Byla eB2-2394-273/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Investment Center“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Investment Center“,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Baltic Investment Center“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 4 245,74 Eur, atsakovė negali vykdyti privalomųjų mokėjimų, negali vykdyti prievolių kitiems kreditoriams.

3Atsakovė atsiliepimo nepateikė, jai siųsti procesiniai dokumentai grąžinti teismui neįteikti.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Baltic Investment Center“ įregistruota 2007 m. spalio 22 d. UAB „Baltic Investment Center“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų neteikia nuo 2014 m. 2013 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, UAB „Baltic Investment Center“ turto turėjo už 33 555 Lt, kur ilgalaikio turto buvo už 49 Lt, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 223 019 Lt, iš jų 210 019 Lt mokėtinos sumos kreditoriams per vienerius metus. 2013 m. įmonė veikė nuostolingai, turėjo 2 503 Lt nuostolių. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2016 m. rugsėjo 20 d. UAB „Baltic Investment Center“ yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 4 263,74 Eur, įmonėje yra vienas asmuo apdraustas socialiniu draudimu. Kauno apskrities VMI pateikė informaciją, kad atsakovė 2016 m. rugpjūčio 12 d. skolinga valstybės ir savivaldybės biudžetams 92,79 Eur. Ieškovo teigimu, jo skolos išieškojimas buvo perduotas antstoliui, tačiau skola neišieškota. Nekilnojamojo registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Baltic Investment Center“ registruoto nekilnojamojo turto savo vardu neturi. UAB „Baltic Investment Center“ neturi savo vardu registruotų transporto priemonių. 2016 m. liepos 4 d. antstolio R. B. išieškojimo negalimumo aktas patvirtina, kad įmonė neturi turto ir pajamų, iš kurių galima vykdyti išieškojimą.

8Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Baltic Investment Center“, nevykdo įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybei, duomenų apie realią įmonės turtinę ir finansinę padėtį teismas neturi, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia UAB „Baltic Investment Center“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

9UAB „Baltic Investment Center“ administratoriumi skirtinas „Bankroto centras“, UAB, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Investment Center“ (įmonės kodas 301167578, reg. adresas Kauno m. sav. Kauno m. Veiverių g. 134) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Investment Center“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto centras“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA094).

13Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Investment Center“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Investment Center“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai