Byla 2-445-198/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Podalma“ atstovui administratoriui Zigmantui Skirkevičiui, atsakovui A. J. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Podalma“ ieškinį atsakovui A. J. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Podalma“ prašo priteisti iš atsakovo A. J. 9 801,17 Lt žalos atlyginimo. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2008-08-04 nutartimi UAB „Podalma“ iškelta bankroto byla. Bendrovės administratorius Z. Skirkevičius paaiškino, kad atlikdamas BUAB „Podalma“ administratoriaus pareigas ir tikrindamas bendrovės buhalterinės apskaitos duomenis nustatė, kad buvęs bendrovės vadovas ir vienintelis akcininkas A. J., veikdamas priešingai bendrovės interesams ir tikslams, padarė bendrovei žalą, o būtent – atsakovas A. J., pasinaudodamas savo, kaip vienintelio įmonės vadovo statusu, siekdamas asmeninės naudos įmonės sąskaita, sudarė fiktyvias darbo sutartis su L. B.. Atsakovas per laikotarpį nuo 2004-04-20 iki 2004-10-18 L. B. priskaičiavo 1 477,29 Lt darbo užmokesčio ir 57,98 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, o už laikotarpį nuo 2005-07-05 iki 2007-05-30 priskaičiavo 7 789,97 Lt darbo užmokesčio. Be to, atsakovas nuo L. B. priskaičiuotos darbo užmokesčio sumos sumokėjo 31 procentą privalomojo socialinio draudimo įmokų, kas sudaro 2 011,20 Lt. Iš viso atsakovas savo veiksmais įmonei padarė 9 801,17 Lt žalą.

3Atsakovas ieškinio nepripažįsta, prašo ieškinį atmesti. Atsakovo nuomone jis jokių neteisėtų veiksmų bendrovės atžvilgiu neatliko, žalos bendrovei nepadarė. Todėl nėra priežastinio ryšio tarp jo veiksmų ir padarytos žalos ( CK 6.247 str.1 d.). Darbo sutartį 2005-07-20 su L. B. sudarė ne jis, o kitas asmuo. Sandoris nebuvo fiktyvus. L. B. dirbo realiai. Tarp darbdavio ir L. B. buvo sutartiniai santykiai. Administratorius turėjo nuginčyti darbo sutartį ir tik nuginčijęs jos nuostatas, turėjo teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str.3 d. 8 p. įmonės administratorius yra laikomas sužinojusiu apie sandorius, pažeidžiančius įmonės interesus, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kadangi yra praėjęs 1 m. senaties terminas ginčyti sandorį, prašo taikyti ieškinio senatį ir neginti ieškovo reikalavimo (CK 6.66 str.). Nurodo, kad bankroto administratorius neturi teisės kreiptis su ieškiniu dėl žalos atlyginimo BUAB „Podalma“ vardu, kadangi tokios jo teisės nenumato LR Įmonių administravimo įstatymo 11 str.3 d.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Byloje nustatyta, kad UAB „Podalma“ bankroto byla iškelta rašytinio proceso tvarka Panevėžio apygardos teismo nutartimi 2008-08-04. Nutartis įsiteisėjo 2008-08-14. Iš teismo 2008-11-18 nutarties, kuria buvo patvirtinti BUAB „Podalma“ kreditorių kreditoriniai reikalavimai nustatyta, kad L. B. kreditorinių reikalavimų įmonei atsisakė ir prašė jo neįtraukti į BUAB „Podalma“ kreditorių sąrašą, nes UAB „Podalma“ jis nedirbo, įdarbintas A. J. buvo fiktyviai, nes šis ( A. J.) jam buvo skolingas 32 486 Lt ir tokiu būdu žadėjo skolą po truputį grąžinti (b.l.6). L. B. 2008-11-18 teismo posėdyje paaiškino, kad UAB „Podalma“ buvo įdarbintas fiktyviai – nedirbo, bet gavo darbo užmokestį, nes A. J. buvo jam skolingas (b.l.7). UAB „Podalma“ direktoriaus A. J. 2004-04-20 įsakyme dėl darbuotojų priėmimo į darbą Nr. V04-82/22-83/23 nurodyta, kad L. B. priimtas dirbti medienos tiekėju nuo š.m. ( t.y.2004 m.) balandžio 20 d. Darbo trukmė 4 (keturios) valandos per darbo dieną, mokant Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį. Darbovietę laikyti pagrindine ( b.l.10). UAB „Podalma“ 2004-10-18 direktoriaus A. J. įsakyme Nr.V04-43 nurodyta, kad L. B. atleidžiamas iš darbo nuo š.m. ( t.y.2004 m) spalio 18 d. pagal LR Darbo kodekso 127 str. (b.l.11). 2005-07-05 darbo sutartyje Nr.161, sudarytoje darbdavio atstovo - l.e. direktoriaus pareigas V. M. ir L. B. nurodyta, kad L. B. priimamas dirbti UAB „Podalma“ tiekėju. Šioje sutartyje nurodyta, kad darbo sutartis su L. B. nutraukta 2007-05-30 LR Darbo kodekso 136 str.3 d. pagrindu. Įrašą apie darbo sutarties nutraukimą su L. B. nuo 2007-05-30 patvirtino savo parašu bendrovės direktorius A. J. (b.l.8-9). Iš ieškovo pateiktų darbo užmokesčio žiniaraščių nustatyta, kad L. B. už laikotarpį nuo 2004-04-20 iki 2004-10-18 buvo priskaičiuota 1477, 29 Lt darbo užmokesčio ir 57, 98 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, o už laikotarpį nuo 2005-07-05 iki 2007-05-30 L. B. priskaičiuota 7789,97 Lt darbo užmokesčio. Atsakovas A. J. nuo L. B. paskaičiuotos 1535,27 Lt (1477,29+57,98) darbo užmokesčio sumos sumokėjo 31 procentą privalomojo socialinio draudimo įmokų , t. y. 475,93 Lt (1535,27x31%) . Iš byloje esančių mokamųjų žiniaraščių matyti, kad pinigai iš įmonės kasos buvo paimti atsakovo A. J. patvarkymu ( b.l. 13-17).

6Iš UAB „Podalma“ bankroto byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Podalma“ vadovu ir vieninteliu akcininku buvo atsakovas A. J. .

7Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str.1 d.). CK 6.263 str. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, be to, žalą padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.251 str.1 d.). Įmonės vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ( CK 2.82 str. 1 d., 2.82 str. 3d., 2.87 str., ABĮ 19 str. 6, 8 d., 37 str. 5, 8, 9, 10 d.). Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Vadovas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, privalo atlyginti žalą ( CK 2.87 str.7 d.). Žala yra turto netekimas ( CK 6.249 str.). Atsakovas A. J. sudarė fiktyvias darbo sutartis su L. B. tuo tikslu, kad jo vadovaujamos UAB „Podalma“ lėšomis būtų grąžinta jo asmeninė skola L. B.. Darbo sutarčių fiktyvumą įrodo L. B., davusio priesaiką teisme, paaiškinimai UAB „Podalma“ bankroto byloje B2-395-212/2008, kuriais netikėti teismas neturi pagrindo ( CPK 177 str.2 d., 178 str., 185 str.). Kad atsakovas A. J. sudarė fiktyvias darbo sutartis su L. B., patvirtina byloje esantis 2008-11-18 teismo posėdžio protokolas ir jame įrašyti L. B. paaiškinimai (b.l.7). Atsakovo padarytos žalos įmonei dydis apskaičiuotas pagal darbo užmokesčio žiniaraščiuose esančius įrašus, o fiktyvių darbo santykių buvimo trukmė – pagal įsakymus dėl L. B. priėmimo ir atleidimo iš darbo bei darbo sutartį (b. l. 8 - 38). Viso įmonei padaryta žala sudaro 9 801,17 Lt. ( 1477, 29 Lt darbo užmokestis ir 57, 98 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas už laikotarpį nuo 2004-04-20 iki 2004-10-18 bei nuo šios sumos paskaičiuotas 31 proc. privalomojo socialinio draudimo įmokų, kas sudaro 2 011,20 Lt ir 7789,97 Lt darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2005-07-05 iki 2007-05-30). Kokią pinigų sumą pasisavino atsakovas A. J., o kokią atidavė L. B., reikšmės neturi, nes pakanka paties atlyginimo už neatliktą darbą pagal fiktyvią darbo sutartį paskaičiavimo ir jo išmokėjimo iš įmonės kasos. Nors pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas nurodė, kad L. B. dirbo realiai, o ne fiktyviai ( b.l.47 ), tačiau šiam argumentui pagrįsti įrodymų nepateikė. Pinigai iš įmonės kasos buvo paimti atsakovo patvarkymu (b.l.13-17), todėl atsakovo, kaip skolininko kaltė yra preziumuojama, t.y. BUAB „Podalma“, pareiškusi ieškinį įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo, neprivalo įrodinėti, kad įmonės vadovas kaltas (CK 6.248 str.1 d.). Įmonės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, turi įrodyti, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės. Atsakovas kaltės prezumpcijos nepaneigė. Teismo įsitikinimu atsakovo veiksmai vadovaujamai įmonei buvo nesąžiningi ir nelojalūs. Atsakovo, įmonės vadovo, neteisėtais veiksmais įmonei buvo padaryta žala, t.y. akivaizdu, jog tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos įmonei žalos yra priežastinis ryšis.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisminę praktiką, ne kartą yra akcentavęs, kad administracijos vadovo buvimas bendrovės organu lemia tai, jog daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo, o ne sutarties pagrindu ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje 3K-7-444/2009). Todėl nepagrįstas atsakovo argumentas, kad tik nuginčijus darbo sutartį su L. B., atsiranda teisė kreiptis dėl žalos atlyginimo. Atsakovo prašymas taikyti senatį CK 6.66 str. 3 d. pagrindu atmestinas, nes ieškovo reiškiamam reikalavimui dėl žalos atlyginimo yra įstatymu nustatytas ne vienų metų , bet trejų metų ieškinio senaties terminas ( CK 1.125 str. 9 d.). Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 14 p. nustatyta, kad įmonės administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Todėl nepagrįstas atsakovo argumentas, kad bankroto administratorius neturi teisės kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo bankrutuojančios UAB „Podalma“ vardu.

9Iš atsakovo į valstybės pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 294 Lt žyminis mokestis ( 9801,17 Lt x 3 % ) ir 13,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ( CPK 80 str. 1 d.1 p., 96 str.1 d., 88 str.1 d.3 p., 92 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu

Nutarė

11BUAB „Podalma“ ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš A. J. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) 9 801,17 Lt (devynis tūkstančius aštuonis šimtus vieną litą ir septyniolika centų) žalos atlyginimo BUAB „Podalma“ (įmonės kodas ( - )) naudai ir 307,19 Lt ( tris šimtus septynis litus devyniolika centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai