ir prašė: 1)... 5. Palangos miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 2 d. rezoliucija pareiškėjo... 6. Nagrinėdamas bylą Palangos miesto apylinkės teismas 2007 m. gegužės 23 d.... 7. Speciali teisėjų kolegija 2007 m. birželio 8 d. nutartimi konstatavo, jog... 8. II.... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 24 d.... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjas dėl šio ginčo jau anksčiau buvo... 11. III.... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 13. Pareiškėjas nurodo, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme numatyti... 14. 2 dalyje numatytas dviejų mėnesių skundo padavimo terminas. Pareiškėjas... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Palangos miesto savivaldybės... 16. Atsakovas nurodo, kad jis sutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktais... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Negalima sutikti su pareiškėjo teiginiais, jog šioje byloje jis skundžia... 21. Pareiškėjas nesutikdamas su minėtais atsakovų veiksmais kreipėsi dėl... 22. Esant paminėtoms aplinkybėms bei atsižvelgdamas į tai, jog pareiškėjo... 23. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodytas jo 2006 m. rugsėjo mėnesio... 24. 5 dalis, kuri šiuo atveju taikytina atsižvelgiant į Administracinių bylų... 25. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas jam... 26. Nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, jog skaičiuojant skundo padavimo terminą... 27. Negalima sutikti su pareiškėjo teiginiais, jog šiuo atveju turi būti... 28. Taip pat neapgrįsti pareiškėjo teiginiai, jog pradėjus bylą nagrinėti... 29. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta. Tenkinti... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu... 31. atskirąjį skundą atmesti.... 32. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 24 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....