Byla eB2-5672-881/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Šerlat individualiai įmonei „Choperis“, bendraatsakovė D. Š., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Šerlat individualiai įmonei „Choperis“, bendraatsakovė D. Š., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei Šerlat individualiai įmonei „Choperis“. Nurodė, kad atsakovė skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 5 372,88 Eur. Atsakovei taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės nebuvo veiksmingos.

3Atsakovė Šerlat individuali įmonė „Choperis“ atsiliepimo į ieškinį ir įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų teismui nepateikė.

4Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo pareiškimą tenkinti.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Remiantis ieškovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovės vardu nėra registruota nei nekilnojamojo turto, nei transporto priemonių. Duomenų, kad atsakovei priklausytų koks nors kitas materialus turtas ar atsakovė turėtų lėšų banko sąskaitose ar kasoje, byloje nėra. Finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakovė neteikė (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8Atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, 2017 m. liepos 1 d. duomenimis, yra 5 372,88 Eur. Ieškovo atsakovei taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės buvo neveiksmingos.

9Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad atsakovė Šerlat individuali įmonė „Choperis“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

10Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių.

11Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi, todėl atsakovės Šerlat individualios įmonės „Choperis“ administratoriumi teismas skiria UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“.

12Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

13iškelti atsakovei Šerlat individualiai įmonei „Choperis“ (į. k. 122304850, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pušų g. 10-4) bankroto bylą.

14Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA146).

15Uždėti bankrutuojančios Šerlat individualios įmonės „Choperis“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios Šerlat individualios įmonės „Choperis“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

17Pavesti bankrutuojančios Šerlat individualios įmonės „Choperis“ administratoriui:

181) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

192) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

203) ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

21Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas Šerlat individualiai įmonei „Choperis“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš Šerlat individualios įmonės „Choperis“ nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

22Įpareigoti bankrutuojančios Šerlat individualios įmonės „Choperis“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Įmonės savininkas per tuos pačius terminus įpareigojamas pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

23Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims, apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.

24Nutartis, išskyrus jos dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą, nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus skyrimo neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 3. Atsakovė Šerlat individuali įmonė „Choperis“ atsiliepimo į ieškinį... 4. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 7. Remiantis ieškovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovės vardu nėra... 8. Atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, 2017 m.... 9. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad atsakovė Šerlat... 10. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, kad... 11. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, bankroto... 12. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR... 13. iškelti atsakovei Šerlat individualiai įmonei „Choperis“ (į. k.... 14. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų... 15. Uždėti bankrutuojančios Šerlat individualios įmonės „Choperis“... 16. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 17. Pavesti bankrutuojančios Šerlat individualios įmonės „Choperis“... 18. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 19. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 20. 3) ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti... 21. Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas Šerlat... 22. Įpareigoti bankrutuojančios Šerlat individualios įmonės „Choperis“... 23. Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 24. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo, per 10...