Byla e2-1187-467/2017
Dėl žalos atlyginimo bei ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos ieškinį atsakovui A. R. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – BUAB „Kreivukė“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Kreivukė“ atstovui adv. E. L. ir bankroto administratoriaus UAB „Banca rupta“ įgaliotam asmeniui R. T., ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos atstovui G. S., atsakovų A. A. ir A. R. atstovui adv. V. S., atsakovo V. M. atstovei adv. M. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kreivukė“ ieškinį atsakovams A. R., A. A. ir V. M. dėl žalos atlyginimo bei ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos ieškinį atsakovui A. R. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – BUAB „Kreivukė“.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas BUAB „Kreivukė“ 2016 m. sausio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. R., A. A. ir V. M., kuriuo prašė: priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų A. A., A. R., V. M. 96 963,54 EUR žalos atlyginimą; priteisti ieškovui iš atsakovo A. R. 143 931,10 EUR žalos atlyginimą; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Kreivukė“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Banca Rupta“. Pagal šią nutartį UAB „Kreivukė“ valdymo organai privalėjo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodomi jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, sudarytus nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Tačiau atsakovas A. R., būdamas UAB „Kreivukė“ vadovu, iki šiol nei įmonės turto, nei buhalterinės apskaitos dokumentų bankroto administratoriui neperdavė, nors kelis kartus buvo pratęstas terminas šiems veiksmams atlikti. Bankroto administratorius taip pat kreipėsi į kitus atsakovus A. A. ir V. M., kaip įmonės akcininkus, prašydamas pateikti įmonės buhalterinius dokumentus, tačiau prašymas nebuvo įvykdytas. Pagal VĮ „Regitra“ pažymą nustatyta, kad UAB ,,Kreivukė“ vardu yra įregistruotos dvi transporto priemonės: DAFFT 95XF.480, valst. Nr. ( - ) ir FRUEHAUF, valst. Nr. ( - ), o kitos įmonės turėtos transporto priemonės išregistruotos iki bankroto bylos įmonei iškėlimo arba dėl jų perleidimo kitiems asmenims arba dėl to, kad jos laiku nebuvo apdraustos ir (ar) nepraėjo valstybinės techninės apžiūros. Nurodytos transporto priemonės yra areštuotos antstolio V. Č. 2013-10-07 aktu ir atsakovas A. R. yra paskirtas šių transporto priemonių saugotoju. Tačiau atsakovas A. R. šio turto bankroto administratoriui neperdavė. Be to BUAB “Kreivukė”, atitinkant LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies nuostatas, įmonės vadovas A. R. ir įmonės akcininkai, valdantys po ½ UAB “Kreivukė“ akcijų dalį - A. A. ir V. M., nevykdė pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Kreivukė”, tuo pažeidė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl privalo padengti žalą kreditoriams. Atsakovas A. R. nevykdė ir kitų ĮBĮ bei teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo numatytų pareigų - nėra perdavęs įmonės finansinės apskaitos dokumentų, nors už tai jam buvo skiriamos baudos ir terminas pratęsiamas. Todėl bankroto administratorius, nustatydamas įmonės turto sudėtį ir atsakovo pareigos perduoti įmonės turtą apimtį, vadovaujasi paskutiniu įmonės balansu, įregistruotu juridinių asmenų registre ir sudarytu už 2013 metus bei pasirašytu įmonės vadovo A. R.. Todėl atsakovas, nepateikdamas įmonės dokumentų ir registrų, pagrindžiančių įmonės turto sumažėjimą, turi pareigą bankroto administratoriui perduoti turto už 872 555 Lt arba 252 709,40 EUR. Pagal 2013 metų balansą įmonės turtą sudaro: ilgalaikis materialus turtas, kurio vertė 509 550 Lt arba 147 575,88 EUR? įmonės atsargos ir išankstiniai mokėjimai 42 775 Lt arba 12 388,50 EUR? per vienerius metus gautinos sumos 281 179 Lt arba 81 435,07 EUR? pinigai ir pinigų ekvivalentai 39 151 Lt arba 11 309,95 EUR. BUAB „Kreivukė“ vadovas ne tik nepateikė įmonės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių įmonės turto teisėtą sumažėjimą ar praradimą, tačiau nepateikė ir jokių įrodymų, kad būtų tinkamai organizavęs įmonės buhalterinę apskaitą, ėmęsis priemonių dokumentų saugumui užtikrinti. Todėl, atsakovui A. R. neperdavus paskutiniame įmonės balanse užfiksuoto turto 252 709,40 EUR sumai ar (ir) dokumentų, patvirtinančių teisėtą tokios vertės turto perleidimą ar netekimą, konstatuotina, kad tas turtas buvo prarastas dėl jo neteisėto neveikimo, o įmonei padaryta žala lygi bankroto administratoriui neperduoto turto – 252 709,40 EUR sumai. Atsakovas A. R., kaip įmonės vadovas, kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kreivukė“ turėjo iškart, prasidėjus naujiems finansiniams metams. Tuo tarpu kiti du atsakovai, remiantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalimi, pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įgijo po 2012 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo, t.y., po 2013-04-30. Akcininkai, vykdydami savo pareigas, negalėjo nežinoti, kad įmonė nuo 2013-04-30 yra nemoki ir negalės atsiskaityti su kreditoriais. Būdami sąžiningi, šie asmenys turėjo pareigą inicijuoti įmonės bankroto procedūrą, jeigu tos pareigos nevykdo įmonės vadovas. Dėl tokio nesąžiningumo kiti du atsakovai yra atsakingi prieš įmonės kreditorius tik pareikštų kreditorinių reikalavimų dalyje, t.y. 96 963,54 EUR sumoje. Akcininkų kaltė yra ta, kad jie tinkamai nereagavo į įmonės administracijos neveikimą. Visų trijų atsakovų atsakomybė pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį laikytina solidaria, nes laikotarpiu nuo 2013-04-30 jie visi turėjo pareigą inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimą.

6Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartimi prie Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1187-467/2017 (buvęs Nr. e2-3608-467/2016) pagal ieškovo BUAB „Kreivukė“ ieškinį atsakovams A. R., A. A. ir V. M. dėl žalos atlyginimo prijungta Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-110-802/2016 pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos ieškinį atsakovui A. R. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – BUAB „Kreivukė“.

7Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 2 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. R., kurį 2016 m. rugpjūčio 2 d. patikslinęs, prašė priteisti iš atsakovo A. R. trečiojo asmens BUAB „Kreivukė“ naudai 11 814,76 EUR dydžio žalos atlyginimą ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad įmonės vadovas – atsakovas A. R. privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai, todėl privalo atlyginti savo veiksmais padarytą žalą bankrutuojančios įmonės kreditoriams. Sprendžiant įmonės vadovo atsakomybės klausimą pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį, ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas yra kaltas, reikalinga nustatyti tik neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį. Ieškovas kaip žalą įvardija mokestinę nepriemoką 11 814,76 EUR sumai, kuri patvirtinta kaip kreditorinis reikalavimas BUAB „Kreivukė“ bankroto byloje. Atlikus finansinių atskaitomybių analizę nuo 2010 metų, jau nuo 2010 metų įmonės pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į balanso įrašyto turto vertės, todėl atsakovui A. R. jau 2010 metais atsirado pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Kreivukė“ iškėlimo. Nevykdant šios pareigos, įmonės skolos didėjo, atsirado naujos skolos ir taip buvo pažeisti kreditoriaus, t.y. ieškovo, interesai.

8Atsakovas A. R. atsiliepime į ieškovo BUAB „Kreivukė“ ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakomybė pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį nesietina su pareikštais kreditoriniais reikalavimais bankroto byloje. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad jis neperdavė įmonės turto ir dokumentų bankroto administratoriui, todėl yra atsakingas prieš ieškovą pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį visoje neperduoto bankroto administratoriui turto apimtyje, kadangi ieškovas neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų viseto. Momento, nuo kada bendrovė tapo nemoki, nustatymui nepakanka vien formaliai įvertinti bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų – 2010-2013 m. balansų, kadangi bendrovės nuosavas kapitalas sulig kiekvienais metais buvo didinamas, toliau vykdoma veikla ir aktyviai derinamos tarpusavio skolos su kreditoriais, su kuriais buvo susiklostę ilgalaikiai verslo santykiai. Be to atsakovas bendrovės skoliniais įsipareigojimais rūpinosi net ir kitiem dviem atsakovams atšaukus jį iš direktoriaus pareigų nuo 2014 m. vasario 3 d., todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas turėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo prasidėjus 2013 metams. Atsakovas grindžia dokumentų ir turto neperdavimą bankroto administratoriui savo psichine liga, kurios pirmuosius požymius jis pradėjo jausti dar 2014 m. liepos mėnesį. Ligai progresuojant, atsakovas kreipėsi į medikus ir laikotarpiu nuo 2014-11-10 iki 2015-02-03. Atitinkamai pareiga perduoti administratoriui bendrovės turtą ir visus dokumentus atsirado atsakovui esant laikinai nedarbingam. Be to atsakovo prašymu teismas du kartus pratęsė terminą perduoti administratoriui ieškovo turtą ir dokumentus, pats atsakovas nuolat bendradarbiauja su administratoriumi, todėl atsakovo negalėjimas įvykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintos pareigos sietinas su atsakovo liga. Atsakovas nesutinka su ieškovu, kad padaryta žala lygi bankroto administratoriui neperduoto turto — 252 709,40 EUR vertei, nes nėra pateikti jokie įrodymai, kaip per laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki ieškinio pateikimo dienos atsirado tokio dydžio žala. Vien tai, kad dėl objektyvių priežasčių administratoriui dar nėra perduotas bendrovės turtas ir dokumentai, nesuteikia pagrindo konstatuoti, kad atsirado nurodyto dydžio žala ir ją turi atlyginti atsakovas. Todėl, nesant atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovui neįrodžius žalos dydžio, nėra pagrindo teigti, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp šių civilinės atsakomybės sąlygų CK 6.247 straipsnio prasme. Atitinkamai ieškovas neįrodė ir nepateikė jokių argumentų dėl atsakovo kaltės. Dėl 96 963,54 EUR priteisimo solidariai iš visų trijų atsakovų atsakovas taip pat nesutinka, nes vien 2010-2013 m. bendrovės balansai nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovas turėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo prasidėjus 2013 metams, kadangi kaip tik 2013 metais buvo dedamos maksimalios pastangos bendrovės labui. Atsakovas bendrovės direktoriumi buvo iki 2014-02-03, o bendrovei bankroto byla iškelta 2014 m. gruodžio 11 d. Pažymi, kad įmonės dalyvio ir vadovo atsakomybės pagrindai skiriasi, nes skirtinga jų teisinė padėtis, todėl, įvertinant tai, kad kitų dviejų atsakovų, kaip akcininkų, interesai ne visada privalėjo sutapti su bendrovės interesais, jų civilinės atsakomybės klausimas vertintinas, kaip ir nurodo ieškovas, pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį.

9Atsakovas V. M. atsiliepime į ieškovo BUAB „Kreivukė“ ieškinį ir rašytiniuose paaiškinimuose prašė ieškinį atmesti. Nurodo, kad jis 50 proc. UAB „Kreivukė“ akcijų įsigijo 2011-01-14 iš tuometinio įmonės vienintelio akcininko ir vadovo A. R.. Likusias 50 proc. akcijų įsigijo dabartinė A. R. žmona A. A.. Akcijos buvo pasiūlytos įsigyti iš A. R. pusės, ryšium su tuo, kad V. M. žmona minėtai įmonei 2010 metais paskolino 53 047 Lt. Atsakovas V. M. UAB „Kreivukė“ veikloje iš esmės ir dalyvavo tiek, kiek tai yra susiję su akcininkams priskirtų pareigų vykdymu. Faktiškai įmonei vadovavo ir visus sprendimus priimdavo atsakovas A. R., V. M. lūkesčiai buvo susiję tik su tuo, kad įmonė grąžintų paskolą. Pačioje įmonėje atsakovas V. M. nedirbo, apie įmonės finansinę būklę sužinodavo tik iš metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir tiek, kiek informacijos suteikdavo pats įmonės direktorius A. R.. Įmonės direktorius niekada nėra sakęs apie prastą įmonės finansinę padėtį. Priešingai, tiek po 2012 m. finansinės atskaitomybės dokumentų patvirtinimo, tiek po 2013 m. teigė apie augančius užsakymus, vykstančią plėtrą ir būtinybę įsigyti naujų transporto priemonių. Dėl to atsakovas V. M. apie pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo galėjo sužinoti tik iš metinių finansinių ataskaitų rinkinio, tačiau tam, kad būtų konstatuotas pareigos pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį nevykdymas, būtina nustatyti ne tik sužinojimo faktą, bet ir įmonės nemokumo momentą. Atsakovas V. M. nesutinka su ieškovo teiginiu, kad įmonė nemoki buvo jau 2012 m., nes faktinė padėtis rodo priešingai - įmonė vykdė veiklą, du metus iš eilės uždirbo pelno, todėl jokių abejonių dėl jos nemokumo atsakovui nekilo. Svarbi aplinkybė, sprendžiant apie atsakovo V. M. sąžiningumą kreditorių atžvilgiu, yra tai, kad jis, kaip įmonės akcininkas, iš uždirbto įmonės pelno turėjo teisę išsimokėti sau dividendus, tačiau tokio sprendimo nepriėmė, o visą pelną skyrė įmonės plėtrai, kas įrodo, jog jis veikė sąžiningai tiek įmonės, tiek jos kreditorių atžvilgiu. Ieškovo ieškinys dėl žalos atlyginimo paremtas vien tik prielaidomis, todėl atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti 96 963,54 EUR žalą, kuri yra paskaičiuota remiantis 2015-04-21 Vilniaus apygardos teismo patvirtinta bendra visų kreditorinių reikalavimų suma. Ši suma yra nepagrįsta dėl to, kad kreditorius VMI prie LR Finansų ministerijos dėl 11 814,76 EUR žalos atlyginimo jau yra pareiškęs ieškinį Marijampolės rajono apylinkės teisme (civilinės bylos Nr. e2-110-802/2016) atsakovui A. R., be to, nustatant priteistinos žalos dydį atsakovo V. M., kaip akcininko, atžvilgiu pirmiausia turi būti nustatoma, kokia dalimi padidėjo kreditorinių įsipareigojimų, kurių įmonė nėra pajėgi padengti savo valdomu turtu, suma nuo to laiko, kuomet atsakovas privalėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, iki faktinio bankroto bylos iškėlimo įmonei momento. Ieškovas ieškiniu prašo solidariai priteisti iš visų atsakovų 96 963,54 EUR žalą, nors pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką juridinio asmens dalyvio ir valdymo organo civilinė atsakomybė yra savarankiškos. Iš pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad ieškovo ieškinyje nurodomas 96 963,54 EUR žalos dydis yra nepagrįstas, kadangi, bankroto administratoriui perėmus įmonei priklausančias transporto priemones, pastarosios turės būti realizuotos ir dalis kreditorių reikalavimų pasidengs.

10Atsakovė A. A. atsiliepime į BUAB „Kreivukė“ ieškinį dėl žalos atlyginimo prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai teigia, jog akcininkai turėjo žinoti, kad įmonė nuo 2013-04-30 yra nemoki. Atsakovė, kaip įmonės akcininkė, buvo informuojama apie vis augantį pelną ir įmonės plėtrą. Atsakovei buvo žinoma apie įmonės sudarytas finansinio lizingo sutartis, kas taip pat leido manyti, jog įmonės finansinė padėtis yra gera, priešingu atveju lizingo kompanija nebūtų skolinusi lėšų. Taigi atsakovei nekilo pareiga kreiptis dėl įmonės bankroto. Bankroto administratorius, siekdamas gauti įmonės finansinius dokumentus, kreipėsi tik į buvusį įmonės direktorių, duomenų, kad administratorius būtų reikalavęs dokumentų iš Onos A. D., ėjusios direktorės pareigas iki bankroto bylos iškėlimo, byloje nėra. Ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų atsakovės atsakomybei kilti. Atsakovė nesutinka su ieškovo reikalavimu žalą iš atsakovų priteisti solidariai, kadangi solidari atsakomybė nepreziumuojama, o ieškovas nenurodė jokių bendrų atsakovų veiksmų, dėl kurių galėtų atsirasti bendra atsakomybė.

11Ieškovas BUAB „Kreivukė“ atsiliepime į ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos ieškinį su ieškiniu sutiko, palaikė visus ieškovo argumentus ir motyvus, prašė ieškinį tenkinti iš dalies ir ieškovo prašomą priteisti iš atsakovo A. R. sumą – 11 814,76 EUR priteisti BUAB „Kreivukė“ naudai.

12Atsakovas A. R. atsiliepime į ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos ieškinį prašė ieškinį atmesti visa apimtimi. Nurodė, kad 2011-02-02 UAB „Kreivukė“ keitėsi akcininkai, kurie 2013-09-12 padidino įmonės įstatinį kapitalą ir siekė vystyti verslą, prieš tai atlikę vidaus restruktūrizaciją, optimizavus turimus resursus. 2013-09-01 įmonės mokestinė nepriemoka buvo tik 134,48 EUR, tačiau iki 2014-02-01 ji išaugo iki 14 314,76 EUR. Šis nuostolis susidarė ne dėl atsakovo, o dėl verslo partnerių kaltės, kadangi atsakovas negavo pajamų. Atsakovas visą laiką siekė tartis su ieškovu dėl skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis. Atsakovas direktoriaus pareigas nustojo eiti nuo 2014-02-04 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Įmonės veikla 2010-10-13 – 2010-12-31 buvo stabili, todėl nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad 2010 metais atsakovui kilo pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Iki atsakovo vadovavimo įmonei pabaigos buvo sukaupta 274 820 Lt, kuriuos buvo ketinta panaudoti atsiskaitymui su kreditoriais, tačiau tai nebuvo padaryta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo atsakovo - jis buvo nušalintas nuo vadovavimo įmonei. Įmonės prasta finansinė padėtis prasidėjo iš karto po jo atleidimo, t.y. nuo 2014-03-01. Mano, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, jog yra pagrindas atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Visi atsakovo veiksmai turėtų būti vertinami kaip protinga verslo rizika ir atsakovas neturėjo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, nes jo vadovavimo metu įmonė veikė pelningai.

13Vilniaus apygardos teisme 2016 m. spalio 25 d. gautas ieškovo BUAB „Kreivukė“ prašymas dėl dalies ieškinio dalyko atsisakymo ir ieškinio reikalavimų sumažinimo, kuriuo prašoma priimti ieškovo dalies ieškinio atsisakymą, t.y. atsisakymą reikalavimo priteisti ieškovui iš atsakovo A. R. 143 931,10 EUR žalos atlyginimą ir sumažinti reikalavimą priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų A. R., V. M. ir A. A. iki 90 786,40 EUR žalą. Prašyme nurodyta, kad po ieškinio pareiškimo teismui atsakovas A. R. pateikė bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir perdavė turtą bei pagrindė likusio neperduoto turto teisėtą netekimą. Todėl dalyje ieškinio atsisakoma dėl to, kad atsakovas įvykdė dalį reikalavimo, o kitoje dalyje reikalavimas mažinamas 14 246 EUR – bankroto administratoriui atsakovo A. R. perduoto į įmonės balansą įrašyto turto verte.

14Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartimi priimtas ieškovo BUAB „Kreivukė“ prašymas dėl atsisakymo ieškinio dalies dėl reikalavimo priteisti ieškovui iš atsakovo A. R. 143 931,10 EUR žalos atlyginimą ir civilinė byla Nr. e2-3608-467/2016 šioje dalyje nutraukta, taip pat priimtas ieškovo BUAB „Kreivukė“ prašymas dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo dalyje ir nutarta toliau bylą nagrinėti iš esmės pagal ieškinio reikalavimą priteisti ieškovui BUAB „Kreivukė“ solidariai iš atsakovų A. R., V. M. ir A. A. 90 786,40 EUR žalą.

15Vilniaus apygardos teisme 2017 m. kovo 2 d. gautas atsakovo A. R. rašytinis ieškinio pripažinimas, kuriame nurodoma, kad atsakovas pripažįsta ieškinį dėl 90 786,40 EUR žalos atlyginimo, jam pareikštą ieškovo BUAB „Kreivukė“, patvirtinama, jog atsakovui yra žinomos ieškinio pripažinimo teisinės pasekmės.

16Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. posėdyje gautas ieškovo BUAB „Kreivukė“, atstovaujamo bankroto administratoriaus įgalioto asmens R. T. ir adv. E. L., sutinkant ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos atstovui, pareiškimas dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo, kuriame ieškovai atsisako ieškinio reikalavimų atsakovams A. A. ir V. M..

17Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. posėdyje gauti atsakovų A. A. ir V. M. atstovų (advokatų) pareiškimai, kuriuose, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atsisako ieškinio reikalavimų atsakovams A. A. ir V. M., šie atsakovai atsisako nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

18Teismo posėdyje ieškovo ir atsakovų atstovai prašė pateiktus prašymus tenkinti, sprendžiant nagrinėjamą bylą, atsižvelgiant į pareikštus prašymus.

19Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalyje tenkintinas.

20Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalį bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ir žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Priėmęs ieškinio atsisakymą, teismas bylą nutraukia. Be to pagal CPK 42 straipsnio 1 dalį ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus CPK nustatyta tvarka arba atsisakyti ieškinio. Teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.).

21Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Kreivukė“ pateikė teismui prašymą dėl ieškinio atsisakymo dalyje dėl reikalavimų priteisti ieškovui iš atsakovų A. A. ir V. M. 90 786,40 EUR žalos atlyginimą, paliekant reikalavimą priteisti nurodytą žalos atlyginimo sumą tik iš atsakovo A. R.. Su tokiu prašymu sutinka ir kitas ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, nors tiesiogiai ieškinio reikalavimų šiems atsakovams ir nebuvo pareiškęs. Teismo vertinimu, paduotas pareiškimas iš esmės neprieštarauja ieškovų ir kitų bylos dalyvių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Dėl šių priežasčių teismas ieškovo pareiškimą priima, jį patenkina ir civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo priteisti ieškovui iš atsakovų A. A. ir V. M. 90 786,40 EUR žalos atlyginimą nutraukia (CPK 140 str. 1 d.).

22Atsakovo A. R. prašymas dėl ieškinio pripažinimo ir ieškinys A. R. tenkintini.

23Pagal CPK 42 straipsnio 1 dalį atsakovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti, kad pripažįsta ieškinį. Šiuo atveju atsakovas A. R. tokį pareiškimą pateikė dar iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, užpildęs standartinę ieškinio pripažinimo formą. Teismas nepriima atsakovo pripažinimo ieškinio, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.).

24Nagrinėjamu atveju atsakovas A. R. pateikė teismui ieškinio pripažinimą, kuriame nurodo, kad pripažįsta ieškinį dėl 90 786,40 EUR žalos atlyginimo, jam pareikštą ieškovo BUAB „Kreivukė“, patvirtinama, jog atsakovui yra žinomos ieškinio pripažinimo teisinės pasekmės. Teismo vertinimu, paduotas ieškinio pripažinimas iš esmės neprieštarauja ieškovų ir kitų bylos dalyvių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Kiti byloje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad atsakovo ieškinio pripažinimas būtų priimtas ir bylos nagrinėjimas iš esmės būtų baigtas. Dėl šių priežasčių teismas atsakovo A. R. ieškinio pripažinimą priima ir baigia bylos nagrinėjimą iš esmės (CPK 140 str. 2 d.). Vadovaudamasis CPK 268 straipsnio 5 dalimi, teismas šioje dalyje surašo sutrumpintus sprendimo motyvus ir ieškinį atsakovo A. R. atžvilgiu tenkina.

25Ieškovas pareikštu ieškiniu nagrinėjamoje byloje prašo priteisti ieškovui BUAB „Kreivukė“ iš atsakovo A. R., kaip buvusio bankrutuojančios įmonės vadovo, 90 786,40 EUR žalą tuo pagrindu, kad atsakovas savalaikiai neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto pagal finansinę atskaitomybę, kreditorių ir skolininkų sąrašų, kuriuose nurodomi jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, sudarytų nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visų dokumentų iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o taip pat, įmonei esant nemokiai, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo, kuo pažeidė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl privalo padengti žalą kreditoriams.

26Bylos duomenys tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Kreivukė“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Banca Rupta“. Pagal šią nutartį UAB „Kreivukė“ valdymo organai privalėjo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodomi jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, sudarytus nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Tačiau atsakovas A. R., būdamas UAB „Kreivukė“ vadovu, savalaikiai nei įmonės turto, nei buhalterinės apskaitos dokumentų bankroto administratoriui neperdavė, nors kelis kartus buvo pratęstas terminas šiems veiksmams atlikti bei atsakovui teismų nutartimis skirtos baudos. Šios pareigos įvykdymu atsakovas A. R. pasirūpino tik po nagrinėjamos civilinės bylos iškėlimo.

27Bankroto administratorius, kad nustatydamas įmonės turto sudėtį ir atsakovo pareigos perduoti įmonės turtą apimtį, vadovaujasi paskutiniu įmonės balansu, įregistruotu juridinių asmenų registre. Paskutinis įmonės balansas sudarytas už 2013 kalendorinius metus. Kol jame esantys duomenys nepakeisti ar nenuginčyti, šiame balanse esantys duomenys laikytini patikimais. Kita vertus, atsakovas, kaip įmonės vadovas, atsakingas už finansinės atskaitomybės teikimą (LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 str.) bei įmonės turto apsaugą (CK 2.4 str. 3 d., 2.82 str. 3 d.) ir įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą bei saugumą (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str.), visus balanse įrašytus skaičius, susijusius su turto, kapitalo ir įsipareigojimo dydžiu bei jo pasikeitimais turi pareigą pagrįsti buhalteriniais dokumentais. Įmonės vadovui, nepateikiant buhalterinių dokumentų, už kurių išsaugojimą jis atsako pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 2 dalį ir kurie pagrindžia balanse įrašyto turto sumažėjimą, remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 12-13 straipsniais, laikytina, kad nuo 2014-01-01 iki ieškinio pareiškimo dienos įmonės turto, buvusio 2013-12-31 dieną, sudėtis nepasikeitė. Todėl atsakovas, remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu, nepateikdamas įmonės dokumentų ir registrų, pagrindžiančių įmonės turto sumažėjimą, turėjo pareigą bankroto administratoriui perduoti turto už 252 709,40 EUR. Pagal 2013 metų įmonės balansą įmonės turtą sudarė ilgalaikis materialus turtas, kurio vertė 147 575, 88 EUR, įmonės atsargos ir išankstiniai mokėjimai 12 388,50 EUR, per vienerius metus gautinos sumos 81 435,07 EUR ir pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 309,95 EUR. Pagal atsakovo A. R. bei su juo susijusių asmenų bylos eigoje pateiktus bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą, žalos atlyginimo suma sumažėjo ir yra lygi 90 786,40 EUR (ją sudaro 104 032,40 EUR teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma pridėjus 1 000 EUR supaprastinto bankroto administravimo išlaidų ir minusavus 14 246,40 EUR perduoto turto vertę).

28ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis reglamentuoja įmonės vadovo ir kitų asmenų atsakomybę įmonės kreditoriams. Remiantis šiuo straipsniu, atsakovui A. R. pateiktas reikalavimas 90 786,40 EUR sumai. Byloje taip pat pateikti duomenys, kad UAB „Kreivukė“ jau pagal 2013 metų balansą buvo nemoki, bendrovei bankroto byla iškelta 2014 m. gruodžio 11 d. pagal kreditoriaus pareiškimą.

29CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas.

30Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju konstatuotinos įrodytomis visos atsakovo A. R. civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškinys tenkinamas ir iš jo ieškovui BUAB „Kreivukė“ priteisiamas 90 786,40 EUR žalos atlyginimas.

31Atsakovų A. A. ir V. M. atstovų (advokatų) pareiškimai, kuriuose, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atsisako ieškinio reikalavimų atsakovams A. A. ir V. M., šie atsakovai atsisako nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tenkintini ir bylinėjimosi išlaidos šiems atsakovams nepriteisiamos (CPK 42 str. 1 d.).

32Ieškinio užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovų A. R., A. A. ir V. M. turto areštas. Patenkinus ieškinį atsakovo A. R. atžvilgiu jam taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.), kitų atsakovų atžvilgiu, sprendimui įsiteisėjus, - naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

34Priimti ieškovo BUAB „Kreivukė“ pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo dalyje dėl reikalavimų priteisti ieškovui iš atsakovų A. A. ir V. M. 90 786,40 EUR žalos atlyginimą ir civilinę bylą Nr. e2-1187-467/2017 dalyje dėl reikalavimo priteisti ieškovui BUAB „Kreivukė“ iš atsakovų A. A. ir V. M. 90 786,40 EUR žalos atlyginimą nutraukti.

35Ieškinį tenkinti.

36Priteisti iš atsakovo A. R. (asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „Kreivukė“ 90 786,40 EUR (devyniasdešimt tūkstančių septynis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 40 euro centų) žalos atlyginimą.

37Tenkinti atsakovų A. A. ir V. M. atstovų (advokatų) pareiškimus ir bylinėjimosi išlaidų šiems atsakovams nepriteisti.

38Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovų A. A. ir V. M. atžvilgiu, paliekant galioti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo A. R. atžvilgiu iki teismo sprendimo įvykdymo.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas BUAB „Kreivukė“ 2016 m. sausio 14 d. kreipėsi į teismą su... 5. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio... 6. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartimi prie Vilniaus... 7. Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos 2015... 8. Atsakovas A. R. atsiliepime į ieškovo BUAB... 9. Atsakovas V. M. atsiliepime į ieškovo BUAB... 10. Atsakovė A. A. atsiliepime į BUAB „Kreivukė“... 11. Ieškovas BUAB „Kreivukė“ atsiliepime į ieškovo Valstybinės mokesčių... 12. Atsakovas A. R. atsiliepime į ieškovo Valstybinės... 13. Vilniaus apygardos teisme 2016 m. spalio 25 d. gautas ieškovo BUAB... 14. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartimi priimtas ieškovo BUAB... 15. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. kovo 2 d. gautas atsakovo 16. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. posėdyje gautas ieškovo BUAB... 17. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. posėdyje gauti atsakovų 18. Teismo posėdyje ieškovo ir atsakovų atstovai prašė pateiktus prašymus... 19. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalyje tenkintinas.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalį bet... 21. Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Kreivukė“ pateikė teismui prašymą... 22. Atsakovo A. R. prašymas dėl ieškinio pripažinimo ir... 23. Pagal CPK 42 straipsnio 1 dalį atsakovas turi teisę raštu ar žodžiu... 24. Nagrinėjamu atveju atsakovas A. R. pateikė teismui... 25. Ieškovas pareikštu ieškiniu nagrinėjamoje byloje prašo priteisti ieškovui... 26. Bylos duomenys tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 11 d.... 27. Bankroto administratorius, kad nustatydamas įmonės turto sudėtį ir atsakovo... 28. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis reglamentuoja įmonės vadovo ir kitų asmenų... 29. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 30. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę... 31. Atsakovų A. A. ir V. M. atstovų... 32. Ieškinio užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d.... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185,... 34. Priimti ieškovo BUAB „Kreivukė“ pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo... 35. Ieškinį tenkinti.... 36. Priteisti iš atsakovo A. R. (asmens kodas 37. Tenkinti atsakovų A. A. ir V. M.... 38. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...