Byla e2-4859-595/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant Linai Barakauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui K. K.,

4atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos Filialo atstovui G. A.,

5atsakovui A. R., jo atstovei advokatei K. B.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „L. M.“ ieškinį atsakovams ERGO Insurance SE Lietuvos Filialui ir A. R. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas: priteisti iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo jo naudai 7315,65 Eurų; priteisti iš atsakovo A. R. jo naudai 115,85 Eurų draudimo išskaitą; teismui atsisakius tenkinti ieškinį dalyje dėl 7315,65 Eurų priteisimo iš ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, prašo iš atsakovo A. R. ieškovo naudai priteisti 7431,50 Eurų (EUR); priteisti iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo dienos; priteisti iš atsakovo A. R. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo dienos; priteisti bylinėjimosi išlaidas (e.b. 1 t., b.l. 58-63). Ieškinyje nurodoma, kad už jam padarytą žalą galimai dalinai yra atsakingi abu atsakovai, kadangi atsakovas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas pagal draudimo sutartį neišmokėjo draudiminės išmokos, o atsakovas A. R. automobilio nuomos sutarties pagrindu yra atsakingas už likusius ieškovo nuostolius, kurių nedengia draudiminė išmoka. A. R. vairuodamas ieškovui nuosavybės teise priklausantį automobilį 2015-04-27 Švedijoje apie 7 valandą ryto nuvažiavo nuo kelio į griovį, trenkėsi į išsikišusį medį, automobilis buvo sugadintas nepataisomai. Ieškovas kreipėsi į atsakovą ERGO Insurance SE Lietuvos filialą dėl draudimo išmokos išmokėjimo, atsakovo ekspertai sudarė išvadą apie transporto priemonės likutinę vertę ir nustatė, jog ieškovo patirtų nuostolių suma yra 6 137,00 Eur, išskaičiavus išskaitą draudimo išmoka sudaro 6 021,15 Eur. Ieškovas pateikė prašymą atsakovui ERGO Insurance SE Lietuvos filialui išmokėti draudimo išmoką, tačiau atsakovas atsisakė mokėti draudiminę išmoką, nurodė, jog įvykis, kurio metu buvo sugadintas automobilis įvyko dėl vairuotojo didelio neatsargumo ir laikė įvykį nedraudiminiu remiantis Taisyklių 3.1.13. Ieškovo manymu atsakovas ERGO Insurance SE Lietuvos filialo neteisėtai atsisakė sumokėti draudimo išmoką, kadangi automobilis buvo draustas nuo visų rizikų kasko draudimu, atsakovas žinojo apie ieškovo automobilių nuomos veiklą. Pažymi, jog nei įstatymuose, nei Draudimo sutartyje ar Taisyklėse nenustatyta, koks transporto priemonės valdytojo elgesys vertinamas kaip didelis neatsargumas. Atsakovas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas atsisakė mokėti draudimo išmoką, remdamasis automobilio vairuotojo A. R. paaiškinimais, jog autoįvykio metu vairuotojas užmigo. Iš šių paaiškinimų negalima konstatuoti, jog įvykis įvyko būtent dėl automobilio valdytojo veiksmų, šiuo atveju žinoma tik įvykio aplinkybės, jog įvykio metu automobilio vairuotojas užmigo, įvykį galėjo sukelti ir kitos aplinkybės, kitas automobilis ir kiti aplinkos veiksniai. Transportavimo iš Švedijos metu ieškovas patyrė 750 Eur ir 544,50 Eur nuostolių, viso ieškovas sumokėjo 1 294,50 Eur už automobilio transportavimą, pažymi, jog nuostoliai dėl automobilio transportavimo neviršija Taisyklių 7.3.2 punkte nustatytų maksimalių dydžių, todėl turi būti priteisti iš atsakovo. Ieškovas su atsakovu A. R. 2015-04-20 sudarė Automobilio Nuomos sutartį. Atsakovas A. R. nuomos sutarties galiojimo metu sugadino automobilį dėl to ieškovas patyrė žymius nuostolius. Pagal Nuomos sutarties 9 punkto e papunktį nuomininkas privalo atlyginti eismo įvykio metu nuomotojui padarytą žalą ir išlaidas nuomininko atsakomybės ribose, nurodytose 4.9 langelyje, jeigu nuomininkas įvykdė visus eismo įvykio įregistravimo reikalavimus bei eismo įvykis pripažintas draudiminiu. Jei teismas pripažintų įvykį, kurio metu sugadintas automobilis, draudiminiu bei priteistų iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos Filialo ieškovo naudai draudiminę išmoką, atsižvelgiant į Nuomos sutarties nuostatas ir esmę iš atsakovo A. R. priteisti ieškovo patirtus nuostolius, kurių neatlygintų draudiminė išmoka (besąlyginė išskaita ir/ar kt.). Jei įvykis būtų pripažintas nedraudžiamuoju iš atsakovo A. R. priteistini visi nuostoliai.

8Atsakovas ERGO Insurance SE Lietuvos Filialas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (e.b. 1t., b.l. 113-119). Nurodo, kad pagal šalių sudarytos Draudimo sutarties Taisyklių 3.1.13. punktą nedraudžiamaisiais įvykiais, už kuriuos draudimo įmonė neprivalo mokėti draudimo išmokų, laikomi įvykiai, kurių metu žala padaroma draudimo objektui dėl transporto priemonės savininko ir/ar valdytojo didelio neatsargumo. Sutartyje draudėjas, atstovaujamas įmonės direktoriaus p. A. K., savo parašu patvirtino, kad yra tinkamai supažindintas su Taisyklėmis ir gavo jų kopiją. Priešingai nei teigia ieškovas, ieškovas buvo supažindintas su didelio neatsargumo sąvokos reikšme ir žinojo, kad automobilio valdytojo didelio neatsargumo atveju draudikas nemokės draudimo išmokos dėl automobilio sugadinimų. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad sutarties sąlyga dėl nedraudžiamojo įvykio transporto priemonės valdytojo didelio neatsargumo atvejais, nėra aiški. Didelio neatsargumo sąvoka yra apibrėžta taisyklių 21.3. papunktyje, su kuria ieškovas buvo tinkamai supažindintas. A. R. draudikui pateiktame pranešime nurodė, kad jis kartu su kitais asmenimis iš Norvegijos Rorviko išvyko 2015-04-27 apie 00.30 val. 3.45 val. jis perėmė vairuoti automobilį iš kito asmens Švedijos teritorijoje. A. R. apie 7.00 val. planavo sustoti ir perduoti automobilį vairuoti kitam asmeniui. Apie 7.07 val. A. R. vairuodamas užmigo ir dėl to atsitiko eismo įvykis. Švedijos policijos duomenimis automobilis nuskriejo nuo kelio pavėsingoje kelio dalyje, po to nuslydo į griovį ir ten apvirto. Duomenų apie tai, kad eismo įvykiui kilti turėjo įtakos kitos transporto priemonės, ar A. R. pranešime nenurodytos aplinkybės, policijos pateiktoje informacijoje nėra. Ieškovo argumentai dėl kitų aplinkybių, galėjusių sukelti eismo įvykį, buvimo nėra pagrįsti. A. R., kaip padidinto pavojaus šaltinio valdytojo, elgesys: vairavimas pavargus, fiziologinių poreikių (miego poreikio) nepaisymas ir neatidėliotinas vairavimo kitam asmeniui neperdavimas arba sustojimas neatitiko protingai atsargaus asmens elgesio standartų analogiškomis aplinkybėmis ir buvo tiesioginė automobilio sugadinimų priežastis. Pažymi, kad draudimo sutartimi nebuvo sulygta dėl pagalbos draudimu apdraustų išlaidų atlyginimo, todėl ieškovo reikalavimas atlyginti automobilio transportavimo išlaidas remiantis Taisyklių 7.3.2 papunkčiu nėra pagrįstas.

9Atsakovas A. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad palaiko reikalavimą dėl draudimo išmokos priteisimo iš ERGO, tačiau ieškinio savo atžvilgiu nepripažįsta (e.b. 1 t., b.l. 130-136). Atsakovas nebuvo draudimo sutarties šalimi, sudarant Nuomos sutartį, jam nebuvo žinoma, kokioje draudimo kompanijoje apdraustas automobilis, nebuvo žinomos ir atskleistos draudimo sutarties sąlygos. Atsakovas žinojo, kad automobilis yra draustas KASKO draudimu, ir jeigu automobiliui bus padaryta žala, ją atlygins draudikas išmokėdamas draudimo išmoką, o atsakovas maksimaliai gali sumokėti ieškovui tik franšizę, nurodytą Nuomos sutarties Specialiųjų sąlygų 4.7 p. Ieškovo reikalavimas grindžiamas Nuomos sutarties Bendrųjų sąlygų 9 (e) punktu. Atsakovas sutinka, kad jis turi pareigą atlyginti ieškovui tą žalą, kurios nepadengs draudimo išmoka, tačiau tik Nuomos sutarties Specialiųjų sąlygų nustatytose ribose- Specialiųjų sąlygų 4.7 p. nustato atsakovo atsakomybės ribas, t.y. 300 Eur arba 10 proc. automobilio vertės vagystės atveju. Atsakovas jau atlygino ieškovui jo žodžiu nurodytą franšizės dydį (t.y. 289,62 EUR), todėl nebeturi prievolės mokėti papildomai kokią nors sumą. Atsakovas, sudarydamas Nuomos sutartį, suprato, kad jo atsakomybės dydis automobilio praradimo ar sugadinimo atveju yra nustatytas Nuomos sutarties Specialiųjų sąlygų 4.7 p. ir yra ne didesnis nei 300 Eur arba 10 proc. automobilio vertės vagystės atveju. Nuomos sutarties kitoje pusėje smulkiu šriftu surašytos standartinės nuomos sutarties sąlygos, po kuriomis atsakovas nepasirašė. Bet netgi jos leidžia daryti išvadą, kad atsakovo kaip nuomininko atsakomybė yra ribota, ieškovas savo reikalavimus atsakovo atžvilgiu grindžia Nuomos sutarties kitoje pusėje nurodytų sąlygų 9 (1) punktu, tačiau šis punktas, numatantis neribotą nuomininko atsakomybę nedraudžiamojo įvykio atveju, prieštarauja tiek Specialiųjų sąlygų 4.7 p., tiek bendrųjų sąlygų 6 p. Atsakovas yra vartotojas, nes automobilį nuomavosi savo asmeninių poreikių tenkinimui. Be to, atsakovas Nuomos sutartį sudarė prisijungimo būdu, neturėdamas galimybių derėtis dėl jos sąlygų, kurios buvo standartinės ir parengtos ieškovo. Aiškinant Nuomos sutartį turi būti taikomos sutarčių aiškinimo taisyklės, nustatytos CK 6.193 str. 4 d., 6.188 str. 6 d., o būtent, sutarties sąlygos turi būti išreikštos aiškiai ir suprantamai, o kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos vartotojo ar sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Be to, atsakovas turėjo pagrindą tikėtis, kad automobilis yra apdraustas tinkamai, t.y. yra užtikrintas draudimo išmokos gavimas nenustatant draudimo sutartyje neaiškių, nekonkrečių ir draudiko plečiamai aiškinamų sąvokų. Pažymi, kad atsakovui paprašius susipažinti su draudimo sutarties sąlygomis, ieškovo darbuotojas jam nurodė, kad tai yra konfidenciali informacija ir jos atsakovui neatskleis.

102016-03-16 ieškovo atstovas parengiamojo posėdžio metu pateikė pareiškimą dėl dalies ieškinio atsisakymo, kuriuo atsisakė 115,85 Eur besąlyginės išskaitos priteisimo iš atsakovo A. R., kadangi ši išmoka jau buvo sumokėta iki bylos iškėlimo teisme (e.b. 1t., b.l. 197).

11Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė savo reikalavimus procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais ir prašė ieškinį tenkinti.

12Teismo posėdyje atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos Filialo atstovas su ieškiniu nesutiko atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais.

13Teismo posėdyje atsakovas A. R. bei jo atstovė advokatė K. B. nesutiko su jam pareikštais reikalavimais atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais ir prašė ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

14Ieškovo atsisakymas nuo reikalavimo priteisti iš atsakovo A. R. ieškovo naudai 115,85 Eur besąlyginės išskaitos priimamas ir šioje dalyje byla nutraukiama (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

15Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

16Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas 2014-10-14 turto pirkimo pardavimo sutartimi Nr. TPS 2011-050139-02 įsigijo iš AB SEB banko automobilį RENAULT Kangoo, identifikacinis numeris ( - ), pirmos registracijos metai 2011, valstybinis numeris ( - ) (toliau - Automobilis) už 25875,77 Lt sumą (e.b.l. 1t., b.l. 6-8).

17Automobilį ieškovas apdraudė pas atsakovą ERGO Insurance Se Lietuvos filiale visų rizikų transporto priemonių Kasko draudimu, 2014-12-02 sudarydamas draudimo sutartį, draudimo liudijimo Nr. 710-850-1401655 (toliau - Draudimo sutartis) (e.b. 1 t., b.l. 16-19, 2 t., b.l. 8-9).

18Draudimo sutarčiai galiojo Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 030 (toliau- Taisyklės) (e.b. 1t., b.l. 32-51).

19Ieškovas ir atsakovas A. R. 2015-04-20 sudarė Automobilio nuomos sutartį Nr. EVN 15/04/20-1 (toliau - Nuomos sutartis), kuria Automobilis laikotarpiu nuo 2015-04-20 iki 2015-04-29 buvo išnuomotas atsakovui A. R. (e.b. 1 t., b.l. 20-21).

20Iš rašytinės bylos medžiagos ir šalių bei jų atstovų paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad atsakovas A. R. vairuodamas ieškovui nuosavybės teise priklausantį Automobilį 2015-04-27 Švedijoje apie 7.07 valandą ryto nuvažiavo nuo kelio į griovį, trenkėsi į išsikišusį medį ir nepataisomai sugadino Automobilį (e.b.1t., b.l. 23-26, 184-194). Paaiškinimą apie įvykį atsakovas A. R. pateikė 2015-05-08, kuriame nurodė, kad iš Norvegijos išvyko 2015-04-27 apie 0 val. 30 min. Lietuvos laiku, jis perėmė vairavimą 3 val. 45 min. Švedijos teritorijoje, apie 7 val. ketino perduoti vairavimą kitam asmeniui, tačiau tuo metu nebuvo išvažiavimo į stovėjimo aikštelę, planavo sustoti privažiavęs įvažiavimą, tuo metu laikrodis rodė 7 val. 07 min. po to pajuto smūgį iš ko suprato, kad sąmonė buvo atsijungusi, tai yra užmigo, toje vietoje kelias darė posūkį ir jis išvažiavo į kairę pusę į griovį ir atsitrenkė į išvirtusį medį (e.b. 1t., b.l. 22).

212015-05-04 atsakovas A. R. ieškovui pervedė jo pareikalautą 289,62 Eur frančizę už draudimą (e.b. 1t., b.l. 137).

22Ieškovas kreipėsi į atsakovą ERGO Insurance Se Lietuvos filialą dėl draudimo išmokos išmokėjimo, atsakovo ekspertai sudarė išvadą apie Automobilio likutinę vertę ir nustatė, jog ieškovo patirtų nuostolių suma yra 6 137,00 Eur, išskaičiavus 115,85 Eur išskaitą nuostolių dydis sudaro 6 021,15 Eur (e.b. 1 t., b.l. 64).

23Atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos filialas 2015-07-21 pranešimu apie atsisakymą mokėti draudimo išmoką žalos byloje Nr. 1401655-0851_2-003 atsisakė mokėti draudiminę išmoką, nurodė, jog įvykis, kurio metu buvo sugadintas Automobilis įvyko dėl vairuotojo didelio neatsargumo, kadangi transporto priemonę vairavęs A. R. paaiškino, kad Automobilis buvo sugadintas, kai jam užmigus, kelio posūkyje į dešinę Automobilis nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į medį ir apsivertė, atsakovas atsisakė mokėti draudimo išmoką ieškovui, laikė įvykį nedraudiminiu, vadovaudamasis Taisyklių 3.1.13, 21.3 punktais (e.b. 1t. b.l. 71-72).

24Ieškovas pakartotinai į atsakovą ERGO Insurance Se Lietuvos filialą kreipėsi 2015-08-03 su prašymu peržiūrėti priimtą sprendimą (e.b. 1t., b.l. 73-74), tačiau atsakovas 2015-08-31 pranešimu informavo, jog savo sprendimo dėl draudimo išmokos nemokėjimo nekeis (e.b. 1t., b.l. 75).

25Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo priteisti draudiminę išmoką, o iš atsakovo A. R. ieškovo patirtus nuostolius, kurių nedengia draudiminė išmoka.

26Byloje kilęs ginčas dėl eismo įvykio pripažinimo draudžiamuoju, kadangi atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos filialas atsisakė mokėti ieškovui draudimo išmoką motyvuodamas, kad įvykis yra nedraudžiamasis pagal Taisyklių 3.1.13 punktą, kadangi Automobilis buvo apgadintas dėl transporto priemonės valdytojo didelio neatsargumo.

27Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis (CK 6.987 str.). Draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga nėra absoliuti – draudikas prisiima ne visą įmanomą, bet ribotą draudimo riziką, suteikiamos draudimo apsaugos ribos nustatomos draudimo sutartyje bei draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis, tiek draudimo liudijime aptartomis individualiomis sąlygomis.

28Draudimo sutarčiai taikomų Taisyklių 3 skyriuje nustatyti nedraudžiamieji įvykiai, už kuriuos draudimo įmonė neprivalo mokėti draudimo išmokų, vienas iš jų nustatytas 3.1.13 punkte - dėl transporto priemonės savininko ir/ar valdytojo didelio neatsargumo. Taisyklių 21.3 punkte apibrėžta didelio neatsargumo sąvoka - dideliu neatsargumu laikomas asmens elgesys, pasireiškiantis veikimu ir/ar neveikimu, neatitinkantis minimalių atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų.

29Pagal Draudimo įstatymo 96 straipsnio 7 dalį draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką, jeigu draudėjas teigia, kad įvyko draudžiamasis įvykis, o draudikas su tokiu faktu nesutinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2009).

30Atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos filialas atsisakymą pripažinti įvykį draudžiamuoju motyvavo aplinkybėmis, kad Automobilis buvo sugadintas, jį vairuojant nakties metu ir apie 7 val. ryto užmigus prie vairo, iš to darė išvadą, kad A. R. valdė transporto priemonę nepailsėjęs, nepaisydamas savo fiziologinių poreikių (nuovargio, miego poreikio), dėl ko prarado transporto priemonės kontrolę ir tokį jo elgesį traktavo kaip didelį neatsargumą.

31Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad nedraudžiamieji įvykiai yra esminė draudimo sutarties sąlyga, todėl jie draudimo sutartyje turi būti apibrėžti aiškiai ir nedviprasmiškai, o kai kyla abejonės, draudimo sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Pažymėtina, kad ginčo atvejui taikomose Taisyklėse nustatytas nedraudžiamojo įvykio automobilio sugadinimo dėl jo valdytojo didelio neatsargumo sąvokos apibrėžimas atitinka teismų praktikoje ir teisės doktrinoje apibrėžtą didelio neatsargumo sąvoką ir yra vertinamojo pobūdžio, leidžiančio draudikui ypač plačiai ją aiškinti bei taikyti. Taisyklėse nepateikiamas nei vienas konkretus pavyzdys ar situacija, kaip gali pasireikšti didelis neatsargumas. Teismo vertinimu esant tokiam neapibrėžtam didelio neatsargumo apibrėžimui nesudaroma galimybė draudėjui žinoti, ko jis arba jo įgaliotas asmuo negali daryti, siekiant neprarasti teisės į įvykio pripažinimą draudžiamuoju. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-25 nutartyje c.b. Nr. 3K3-45/2008 nurodė, kad vadovaujantis civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių principais, draudikas, turėdamas įstatymo suteiktą teisę parengti draudimo rūšies taisykles, privalo užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, taisyklėse pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos; įtrauktos į sudarytą draudimo sutartį, jos tampa sudėtine sutarties dalimi. Jeigu sutarties sąlygos suformuluojamos nepakankamai aiškiai, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutarties sąlygų vykdymo, jas aiškina, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, o esant abejonių, draudimo sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (CK 6.193 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-16 nutartis c.b. Nr. 3K-3-152/2007).

32Draudimo įstatymo 103 straipsnis nustato, kad turto draudimo sutartyje galima nustatyti atvejus, kuriais draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti draudimo išmoką, jei draudžiamasis įvykis įvyksta dėl draudėjo ar apdraustojo didelio neatsargumo. Šie atvejai privalo būti aptarti individualiai.

33Draudimo įstatymo 91 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai Draudimo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios draudimo sutartinius teisinius santykius, numato individualaus draudimo sutarties sąlygų aptarimą, draudikas privalo pranešti draudėjui apie siūlomą draudimo sutarties sąlygą ir jos pasekmes. Ši individualiai aptarta sąlyga galioja tik tuo atveju, kai draudėjas raštu patvirtina susipažinęs su ja ir raštu išreiškia sutikimą, kad sąlyga būtų draudimo sutarties dalis.

34Ginčo atveju nenustatyta, kad draudikas iki draudimo sutarties sudarymo būtų aptaręs su ieškovu minėtos sąlygos apimtis ir jos pasekmes.

35Išnagrinėjus bylos medžiagą, išklausius atsakovo A. R. paaiškinimų, teismo posėdyje išklausytų liudytojų, eismo įvykio metu dalyvavusių asmenų - K. S., V. R., V J. R., parodymų, teismo vertinimu nėra pagrindo padaryti išvadą, kad eismo įvykis įvyko dėl atsakovo A. R. didelio neatsargumo. Byloje atsakovo bei nurodytų liudytojų parodymais nustatyta, kad į kelionę, kurios metu įvyko eismo įvykis, buvo išvykta gerai pailsėjus, kadangi visi bendrakeleiviai iš žvejybos grįžo apie 13 val. ir papietavę nuėjo į savo kambarius ilsėtis, ilsėjosi maždaug iki 23.30 val.. Atsakovas A. R. išvyko pailsėjęs, išsimiegojęs, jis vairavo tik apie 3 valandas, vairavimą perėmė tik apie 3.45 val ryto. Bendrakeleiviai patvirtino, kad A. R. nebuvo mieguistas, jis visą kelionę buvo budrus, visą laiką vyko pokalbis, kuriame dalyvavo ir atsakovas, automobilyje buvo ganėtinai šalta, kadangi buvo vežamos žuvys. Pažymėtina, kad atsakovui tai buvo jau penktoji tokio pobūdžio išvyka, vykdavo žvejoti į tą pačią vietą. Eismo įvykis įvyko šviesiu paros metu. Iš atsakovo A. R. paaiškinimų nustatyta, kad jam iki galo nesuprantamos priežastys dėl kurių įvyko eismo įvykis.

36Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas A. R. valdė transporto priemonę pailsėjęs, pasiruošęs kelionei, šviesiu paros metu, todėl jo elgesys laikomas pakankamai apdairiu ir rūpestingu. Iš bylos medžiagos negalima padaryti išvados, kad atsakovas A. R. nesilaikė minimalių atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų. Vien ta aplinkybė, kad jis paaiškinime dėl eismo įvykio nurodė, kad eismo įvykio metu prarado sąmonę užmigo, nesudaro pagrindo teigti, kad jis buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas. Teismo vertinimu asmuo, negalėdamas suvokti tikrųjų eismo įvykio kilimo priežsasčių, pagrįstai galėjo nurodyti tokią aplinkybę, kad jis prarado sąmonę (užmigo), nors pažymėtina, kad Švedijos policijos pažymose, kur yra aprašytas eismo įvykis, nustatyta, kad atsakovas A. R. vairavo būdamas blaivus, nenurodyta, jog eismo įvykis įvyko dėl to, kad vairuotojas užmigo.

37Draudimo įstatymo 98 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, kad draudikas negalį atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos. Teismo vertinimu atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos filialas vertindamas eismo įvykio priežastis ir atsisakydamas mokėti draudimo išmoką nesiekė išsiaiškinti tikrųjų įvykio aplinkybių, nebendravo su asmeniu atsakingu už eismo įvykio kilimą, nesiekė išsiaiškinti, ar kaltas asmuo iš tiesų nesilaikė minimalių atsargumo bei dėmesingumo reikalavimų, o tiesiog padarė išvadą, kad atsakovas A. R. užmigo už vairo, kadangi jis buvo nepailsėjęs, nors iš tiesų tokios aplinkybės byloje nenustatytos.

38Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad įvykis, kurio metu buvo nepataisomai sugadintas ieškovui priklausantis Automobilis, laikytinas draudiminiu, todėl atsakovui ERGO Insurance SE Lietuvos filialui kyla pareiga išmokėti draudimo išmoką bei atlyginti kitas sumas, numatytas Taisyklėse.

39Taisyklių 7.1.1. punkto 3 pastraipoje nustatyta, kad žalos dėl transporto priemonės sunaikinimo dydis nustatomas pagal sunaikintos transporto priemonės rinkos vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po draudžiamojo įvykio. Transporto priemonė laikoma sunaikinta, kai ją remontuoti ekonomiškai netikslinga, jeigu būtinos remonto išlaidos yra lygios 75 procentams transporto priemonės rinkos vertės iki draudžiamojo įvykio arba didesnės. Po draudžiamojo įvykio likusios apgadintos ar senos transporto priemonės detalės paliekamos draudėjui. Jų vertė atskaitoma iš draudimo išmokos.

40Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos filialas 2015-05-22 parengė išvadą apie transporto priemonės likutinę vertę, kurioje nustatyta, kad draudimo išmoka 6021,15 Eur (e.b. 2 t., b.l. 24). Minėtoje išvadoje nurodyta, kad Automobilio vertė iki įvykio sudaro 7200 Eur, transporto priemonės likutinė vertė sudaro 1063 Eur, o skirtumas tarp vardinės ir likutinės vertės yra 6137 Eur, todėl pritaikius 115,85 Eur frančize, draudimo išmoka sudaro 6021,15 Eur.

41Ieškovas, neginčydamas atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo paskaičiuoto žalos dydžio, ieškiniu prašo minėtą žalą priteisti iš atsakovo.

42Bylos nagrinėjimo metu atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos filialas 2016-04-05 patikslino išvadą apie transporto priemonės likutinę vertę ją sumažindamas iki 5071 Eur (e.b. 2 t., b.l. 59). Sumažinimą argumentavo aplinkybe, kad draudimo išmoka yra mokama be PVM, išskyrus atvejus, kai draudėjas negali įstatymų nustatytais atvejais susigrąžinti PVM (e.b. 2 t., b.l. 56-58).

43Teismas sutinka su atsakovo ERGO Insurance Se Lietuvos filialo nurodyta pozicija, kad draudimo išmoka yra mokama be PVM, ši aplinkybė yra aptarta šalių sudarytoje draudimo sutartyje. Tačiau įvertinus atsakovo ERGO Insurance Se Lietuvos filialo 2016-04-05 išvadą apie transporto priemonės likutinę vertę, nustatyta, kad atsakovas skaičiuodamas transporto priemonės vertę iki sugadinimo ir likutinę transporto priemonės vertę ją mažino mokėtino PVM suma. Pažymėtina, kad Taisyklių 7.1.1 straipsnis, reglamentuojantis draudimo išmokų apskaičiavimo tvarką, nenustato, kad iš transporto priemonės rinkos vertė bei likutinės vertės turi būti išskaičiuojamas PVM. Todėl teismas vertindamas draudimo išmokos dydį už pagrindą ima atsakovo ERGO Insurance Se Lietuvos filialo 2015-05-22 paskaičiuotą draudimo išmoką 6021,15 Eur, tačiau įvertindamas į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, kad ieškovas, pardavęs likusias transporto priemonės detales gavo 1300 Eur (e.b.l 2 t., b.l. 51), tai yra 237 Eur daugiau nei atsakovo paskaičiuota likutinė vertė, todėl šia suma yra mažintina draudimo išmoka, nustatant, kad draudimo išmoka sudaro 5784,15 Eur.

44Ieškovas prašo priteisti ir 1294,50 Eur išlaidų už Automobilio transportavimą. Šiam reikalavimui pagrįsti į bylą pateikia 2015-05-04 sąskaitą 750 Eur sumai Fredex Europa LTD (e.b. 2 t., b.l. 3-4), Krovinio pervežimo sutartį Nr. SUT15/02 pasirašytą su Fredex Europa LTD (e.b. 2 t., b.l. 5) bei įrodymą pagrindžiantį, kad minėta sąskaita yra apmokėta (e.b. 2 t., b.l. 6). Ieškovas reikalavimą dėl transportavimo grindžia ir 2015-05-15 PVM sąskaita faktūra 544,50 Eur sumai išrašyta UAB “Altas assistance” už Automobilio transportavimą bei 2015-08-17 mokėjimo nurodymu, kuriuo apmokėta minėta sąskaita (e.b. 1t., b.l. 11, 2 t., b.l. 7). Įvertinus pateiktus įrodymus, nustatyta, kad pagal 2015-04-28 Krovinio pervežimo sutartį - užsakymą Nr. SUT15/012 ieškovas užsakė Automobilio transportavimo paslaugą iš Švedijos į Vilnių už 750 Eur iš vežėjo Fredex Europa LTD. Teismo vertinimu ieškovas neįrodė, kokias Automobilio transportavimo paslaugas suteikė UAB “Altas assistance” už 544,50 Eur sumą. Taisyklių 7.1.9. g) punktas nustato, kad transporto priemonės vienkartinio transportavimo išlaidos iš įvykio vietos iki artimiausios transporto priemonių remonto paslaugas teikiančios bendrovės ar draudėjo gyvenamosios vietos siekia 5 procentus draudimo išmokos dydžio, bet ne daugiau kaip 1500 Eur. Draudikas apmoka didesnes transportavimo išlaidas tuo atveju, jei šios išlaidos padėjo sumažinti nuostolių dydį dėl transporto priemonės apgadinimo draudžiamojo įvykio metu ir jei jų dydis buvo iš anksto suderintas su draudiku. Iš bylos medžiagos nenustatyta, kad ieškovas būtų suderinęs transportavimo išlaidas su draudiku, todėl jam iš atsakovo ERGO Insurance Se Lietuvos filialo priteistina 289,20 Eur transportavimo išlaidų. Ieškovo nurodytu Taisyklių 7.3.2 punktu šiuo atveju nėra pagrindo vadovautis, kadangi ieškovas Draudimo sutartimi nebuvo pasirinkęs Pagalbos kelyje draudimo (Taisyklių 7.3.1 punktas).

45Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui A. R. yra pareikštas tik alternatyvus reikalavimas, tuo atveju jeigu įvykis būtų pripažintas nedraudiminiu, todėl ieškinį atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo atžvilgiu patenkinus, ieškinys atsakovui A. R. atmestinas. Pažymėtina, kad Nuomos sutarties specialiosios dalies 4.7 punkte apibrėžtas nuomininko atsakomybės dydis: 300 Eur bei 10 procentų automobilio vertės vagystės atveju. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas iš karto po įvykio yra atlyginęs ieškovui jo pareikalautus nuostolius.

46Ieškinį tenkinus, iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo priteistina ieškovo naudai jo prašomos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 6073,35 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-12-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

47Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

48Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas yra sumokėjęs 223 Eur žyminio mokesčio (e. b. 1 t., b.l. 14), už advokato teisines paslaugas sumokėjo 1936 Eur (e.b. 1 t., b.l. 12-13, , 2 t., b.l. 11-12, 76-77). Patenkinus ieškinio reikalavimus 83 procentais ieškovui iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo priteistina 1789 Eur bylinėjimosi išlaidų.

49Į bylą pateikti įrodymai, kad atsakovas A. R. patyrė 847 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl, ieškinį jo atžvilgiu atmetus, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo (e.b. 1 t., b.l. 179-182).

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 4 punktu, 259, 265, 268, 269, 270 straipsniais,

Nutarė

51ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo A. R. ieškovo naudai 115,85 Eur besąlyginės išskaitos priimti ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

52Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.

53Priteisti iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, į.k. 302912288, 6073,35 EUR žalos atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 6073,35 EUR sumą nuo 2015-12-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1789 EUR bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „L. M.“, į.k. 110607882, naudai.

54Priteisti iš ieškovo UAB „L. M.“, į.k. 110607882, atsakovo A. R., a.k. ( - ) naudai 847 EUR bylinėjimosi išlaidų.

55Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant Linai Barakauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui K. K.,... 4. atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos Filialo atstovui G. A.,... 5. atsakovui A. R., jo atstovei advokatei K. B.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas: priteisti... 8. Atsakovas ERGO Insurance SE Lietuvos Filialas pateikė atsiliepimą į... 9. Atsakovas A. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 10. 2016-03-16 ieškovo atstovas parengiamojo posėdžio metu pateikė pareiškimą... 11. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė savo reikalavimus procesiniuose... 12. Teismo posėdyje atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos Filialo atstovas su... 13. Teismo posėdyje atsakovas A. R. bei jo atstovė advokatė K. B. nesutiko su... 14. Ieškovo atsisakymas nuo reikalavimo priteisti iš atsakovo A. R. ieškovo... 15. Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas 2014-10-14 turto... 17. Automobilį ieškovas apdraudė pas atsakovą ERGO Insurance Se Lietuvos... 18. Draudimo sutarčiai galiojo Transporto priemonių draudimo taisyklės Nr. 030... 19. Ieškovas ir atsakovas A. R. 2015-04-20 sudarė Automobilio nuomos sutartį Nr.... 20. Iš rašytinės bylos medžiagos ir šalių bei jų atstovų paaiškinimų... 21. 2015-05-04 atsakovas A. R. ieškovui pervedė jo pareikalautą 289,62 Eur... 22. Ieškovas kreipėsi į atsakovą ERGO Insurance Se Lietuvos filialą dėl... 23. Atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos filialas 2015-07-21 pranešimu apie... 24. Ieškovas pakartotinai į atsakovą ERGO Insurance Se Lietuvos filialą... 25. Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo... 26. Byloje kilęs ginčas dėl eismo įvykio pripažinimo draudžiamuoju, kadangi... 27. Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje... 28. Draudimo sutarčiai taikomų Taisyklių 3 skyriuje nustatyti nedraudžiamieji... 29. Pagal Draudimo įstatymo 96 straipsnio 7 dalį draudikas privalo įrodyti... 30. Atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos filialas atsisakymą pripažinti įvykį... 31. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad nedraudžiamieji įvykiai... 32. Draudimo įstatymo 103 straipsnis nustato, kad turto draudimo sutartyje galima... 33. Draudimo įstatymo 91 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai... 34. Ginčo atveju nenustatyta, kad draudikas iki draudimo sutarties sudarymo būtų... 35. Išnagrinėjus bylos medžiagą, išklausius atsakovo A. R. paaiškinimų,... 36. Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas A. R. valdė transporto priemonę... 37. Draudimo įstatymo 98 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, kad draudikas... 38. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad... 39. Taisyklių 7.1.1. punkto 3 pastraipoje nustatyta, kad žalos dėl transporto... 40. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos... 41. Ieškovas, neginčydamas atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo... 42. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas ERGO Insurance Se Lietuvos filialas... 43. Teismas sutinka su atsakovo ERGO Insurance Se Lietuvos filialo nurodyta... 44. Ieškovas prašo priteisti ir 1294,50 Eur išlaidų už Automobilio... 45. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui A. R. yra pareikštas tik alternatyvus... 46. Ieškinį tenkinus, iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo priteistina... 47. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios... 48. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas yra sumokėjęs 223 Eur žyminio... 49. Į bylą pateikti įrodymai, kad atsakovas A. R. patyrė 847 Eur bylinėjimosi... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 51. ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo A. R.... 52. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.... 53. Priteisti iš atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, į.k. 302912288,... 54. Priteisti iš ieškovo UAB „L. M.“, į.k. 110607882, atsakovo A. R., a.k. (... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...