Byla 2A-274-123/2013

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Rimvida Zubernienė, Alvydas Žerlauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės F. A. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Šilutės būstas“ (ankstesnis ieškovės pavadinimas UAB „Šilutės butų ūkis“) ieškinį atsakovei F. A., tretiesiems asmenims Šilutės rajono savivaldybei, R. P., V. L., UAB „Vylista“ dėl skolos už namo techninę priežiūrą ir administravimą priteisimo ir atsakovės F. A. priešieškinį dėl butų savininkų 2008-06-30 susirinkimo rezoliucinės dalies pripažinimo iš dalies negaliojančia,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 17 358,70 Lt skolos, 1 189,71 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė vykdo daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų, kur nėra bendrijų ar nesudarytos jungtinės veiklos sutartys, administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą. Atsakovė F. A. nuosavybės teise valdydama butą, esantį daugiabučiame name ( - ), privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Ieškovė atsakovei už laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2010-04-30 apskaičiavo 17 358,70 Lt mokesčių už namo bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, bendrosios nuosavybės administravimą ir remonto darbus, taip pat priskaičiavo 1 189,71 Lt delspinigių. Paaiškino, kad 2008-06-24 neeilinės apžiūros metu ieškovės komisija nustatė, kad namo būklė kritiška ir reikia skubaus remonto. Remiantis minėtu aktu, ieškovė, siekdama išvengti neigiamų pasekmių, vykdydama daugiabučio namo naudojimo priežiūros privalomuosius reikalavimus, 2008-06-26 įsakymu Nr. 24 nusprendė atlikti stogo remonto darbus. Ieškovė organizavo namo gyventojų susirinkimus, kuriuose šie nusprendė atlikti stogo remontą. Stogo remonto darbai buvo atlikti ieškovės sprendimu, o ne gyventojų susirinkimo protokolo pagrindu. Atsakovei kiekvieną mėnesį paštu buvo siunčiami atsiskaitymo lapeliai apie didėjantį įsiskolinimą ir nurodytas atsiskaitymo terminas, tačiau atsakovė prievolės sumokėti įsiskolinimą nevykdo.

3Atsakovė F. A. priešieškiniu prašo pripažinti negaliojančia ( - ) namo butų savininkų 2008-06-30 susirinkimo protokolo Nr. 19R–8 rezoliucinę dalį „butų savininkai nutarė stogo dangą, t. y. šiferį ir molines čerpes, pakeisti skardine stogo danga – molinių čerpių imitacija. Taip pat nutarė, kad būtina uždėti naujus latakus ir lietvamzdžius“. Susirinkimo dalyviai svarstė klausimą tik dėl dalinio stogo remonto, tačiau dėl viso stogo remonto nebuvo svarstoma. Minėtame butų savininkų susirinkime nebuvo nurodyta planuojamų atlikti darbų kaina. Daugumos gyventojų pritarimo viso stogo rekonstrukcijai nebuvo gauta, be to, D. V. 2008-06-30 susirinkimo protokole neteisėtai pasirašė už mirusiąją buto savininkę E. D. ir už R. P., neturėdama R. P. įgaliojimo, todėl jos parašas negaliojantis. Mano, kad minėto susirinkimo rezoliucinė dalis pripažintina iš dalies negaliojančia. Nurodė, kad ieškovė savavališkai atliko stogo remonto darbus, nes dėl to buvo surašytas savavališkos statybos aktas. Nors vėliau ji parengė projektą, suderino ir gavo leidimą, tačiau visi ieškovės veiksmai, susiję su remonto atlikimu, buvo neteisėti. Mano, kad 2008-06-24 neeilinės apžiūros akto tikrumas abejotinas, o ieškovė buvo suinteresuota atlikti didelės apimties statybos darbus, nes su rangovu sudarė susitarimą dėl mokesčių surinkimo ir gyventojų nemokumo rizikos prisiėmimo. Atsakovė F. A. su ieškiniu sutiko iš dalies, nurodė, kad sutinka sumokėti ieškovei 4 000 Lt.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-10-01 sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priešieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovės F. A. 17 358,70 Lt skolos, 1 189,71 Lt delspinigių, 3 679 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Šilutės būstas“ ir 730,18 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas laikė, kad savivaldybės darbuotojos N. G. veiksmai pasirašant pritarimą namo gyventojų 2008-06-30 susirinkimo protokole atitiko Šilutės r. savivaldybės valią vykdyti ginčo namo viso stogo remontą, be to, ši institucija netrukus už atliktus stogo rekonstrukcijos darbus visiškai atsiskaitė. Teismas taip pat nesutiko su atsakovės argumentais, kad 2008-06-30 gyventojų susirinkimo protokolą už E. D. ir R. P. pasirašiusi D. V. neturėjo tam teisės, nes jos atstovavimas buvo teisėtas ir atitiko įsigijusio E. D. butą V. L. ir R. P. valią. Nustatė, kad 2008-06-30 gyventojų susirinkime visų namo butų atstovai pritarė ginčo namo stogo rekonstrukcijai ir atsakovė nepateikė įrodymų, kad atsakovės pasirašyto minėto susirinkimo protokolo rezoliucinė dalis buvo papildyta neegzistavusiais įrašais. Teismas pripažino, kad ginčo namo viso stogo rekonstrukcijai buvo gautas viso namo bendraturčių sutikimas ir laikė, kad namo gyventojų 2008-06-30 susirinkimo protokolo Nr. 19R–8 rezoliucinė dalis pagrįsta ir teisėta. Konstatavo, kad ginčo namo stogo rekonstrukcija priskirtina prie privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius šio statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimus. Teismas nenustatė S. Š. suinteresuotumo

52008-06-24 statinio apžiūros akte nurodyti žinomai neteisingas aplinkybes, nes ne S. Š. įmonė vykdė ginčo namo stogo rekonstrukciją, be to, byloje apklausti ieškovės atstovai ir liudytojai patvirtino namo stogo avarinę būklę iki rekonstrukcijos. Laikė, kad ieškovės organizuoti ginčo namo stogo renovacijos darbai teisėti, procedūriniai pažeidimai atliekant ginčo darbus (projekto ir leidimo nebuvimas) yra pašalinti, todėl nepanaikina atsakovės pareigos apmokėti už jai tenkančią remonto darbų dalį.

6Apeliaciniu skundu atsakovė F. A. prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-10-01 sprendimą pakeisti ir atsakovės priešieškinį tenkinti visiškai, ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies ir iš atsakovės ieškovei priteisti 4 000 Lt skolos ir 288 Lt delspinigių, atitinkamai sumažinant priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą, taip pat priteisti atsakovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad neprivalo apmokėti už atliktus stogo kapitalinio remonto darbus, nes jie buvo atlikti neturint daugumos savininkų pritarimo, nepagrįstai viršijant jų mastą (ne pagal realų poreikį), pradėti neinformuojant gyventojų ir nederinant su gyventojais darbų atlikimo kainų, atlikti pažeidžiant imperatyvias statybos teisės normas, t. y. savavališkai atliekant pastato stogo remontą be projekto ir statybą leidžiančio dokumento, be to, atlikti darbai nėra priskirtini privalomiesiems statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimams. Mano, kad gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnale ir apžiūros aktuose nėra fiksuota, kad yra reikalinga atlikti visą stogo pakeitimą, keičiant ne tik stogo dangą, bet ir visas konstrukcijas. Nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi 2008-06-24 neeilinės statinio apžiūros aktu Nr. 1, nes jis nėra įtrauktas į gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalą, todėl mano, jog jis surašytas fiktyviai jau prasidėjus teismo procesui, be to, kelia abejonių, nes buvo parengtas S. Š., kuris dalyvavo konkurse dėl stogo remonto darbų pirkimo. Nurodo, kad stogas nebuvo avarinės būklės ir nekėlė grėsmės gyventojams. Už mokesčių apskaičiavimą ir surinkimą UAB „Šilutės būstas“ gyventojai susimoka mokėdami administravimo mokesčius, o pinigai gauti kaip procentas nuo rangos sutarties laikytini ieškovės pelnu nuo sandorių. Lokalinės sąmatos buvo sudarytos tik 2008 m. spalio ir gruodžio mėn., todėl 2008-06-24 susirinkimo metu preliminarios darbų kainos nebuvo žinomos, gyventojų sutikimas dėl būsimų darbų kainos negautas. Nurodo, kad 2008-06-30 protokolas yra prieštaringas – nutarimo dalis dėl stogo dangos pakeitimo neatitinka susirinkime svarstytų klausimų ir gyventojų valios. Apeliantės manymu, teismas nepagrįstai laikė, jog D. V. turėjo pagrindą pasirašyti 2008-06-30 ir 2008-11-20 gyventojų susirinkimų protokolus. Dėl nurodytų aplinkybių mano, jog teismas nepagrįstai atmetė apeliantės priešieškinį pripažinti butų savininkų 2008-06-30 susirinkimo protokolo dalį negaliojančia.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Šilutės būstas“ prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-10-01 sprendimą palikti nepakeistą. Visi namo butų savininkai, išskyrus atsakovę, ieškovės ieškinio neginčijo, yra apmokėję ieškovei stogo rekonstrukcijos išlaidas. Atlikti darbai yra priskirtini privalomiesiems statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimams ir jį remontuoti buvo būtina, stogo remontas atskiromis dalimis būtų buvęs nepateisinamas. Apeliantė neginčijo 2008-06-24 statinio neeilinės apžiūros akto, todėl jos abejonės dėl akto tikrumo nepagrįstos. Akto neįregistravimas žurnale pripažintinas procedūriniu pažeidimu. Teismas pagrįstai atmetė atsakovės priešieškinį, nes darbai buvo atlikti ne butų savininkų sprendimo, o ieškovės direktoriaus įsakymo pagrindu, ir priešieškinio patenkinimas neturėtų įtakos sprendžiant klausimą dėl ieškinio reikalavimų tenkinimo. Be to, net jeigu ieškovė būtų atlikusi rekonstrukcijos darbus savininkų sprendimo pagrindu, pagrindo tenkinti priešieškinį nebūtų, nes sprendimą priėmė dauguma namo butų savininkų. Apeliacinis skundas atmestinas. Byloje kilo ginčas dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), butų savininkų 2008-06-30 susirinkimo protokolo Nr. 19R–8 rezoliucinės dalies pagrįstumo ir teisėtumo bei dėl šio gyvenamojo namo dalies patalpų savininkės pareigos atlyginti namo stogo rekonstrukcijos išlaidas. Apeliantė apeliaciniame skunde pripažįsta stogo remonto būtinybę, tačiau nesutinka, kad stogą buvo būtina keisti visą ir tokiu būdu atlikti statinio rekonstrukciją. Pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime nurodė, kad 2008-06-30 gyventojų susirinkime visų namo butų atstovai pritarė ginčo namo stogo rekonstrukcijai, be to, konstatavo, kad ginčo namo stogo rekonstrukcija priskirtina prie privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius šio statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimus. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 str. 5 d.).

8CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009-11-27 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, išaiškino, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Išplėstinė teisėjų kolegija akcentavo, kad CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytos išimtys galimos, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

9Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“. Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, be kitų esminių statinio reikalavimų, užtikrintų mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimus, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių padarinių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos).

10Iš ieškovės vedamo gyvenamojo namo, esančio ( - ), techninės priežiūros žurnalo matyti, kad apžiūrų metu jau 2003-04-24 buvo fiksuojami namo stogo defektai: stogo danga vietomis sutrūkinėjusi, vėjalentės sutrešusios – rekomenduotas stogo remontas; 2005-08-08 nustatyta, kad stogo šiferio danga sutrūkusi, medinės konstrukcijos vietomis sutrešusios, čerpių danga vietomis suirusi, vėjalentės dalinai sutrešusios, latakai ir lietvamzdžiai vietomis išrūdiję, trūksta atskirų dalių – rekomenduotas stogo dangos remontas; 2007-02-01 nustatyta, kad trūksta keleto šiferio lapų, čerpių stogo danga vietomis suirusi, nutrupėjusi, stogo medinės konstrukcijos vietomis sutrešusios, nėra latakų ir lietvamzdžių, kaminų siūlės tarp plytų ir aptaisymas aplink kaminus ištrupėję – rekomenduoti stogo remonto darbai ir kaminų permūrijimas; analogiški defektai pažymėti ir 2007-11-19 bei 2008-11-20 (t. 1, b. l. 65–68). Namo techninės priežiūros žurnale užfiksuoti apžiūros aktai: 2003-09-04 Nr. 72, 2004-12-06 Nr. 296, 2005-12-01 Nr. R-92, 2006-12-11 Nr. R. 91, 2007-11-19 Nr. R-86, 2008-11-20 Nr. R-87, kuriuose iš esmės nurodyti analogiški namo sienų, stogo, jo dangos, medinės konstrukcijos, vėjalenčių, latakų, lietvamzdžių ir kaminų defektai, rekomenduotas namo stogo, latakų, lietvamzdžių, sienų remontas (t. 1, b. l. 69–71). Iš ieškovės atliktų ginčo gyvenamojo namo 2006-12-11 apžiūros akto Nr. R-91 ir 2007-11-19 apžiūros akto Nr. R-86 matyti, kad apžiūrų metu buvo nustatyti šie namo defektai: pamatai vietomis sutrūkę, medinių sienų apkalimas, stogo šiferio danga, medinės konstrukcijos ir vėjalentės vietomis sutrešę, čerpių stogo danga vietomis išsikraipiusi, latakai ir lietvamzdžiai išrūdiję, bendra inžinierinė įranga patenkinamos būklės. Rekomenduotas pamatų, medinių sienų, stogo, latakų ir lietvamzdžių remontas (t. 1, b. l. 53, 54 ). 2008-06-24 neeilinės statinio apžiūros akte Nr. 1, kurį surašė Statybos techninės priežiūros vadovas S. Š., nustatyti šie defektai: stogo dangos būklė labai bloga; mansardoje ir pirmo aukšto esančiuose butuose šlampa, pelija sienos ir lubos; čerpių ir šiferio danga sena, įtrūkusi, pasidengusi samanomis; paklotas, grebėstai sutrešę; nėra kraigo; kaminai apirę; vėjalentės sutrešusios; latakai ir lietvamzdžiai deformuoti, pažeisti korozijos, trūksta dalių. Nustatyta, kad dalinis stogo remontas nėra efektyvus, todėl būtina kuo skubiau atlikti viso stogo kapitalinį remontą (t. 2, b. l. 9). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad S. Š. suinteresuotumo statinio apžiūros akte nurodyti žinomai neteisingas aplinkybes, nenustatyta, nes ne S. Š. įmonė vykdė ginčo namo stogo rekonstrukciją, be to, byloje apklausti ieškovų atstovai ir liudytojai patvirtino namo stogo avarinę būklę iki rekonstrukcijos. Pažymėtina, kad atsakovė pareikštu priešieškiniu neginčijo 2008-06-24 statinio neeilinės apžiūros akto, todėl jos abejonės dėl akto tikrumo laikytinos nepagrįstomis. Tai, kad 2008-06-24 statinio apžiūros aktas Nr. 1 nebuvo įtrauktas į gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalą yra procedūrinis pažeidimas ir nepaneigia aplinkybės, jog gyvenamojo namo viso stogo remonto darbai atitiko viešąjį interesą ir buvo reikalingi atlikti. Šį faktą patvirtina aplinkybė, kad kiti namo butų savininkai ieškovės veiksmų atliekant stogo remonto darbus neginčijo, ir, kaip matyti iš ieškovės pateikto atsiliepimo į apeliacinį skundą, yra atsiskaitę su ieškove už atliktus rekonstrukcijos darbus.

11Byloje nustatyta, kad ieškovė savarankiškai priėmė sprendimą dėl daugiabučio gyvenamojo namo stogo remonto, remdamasi 2008-06-24 neeilinės statinio apžiūros aktu Nr. 1 (t. 2, b. l. 9) ir ieškovės direktoriaus 2008-06-26 įsakymu Nr. 24 dėl ginčo namo stogo remonto darbų (t. 2, b. l. 8). Byloje nustatyta, kad ieškovės iniciatyva sudaryta rangos sutartimi atlikti stogo remonto darbai atitiko įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, todėl, remiantis CK 4.83 straipsnio 4 dalies norma, buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo apmokėti šių darbų atlikimo išlaidas. Ginčo namo stogo remonto darbų išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl aplinkybės, susijusios su balsavimu gyvenamojo namo gyventojų 2008-06-30 susirinkime, neturi teisinės reikšmės nagrinėjamoje byloje ir neeliminuoja atsakovės pareigos apmokėti už stogo remonto darbus. Įvertinus byloje esančias aplinkybes pripažintina, kad atlikti remonto darbai buvo privalomi, siekiant išsaugoti tinkamus bendrosios nuosavybės objektus, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti ir užtikrinti jų naudojimą pagal paskirtį. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad atsakovės priešieškinis pirmosios instancijos teisme buvo atmestas pagrįstai. Pažymėtina, kad stogo remonto darbai buvo atlikti ne butų savininkų sprendimo, o ieškovės direktoriaus įsakymo pagrindu, todėl priešieškinio patenkinimas neturėtų įtakos sprendžiant klausimą dėl ieškinio reikalavimų tenkinimo. Taip pat pagrįsta laikytina pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės organizuoti ginčo namo stogo renovacijos darbai yra teisėti, nes procedūriniai pažeidimai atliekant ginčo darbus (projekto ir leidimo nebuvimas) yra pašalinti. Ieškovė UAB „Šilutės būstas“, pirkdama namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ar kitas paslaugas rinkoje, atlieka šių paslaugų pirkimo kainų apklausą arba organizuoja jų pirkimo konkursus; su pasirinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą. Apeliantė ir kiti gyvenamojo namo butų savininkai iš esmės neginčijo ieškovės ir UAB „Vylista“ sudarytos 2008-10-10 rangos sutarties ir 2008-12-01 susitarimo dėl mokesčių surinkimo ir gyventojų nemokumo rizikos prisiėmimo, todėl apeliacinio skundo argumentai dėl atlygio ieškovei už mokesčių paskirstymo ir surinkimo paslaugas bei gyventojų nemokumo rizikos prisiėmimą atmestini kaip nepagrįsti. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamoje byloje, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-10-01 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331, straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai