Byla 2-339-286/2012
Dėl įstatymų nustatyto termino giminystės ryšį su žemės savininku patvirtintiems dokumentams pateikti atnaujinimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, susipažinęs su S. B. pareiškimu dėl įstatymų nustatyto termino giminystės ryšį su žemės savininku patvirtintiems dokumentams pateikti atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėja S. B. prašo atnaujinti praleistą terminą pateikti dokumentams, patvirtinantiems giminystės ryšį su žemės savininku K. B. Nurodo, kad jos sutuoktinis E. B., miręs 1999 m. gegužės 4 d., nepraleidęs įstatymo nustatyto termino - 1991 m. spalio 25 d. pateikė prašymą atkurti nuosavybės teisę į jo tėvo K. B. turėtą žemę, esančią ( - ), tačiau iki savo mirties nepateikė visų giminystės ryšį su žemės savininku patvirtinančių dokumentų.

3Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 17 straipsnį piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius nagrinėja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Pareiškėja, prašydama atnaujinti praleistą terminą pateikti dokumentus valstybinio administravimo subjektui, kuris atliks jo kompetencijai priskirtus veiksmus (priims sprendimą dėl nuosavybės atkūrimo), pareiškia administracinio teisinio pobūdžio reikalavimą, todėl koks prašymas nagrinėtinas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

4Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teisėjas

Nutarė

5Atsisakyti priimti S. B. pareiškimą dėl įstatymų nustatyto termino giminystės ryšį su žemės savininku patvirtintiems dokumentams pateikti atnaujinimo kaip neteismingą Ignalinos rajono apylinkės teismui.

6Pareiškėjai nurodyti, kad pareiškimas gali būti paduotas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam Žygimantų g.2, Vilniuje.

7Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai