Byla 2-166-810/2012
Dėl praleisto įstatymu nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo ir leidimo priimti palikimą nepilnamečio vardu pagal turto apyrašą

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, sekretoriaujant Rasai Dženkaitienei, dalyvaujant pareiškėjui J. Š., atstovaujančiam nepilnametę dukrą A. Š., pareiškėjo atstovei advokatei Joanai Šarkelienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. Š., atstovaujančio nepilnametę dukrą A. Š., pareiškimą dėl praleisto įstatymu nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo ir leidimo priimti palikimą nepilnamečio vardu pagal turto apyrašą ir

Nustatė

3pareiškėjas prašo teismo leisti jam priimti S. B., mirusios ( - ), palikimą nepilnametės dukters A. Š. vardu pagal turto apyrašą ir trijų mėnesių laikotarpiui atnaujinti praleistą įstatymu nustatytą terminą palikimui, atsiradusiam po S. B. mirties, priimti.

4Pareiškėjas J. Š. ir jo atstovė advokatė Joana Šarkelienė teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti. Pareiškėjas savo reikalavimus grindžia tuo, kad ( - ) mirus jo dukters A. Š., gim. ( - ), motinai S. B., liko S. B. vardu registruotas nekilnojamasis turtas: 398/1501 dalys žemės sklypo, 265/1000 dalys gyvenamojo namo, ½ dalis malkinės, ½ dalis ūkinio pastato, 265/1000 dalys kitų statinių, esančių ( - ) Pareiškėjas, kaip jis pats nurodė, būdamas įstatyminiu dukters A. Š. atstovu, jos teisės priimti mirusios motinos palikimo įstatymu nustatytu terminu neįgyvendino, todėl 2009-04-27 nutartimi Kaišiadorių rajono apylinkės teismas terminą palikimui, likusiam po S. B. mirties, priimti nepilnametės dukros A. Š. vardu atnaujino. Net ir atnaujinus praleistą terminą palikimui priimti pareiškėjas S. B. palikimo nepilnametės dukters vardu nepriėmė, nes išsigando sužinojęs apie palikėjos turėtus įsiskolinimus kreditoriams. Prašo praleistą įstatymu nustatytą terminą palikimui priimti atnaujinti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, ir leisti S. B. palikimą dukters A. Š. vardu priimti pagal antstolio sudarytą turto apyrašą.

5Suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, gautas prašymas nagrinėti civilinę bylą atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo prašo pareiškimą atmesti, nes pareiškime dėl termino atnaujinimo palikimui priimti nurodytos priežastys nelaikytinos svarbiomis.

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjo duktė nepilnametė A. Š., gimusi ( - ), yra įstatyminė S. B., a.k. ( - ) mirusios ( - ), įpėdinė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.11 str. 1 d. 1 p.) (b.l. 8, 9). Po palikėjos mirties atsirado palikimas: 398/1501 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), 265/1000 dalys gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), ½ dalis malkinės (unikalus Nr. ( - )), ½ dalis ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), 265/1000 dalys kitų statinių (inžinierinių) – kiemo statinių (šulinys, lauko tualetas) (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ) (b.l. 13-18).

8Įstatymas numato, kad įpėdinis palikimą privalo priimti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (CK 5.3 str. 1 d.). Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą trijų mėnesių terminą palikimui priimti dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, terminas gali būti pratęsiamas (CK 5.57 str. 1 d.).

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad S. B. mirties ( - ) A. Š. buvo nepilnametė, tai yra, 9 metų amžiaus. Šiuo metu jai yra 12 metų. Todėl ji pati savarankiškai be tėvo įstatyminio atstovavimo negalėjo įgyvendinti savo, kaip įstatyminės įpėdinės teisių. Kaip matyti iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių ir posėdžio metu duotų paaiškinimų bei kitų bylos duomenų (b.l. 12, 19, 20, 21), terminas nepilnametės A. Š. vardu priimti mirusios motinos palikimą buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, nes pareiškėjas tinkamai neįgyvendino šios savo nepilnametės dukters teisės, o pati A. Š., būdama nepilnametė, negalėjo savarankiškai įgyvendinti savo teisės priimti mirusios motinos palikimą. Todėl pareiškėjo pareiškimas tenkintinas ir praleistas įstatymo nustatytas terminas palikimui priimti atnaujintinas.

10Civilinė byla dalyje dėl leidimo nepilnametės dukters A. Š. vardu priimti mirusios S. B. palikimą pagal turto apyrašą nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 p.), nes CK 5.53 str. 2 dalis (Lietuvos Respublikos 2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1484, įsigal. 2011 m. lapkričio 1 d. (Žin.., 2011, Nr. 85-4130) redakcija) nustato, kad dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą įpėdinis pareiškimu kreipiasi į palikimo atsiradimo vietos notarą.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 292 str., 293 str. 1 p., 442 str. 13 p., 577 str., 578 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.57 str.,

Nutarė

12pareiškimą tenkinti iš dalies.

13Atnaujinti pareiškėjui J. Š., a. k. ( - ) praleistą įstatymo nustatytą terminą priimti nepilnametės dukters A. Š., a.k. ( - ) vardu palikimą, atsiradusį po jos motinos S. B., a. k. ( - ) mirties 2008-04-14.

14Civilinę bylą dalyje dėl leidimo nepilnametės dukters A. Š. vardu priimti mirusios S. B. palikimą pagal turto apyrašą nutraukti.

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai