Byla 2KT-108/2012
Dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3153-619/2012 ir Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-14963-713/2012 sujungimo klausimo išsprendimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su civilinę bylą Nr. 2-3153-619/2012 nagrinėjančios Vilniaus apygardos teismo teisėjos 2012 m. spalio 2 d. prašymu dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3153-619/2012 ir Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-14963-713/2012 sujungimo klausimo išsprendimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas civilinę bylą Nr. 2-3153-619/2012 nagrinėjančios Vilniaus apygardos teismo teisėjos 2012 m. spalio 2 d. prašymas spręsti šioje byloje gautą BUAB „Prostinvest“ administratoriaus prašymą dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3153-619/2012 ir Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-14963-713/2012 sujungimo.

3Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3153-619/2012 atsakovo BUAB „Prostinvest“ administratorius, vadovaudamasis CPK 136 straipsnio 4 dalimi, prašo spręsti Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-14963-713/2012 prijungimo prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3153-619/2012 klausimą, kadangi tarp šių bylų egzistuojantis tarpusavio ryšys sąlygoja, kad jas sujungus į vieną bylą, ginčai bus daug greičiau ir teisingai išnagrinėti.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, jog teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai.

6Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3153-619/2012 inter alia yra kilęs ginčas dėl kreditoriaus UAB „Kančo studija“ 41585,71 Lt dydžio finansinio reikalavimo BUAB „Prostinvest“ bankroto byloje patvirtinimo. Kreditorius UAB „Kančo studija“ savo reikalavimą grindžia 37366 Lt dydžio skola, kuri susidarė už atliktus papildomus elektros tinklų projektavimo darbus, vykdant 2004 m. gruodžio 20 d. Projektavimo darbų sutartimi Nr. 39 prisiimtus įsipareigojimus. Be to, kreditorius nurodo, jog skolininkui nevykdant šio įsipareigojimo, jis įgijo teisę reikalauti palūkanų, kurios sudaro 5107,25 Lt.

7Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-14963-713/2012 ieškovas BUAB „Prostinvest“ yra pareiškęs ieškinį atsakovui UAB „Kančo studija“ dėl 128118 Lt skolos ir palūkanų priteisimo. Ieškinys grindžiamas reikalavimu dėl nepagrįsto 82000 Lt dydžio mokėjimo pagal 2004 m. gruodžio 20 d. Projektavimo darbų sutartį Nr. 39, kurį atsakovas galėjo gauti per 10 dienų po pastato/pastatų perdavimo naudoti, įskaitant Valstybinės komisijos akto pasirašymą. Kadangi projektuojamas pastatas iki šiol nėra pripažintas tinkamu naudoti, ieškinyje nurodyta, kad atsakovas 82000 Lt sumą gavo nepagrįstai, dėl ko nuo tos dienos, kai buvo atliktas nepagrįstas minėtos pinigų sumos pervedimas atsakovui, ieškovas įgijo teisę reikalauti palūkanų, sudarančių 46118 Lt, priteisimo.

8Susipažinus su Vilniaus apygardos teismo pateikta civiline byla Nr. 2-3153-619/2012, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko esančia informacija apie Kauno miesto apylinkės teismo civilinę bylą 2-14963-713/2012 bei šioje civilinėje byloje pareikštu ieškovo BUAB „Prostinvest“ ieškiniu atsakovui UAB „Kančo studija“ dėl avanso ir palūkanų priteisimo (ieškinio suma – 128118 Lt), yra pagrindas spręsti, kad teismų žinioje yra dvi vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios, tik skirtingą procesinį statusą turinčios, šalys. Abiejose civilinėse bylose yra pareikšti vienarūšiai reikalavimai dėl skolos priteisimo, kurių pagrindą sudaro 2004 m. gruodžio 20 d. Projektavimo darbų sutartimi Nr. 39 prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. Todėl šių reikalavimų išsprendimas vienoje civilinėje byloje sudarytų galimybę greičiau ir operatyviau išnagrinėti civilinę bylą bei užtikrintų civilinio proceso tikslų įgyvendinimą - kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių bei sudaryti sąlygas teisingam ginčo išsprendimui.

9Sprendžiant dėl teismo, kuris turi nagrinėti sujungtas civilines bylas, atsižvelgtina į tai, jog jei civilinių bylų rūšinį teismingumą reglamentuojančios teisės normos lemia, kad vienas iš ieškovo reikalavimų teismingas apygardos teismui, ieškinys dėl visų reikalavimų nagrinėjamas apygardos teisme (CPK 33 str. 4 d.). Todėl nagrinėjamu atveju sprendžiamas civilinių bylų sujungimo klausimas išspręstinas Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-14963-713/2012 prijungiant prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. Nr. 2-3153-619/2012.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis CPK 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

11Sujungti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-3153-619/2012 ir Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-14963-713/2012, prijungiant civilinę bylą Nr. 2-14963-713/2012 prie civilinės bylos Nr. 2-3153-619/2012 ir perduoti ją nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai