Byla 2A-50-567/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Rimutei Bajerčiūtei, vertėjaujant Loretai Kireilytei, dalyvaujant pareiškėjui V. P. ir jo atstovui advokatui Algaudui Kiršai, suinteresuoto asmens atstovei Irminai Junevičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2006 m. spalio mėn. 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-146-486/2006 pagal pareiškėjo V. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

32005-12-22 pareiškėjas V. P. pateikė pareiškimą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. P. nuo 1989-06-22 iki 1990-01-01 dirbo statybos – remonto kooperatyve „Kampuotis“ dažytoju ir jam buvo priskaičiuota 7200 rublių pajamų, nuo 1990-01-01 iki 1991-01-01 - kooperatyve „Kampuotis“ dirbo dažytoju ir staliumi ir buvo priskaičiuota 17146 rubliai pajamų, nuo 1991-01-01 iki 1991-02-19 buvo priskaičiuota 2825 rubliai pajamų, kad reorganizavus kooperatyvą „Kampuotis“ į E. K. individualią įmonę, V. P. šioje įmonėje dirbo staliumi ir jam buvo priskaičiuota pajamų : nuo 1991-02-19 iki 1992-01-01 – 23695 rubliai, nuo 1992-01-01 iki 1992-10-01 – 41350 rublių, nuo 1992-10-01 iki 1993-01-01 – 8582 talonų – laikinųjų pinigų, nuo 1993-01-01 iki 1993-07-01 – 47321 talonų – laikinųjų pinigų, nuo 1993-07-01 iki 1993-12-31 -4200 litų, kad nuo visų pajamų (darbo užmokesčio) nurodytais laikotarpiais buvo išskaičiuojamas pajamų mokestis ir buvo įmokėtos ar turėjo būti įmokėtos privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos. Nurodė, kad 2004 m. pabaigoje kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyriaus Naujosios Vilnios teritorinį skyrių, prašydamas perskaičiuoti bendrąjį darbo stažą ir iš naujo apskaičiuoti valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensijos dydį. Suinteresuotas asmuo neįskaitė pareiškėjo darbo stažo kooperatyve „Kampuotis“, o vėliau - E. K. individualioje statybos įmonėje, motyvuodamas tuo, kad yra per mažai duomenų apie darbą bei kad netikslūs įrašai darbo knygelėje. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos archyvui kooperatyvo „Kampuotis“ ir E. K. IĮ dokumentai buvo neperduoti, todėl duomenų apie pareiškėjo pajamas, nuo kurių buvo įmokėtos privalomo socialinio draudimo įmokos nuo 1989-06-22 iki 1994-08-31, archyve nėra. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2005-06-14 sprendimu jau buvo nustatytas juridinis faktas apie tai, kad V. P. nuo 1989-06-22 iki 1994-08-31 dirbo dažytoju kooperatyve „Kampuotis“, kuris vėliau buvo reorganizuotas į E. K. individualią įmonę. Šiam sprendimui įsiteisėjus, pareiškėjas vėl kreipėsi į suinteresuotą asmenį, ir 2005-08-16 VSDFV Vilniaus skyriaus direktoriaus sprendimu buvo nuspręsta koreguoti V. P. duomenis apdraustųjų įskaitos duomenų bazėje. Minėtą direktoriaus sprendimą pradėjus vykdyti, paaiškėjo, kad nėra duomenų apie pareiškėjo pajamas, nuo kurių buvo įmokėtos privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos. Teismo sprendimu šios aplinkybės taip pat nebuvo nustatytos, nes toks reikalavimas nebuvo pareikštas. Tokiu būdu pareiškėjo bendras darbo stažas nebuvo perskaičiuotas, nebuvo iš naujo perskaičiuotas valstybinės socialinio draudimo invalidumo pensijos dydis, todėl pareiškėjas vėl buvo priverstas kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Pareiškėjo dokumentai nėra pilnai įforminti, nors jis aiškiai prisimena, kad jo darbo užmokestį sudarė būtent tokios sumos, kokias pareiškėjas nurodo savo pareiškime. Be to, yra liudytojų, kurie tuomet dirbo tame pačiame kooperatyve, o po to - įmonėje, ir jie galės paliudyti apie tuomet gaunamo darbo užmokesčio dydį.

4Suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su juo sutinka iš dalies. Nurodė, kad į asmens draudžiamąsias pajamas per laikotarpį iki Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo 1991-06-01 įtraukiamos visos darbo apmokėjimo rūšys, kurioms pagal tuo metu galiojusias taisykles turėjo būti priskaičiuojami valstybinio socialinio draudimo įnašai. Jei už valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintą laiką asmuo dėl svarbių priežasčių ar dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių negali pateikti duomenų apie pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms, asmens draudžiamų pajamų koeficientas skaičiuojamas pagal to laikotarpio minimalų mėnesinį darbo užmokestį. Archyve duomenų apie E. K. individualios įmonės skaičiavimą nuo 1991-06-01 iki 1993-12-31 nerasta, o pati įmonė VSDFV Vilniaus skyriuje įregistruota 1994-10-11. Pareiškėjo prašomas nustatyti juridinis faktas gali būti nustatomas iš dalies, t.y. pareiškėjo pajamos laikotarpiu nuo 1989-06-22 iki 1991-05-31 gali būti nustatomos pagal liudytojų, tuo metu dirbusių kartu su pareiškėju tokiose pačiose pareigose ir pateikusių rašytinius įrodymus apie savo gautas pajamas, parodymus. Nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo prašymu nustatyti jo gautas pajamas nuo 1991-06-01 iki 1993-12-31, kadangi po Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t.y. nuo 1991-06-01 iki 1995-01-01 į asmens pajamas įtraukiamas uždarbis ir kitos pajamos, nuo kurių buvo įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Kadangi nėra duomenų apie E. K. IĮ įmokų skaičiavimą nuo 1991-06-01 iki 1993-12-31, nėra pagrindo šio laikotarpio pareiškėjo pajamas įtraukti į asmens draudžiamąsias pajamas. (Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 4 str., 55 str. 1 d. 1p. ir 2 d. 1 p., 56 str. 4 d.).

5Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimu pareiškimą atmetė. Teismas konstatavo, kad iš darbo knygelės nuorašo matyti, kad pareiškėjas nuo 1989-06-22 iki 1994-08-31 dirbo dažytoju kooperatyve “Kampuotis”, kuris vėliau buvo reorganizuotas į E. K. individualią įmonę. Teismas pažymėjo, kad aplinkybės, jog pareiškėjas nuo 1989-06-22 iki 1994-08-31 dirbo dažytoju kooperatyve „Kampuotis“, kuris vėliau buvo reorganizuotas į E. K. individualią įmonę, nustatytos Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo sprendimu, kuris yra įsiteisėjęs. Teismas konstatavo, kad, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog jis, dirbdamas kooperatyve „Kampuotis“, o po reorganizacijos E. K. IĮ, gaudavo pareiškime nurodyto dydžio darbo užmokestį. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog darbdavys duomenų apie gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimą neteikė, socialinių draudimo įmokų nemokėjo bei reikiamų dokumentų apie įmonės veiklą archyvams neperdavė. Teismas pažymėjo, kad reikalavimo dalyje dėl to, kad būtų nustatytos jo gautos pajamos nuo 1991-06-01 iki 1993-12-31, tenkinti nėra pagrindo, nes E. K. IĮ minėtu laikotarpiu socialinio draudimo įmokų nemokėjo, o pati įmonė VSDFV Vilniaus skyriuje registruota tik 1994-10-11. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymu apklausti liudytojai ne tik negalėjo pateikti jokių rašytinių įrodymų apie tuomet gaunamo darbo užmokesčio dydį, bet ir nieko negalėjo paliudyti apie tuomet gaunamų pajamų dydį. Teismas pažymėjo, kad liudytojai paaiškino, jog jie šiuo metu neprisimena, koks buvo jų darbo užmokestis, nes kai kurie iš pradžių atlyginimą gaudavo rubliais, po to talonais – laikinais pinigais, o dar vėliau – litai, be to, visi apklausti liudytojai dirbo su pareiškėju arba skirtingose pareigose, arba skirtingose brigadose. Liudytojai, o būtent: V. M. dirbo kitoje brigadoje ir koks buvo darbo užmokestis neprisiminė, A. A. dirbo E. K. pavaduotoju ir koks buvo darbo užmokestis neprisiminė, o J. P. iš pradžių dirbo elektriku, o po to dažytoju, tačiau kokiu laikotarpiu ėjo savo pareigas ir koks buvo darbo užmokestis, neprisiminė. Pareiškėjas nuo 1989-06-22 iki 1994-08-31 dirbo kooperatyve „Kampuotis“, kuris vėliau buvo reorganizuotas į E. K. individualią įmonę, tačiau nepateikė jokių įrodymų arba kitų objektyvių duomenų, patvirtinančių jo tuomet gaunamų pajamų dydį, pareiškime nurodytais laikotarpiais (Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 55 str. 1 d. 1 p. ir 2 d. 1 p., 56 str. 4 d., CPK 178 str.).

6Pareiškėjas V. P. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas iš dalies pakeisti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimą ir nustatyti juridinį faktą, kad V. P. laikotarpiu nuo 1989-06-22 iki 1991-06-01 kooperatyve „Kampuotis“ ir E. K. IĮ gavo darbo užmokestį (nurodytą ieškinyje), nuo kurio buvo apskaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Teismas įvertino ne visus įrodymus bei ne visus įrodymus ištyrė. Prie nagrinėjamos civilinės bylos buvo prijungta civilinė byla Nr. 2-591-02/2005, kurios 2005-06-14 teismo sprendime buvo nurodyta, kad VSDFV Vilniaus skyrius su pareiškimu sutinka iš dalies ir siūlo įskaityti V. P. darbo stažą nuo 1989-06-22 iki 1991-05-31, todėl šių nustatytų aplinkybių įrodinėti nereikia. Teismas pateiktą pareiškimą turėjo vertinti ir ištirti kaip įrodymą, tokiu būdu teismo sprendimas prieštarauja įstatyme įtvirtintiems principams. Tai, kad E. K. IĮ VSDFV Vilniaus skyriuje buvo įregistruota tik 1994-10-11, nereiškia, kad iki tol negalėjo mokėti socialinio draudimo įmokų. Suinteresuoto asmens pateiktas įrodymas (raštas) nėra patikimas, nes tuo laikotarpiu valstybinis socialinis draudimas tik kūrėsi, duomenų bazė buvo tik kuriama, todėl galimi įvairūs netikslumai. Teismas neatsižvelgė, kad pareiškėjas yra II grupės invalidas, persirgęs keletą kartų insultu, todėl buvo apsunkintas įrodymų rinkimas ir jų teikimas teismui.

7Suinteresuotas asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir palikti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimą nepakeistą. 2005-06-14 teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje buvo patvirtintas juridinis faktas, kad V. P. darbo stažą sudaro laikotarpis, kai pareiškėjas nuo 1989-06-22 iki 1991-06-01 dirbo kooperatyve „Kampuotis“, kuris vėliau reorganizuotas į E. K. IĮ, o ne patvirtintas darbo užmokesčio dydis, todėl negalima šioje byloje remtis tame sprendime nustatytomis aplinkybėmis.

8Apeliacinis skundas atmestinas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė pareiškimą, nes byloje surinktų įrodymų visuma nepatvirtino pareiškėjo prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto. Byloje visapusiškai ir objektyviai yra įvertinti visi surinkti įrodymai, tinkamai argumentuojant teismo sprendimą. Rungimosi principo ir byloje dalyvaujančių asmenų pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiami reikalavimai bei atsikirtimai, pažeidimų nenustatyta.

9Tai, kad prie nagrinėjamos civilinės bylos buvo prijungta civilinė byla Nr. 2-591-02/2005, kad įsiteisėjusiame 2005-06-14 teismo sprendime buvo nurodyta, kad VSDFV Vilniaus skyrius su pareiškimu sutinka iš dalies ir siūlo įskaityti V. P. darbo stažą nuo 1989-06-22 iki 1991-05-31, nereiškia, kad pareiškimas turi būti besąlygiškai tenkinamas, nes tai yra tik sprendimo aprašomosios dalies, įvardinančios byloje dalyvaujančio asmens paaiškinimų santrauką. Įstatymų leidėjas numatė, kad tik motyvuojamojoje sprendimo dalyje yra nurodomos teismo nustatytos bylos aplinkybės. Šiuo atveju Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2005-06-14 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-591-02/2005 yra nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas nuo 1989-06-22 iki 1994-08-31 dirbo dažytoju kooperatyve „Kampuotis“, kuris vėliau buvo reorganizuotas į E. K. individualią įmonę, nenustatant aplinkybių dėl priskaičiuoto darbo užmokesčio dydžio. Pareiškėjo V. P. pareiškimas ir teismui duoti paaiškinimai bei II grupės invalidumas patys savaime nesudaro teisinio pagrindo tenkinti pareiškimą.

10Kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, visapusiškai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės. Kolegija pažymi, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių.

11Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą keisti pirmosios instancijos teismo argumentus dėl įrodymų vertinimo. Tai, kad apeliantui nepatinka sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad įrodymai įvertinti neobjektyviai. Kolegija nevertina kitų apelianto argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui.

12Apeliacinės instancijos teisme apklausus liudytoją B. P. , padėjusią tvarkyti E. K. įmonės buhalterinius dokumentus, nebuvo nustatytos jokios bylos nagrinėjimo dalykui teisiškai reikšmingos aplinkybės, nes ši liudytoja negalėjo įvardinti nei V. P. pareigų, nei gauto darbo užmokesčio. Nei šios liudytojos parodymai, nei 1991-11-11 Vilniaus m. valstybinės mokesčių inspekcijos aktas (b.l. 31-32) nepatvirtino net dalies pareiškėjo prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto. Tokiu būdu kolegija daro išvadą, kad nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

13Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CK 1.138 str., CPK 5 str., 7 str., 8 str., 177 str. - 179 str., 182 str. 2 p., 185 str., 270 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str., 443 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

15Palikti Vilniaus m. 4 apylinkės teismo 2006 m. spalio mėn. 12 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai