Byla AS-556-471-06
Dėl išvados, įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Piškinaitės, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. R. skundą atsakovui Krašto apsaugos ministerijai dėl išvados, įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas M. R. 2006 m. liepos 13 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti 2006 m. kovo 24 d. tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 3 ,,Dėl LITCON-6 būrio IV skyriaus karių atsisakymo vykdyti būrio vado įsakymą”; 2) panaikinti jam skirtą drausminę nuobaudą - atleidimą iš profesinės karo tarnybos ir grąžinti atgal į profesinę karo tarnybą; 3) priteisti iš Krašto apsaugos ministerijos tarnybinį atlyginimą, butpinigius, maistpinigius už visą priverstinės pravaikštos laiką.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 19 d. nutartimi pareiškėjo skundo dalį dėl 2006 m. kovo 24 d. tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 3 ,,Dėl L1TCON-6 būrio IV skyriaus karių atsisakymo vykdyti būrio vado įsakymą” panaikinimo atsisakė priimti, o skundo dalį dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. P-633 ,,Dėl drausminės nuobaudos vyr. srž. M. R. skyrimo ir išleidimo į atsargą” panaikinimo ir grąžinimo atgal į profesinę karo tarnybą bei tarnybinio atlyginimo, butpinigių, maistpinigių priteisimo iš Krašto apsaugos ministerijos už visą priverstinės pravaikštos laiką priėmė. Teismas nurodė, kad R. A., A. A., A. S., Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgos šalintinos iš bylos proceso šalių tarpo (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

7Teismas konstatavo, kad tiek Kariuomenės drausmės statutas, tiek Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas nenumato galimybės skųsti tarnybinio patikrinimo išvadą, o kaip skundžiamus objektus numato karininko, atliekančio patikrinimą, veiksmus, tarnybinio patikrinimo rezultatus (Kariuomenės drausmės statuto 22 str. l d. 4 p.). Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio 2 dalis numato, jei iš profesinės karo tarnybos ar kario savanorio tarnybos atleistas asmuo laiko savo atleidimą neteisėtu, Kariuomenės drausmės statuto nustatytomis sąlygomis ir tvarka jis gali atleidimą apskųsti aukštesniajam vadui ar pareigūnui iki krašto apsaugos ministro imtinai. Krašto apsaugos ministro sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui per l mėnesį nuo sprendimo gavimo ar pranešimo apie jį dienos. Teismas padarė išvadą, jog išvadoje nurodyti faktai ir jų teisinis įvertinimas tampa kompetentingo organo priimto sprendimo - šiuo atveju Krašto apsaugos ministro 2006 m. birželio 16 d. įsakymo, t. y. individualaus administracinio teisės akto, kuris gali būti skundžiamas administraciniam teismui, dalimi. Teismas išaiškino, jog 2006 m. kovo 24 d. išvados Nr. 3 pagrįstumas, teisėtumas dėl

8M. R. veiksmų bus vertinamas nagrinėjant likusią skundo dalį iš esmės.

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 19 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti skundą nagrinėjimui dėl reikalavimo panaikinti 2006 m. kovo 23 d. tarnybinio patikrinimo išvadą, priimti skundą nagrinėti ir perduoti jį nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Tarnybinio patikrinimo išvados teisingumas ir objektyvumas gali turėti įtakos skundo nagrinėjimui dėl drausminės nuobaudos skyrimo.

122. Kariuomenės drausmės statutas yra specialus įstatymas, reglamentuojantis drausmės pažeidimų tyrimo tvarką, drausminių nuobaudų skyrimo tvarką ir skundų padavimo tvarką. Pagrindas skirti drausminę nuobaudą yra minėto statuto nustatyta tvarka atlikto tarnybinio patikrinimo išvada arba pažeidimą padariusio kario raštiškas paaiškinimas, pavirtinantys šiame statute numatyto drausmės pažeidimo faktą.

133. Teismui atsisakius priimti skundą dalyje dėl tarnybinio patikrinimo išvados panaikinimo, nagrinėjant skundą dėl drausminės nuobaudos panaikinimo nebus galima teisme apeliuoti į tarnybinio patikrinimo išvadoje esamus trūkumus, o, nenagrinėjant tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumo, neturi prasmės nagrinėti ir skundą dėl drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumo, nes drausminė nuobauda skirta laikantis Kariuomenės drausmės statuto nustatytų reikalavimų.

144. ABTĮ 15 straipsnio l dalies 5 punktas nurodo, kad administraciniai teismai nagrinėja tarnybinius ginčus. Skundas dėl skirtos drausminės nuobaudos panaikinimo - yra tarnybinis ginčas. Nagrinėjant ši ginčą negalima apsiriboti vien tik įsakymo dėl drausminės nuobaudos skyrimo nagrinėjimu.

155. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo teismai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis). Konstitucinis Teismas ne kartą savo nutarimuose yra pasisakęs, kad bet koks ginčas galutinai turi būti sprendžiamas tik teisme. Atsisakius nagrinėti tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumą teisme, bus pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės, nes vien tik įsakymo dėl drausminės nuobaudos skyrimo nagrinėjimas teisme bus neobjektyvus ir nevisapusiškas.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2006 m. liepos 19 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti skundą nagrinėjimui dėl reikalavimo panaikinti 2006 m. kovo 23 d. tarnybinio patikrinimo išvadą.

19Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2004 m. gruodžio 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A11-851/2004 (Administracinių teismų praktika Nr. 6, psl. 186-192) konstatavo, kad ABTĮ taikymo prasme tarnybinio patikrinimo išvada negali būti laikoma teisės aktu, tiesiogiai nustatančiu tikrinamam pareigūnui atitinkamas teises ar pareigas. Todėl išvada (joje pateikti faktai bei tikrintojo pasiūlymai) negali būti laikoma ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu teisės aktu. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors nagrinėjamoje byloje drausmės nuobaudos skyrimą kariui, padariusiam drausmės pažeidimą, numato kiti teisės aktai, tačiau drausminių nuobaudų skyrimo procedūra iš esmės panaši. Tarnybinė patikrinimo išvada ir joje nurodyti faktai bei siūlymai skirti tam, kad juos įvertintų turintis teisę skirti drausminę nuobaudą vadas (viršininkas), išvadoje nurodyti siūlymai nėra privalomi vadui (viršininkui), vadui (viršininkui) patvirtinus išvadą (joje nurodyti faktai ir jų teisinis įvertinimas) tampa atitinkamo sprendimo (įsakymo), t. y. individualaus teisės akto dalimi. Todėl darytina išvada, kad skundas dėl tarnybinės išvados panaikinimo, kaip nesukeliančios pareiškėjui tiesioginių teisinių pasekmių, dėl aukščiau paminėtų argumentų nepriskirtinas administracinio teismo kompetencijai.

20Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl

212006 m. kovo 24 d. tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 3 ,,Dėl L1TCON-6 būrio IV skyriaus karių atsisakymo vykdyti būrio vado įsakymą” panaikinimo (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo M. R. atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas M. R. 2006 m. liepos 13 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 19 d. nutartimi... 7. Teismas konstatavo, kad tiek Kariuomenės drausmės statutas, tiek Krašto... 8. M. R. veiksmų bus vertinamas nagrinėjant likusią skundo dalį iš esmės.... 9. III.... 10. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. 1. Tarnybinio patikrinimo išvados teisingumas ir objektyvumas gali turėti... 12. 2. Kariuomenės drausmės statutas yra specialus įstatymas, reglamentuojantis... 13. 3. Teismui atsisakius priimti skundą dalyje dėl tarnybinio patikrinimo... 14. 4. ABTĮ 15 straipsnio l dalies 5 punktas nurodo, kad administraciniai teismai... 15. 5. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo teismai (Lietuvos Respublikos... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo... 19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2004 m.... 20. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo... 21. 2006 m. kovo 24 d. tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 3 ,,Dėl L1TCON-6 būrio... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjo M. R. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 19 d. nutartį palikti... 25. Nutartis neskundžiama....