Byla 2A-973-153/2008

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Raimondo Buzelio,

3sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei,

4dalyvaujant ieškovės R. U. atstovui advokatui Raimondui Lignugariui, atsakovei E. C., jos atstovei advokatei R. U., trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei M. N.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės R. U. atstovo advokato Raimondo Lignugario apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-73-199/2008 pagal ieškovės R. U. ieškinį atsakovei E. C. (tretieji asmenys: Kauno miesto savivaldybė, Kauno apskrities viršininko administracija, VĮ Registrų centro Kauno filialas) dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir teisės atlikti statybos rekonstrukcijos darbus pripažinimo,

Nustatė

7Ieškovė R. U. patikslintu ieškiniu prašė teismo iš bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 1901/0262:106, unikalus Nr. ( - ) , esančio ( - ), atidalyti jai, ieškovei R. U., 1307 m2 žemės sklypo dalį tarp koordinačių 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-4, pateiktame žemės sklypo plane pažymėtą indeksu „A“. Iš bendrosios nuosavybės teise valdomo gyvenamojo namo (1A1/mp), kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) , atidalyti suformuojant atskirus turtinius vienetus:

81) R. U.: patalpas, pažymėtas indeksais 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2- 6; rūsio patalpas, pažymėtas indeksais R-l, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-14, kurių visų bendras plotas 129,87 m2 (41% viso pastato ploto), pavėsinę 7I1 g, geriamojo vandens šulinį. Nustatyti atsakovei E. C. servitutą naudotis geriamojo vandens šuliniu;

92) E. C.: patalpas, pažymėtas indeksais 1-1, 1-2, 1-3 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, rūsio patalpas, pažymėtas indeksais R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, garažą G-1, kurių visų bendras plotas 186,31 m2 (59% viso pastato ploto), pavėsinę 611 m;

10pripažinti ieškovei teisę be atsakovės sutikimo gauti projektavimo sąlygas ir leidimą rekonstrukcijai, bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 170-173).

11Ieškovė nurodė, kad kartu su atsakove yra namo (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ) , bendraturtės. Jų naudojami sklypai yra išpirkti atskirai, jų ribos nužymėtos vietinėje koordinačių sistemoje, kuri yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypo riba eina per namo ribą, pagal naudojamas namo dalis, kurios taip pat pažymėtos koordinačių sistemoje. Žemės sklypo, kaip bendrosios dalinės nuosavybės objekto, išraiška yra tik unikalus numeris, kuriuo žemės sklypas registruotas Nekilnojamojo turto registre. Atsakovė atsisako geranoriškai atsidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės. Tai pažeidžia ieškovės teises, kadangi ji negali rekonstruoti ir remontuoti namo, disponuoti savo nuosavybe. Ieškovės pateiktas atidalinimo projektas atitinka faktiškai naudojamą ir nustatytą naudojimosi tvarką, nepažeidžia bendraturtės interesų. Patikslintame projekte taip pat numatyta ugniasienės tarp turtinių vienetų įrengimo galimybė. Rekonstrukcija numatyta ieškovės naudojamojoje namo dalyje, todėl nepažeidžia atsakovės interesų, o atsisakymas duoti sutikimą rekonstrukcijai yra nepagrįstas. Ieškovė nori, kad jos dalis būtų atidalinta taip, kad būtų suformuoti du nekilnojamojo turto daiktai, su atskirais unikaliais numeriais. Atsakovės atsisakymas yra nepagrįstas.

12Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Ieškovės projektas neatitinka įstatymų reikalavimų, pažeidžia atsakovės teises, kadangi pagal projektą atsakovei tenka mažesnė dalis, nei priklauso. Sklypų atidalinimo klausimą galima spręsti tik išsprendus namo atidalinimo klausimą. Ugniasienės įrengimas namui didelę žalą dėl medinių konstrukcijų griovimo. Atsakovė nesutinka duoti sutikimo dėl gyvenamojo namo padalijimo į du turtinius vienetus bei dėl namo rekonstrukcijos pagal pateiktus projektus, tačiau tai nereiškia, kad ateityje neduos sutikimo namo rekonstrukcijai arba dėl butų atidalijimo pagal tinkamai paruoštus projektinius pasiūlymus. Ieškovė nesiaiškino atsakovės pozicijos nei dėl atidalijimo, nei dėl rekonstrukcijos.

13Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko: padalinant gyvenamąjį namą į du turtinius vienetus, turi būti ugniasienė, bendraturtis turi teisę pateikti savo pastabas dėl projektų. Šalys galėjo susitarti iki teismo, jeigu ieškovė su bendraturte būtų tinkamai aptarusi visas sąlygas.

14Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė, iš ieškovės R. U. atsakovei E. C. priteisė 1 000 Lt išlaidų už advokato teisines paslaugas bei valstybei 68,65 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

15Teismas nustatė, kad šalys yra bendraturtės žemės sklypo 0,2492 ha, esančio ( - ) . Ieškovei priklauso 1307/2492 dalys šio žemės sklypo, atsakovei - 1185/2492 dalys: gyvenamojo namo 1A1m/p/, 298,49 kv.m. ploto (unikalus Nr. ( - )), kitų statinių, tarp jų ir šulinio (unikalus Nr. ( - )) atsakovei priklauso 59/100 dalys (176,11 kv.m), o ieškovei priklauso 41/100 dalys (122,38 kv.m). Atsakovei nuosavybės teise priklauso: pastatas - garažas 9G1p (unikalus Nr ( - )), pastatas – ūkio pastatas 2I1p (unikalus Nr. ( - )), ieškovei nuosavybės teise priklauso pastatas – garažas 5G1p (unikalus Nr. ( - )). Ieškovė naudojasi patalpomis: 2-1/6,68; 2-2/9,30; 2-3/14,51; 2-4/15,09; 2-5/9,89; 2-6/14.04; rūsio patalpomis: R-1/2,85; R-2/6,92; R-3/10,52; R-4/12,47; R-5/5,38; R-6/8,17; R-7/8,97. Atsakovė naudojasi patalpomis: 1-1/5,40; 1-2/5,05; 1-3/13,88; 1-4/9,67; 1-5/13,65; 1-8/34,08; 1-6/4,64; 1-7/14,09, rūsio patalpomis: R-8/3,86; R-9/3,67; R-10/10,14; R-11/12,84; R-12/16,37; R-13/7,79; G-1/17,67. Tokia tvarka nustatyta 1998-03-09 notarine sutartimi, sudaryta tarp ieškovės ir M. M. S., kurios teises kaip paveldėtoja perėmė atsakovė, sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

16Pagal ieškovės pateiktą 2007 m. gruodžio mėn. projektą siūloma padalinti gyvenamąjį namą į du atskirus turtinius nekilnojamojo turto vienetus. Per visą namo aukštį siūloma sumontuoti kapitalinę sieną - ugniasienę, kuri skirtų du turtinius vienetus:

17I turtinis vienetas - R. U. priklausančios patalpos. Jį sudaro jos naudojamos patalpos: R-l, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-14, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. I turtinio vieneto bendras plotas po atskyrimo ugniasiene - 115,05 kv.m, kas sudaro 41% viso pastato ploto. II turtinis vienetas - E. C. priklausančios patalpos: R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, G-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, kurio bendras plotas - 167,58 kv.m (59 % viso pastato ploto). Skaidant pastatą į du turtinius vienetus, pastogėje būtų montuojama norminė atitvara (ugniasienės tęsinys), atitinkamai padalijanti pastogės plotą kiekvienam turtiniam vienetui, pagal naudojamas pirmo aukšto patalpas.

18Teismas nustatė, kad faktinės dalys pagal ieškovės pateiktą projektą yra sumažintos, kadangi pateiktame aiškinamajame rašte nurodyta, kad ieškovei tenka 115,05 kv.m. pastato ploto, atsakovei -167,58 kv.m., kas neatitinka gyvenamo namo bendro ploto 298,49 kv.m. bei nustatytų dalių (0,41 ir 0,59), nei 1998-03-09 notariškai patvirtinto susitarimo. Iš ieškovės pateikto pasiūlymo dėl gyvenamojo namo rekonstravimo padalijant gyvenamąjį namą į du turtinius vienetus, matyti, kad ieškovė ketina keisti namo dalis tokia tvarka: sau paskiria 0,40 dalį (123,29 kv.m.), atsakovei 0,60 dalį (186,31 kv.m), tuo tarpu 2007-12 projektiniame pasiūlyme ieškovė namo dalis palieka tas pačias, tačiau pagal tenkantį namo plotą sau kvadratūrą padidina, o atsakovei sumažina. Tarp šių projektų yra prieštaravimų ne tik dėl bendraturčių dalių bei naudotino ploto, bet ir patalpų. Ieškovė prašo jei paskirti naudotis pavėsine 7I1g, atsakovei - pavėsine 6I1m, kurių 1998-03-09 susitarime bei Nekilnojamojo turto registre nėra. 2007-10-24 ieškovės pateiktame pastato dalių apskaičiavimo projekte bendras namo plotas nurodytas 298,49 kv.m., pagal šiuos paskaičiavimus ieškovei turėtų atitekti 0,42 dalis, kas sudarytų 125,69 kv.m., o atsakovei - 0,58 dalis, kas sudarytų 172,80 kv.m. (1t., b.l.139). Tokiu būdu atsakovės kaip savininkės teisės, sumažėjus jai tenkančio turto daliai, yra pažeidžiamos.

19Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 p., žemės sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ar kiti teisės aktai, tik taip kad po padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalinga žemė būtų suformuota kaip vienas žemės sklypas. Žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinierinius statinius. Žemės sklypų atidalijimo klausimas spręstinas padalijus turtinį vienetą ir suformavus atskirus turtinius vienetus pagal ieškovės projektinius pasiūlymus.

20Teismas nurodė, kad ieškovė projektiniais pasiūlymais siūlo keisti bendraturčių dalis, už atsakovei tenkančią mažesnę turto dalį nesiūlo kompensacijos bei neprašo perskaičiuoti turimų dalių bendrojoje nuosavybėje, neįvertina galimų neigiamų padarinių visam nekilnojamajam daiktui - gyvenamajam namui - atliekant namo padalijimą į du turtinius vienetus bei rekonstrukciją. Ieškovė savo projektiniuose pasiūlymuose įvardijo gyvenamojo namo pertvaras, sienas bei konstrukcijas mūrinėmis, tačiau namų valdos techninės apskaitos byloje, inventorinėse žiniose jos įrašytos ir įvardintos kaip medinės. Yra grėsmė, kad atliekant gyvenamojo namo padalijimą į du turtinius vienetus, įrengiant ugniasienę bei atliekant rekonstrukciją pagal ieškovės projektinį pasiūlymą 2007-12, keičiant stogo dangą, gali pasikeisti stogo konfigūracija bei apkrova, todėl namo konstrukcijos bei perdangos gali neatlaikyti ir sugriūti. Ugniasienė pagal ieškovės pasiūlymą nėra ištisinė, skiriasi jos storis rūsyje, pirmame aukšte bei mansardoje, kas prieštarauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 str. 1 d., 1, 2 p. Teismo nuomone, negali būti tenkinami reikalavimai, kurie pažeidžia galiojančias teisės normas, bendraturčio teises bei teisėtus interesus. Ieškovės ieškinio reikalavimai, pažeidžiantys atsakovės teises, galiojančias teises normas, negali būti traktuojami kaip jos pažeistų teisių gynimas. Ieškovė savo projektiniais pasiūlymais dėl turtinio vieneto padalijimo į du vienetus bei reikalavimu be atsakovės sutikimo, pripažinti jai teisę gauti projektavimo sąlygas ir leidimą rekonstrukcijai, t.y. statybos leidimą, atlikti statybos rekonstrukcijos darbus, keičia bendraturčių nuosavybės dalis, nesilaiko įstatymų imperatyvių normų reikalavimų. Ieškovė negali suabsoliutinti savo teisių bei interesų, ir reikalauti be atsakovės sutikimo atlikti žemės sklypo dalies atidalijimą, gyvenamojo namo padalijimą į du turtinius vienetus, pripažinti jai teisę be atsakovės sutikimo gauti namo dalies rekonstrukcijai atlikti projektavimo sąlygas bei statybos leidimą, nepaisant nei galiojančių teisės normų reikalavimų, nei bendraturtės - atsakovės - teisių bei teisėtų interesų. Teismas konstatavo, kad įvertinus bylos aplinkybes ir ištyrus įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys yra nepagrįstas, neįrodytas, todėl atmestinas.

21Apeliaciniu skundu ieškovės R. U. atstovas advokatas R. L. su teismo sprendimu nesutiko, prašė jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovės atstovo nuomone, teismo sprendimas pažeidžia materialinės ir procesinės teisės normas, yra nepagrįstas įrodymais, prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo, lygiateisiškumo principams, dėl šių motyvų:

22 Dėl pripažinimo teisės atlikti statybos rekonstrukcijos darbus

231) Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 10 p., statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti nustatytų privalomųjų dokumentų - žemės sklypo (10.2 p.) ir statinio bendraturčio (10.3 p.) sutikimą. STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 7 p. nustatyta, kad Statytojas Projektuotojui pateikia privalomuosius projekto rengimo dokumentus, o 8.2 p. ir 8.3 p. nustatyta, kad vienas iš privalomųjų dokumentų yra žemės sklypo ir statinio bendraturčio sutikimas. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius 2000-12-22 konsultacijoje A3-41(Teismų praktika, 2001 01 17 Nr.14, psl. 437), atsakovui atsisakius duoti sutikimą rekonstrukcijai, ir taip pažeidus ieškovo teises, pažeista teisė gali būti apginta ginčijamą teisę pripažįstant pagal CK 1.138 str. 1 d. 1 p. (CK 6 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004-11-15 nutartyje (civilinė byla 3K-3-604/2004) konstatavo: jeigu bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymu suteiktą teisę, susijusią su bendru daiktu (konkrečiai nagrinėjamoje byloje - rekonstruoti bendrą daiktą), kiti bendraturčiai gali ginčyti ne pačią teisę, bet jos įgyvendinimo būdą, ir įrodinėti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistųjų teisių į bendrą daiktą ar teisėtus interesus. Rekonstrukcija numatyta ieškovės naudojamoje namo dalyje, todėl nepažeidžia atsakovės interesų, o atsisakymas duoti sutikimą rekonstrukcijai yra nepagrįstas. Nepagrįsta teismo nustatyta aplinkybė, kad ieškovė nepateikė atsakovei projekto. Projektas gali būti atliktas Kauno miesto savivaldybės administracijai išdavus techninių sąlygų sąvadą, kuris išduodamas tik pateikus bendraturčio sutikimą arba teismo leidimą.

24Atsakovei buvo pateiktas priešprojektinis pasiūlymas, kuriame ji galėjo matyti numatomus projektuoti ir atlikti rekonstrukcijos darbus. Bylos nagrinėjimo eigoje atsižvelgiant į atsakovės reikalavimą buvo įtraukta ugniasienės statyba. Iš priešprojektinio pasiūlymo akivaizdžiai matyti, kad numatoma rekonstrukcija tik ieškovės naudojamo namo dalyje, nėra numatyta nei didinti, nei mažinti atsakovės naudojamos dalies. Perskaičiuoti namo dalis galima tik padarius rekonstrukciją ir atlikus kadastrinius matavimus, iš kurių būtų galima spręsti, ar pasikeitė namo dalys.

252) Jokio reikalavimo byloje dėl kompensacijos nėra, kaip ir pagrindo kompensacijai, todėl teismas sprendime, pažeisdamas CPK 265 str. 2 d., buvo šališkas ir išėjo už ieškinio ribų;

263) Bylos medžiagoje nėra pateiktas rekonstrukcijos projektas, nėra jokių įrodymų apie neigiamas pasekmes bei žalą pastatui. Visas šias aplinkybes, jeigu tokios ir būtų, turėtų įvertinti projektuotojas. Pastato ekspertizę įmanoma atlikti tik ruošiant projektą, t. y. tik turint statinio projektavimo sąlygų sąvadą, kurio ieškovė negali gauti be teismo leidimo;

274) Teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovė neįvertino galimų neigiamų padarinių visam nekilnojamajam daiktui - gyvenamajam namui. Atvirkščiai - bylos medžiagoje yra pateikti įrodymai, kad stogas kiauras ir vanduo bėga ant medinių namo sienų. Pavasarį, jeigu ant stogo susikaupia sniego, jam tirpstant vanduo bėga per elektros laidus. Ieškovė įvertino namo rekonstrukcijos būtinumą, kad būtų išvengta žalos ateityje;

28 Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

291) Pateikiamas atidalinimo projektas atitinka faktiškai naudojamą ir nustatytą naudojimosi tvarką, nepažeidžia bendraturtės interesų bei atitinka Žemės įstatymo 2 str. 19 d. nustatytą atidalijimo būdą bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką. LAT (2000 m. balandžio 11 d. nutartis c.b. Nr. 3K-7-316/2000) konstatavo, kad pagal CK atidalyti iš bendro turto galima natūra, jeigu tai galima be neproporcingos žalos turto paskirčiai. Atidalijimas natūra iš bendro turto yra galimas tada, kai nelieka bendro naudojimo patalpų, pastato dalių, įrengimų ir kt., ir atsidalijęs bendrosios nuosavybės dalyvis gali laisvai naudotis, valdyti ir disponuoti jam tekusia pastato dalimi. Bendrosios dalinės nuosavybės dalyvį atidalijus iš bendro turto, bendroji nuosavybė nutraukiama, tas dalyvis tampa savininku jam paskirtos turto dalies, kurią jis gali savarankiškai valdyti ir ja disponuoti. Pavėsinė 7I1g, kuri yra ieškovės naudojamo žemės sklypo dalyje ir pavėsinė 6I1m, kuri yra atsakovės naudojamo žemės sklypo dalyje, ir kuria naudojasi atsakovė, yra laikini statiniai, nepažymėti nekilnojamojo turto kadastre, tačiau pažymėjimo apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre 2/5 p. nurodytos kaip priklausiniai ir pažymėtos kadastro ir registro dokumentų byloje. Šulinys yra ieškovės naudojamoje žemės sklypo dalyje;

302) Išpirktų ir naudojamų žemės sklypų riba eina per kiekvienos bendraturtės naudojamų namo dalių ribą. Pagal atidalinimo projektą tarp bendraturčių nelieka nieko bendro, todėl teismas reikalavimą atidalinti, pažeisdamas CK 4.37 str. 1 d., 4.80 str., atmetė be jokio pagrindo.

31Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė E. C. su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti ir teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, dėl šių motyvų:

321) apeliacinio skundo argumentai, kad rekonstrukcija numatyta ieškovės naudojamojo namo dalyje, todėl nepažeidžia atsakovės interesų, o atsisakymas duoti sutikimą rekonstrukcijai yra nepagrįstas, prieštarauja byloje surinktiems įrodymams. Byloje yra atsakovės 2006-12-20 atsakymas į ieškovės 2006-10-23 pareiškimą (Nr. JV-17338), kuriame nebuvo kategoriškai atsisakyta nei dėl rekonstrukcijos nei dėl padalinimo į du turtinius vienetus, bet buvo išdėstyti pasiūlymai ir pageidavimai koreguoti projektinio pasiūlymo. Minėtas gyvenamasis namas turi bendrą stogą ir bendrus medinius perdengimus, kurie pagal ieškovės projektinius pasiūlymus turės būti ardomi įrengiant ugniasienę. Gyvenamojo namo dalies rekonstravimo projektiniame pasiūlyme PP 06/34-PP-SA 2007-12 ieškovė suformuoja tuščias ertmes prie atsakovės patalpų R-8;R-9;R-13; Gyvenamojo namo dalies rekonstravimo projektiniame pasiūlyme PP 06/34-PP-SA 2007-12 atsakovei suformuojamos naujos patalpos 1- 9,1-10,1-11, įvardijamos kaip kambariai, nors jos niekada nebuvo kambariai, o yra tik palėpės. Nei notarinėje 1998-03-09 dalių padalinimo sutartyje, nei teisinėje registracijoje jų nėra. Patalpa R-14 vėlesniuose 2007 m. gruodžio mėn. gyvenamo namo dalies rekonstravimo projektinio pasiūlymo ir gyvenamo namo padalinimo projekto aiškinamuosiuose raštuose nenurodyta nei viename turtiniame vienete, o PP rūsio patalpų eksplikacijos lentelėje priskiriama atsakovei ir įvardijama kaip naikinama patalpa. Apeliaciniame skunde ši patalpa priskiriama ieškovei, tačiau neįvardijama, kas ją panaikins. Gyvenamojo namo dalies rekonstravimo projektiniame pasiūlyme ir pataisytame apeliaciniame skunde atsakovei priklausančių patalpų plotas apskaičiuotas 186,31 m2 , o gyvenamo namo padalinimo projekte plotas - 167,58 m , nors iš tikrųjų plotas yra 172,8 m2 (pagal notarinę 1998-03-09 dalių padalinimo sutartį ir teisinę registraciją), ir jis negali būti pakitęs, nes nevykdomos jokios rekonstrukcijos ir patalpų plotai nedidėja;

332) apeliantės teiginiai, kad jokio reikalavimo byloje dėl kompensacijos nėra, kaip ir pagrindo kompensacijai, todėl teismas sprendime pažeidė CPK 265 str. 2 d. ir išėjo už ieškinio ribų, yra nepagrįsti. Ieškovė jokių kompensacijų dėl turimų dalių bendrojoje nuosavybėje pasikeitimo nesiūlė, nesiūlė pakeisti dalis, neketina atlyginti žalos. Ieškovė nekelia reikalavimų dėl bendraturčių turimų dalių perskaičiavimo. Pagal CK 4.80 str. daiktas gali būti atidalinamas atsižvelgiant į tenkinančias bendraturčius dalis. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo atidalinti jai didesnė dalį negu priklauso, todėl, remiantis minėta įstatymo nuostata, ji privalo atsakovei kompensuoti nuosavybės sumažėjimą;

343) ieškovė galėjo pati prašyti teismo leidimo gauti technines sąlygas ir pateikti projektą. Apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovė negali pateikti projekto, ir kad šios kategorijos bylose užtenka projektinio pasiūlymo, prieštarauja LAT praktikai. LAT 2006-03-27 nutartyje ( c.b. Nr. 3K-3-227/2006) nurodyta, kad „teismų išvada, jog ieškovė pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 27 punktą 12 straipsnio 1 dalį ir 29 straipsnio 2 dalį turėjo teismui pateikti jos buto rekonstravimo projektą, atlikti statinių projektų ekspertizę“, yra teisinga. Statybos įstatymo 2 straipsnio 27 dalyje yra apibrėžta, kas yra statinio projektas - tai normatyvinių statybos techninių dokumentų sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti visuma. Ieškovė nepateikė ginčo buto rekonstrukcijos ir priestato statybos projekto, pagal CPK 178 straipsnį negalėjo teisme įrodyti savo reikalavimo, kad, atliekant buto ir palėpės rekonstrukciją.“

354) apeliantės argumentai, kad rekonstrukcija numatoma tik jos naudojamoje namo dalyje, kad nenumatoma nei didinti, nei mažinti atsakovės naudojamos dalies, yra nepagrįsti ir prieštarauja byloje surinktiems įrodymams. Pateikto projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad I turtinis vienetas R. U. priklausančios patalpos sudaro 115,05 kv.m . ( 41 proc. viso pastato ploto), II turtinis vienetas E. C. priklausančios patalpos sudaro 167,58 ( 59 proc. viso ploto), todėl bendras namo plotas turėtų būti 282,63 kv.m, kai tuo tarpu VĮ Registrų centro 2005-12-13 pažymėjime nurodytas namo bendras plotas yra 298,49 kv.m. Projekte nurodytos likviduojamos rūsio patalpos R-14 plotas 5 kv.m., todėl bendras namo plotas turėtų būti 293,36 kv. m. Neaišku, kur pagal projektą dingsta gyvenamojo namo 10,73 kv. m. Projektiniame pasiūlyme nurodyta, kad atsakovei priklausančios palėpės sudaro 32,34 kv. m., tačiau yra nurodytos tik dvi patalpos: 1-6 4,64 kv.m. ir 1-7 14,09 kv.m., kitos patalpos nėra įvardintos, taigi įvardintos patalpos sudaro tik 18,73 kv.m. Neaišku, kokių patalpų sąskaita bus storinama ugniasienė;

365) atsakovė neginčija ieškovės teisės atlikti rekonstrukciją, tačiau atsakovė ginčija šios teisės įgyvendinimo būdą;

376) nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas, pažeisdamas CK 4.37 str. 1 d., 4.80 str., nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą, kadangi pagal atidalinimo projektą tarp bendraturčių nelieka nieko bendro. Vadovaujantis STR reikalavimais, namas turi turėti kapitalinę sieną nuo pat pamatų, rūsio patalpų ir kitų aukštų iki stogo konstrukcijų viršaus. Ieškovės pateiktame projektiniame pasiūlyme nėra nurodytų požymių: siena, skirsianti du gyvenamuosius namus, nėra kapitalinė, rūsio bei pirmo aukšto patalpų išdėstymas nesutampa, lieka bendros stogo konstrukcijos. Pagal pateiktą projektą negalima padalinti gyvenamojo namo į du atskirus vienetus.

38Atsiliepime į apeliacinį skundą Kauno miesto savivaldybė su apeliaciniu skundu nesutiko, kadangi ginčijamas teismo sprendimas yra teisėtas, dėl šių motyvų:

391) prieš atidalinant žemės sklypo dalį, turi būti išspręstas gyvenamojo namo padalinimo į du atskirus statinius klausimas. Tuo atveju, jei teismas išspręstų gyvenamojo namo padalinimo klausimą pagal ieškovės pateiktą reikalavimą ieškovės naudai, žemės sklypo atidalijimą galima būtų vykdyti tik įvykdžius visas gyvenamojo namo atidalijimo procedūras (gavus statybos leidimą įgyvendinus gyvenamojo namo padalinimo ir dalies rekonstravimo projektus, nekilnojamojo turto įregistravimą ir t. t). Reikalavimas iš bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalyti ieškovei žemės sklypo dalį "A", neišsprendus pastato padalijimo klausimo ir nesuformavus atskirų nekilnojamojo turto objektų, yra priešlaikinis, todėl nepagrįstas ir atmestinas;

402) pagal į bylą pateiktą projektą matyti, kad naujai projektuojama priešgaisrinė ugniasienė nėra ištisinė, t. y. jos storis rūsyje, pirmajame aukšte ir pastogėje skiriasi;

413) pateiktuose Gyvenamo namo dalies rekonstravimo ir Gyvenamo namo padalinimo projektuose nurodyti skirtingi turtinių vienetų, po padalinimo teksiančių ieškovei ir atsakovei, plotai, t. y. Gyvenamo namo dalies rekonstravimo projekte nurodytas I turtinio vieneto bendras plotas - 123,29 kv.m (R. U.), II turtinio vieneto -186,31 kv.m (E. C.), o Gyvenamo namo padalinimo projekte nurodytas I turtinio vieneto bendras plotas yra 115,05 kv.m (R. U.), II turtinio vieneto - 167,58 kv. m (E. C.). Minėti projektai yra paruošti jau vykstant teisminiam nagrinėjimui. Pagal LAT praktiką (c. b. Nr. 3K-3-1064/2003), bendraturčių sutikimas rekonstruoti namo dalį turi būti gautas iki pateikiant prašymą statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti, t. y. projektavimo metu. Bendraturtis apie galimą rekonstrukciją gali daryti atitinkamas išvadas, jam pateikus susipažinti statinio projektą, iš kurio galima spręsti apie rekonstrukcijos pobūdį (statinio vietą, aukšti plotį ir kita). Teisė į statybą, varžoma bendraturčių atsisakymo duoti sutikimą atlikti statybos darbus, gali būti ginama teismine tvarka, esant šioms sąlygoms: 1) statytojas siekia gauti sutikimą atlikti konkrečius statybos darbus, pateikdamas apie juos reikalingą informaciją; 2) bendraturtis neįrodo, kad dėl konkrečių statybos darbų gali būti realiai pažeistos jo teisės ir teisėti interesai (LAT 3k-3-1265/2002). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, nepagrįstu laikytinas ieškovės reikalavimas teismo pripažinti jai teisę be atsakovės sutikimo gauti projektavimo sąlygas ir leidimą rekonstrukcijai.

42Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

43Apeliacinis skundas netenkintinas.

44CPK 178 straipsnyje nustatyta bendroji pareiga šalims įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus. Todėl apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje surinktų įrodymų visuma, padarė išvadą, jog byloje nesurinkta pakankamai įrodymų, kad atsakovės atsisakymas duoti sutikimą rekonstrukcijai pažeidžia ieškovės teises.

45Bylos medžiaga (2006-12-20 atsakymas į ieškovės 2006-10-23 pareiškimą Nr. JV- 17338) patvirtina, kad atsakovė sutinka atlikti pastato rekonstrukciją, neprieštarauja dėl pastato padalinimo į du turtinius vienetus, tačiau prašo atsižvelgti į atsakovės išdėstytus pasiūlymus ir pageidavimus.

46Negalima sutikti su apeliantės motyvais, kad rekonstrukcija numatyta tik ieškovės naudojamoje namo dalyje. Bylos duomenimis, ginčo gyvenamojo namo stogas yra bendras, bendri ir šio stogo mediniai perdengimai, kurie pagal ieškovės projektinius pasiūlymus turės būti ardomi įrengiant ugniasienę. Gyvenamojo namo dalies rekonstravimo projektiniame pasiūlyme PP 06/34-PP-SA 2007 m. gruodžio mėn. ieškovė suformuoja tuščias ertmes prie atsakovės patalpų R-8;R-9;R-13. Gyvenamojo namo dalies rekonstravimo projektiniame pasiūlyme PP 06/34-PP-SA 2007 m. gruodžio mėn. atsakovei suformuojamos naujos patalpos 1-9,1-10,1-11, įvardijamos kaip kambariai. Kolegija sutinka su atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvais, kad naujos patalpos iki rekonstrukcijos yra tik palėpės, tačiau po rekonstrukcijos palėpės patalpų paskirtis pasikeičia ir jos įvardijamos kambariais. Be to, patalpa R-14 vėlesniuose 2007 m. gruodžio mėn. gyvenamo namo dalies rekonstravimo projektinio pasiūlymo ir gyvenamo namo padalinimo projekto aiškinamuosiuose raštuose nenurodyta nei viename turtiniame vienete, o PP rūsio patalpų eksplikacijos lentelėje priskiriama atsakovei ir įvardijama kaip naikinama patalpa. Apeliaciniame skunde ši patalpa priskiriama ieškovei, tačiau neįvardijama, kas ją panaikins.

47Gyvenamojo namo dalies rekonstravimo projektiniame pasiūlyme ir pataisytame apeliaciniame skunde atsakovei priklausančių patalpų plotas apskaičiuotas 186,31 m2, o gyvenamo namo padalinimo projekte plotas - 167,58 m, nors iš tikrųjų plotas yra 172,8 m2 (pagal notarinę 1998-03-09 dalių padalinimo sutartį ir teisinę registraciją), ir jis negali būti pakitęs, nes nevykdomos jokios rekonstrukcijos, ir patalpų plotai nedidėja. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sprendime vadovautis CK 4.80 str. nuostatomis, kadangi ieškovei atidalinus didesnę dalį pastato nei jai priklauso priklauso, ji privalo atsakovei kompensuoti nuosavybės sumažėjimą.

48Negalima sutikti su apeliantės motyvais, kad ieškovė negali įgyvendinti savo teisų, atlikti namo rekonstrukcijos, kadangi atsakovė be pagrindo neduoda sutikimo namo rekonstrukcijai. Kaip nustatyta byloje, pastato stogas yra nesandarus, dėl to genda namo konstrukcijos, todėl atsižvelgiant į namo būklę, pastato rekonstrukcijos techniniai sprendimai turi atitikti ne tik ieškovės interesus, bet ir nepakenkti pastatui. Pateikti byloje įrodymai patvirtina, kad ieškovės projektas neatitinka rekonstrukcijos tikslų, dėl projektinio pasiūlymo netikslumo ir abstraktumo pažeidžiamos atsakovės teises. Pirma, pateikto projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad I turtinis vienetas, R. U. priklausančios patalpos, sudaro 115,05 kv.m ( 41 proc. viso pastato ploto), II turtinis vienetas, E. C. priklausančios patalpos, sudaro 167,58 ( 59 proc. viso ploto), todėl bendras namo plotas turėtų būti 282,63 kv.m. Ttuo tarpu Registrų centro 2005-12-13 pažymėjime nurodytas namo bendras plotas yra 298,49 kv.m. Projekte nurodytos likviduojamos rūsio patalpos R-14 plotas - 5 kv.m, todėl bendras namo plotas turėtų būti 293,36 kv. m. Pagal projektą dingsta gyvenamojo namo 10,73 kv.m. Projektiniame pasiūlyme nurodyta, kad atsakovei priklausančios palėpės sudaro 32,34 kv. m., tačiau yra nurodytos tik dvi patalpos: 1-6 4,64 kv.m. ir 1-7 14,09 kv.m., kitos patalpos nėra įvardintos, taigi įvardintos patalpos sudaro tik 18,73 kv.m. Iš pateikto projektinio pasiūlymo neaišku, kokių patalpų sąskaita bus storinama ugniasienė. Pagal į bylą pateiktą projektą matyti, kad naujai projektuojama priešgaisrinė ugniasienė nėra ištisinė, t. y. jos storis rūsyje, pirmajame aukšte ir pastogėje skiriasi. Apklaustas apeliacinės instancijos teismo posėdyje projekto vadovas A. V. paaiškino, kad aiškinamajame rašte (projektinis pasiūlymas PP 06/34-PP-SA) neteisingai suskaičiuoti patalpų plotai po rekonstrukcijos, atsakovei klaidingai paskaičiuotas palėpės plotas, vietoje 18,72 kv.m. į bendrą plotą įtrauktos patalpos, kurių nėra ir kurios gali būti įrengtos ateityje, jos yra šalia patalpų 1-6 ir 1-7. Antra, iš pateikto byloje projektinio pasiūlymo matyti, kad siena, skirsianti du gyvenamuosius namus, nėra kapitalinė, rūsio bei pirmo aukšto patalpų išdėstymas nesutampa, lieka bendros stogo konstrukcijos. Tokiu būdu pagal esamą byloje projektą gyvenamojo namo negalima padalinti į du atskirus vienetus, nes tarp pastatų nėra kapitalinės sienos nuo pat pamatų, rūsio patalpų ir kitų aukštų iki stogo konstrukcijų viršaus. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės ieškinį (CPK185 str., CK 4,93 str.1d.).

49Kolegija sutinka su Kauno miesto savivaldybės atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvais, kad prieš atidalinant žemės sklypo dalį, turi būti išspręstas gyvenamojo namo padalinimo į du atskirus statinius klausimas. Reikalavimas iš bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalyti ieškovei žemės sklypo dalį "A", neišsprendus pastato padalijimo klausimo ir nesuformavus atskirų nekilnojamojo turto objektų, yra priešlaikinis.

50Esant tokioms aplinkybėms apeliacinis skundas netenkintinas, teismo sprendimas nekeistinas (CPK 337 str.1d.1p.).

51Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovės interesus atstovavo advokatė R. U., atmetus ieškovės skundą dalis bylinėjimosi išlaidų (pinigų priėmimo kvitas Nr. 479009- 900,00 Lt) iš ieškovės priteistina atsakovei. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, 800,00 Lt laikytini pagrįstomis ir būtinomis atsakovės išlaidomis teisinei pagalbai, susijusiai su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str. 1 d. 8 p., CPK 93 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“), ir priteistina suma iš ieškovės atsakovei.

52Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

53Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo nekeisti. Priteisti iš ieškovės R. U. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme 800,00 (aštuoni šimtai) Lt atsakovei E. C. (a.k. ( - ) gyv. ( - ))

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Raimondo Buzelio,... 3. sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei,... 4. dalyvaujant ieškovės 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės 7. Ieškovė R. U.... 8. 1) R. U.:... 9. 2) E. C.:... 10. pripažinti ieškovei teisę be atsakovės sutikimo gauti projektavimo sąlygas... 11. Ieškovė nurodė, kad kartu su atsakove yra namo (unikalus Nr. ( - )),... 12. Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Ieškovės projektas neatitinka įstatymų... 13. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko: padalinant... 14. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį... 15. Teismas nustatė, kad šalys yra bendraturtės žemės sklypo 0,2492 ha,... 16. Pagal ieškovės pateiktą 2007 m. gruodžio mėn. projektą siūloma padalinti... 17. I turtinis vienetas - 18. Teismas nustatė, kad faktinės dalys pagal ieškovės pateiktą projektą yra... 19. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro... 20. Teismas nurodė, kad ieškovė projektiniais pasiūlymais siūlo keisti... 21. Apeliaciniu skundu ieškovės 22. Dėl pripažinimo teisės atlikti statybos rekonstrukcijos darbus... 23. 1) Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio... 24. Atsakovei buvo pateiktas priešprojektinis pasiūlymas, kuriame ji galėjo... 25. 2) Jokio reikalavimo byloje dėl kompensacijos nėra, kaip ir pagrindo... 26. 3) Bylos medžiagoje nėra pateiktas rekonstrukcijos projektas, nėra jokių... 27. 4) Teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovė neįvertino galimų neigiamų... 28. Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės... 29. 1) Pateikiamas atidalinimo projektas atitinka faktiškai naudojamą ir... 30. 2) Išpirktų ir naudojamų žemės sklypų riba eina per kiekvienos... 31. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė 32. 1) apeliacinio skundo argumentai, kad rekonstrukcija numatyta ieškovės... 33. 2) apeliantės teiginiai, kad jokio reikalavimo byloje dėl kompensacijos... 34. 3) ieškovė galėjo pati prašyti teismo leidimo gauti technines sąlygas ir... 35. 4) apeliantės argumentai, kad rekonstrukcija numatoma tik jos naudojamoje namo... 36. 5) atsakovė neginčija ieškovės teisės atlikti rekonstrukciją, tačiau... 37. 6) nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas, pažeisdamas CK... 38. Atsiliepime į apeliacinį skundą Kauno miesto savivaldybė su apeliaciniu... 39. 1) prieš atidalinant žemės sklypo dalį, turi būti išspręstas gyvenamojo... 40. 2) pagal į bylą pateiktą projektą matyti, kad naujai projektuojama... 41. 3) pateiktuose Gyvenamo namo dalies rekonstravimo ir Gyvenamo namo padalinimo... 42. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą... 43. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 44. CPK 178 straipsnyje nustatyta bendroji pareiga šalims įrodyti aplinkybes,... 45. Bylos medžiaga (2006-12-20 atsakymas į ieškovės 2006-10-23 pareiškimą Nr.... 46. Negalima sutikti su apeliantės motyvais, kad rekonstrukcija numatyta tik... 47. Gyvenamojo namo dalies rekonstravimo projektiniame pasiūlyme ir pataisytame... 48. Negalima sutikti su apeliantės motyvais, kad ieškovė negali įgyvendinti... 49. Kolegija sutinka su Kauno miesto savivaldybės atsiliepimo į apeliacinį... 50. Esant tokioms aplinkybėms apeliacinis skundas netenkintinas, teismo sprendimas... 51. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovės interesus atstovavo... 52. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 53. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo nekeisti....