Byla e1-314-1000/2020

1Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė, išnagrinėjusi Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-00222-20 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje A. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantis ( - ), pradinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB ( - ) darbininku (Vokietijoje), teistas Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016-02-05 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 178 straipsnio 2 dalį - 24 parų areštu, bausmę atlikęs, teistumas išnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje.

2Teismas

Nustatė

31. A. D. 2020 m. sausio 1 d. apie 18 val., Pasvalio r., Galinių k., D. P. namuose, kilusio žodinio konflikto metu, tyčia sudavė vieną smūgį į nukentėjusiojo D. P. kairę ranką, vieną kartą į nukentėjusiojo pakaušio dešinę pusę, vieną kartą į dešinį nukentėjusiojo antakį bei vieną kartą į nukentėjusiojo lūpą kairėje pusėje, tokiais savo veiksmais sukėlė nukentėjusiajam D. P. fizinį skausmą.

42. Kaltinamasis A. D. savo kaltę dėl nusikalstamos veikos pripažino visiškai ir parodė, kad 2020 m. sausio 1 d. šventė Naujuosius metus ( - ), pas tetą E. B.. 2020 m. sausio 1 d. išsimiegojęs bandė susisiekti su D. P., nes prisiminė, kad D. žadėjo atlyginti žalą už prieš du metus išdaužytus jo tetos E. namų langus. Paskambino D. broliui G., per programėlę „messenger“, paprašė, kad jis pakviestų pakalbėti D.. Pasakė jam, kad jis skoloje 1 000 (vieną tūkstantį) eurų, jei tiek neturi, užteks ir 600 (šešių šimtų) eurų. Pokalbio metu negrasino D. ką nors jam padaryti ar kitaip sužaloti. Grįžęs iš ( - ) kaimo jautėsi kiek apsvaigęs, nes iš vakaro šventė Naujuosius metus. Pažįstamas atvežė jį pas D., pas jį užėjo vienas, namuose pasitiko jo brolis G., palydėjo iki kito kambario, kuriame buvo D., kitas jo brolis ir dvi panelės, jų nepažįsta. Kalbėjosi gražiai, tačiau D. pradėjo pykti, kad jo nuolat prašo grąžinti pinigus tetai, nes jis taip ir neatlygino padarytos žalos. D. pradėjo aiškinti, kad jis čia nei prie ko. Kadangi D. pradėjo išsisukinėti, norėjo prieiti artyn ir jam griežtai pasakyti. Pats dažnai ir daug keikiasi, tačiau kalbėdamasis su D. tikrai jam negrasino. Sudavė kelis smūgius D., kur galėjo pataikyti, nežino. Jiems besistumdant D. iš už pečiaus išsitraukė kažkokį pagalį, jam rodos tai buvo lyg kardas, jis nežino, ką jis norėjo su juo daryti. Tuo metu juos pradėjo skirti D. broliai R. ir G.. Kai juos išskyrė, jis atsisėdo ant sofos. Šalia jo atsisėdo ir D. broliai. D. stovėjo ir jie dar kalbėjosi. Tuomet D. trumpam išėjo, grįžęs jį patį apspjovė. Tai jį sunervino, pakilo nuo sofos ir sudavė dar kelis smūgius D., kiek ir kur jis pataikė, nežino. Sudavęs smūgius jis išėjo iš namų. Esant galimybei žada atsiprašyti D., dėl savo veiksmų gailisi (b. l. 81-84).

53. Kaltinamojo A. D. kaltė padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje, įrodyta ne tik jo paties prisipažinimu, bet ir nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, rašytiniais bylos įrodymais:

63.1. nukentėjusiojo D. P. parodymais, kai jis ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad 2019 m. sausio 1 d. vienas iš brolių, G. P., jam pasakė, kad jam skambino per „messenger“ programėlę jų pažįstamas A. D. ir pasakė, kad jis jam turi atiduoti 1 000 eurų už tai, kad yra skolingas už jo giminaitei išdaužtą langą. Sakė, kad jei iki rytojaus, tai yra iki 2020 m. sausio 2 d. 13 val. jam nesumokės, bus sulaužytas. Suprato jo žodžius kaip grasinimą, taip pat suprato, kad jis kalbėjo apie sudaužytą langą, kurį jis išdaužė 2015 metais, buvo pradėta baudžiamoji byla, buvo teismas, jam buvo priteista atlyginti žalą, kurią jis atlygino. Jis nieko neskolingas, todėl A. D. neturėjo teisės iš jo reikalauti pinigų. Parašė jam, klausė, kada jis atvažiuos, jis atrašė, kad šiandien. Apie 18 val. būdamas savo namuose, išgirdo, kad kažkas įeina į namus, pamatė A. D.. Jis kambaryje buvo kartu su drauge V. Z.. A. D. įėjęs iškart pradėjo kalbėti pakeltu tonu, reikalauti iš jo pinigų už išdaužtus langus neva negražintos skolos, pasakė, kad jis turi duoti 600 eurų. Taip pat pakeltu tonu ėmė grasinti suspardyti, sumušti, sakė, kad atvažiuos su draugais ir sulaužys. Pakeltu tonu jam atsakė, kad eitų iš jo namų. Tuomet A. D. puolė prie jo, sudavė vieną smūgį kumščiu jam į kairę ranką, jis ja buvo užsidengęs galvą. Tada jis jį bandė atstumti, suimdamas jį ranka apie pečius bandė sulaikyti jį nuo smūgių, tačiau jis vis tiek bandė smūgiuoti rankomis, sudavė jam kumščiais vieną kartą į galvos užpakalinę dešinę pusę, vieną kartą į dešinį antakį ir vieną kartą į lūpos kairę pusę, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Jis taip pat ėmė smūgiuoti rankomis, taip bandydamas apsiginti, ir jam sudavė kelis, ne daugiau nei keturis smūgius į įvairias kūno vietas. Po to į tą kambarį atėjo jo brolis R. ir jį atskyrė. A. D. sušuko, kad jis vis tiek sumokės jam ir išvažiavo. Dėl jo smūgių, kuriuos jam jis sudavė į veidą, matyti ties antakiu ir lūpa sumušimai, jaučia fizinį skausmą, į medikus kreiptis neketina. Papildomos apklausos metu nurodė, jog A. D. atsiprašė, jie susitaikė. A. D. jokių pretenzijų neturi. Civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nereikš (b. l. 22-25; 26-28);

73.2. liudytojos V. Z. parodymais, kai ji ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad su D. P. jie pora. Naujuosius metus sutiko kartu su D. jo namuose. 2020 m. sausio 1 d. D. broliui G. per programėlę „messenger“ paskambino kažkoks jaunuolis ir pradėjo sakyti, kad D. yra skolingas už prieš kelis metus išdaužtus langus. Girdėjo dalį pokalbio. Girdėjo, kaip jaunuolis sakė, jog D. turi sumokėti 1 000 eurų, pokalbio eigoje jau tiko ir 600 eurų. Kambaryje tuo metu buvo ir D. kitas brolis A., dar viena mergina, vardu M.. Jaunuolis pasakė, kad jis atvažiuos iki D. ir pokalbis baigėsi. Vakare pas juos į kambarį įėjo nematytas jaunuolis, kaip vėliau suprato, tai buvo A. D.. Tik įėjęs į kambarį, A. pradėjo keiktis, išvadino asilu, durniumi. A. abejomis rankomis pastūmė D., jis atsisėdo ant sofos. Ji atsistojo prieš D., kad A. nieko nebedarytų, tačiau priėjęs arti jos A. suimdamas jai už rankų pastūmė į šoną, kad galėtų prieiti prie D.. Jai fizinis skausmas sukeltas nebuvo. A. susistumdė su D., jie vienas kitam sudavė po keletą smūgių, juos išskyrė D. broliai. A. atsisėdo ant sofos, D. vaikščiojo po kambarį. Vaikščiodamas priėjo prie pečiaus, išsitraukė medinį pagalį. Kaip suprato, D. norėjo su juo kažką padaryti, bet ji paprašė nieko nedaryti, padėti tą pagalį. D. paklausė jos ir numetė lentą atgal, tuomet A. vėl pradėjo smūgiuoti D., kiek ir kur buvo smūgių, ji nežino. Pastebėjo, kad D. iš lūpos pradėjo bėgti kraujas, bet mano, kad tai dėl nuplėšto nuo pūslelinės buvusio šašo, vėliau pamatė, kad D. po akimi yra mėlynė. Ji pamačiusi, kad A. ir D. vėl stumdosi, apsiverkė, ją iš kambario išvedė kita mergina, kaip viskas baigėsi, ji nematė (b. l. 39-42);

83.3. liudytojos E. B. parodymais, kai ji ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad Naujųjų 2020 metų sutikimą ji šventė su sūnėnu A., jo seserimi ir kitais šeimos nariais. Šventimo metu kažkuriuo momentu A. jos paklausė, ar jai sumokėjo už išdaužtus langus, ji pasakė, kad jai nei vienas iš trijų įtariamųjų nesumokėjo, nors teismo buvo priteista. Dėl teismo sprendimo vykdymo ji kreipėsi į Pasvalio miesto antstolį, jai pasakė, kad turi kreiptis į Biržų antstolį, nes kaltininkai yra iš Biržų m. Jai du langus išdaužė maždaug prieš du ar tris metus, tiksliai nežino, buvo iškelta byla ir vyko teismo procesas. Kaip jau minėjo, žalos jai niekas neatlygino. Ji savo sūnėno A. neprašė važiuoti pas jos langų daužytojus ir jų prašyti, kad jie jai sumokėtų pinigus už langus. A. jai nesisakė, kad važiuos kalbėtis (b. l. 45-48);

93.4. liudytojo G. P. parodymais, kai jis ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad buvo namuose, kai 2020 m. sausio 1 d. jam per „messenger“ programėlę paskambino draugas A. D.. Paskambinęs A. paklausė, ar yra namuose jo brolis D.. A. paminėjo, kad atvažiuos pasikalbėti. Pasakė, kad D. yra skolingas 1 000 eurų kažkam už kažkokius išdaužtus langus. Tuo metu galėjo būti apie 18 val., kažkas automobiliu prie namo atvežė A., kas atvežė, nematė. A. buvo girtas. Jis įėjo į kambarį, kuriame buvo D. ir jo draugė V.. Būnant kambaryje, A. pradėjo žodžiais priekaištauti D. ir pirmas sudavė smūgį, D. sudavė smūgį atgal. Po to abu susikibo, parkrito ant grindų. Jis pats bandė išskirti A. su D.. Beskiriant abu, D. nuo pečiaus pasiėmė pagalį ir juo užsimojo, tačiau nesudavė smūgio. Kad D. būtų apspjovęs A., nepastebėjo. A. keiksmažodžiais koneveikė D. ir kartojo, kad reiks už tai susimokėti. Vėl A. ir D. susikibo ir parkrito ant grindų, neužilgo atsistojo ir matė, kad D. kraujuoja lūpa, po dešine akimi buvo paraudimas, ar A. veidas buvo paraudęs, nematė (b. l. 55-57);

103.5. liudytojo A. P. parodymais, kai jis ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad įvykio su A. D. metu namuose nebuvo, apie konfliktą namuose sužinojo iš brolio G. skambučio. Po tokios naujienos jis paskambino A. ir paklausė, kodėl jis sumušė jo brolį D.. A. jam paaiškino, kad tai seni reikalai ir, kad jo brolis neatlygina žalos už išdaužtus langus, liudytojas taip pat nurodo, kad jam tai neaktualu ir daugiau nesidomėjo (b. l. 50-52);

113.6. 2020-01-01 D. P. protokolu-pareiškimu, iš kurio matyti, jog nurodytos analogiškos aplinkybės, kaip ir jo apklausų metu (b. l. 1-5);

123.7. 2020-01-01 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad įvykio vieta yra Pasvalio r., ( - ) esantis gyvenamasis namas ir namo kiemas. Pėdsakų, galinčių identifikuoti nusikalstamą veiką, nerasta, iš įvykio vietos nieko nepaimta (b. l. 12-14);

133.8. 2020-01-29 susitarimu, iš kurio matyti, kad D. P. pretenzijų A. D. neturi, civilinio ieškinio nereikš, A. D. D. P. atsiprašė, jie susitaikė (b. l. 114).

144. Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad A. D., kilusio žodinio konflikto metu, tyčia sudavė vieną smūgį į nukentėjusiojo D. P. kairę ranką, vieną kartą į nukentėjusiojo pakaušio dešinę pusę, vieną kartą į dešinį nukentėjusiojo antakį bei vieną kartą į nukentėjusiojo lūpą kairėje pusėje, tokiais savo veiksmais sukėlė nukentėjusiajam D. P. fizinį skausmą. Kaltinamojo veika atitinka BK 140 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, veika kvalifikuota tinkamai.

155. Prokurorui kaltinamajam pranešus apie galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, išaiškinus pasekmes ir nurodžius siūlomą bausmės rūšį ir trukmę, jis sutiko su tokia proceso užbaigimo tvarka, su bausmės rūšimi ir dydžiu, nukentėjusysis tam taip pat neprieštaravo (b. l. 115-116; 26).

166. Kaltinamasis A. D. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant kaltinamojo asmenybę, pažymėtina, kad praeityje jis teistas, teistumas išnykęs (b. l. 64-66); administracine tvarka nebaustas (b. l. 63); dirbantis UAB ( - ) (b. l. 60). A. D. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

177. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajam bausmės tikslai bus pasiekti už nusikalstamą veiką skiriant prokuroro pareiškime siūlomą laisvės apribojimo bausmę (BK 48 straipsnis), skiriant kaltinamajam įpareigojimus – dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokytis, uždrausti visą bausmės atlikimo laiką vartoti psichiką veikiančias medžiagas (BK 48 straipsnio 6 dalies 3 punktas, 7 dalis). Byloje esant BK 641 straipsnyje numatytiems pagrindams, bausmė mažinama 1/3.

188. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, kaltinamajam skirtos kardomosios priemonės panaikinamos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsniu, 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

20A. D. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, ir jam skirti 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant jį šiuo laikotarpiu dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokytis, uždrausti visą bausmės atlikimo laiką vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, A. D. skirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti jam 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant jį šiuo laikotarpiu dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokytis, uždrausti visą bausmės atlikimo laiką vartoti psichiką veikiančias medžiagas.

21Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, A. D. skirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą – panaikinti.

22Kaltinamajam išaiškinti, kad:

231. nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, jis turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmams prašymą, pareikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme;

242. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas privalomai, tačiau šią bylą nagrinėsiantis teismas nebus saistomas teismo baudžiamajame įsakyme nurodytu bausmės dydžiu, be to, galės paskirti ir bet kurią kitą sankcijoje numatytą bausmę;

253. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 351 straipsnyje nustatyta tvarka.

26Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė,... 2. Teismas... 3. 1. A. D. 2020 m. sausio 1 d. apie 18 val., Pasvalio r., Galinių k., D. P.... 4. 2. Kaltinamasis A. D. savo kaltę dėl nusikalstamos veikos pripažino... 5. 3. Kaltinamojo A. D. kaltė padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio... 6. 3.1. nukentėjusiojo D. P. parodymais, kai jis ikiteisminio tyrimo apklausos... 7. 3.2. liudytojos V. Z. parodymais, kai ji ikiteisminio tyrimo apklausos metu... 8. 3.3. liudytojos E. B. parodymais, kai ji ikiteisminio tyrimo apklausos metu... 9. 3.4. liudytojo G. P. parodymais, kai jis ikiteisminio tyrimo apklausos metu... 10. 3.5. liudytojo A. P. parodymais, kai jis ikiteisminio tyrimo apklausos metu... 11. 3.6. 2020-01-01 D. P. protokolu-pareiškimu, iš kurio matyti, jog nurodytos... 12. 3.7. 2020-01-01 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad... 13. 3.8. 2020-01-29 susitarimu, iš kurio matyti, kad D. P. pretenzijų A. D.... 14. 4. Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad A. D., kilusio žodinio konflikto... 15. 5. Prokurorui kaltinamajam pranešus apie galimybę užbaigti procesą teismo... 16. 6. Kaltinamasis A. D. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant... 17. 7. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajam bausmės... 18. 8. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, kaltinamajam skirtos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 20. A. D. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 21. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, A. D. skirtas kardomąsias... 22. Kaltinamajam išaiškinti, kad:... 23. 1. nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, jis turi... 24. 2. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas... 25. 3. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 26. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....