Byla 2S-544-883/2018
Dėl antstolio T. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Spedman“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 201YT-6406-1051/2018 pagal pareiškėjo ECAA Europe UAB skundą dėl antstolio T. U. veiksmų, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Spedman“.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėja ECAA Europe UAB pateikė skundą antstoliui T. U. dėl antstolio procesinių veiksmų, prašydama panaikinti 2018-03-22 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S001929 ir sumažinti turto arešto akto surašymo išlaidas iki 100,80 Eur. Pareiškėja nurodė, kad 2015 m. lapkričio 23 d. Turto arešto aktas, kurio apimtis 50 lapų ir kuris susideda iš 610 pozicijų, surašytas per 28 val. Pareiškėjos nuomone, akto surašymui nereikėjo 3,5 darbo dienos (28 darbo valandų), nes šį turto arešto aktą pagrinde sudaro iš pareiškėjo pateiktos turimo turto lentelės nukopijuotos eilutės. Pareiškėjos skaičiavimu, vienos eilutės kopijavimui skiriant 12 sekundžių, pridedant 10 minučių pertrauką akių poilsiui po dviejų darbo valandų bei 10 minučių dokumento spausdinimui, atsižvelgiant, kad antstolis pats surašė 2 lapus, kuriems surašyti reikia dar po 10 minučių, dokumento paruošimui reikalinga 2,70 valandos. Pažymėjo, kad 2016 m. vasario 26 d. turto arešto aktui, kurį sudaro 11 lapų, pats antstolis nurodo sugaišęs 1 val., todėl šiam laikui pareiškėjas neprieštarauja, tačiau taip pat nesutinka su 2018 m. vasario 27 d. Turto arešto akto, kuriuo areštuotos bendrovės piniginės lėšos (3 lapai) surašymo laikui. Teigė, kad atsižvelgiant į tai, jog tai yra originalus paties antstolio rašytas tekstas, tai vienam lapui surašyti reikia 10 minučių, 3 lapai - 30 minučių. Todėl Turto arešto aktui surašyti reikės ne 1 valandos, o tik 30 minučių arba 0,5 valandos. Visas antstolio sugaištas laikas surašyti 3 (tris) Turto arešto aktus, nurodytus 2018 m. kovo 20 d. patvarkyme sudaro 4,2 valandos, o tai yra 100,80 Eur, o ne 528 Eur.
 1. Antstolis T. U. 2018 m. balandžio 12 d. patvarkymu pareiškėjo skundą atsisakė patenkinti. Nurodė, kad Turto arešto aktai surašomi VĮ Registrų centras duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui programoje ranka, nurodant vykdomosios bylos numerį, datą, surašymo vietą, instituciją, išdavusią vykdomąjį dokumentą, vykdomojo dokumento pavadinimą, vykdomojo dokumento numerį, vykdomojo dokumento išdavimo datą, nurodomi dalyvaujantys asmenys, išieškojimo eilė, turto arešto mastas, susiję su turtu apribojimai, išieškotojas, skolininkas, areštuojamas turtas, unikalus ar indentifikavimo numeris, turto buvimo vieta; nurodė, kad 2015 m. lapkričio 23 d. Turto arešto aktas buvo pradėtas rašyti 8.40 val., areštuojant automobilių detales pagal 2015 m. lapkričio 9 d. pateiktą prekių sąrašą. Turto arešto aktas buvo rašomas ranka, atrenkant automobilių detales ir spausdinant iš pateikto skolininko prekių sąrašo, o nekopijuojant iš turto lentelių, kurių skolininkas tuo metu nebuvo pateikęs. Surašytas Turto arešto aktas, viso 50 lapų, perduotas 2015 m. lapkričio 27 d., 8.25 val., ir įregistruotas Turto arešto aktų registre 2015 m. lapkričio 27 d., 14.50 val. Turto arešto aktas buvo rašomas 28 val. 2018 m. vasario 27 d. Turto arešto aktas areštuoti pinigines lėšas įmonės kasoje buvo pradėtas rašyti 13.08 val. ir surašius perduotas 14.08 val., bei įregistruotas Turto arešto aktų registre 2018 m. vasario 27 d., 14.12 val. Pažymėjo, kad sugaištą 2015 m. lapkričio 23 d. Turto arešto akto surašymo laiką pagrindžia VĮ Registrų centro pranešimas apie 2015 m. lapkričio 27 d., 8.25 val., perduotą Turto arešto aktą, kuris Turto arešto aktų registre buvo užregistruotas 2015 m. lapkričio 27 d., 14.50 val., o tai atmetus pietų pertrauką sudaro 5,25 val. Tiek laiko sugaišo registrų centro darbuotojas, registruodamas perduotus duomenis iš surašyto Turto arešto akto, kas akivaizdžiai prieštarauja skolininko nuomonei, kad antstolis surašydamas 3 (tris) Turto arešto aktus sugaišo tik 4,2 val. Be to, ankstesnis skolininko skundas buvo patenkintas ir vykdymo išlaidos sumažintos 192,00 Eur suma, todėl skunde dėstoma skolininko nuomonė ir pretenzijos dėl sugaišto Turto arešto aktų surašymo laiko, nėra pagrįstos.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo ECAA Europe UAB skundą dėl 2018-03-22 vykdymo išlaidų paskaičiavimo Nr. S001929 atmetė.
 1. Teismas nurodė, kad pats antstolis T. U., išnagrinėjęs ankstesnį skolininko (pareiškėjo) skundą, jau kartą iš dalies buvo patenkinęs pareiškėjo skundą ir vykdymo išlaidas antstolis sumažino 192,00 Eur suma.
 1. Atsižvelgęs į tai, kad turto arešto aktas programoje surašomas ranka, nurodant vykdomosios bylos numerį, datą, surašymo vietą, instituciją, išdavusią vykdomąjį dokumentą, vykdomojo dokumento pavadinimą, vykdomojo dokumento numerį, vykdomojo dokumento išdavimo datą, nurodomi dalyvaujantys asmenys, išieškojimo eilė, turto arešto mastas, susiję su turtu apribojimai, išieškotojas, skolininkas, areštuojamas turtas, unikalus ar indentifikavimo numeris, turto buvimo vieta, teismas sprendė, kad esant tokiems reikalavimams, antstolis negali tokia forma, kurią nurodo pareiškėjas (kopijuojant eilutes iš pareiškėjo pateiktos turimo turto lentelės į ruošiamą turto arešto aktą) ruošti turto arešto aktą. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas ruošiamo dokumento laiką skaičiuoja, atsižvelgdamas tik į eilučių kopijavimo laiką ir neatsižvelgia, kad prieš ruošiant dokumentą reikia papildomai dirbti ir su kitais byloje esančiais duomenimis (tame tarpe ir su pačia pareiškėjo pateikta turimo turto lentele, kurios apimtis nėra maža (25 lapai)), o tas laiko tarpas tai taip yra įskaičiuojamas į dirbtą laiką.
 1. Teismas sutiko su antstolio T. U. teiginiu, kad 2015 m. lapkričio 23 d. Turto arešto aktas buvo surašomas ranka, atrenkant automobilių detales ir spausdinant iš pateikto skolininko prekių sąrašo, o nekopijuojant iš turto lentelių, kurių skolininkas tuo metu nebuvo pateikęs. Nurodė, kad šias antstolio nurodytas aplinkybes patvirtina ir Turto arešto akte esantys duomenys, t. y. areštuojamų daiktų numeracija kardinaliai skiriasi, pvz., Areštuoto daikto Nr. 1 „Kaladėlės stabziu priek. Saa 9-3, 9-5 98-“, tuo tarpu pareiškėjo pateiktoje lentelėje šis daiktas yra Nr. 112, Areštuoto daikto Nr. 2 „Kaladėlės stabdžiu gal, Mercedes M-class“, tuo tarpu pareiškėjo pateiktoje lentelėje šis daiktas yra Nr. 107. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo pateiktoje lentelėje daiktai išvardinti nenaudojant lietuvybės, tuo tarpu antstolio T. U. surašytame Turto arešto akte daiktai aprašyti naudojant lietuvybę „ž“, „ė“ ir kitas raides. Teismas pritarė antstolio T. U. nurodytai aplinkybei, kad sugaištą 2015 m. lapkričio 23 d. Turto arešto akto surašymo laiką pagrindžia VĮ Registrų centro pranešimas, kuriame užfiksuota, kad dokumento priėmimo (surašymo) data, laikas – 2015 m. lapkričio 23 d., 8.40 val., Turto arešto akto gavimo registre data ir laikas – 2015 m. lapkričio 27 d., 8.25 val., bei, kad perduotas Turto arešto aktas Turto arešto aktų registre buvo užregistruotas 2015 m. lapkričio 27 d., 14.50 val., t. y. pats Turto arešto akto registravimas Turto arešto registre truko (atmetus pietų pertrauką) - 5,25 val., ir sprendė, kad tad 2015 m. lapkričio 23 d. Turto arešto akto rašymas tikrai galėjo trukti ir truko daugiau nei 20 val..
 1. Teismas taip pat pritarė antstolio T. U. patvarkyme dėl skundo išnagrinėjimo nurodytai aplinkybei, kad 2018 m. vasario 27 d. Turto arešto aktas areštuoti pinigines lėšas įmonės kasoje, buvo pradėtas rašyti 13.08 val. ir surašius perduotas 14.08 val., bei įregistruotas turto arešto aktų registre 2018 m. vasario 27 d., 14.12 val., t. y. surašomo Turto arešto akto laikas truko 1 val. Teismas taip pat, atsižvelgdamas ne tik į surašomo akto puslapių kiekį, bet ir į visą vykdomųjų bylų apimtį, sprendė, kad vieno dokumento surašymui antstolio dirbtas 1 valandos darbo laikas yra normalus ir atitinka protingumo kriterijus.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja ECAA Europe UAB prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

98.1 Teismas neteisingai vertino antstolio T. U. sugaištą darbo laiką surašant 2015-11-23 turto arešto aktą, nes antstolio nurodytas rašymo greitis, rašant 2018-02-28 turto arešto aktą yra tris kartus didesnis, negu rašant 2015-11-23 turto arešto aktą.

108.2. Teismas neteisingai vertino ir įskaičiavo į antstolio darbo laiką darbą su pareiškėjo pateikta turto lentele, nes šis darbas nėra atskirai reglamentuotas kaip atskirai apmokamas, tai įeina į antstolio atlygį, kurio pareiškėjas neginčija.

118.3.Teismas nepagrįstai remiasi VĮ registrų centras 2015-11-27 pranešimu apie 2015-11-23 turto arešto akto priėmimą kaip įrodymą apie faktišką laiką rašant turto arešto aktą. Pareiškėjas įsitikinęs, kad surašydamas 2015-11-23 turto arešto aktą antstolis nesugaišo 20 darbo valandų.

128.4.2018-02-27 turto arešto aktas sudarytas iš standartinės formos lapų, todėl akto surašymui nėra reikalinga viena darbo valanda.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

14Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 1. Byloje kilęs ginčas dėl antstolio atlikto vykdymo išlaidų paskaičiavimo teisėtumo.
 1. Byloje nustatyta, kad antstolis T. U. vykdo vykdomąją bylą ( - ) dėl 1363,09 Eur (4706,50 Lt) skolos išieškojimo iš ECAA Europe UAB išieškotojo UAB „Spedman“ naudai; vykdomąją bylą ( - ) dėl 1419,88 Eur skolos išieškojimo iš ECAA Europe UAB išieškotojo UAB „Spedman“ naudai; vykdomąją bylą ( - ) dėl 23845,86 Eur skolos išieškojimo iš ECAA Europe UAB išieškotojo UAB „Spedman“ naudai; vykdomąją bylą ( - ) dėl 8105,00 Eur skolos išieškojimo iš ECAA Europe UAB išieškotojo UAB „Spedman“ naudai. Vykdymo procese buvo surašyti trys turto arešto aktai: 2015-11-23, 2016-02-26, 2018-02-27. Antstolis 2018 m. kovo 22 d. vykdymo išlaidų paskaičiavime Nr. S001929 nurodė, kad turto areštų aktų surašymui reikėjo 22 darbo valandų ir paskaičiavo 528 Eur vykdymo išlaidų sumą (22 val. po 24 Eur/val.) Apeliantas nesutinka su antstolio paskaičiuotu atlyginimo dydžiu, nes mano, kad 528 Eur suma yra nepagrįstai didelė, neatitinka antstolio atliktų vykdymo veiksmų apimčių, nes, jo tvirtinimu, minėtų aktų surašymui pakanka 4,2 val.
 1. Vadovaujantis CPK nuostatomis, pripažintina, kad antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas (CPK 610 str., 611 str.), kurias sudaro būtinos vykdymo išlaidos, papildomos išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bei atlyginimas antstoliui už vykdymo dokumento įvykdymą (CPK 609 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 p.). Antstoliui priteisiamas atlyginimas už darbą (vykdymo funkcijų atlikimą) privalo būti pagrįstas ir siejamas su realiai atliktais vykdymo veiksmais. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtina Sprendimų vykdymo instrukcija.
 1. Antstolio išieškojimo veiksmų atlikimo metu galiojusios Sprendimų vykdymo instrukcijos 60 punkte nustatyta, kad turto arešto akto arba turto aprašo surašymas apmokamas 24 Eur už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą.
 1. Bylos duomenimis 2016 m. vasario 26 d. turto arešto aktą sudaro 11 lapų. Šiuo turto arešto aktu areštuotos automobilių detalės, išvardintos 9 lapų sąraše. Šis sąrašas yra pareiškėjos ECAA Europe UAB antstoliui pateiktos lentelės „Turimo neareštuoto turto sąrašas 2016-01-21 datai“ pirmų devynių lapų kopija. Antstolis nurodė, kad minėto turto arešto akto paruošimas užtruko vieną valandą, pareiškėjas su 2016 m. vasario 26 d. turto arešto akto rašymo laiku sutinka.
 1. 2015 m. lapkričio 23 d. turto arešto aktą sudaro 50 lapų, areštuoti daiktai išvardinti lentelėje, kurios apimtis 48 lapai, tai reiškia, kad šio turto arešto akto apimtis yra 5,3 kartus didesnė negu 2016-02-26 turto arešto akto. Apeliacinės instancijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad 2015 m. lapkričio 23 d. Turto arešto aktas buvo surašomas ranka, daiktai aprašyti naudojant lietuvybę „ž“, „ė“ ir kitas raides atrenkant automobilių detales ir spausdinant iš pateikto skolininko prekių sąrašo, o nekopijuojant iš lentelių. Dalį teksto renkant ranka darbo laiko sąnaudos yra žymiai didesnės, todėl negalima spręsti, jog 5,3 karto didesnės apimties dokumento paruošimui užtenka 5,3 val. Teismas, spręsdamas koks laikas reikalingas 2015-11-23 turto arešto akto paruošimui, atsižvelgdamas į tai, kad viename puslapyje reikėjo atspausdinti iki 100 žodžių (kiti žodžiai kartojasi ir gali būti kopijuojami), sprendžia, kad vieno lapo paruošimui reikia 10 minučių, todėl viso akto paruošimui reikia 8,3 val.
 1. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėja ECAA Europe UAB, kad 2018-02-27 turto arešto aktą sudaro trys standartinės formos lapai, todėl tokio akto surašymui pakanka 0,5 val.
 1. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad antstolio darbo laiko sąnaudos, surašant tris turto arešto aktus, sudaro 9,8 darbo valandos ir tai sudaro 235,20 Eur vykdymo išlaidų.
 1. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog yra pagrindas pareiškėjo atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą, pakeičiant 2018-03-22 priimtą vykdymo išlaidų paskaičiavimą toje dalyje, kurioje į išieškotinų iš skolininko vykdymo išlaidų dydį įtrauktos išlaidos, susijusios su turto arešto aktų surašymu, sumažinant paskaičiuotą vykdymo išlaidų sumą iki 235,20 Eur (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

16Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartį panaikinti.

17Pareiškėjos ECAA Europe UAB skundą dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo tenkinti iš dalies: pakeisti 2018-03-22 priimtą vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S001929 toje dalyje, kurioje į išieškotinų iš skolininko vykdymo išlaidų dydį įtrauktos išlaidos, susijusios su turto arešto aktų surašymu, sumažinant paskaičiuotą vykdymo išlaidų už turto arešto aktų surašymą sumą iki 235,20 Eur.

Proceso dalyviai