Byla 2-294-94/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, sekretoriaujant Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Vilhelmui Keliuočiui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. P. suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – palikimo priėmimo fakto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėja nurodo, kad 2004 m. kovo 9 d. mirė jos pusseserė A. P., gyvenusi Širvintų r., Družų kaime. Po jos mirties liko gyvenamas namas su ūkiniais pastatais. A. P. buvo netekėjusi, vaikų neturėjo. Palikėja nebuvo sudariusi testamento, po jos mirties paveldimo turto buvimo vietos notarui jokie įpėdiniai apie palikimo priėmimą nepareiškė. Artimiausia palikėjos giminaitė ir pagrindinė pagalbininkė buvo ji, pareiškėja, tuo metu gyvenusi netoli Družų kaimo, Širvintų seniūnijoje Paširvinčio viensėdijoje. Paskutiniais gyvenimo metais A. P. sunkiai sirgo, jai buvo amputuota koja, todėl pareiškėja, padedant dukrai ir sūnui, pagal išgales rūpinosi A. P., prižiūrėjo palikėjos namų ūkį. Po palikėjos mirties, neesant kitų įpėdinių, pradėjo valdyti paveldimą turtą – prižiūrėjo sodybą. Pataisė langus – sudėjo išdaužytus stiklus, atvažiuodavo ir nušienaudavo aplinką. Nors name toliau gyveno palikėjos sugyventinis, tačiau dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, namus prižiūrėti vienas buvo nepajėgus. Jie vykdavo į metus kelis kartus ir juos aptvarkydavo. Kadangi gyveno mirusios sugyventinis, dažniau to daryti ir nereikėjo. Visa tai rodo, kad pareiškėja po pusseserės mirties priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdamas palikimą valdyti. Prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po A. P. mirties priėmė palikimą.

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą teismui nurodo, kad jei pareiškėja teismo posėdyje įrodys, kad atliko aktyvius veiksmus palikimui priimti ir pradėjo faktiškai turtą valdyti, prašymui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui, kad po pusseserės mirties pareiškėja priėmė palikimą, faktiškai jį užvaldydama, neprieštaraus.

5Pareiškimas tenkinamas. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po pusseserės A. P. mirties, pradėdama faktiškai paveldėtą turtą valdyti, ji priėmė pusseserės palikimą.

6Byloje yra nustatyta, kad 2004 m. kovo 9 d. mirė Družų kaime, Širvintų rajone gyvenusi A. P., po kurios mirties mirusios palikimą sudarančiu gyvenamuoju namu su ūkio pastatais ėmė rūpintis pareiškėja, taip pat jame, sutikus pareiškėjai, liko gyventi mirusiosios sugyventinis E. S.(b.l. 22), kuris santuokos su palikėja sudaręs nebuvo ir pas mirusiąją gyveno nuo 1998 metų. Nekilnojamojo turto registro duomenimis gyvenamasis namas pastatytas 1987 m., nuosavybė A. P. vardu įregistruota 1992 metais.

7Pagal Civilinio kodekso 5.50 str. 2 dalį įpėdinis yra laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo dienos. A. P. pirmos eilės įpėdinių neturėjo, nėra duomenų ir apie antros-penktos eilės įpėdinius ir palikimo priėmimą. Todėl jos turto paveldėtojai pagal įstatymą yra šeštos eilės įpėdiniai – palikėjos tėvo ir motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės).

8Pareiškėjos atstovo paaiškinimais, liudytojų V. Č., S. P. ir A. M. parodymais nustatyta, kad mirus A. P., mirusios palikimą sudarančiu gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais rūpinosi ir prižiūri pareiškėja. Visos šios aplinkybės duoda pagrindą vertinti, kad G. P. po pusseserės A. P. mirties rūpinosi, gyvenamuoju namu ir toliau jį prižiūri, kaip paveldėto turto savininkė. Tai duoda pagrindą teismui konstatuoti, kad G. P., pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti, priėmė palikimą.

9Vadovaudamasis CPK 260 str., 448 str.,

Nutarė

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad G. P. po pusseserės A. P. mirties, pradėdamas faktiškai turtą valdyti, priėmė palikimą.

11Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

12Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo paskelbimo Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai