Byla 2-2320-153/2011
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės BUAB „Grevilta“ ir atsakovės UAB „Egvilta“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „ Grevilta“ ieškiniu (b. l. 4-8) prašė:

3pripažinti negaliojančia 2009-08-13 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1, pasirašytą tarp ieškovės BUAB „Grevilta“ ir atsakovės UAB „Egvilda“, ir prie šios sutarties pasirašytą 2009-08-13 Turto priėmimo perdavimo aktą Nr. 1; 2) pripažinti negaliojančia 2009-08-13 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2, pasirašytą tarp ieškovės BUAB „Grevilta“ ir atsakovės UAB „Egvilda“, ir prie šios sutarties pasirašytą 2009-08-13 Turto priėmimo perdavimo aktą Nr. 2; 3) taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, priteisiant iš atsakovės UAB „Egvilda“ ieškovei BUAB „Grevilta“ skirtumą tarp vilkiko „Scania“ (valst. Nr. ( - ) pagaminimo metai 2005, identifikacinis Nr. ( - )) įsigijimo vertės ir UAB „Egvilda“ pagal 2009-08-13 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1 sumokėtos pinigų sumos, t. y. 4 165 Lt; 4) taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, priteisiant iš atsakovės UAB „ Egvilda“ ieškovei BUAB „ Grevilta“ skirtumą tarp vilkiko „Scania“ (valst. Nr. ( - ) pagaminimo metai 1995, identifikacinis Nr. ( - )) įsigijimo vertės ir UAB „Egvilda“ pagal 2009-08-13 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2 sumokėtos pinigų sumos, t. y. 15 550 Lt; 5) priteisti iš atsakovės šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 6) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė UAB „Egvilta“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti.

5Kauno apygardos teisme ieškovės ir atsakovės prašymas, kuriame nurodyta, kad šalys sudarė taikos sutartį, kuria sutartyje numatytomis sąlygos susitarė iškilusį tarpusavio ginčą bei nagrinėjamą civilinę bylą baigti taikos sutartimi. Šios taikos sutarties sudarymui pritarė ir bankrutavusios UAB „Grevilta“ kreditoriai.

6Šalys prašyme sudaryti taikos sutartį pareiškė, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės, Civilinio kodekso 6.985 straipsnio (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 dalies (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 str. 1 d. 4 punkto (vykdytini dokumentai yra teismo patvirtintos taikos sutartys) turinys. Šalys prašė patvirtinti tarp ieškovės bankrutavusios UAB „Grevilta“ ir atsakovės UAB „Egvilda“ sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-2320-153/2011. Klausimą dėl taikos sutarties patvirtinimo išnagrinėti rašytinio proceso tvarka. Nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-2320-153/2011 nutraukti. Taikos sutartį šalys sudarė tokiomis sąlygomis: vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 ir 6.985 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d., teisminį ginčą Kauno apygardos teisme pagal ieškovės BUAB „Grevilta“ ieškinį atsakovei UAB „Egvilda“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo priteisiant iš atsakovės ieškovės naudai 19 715 Lt baigti Taikos sutartimi. Atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei 4 000 Lt (keturis tūkstančius litų) šioje Taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Šalys susitaria, kad Taikos sutarties 2 punkte nurodytą sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti per 7 (septynias) dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. Ieškovė atsisako savo reikalavimų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir 19 715 Lt priteisimo bei 6 procentų procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo Teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Ieškovė ir atsakovė susitaria, kad, įvykdžiusios šią Taikos sutartį, ieškovė atsakovei bei atsakovė ieškovei jokių pretenzijų ir / ar reikalavimų, susijusių su ieškinio dalyku, neturės ir nereikš, t. y. neturės ir nereikš jokių pretenzijų ar reikalavimų, susijusių su 2009 m. rugpjūčio 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1 dėl vilkiko „Scania“ (valst. Nr. ( - ) ir 2009 m. rugpjūčio 13 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2 dėl vilkiko „Scania“ (valst. Nr. ( - ) dėl kurių yra sprendžiamas ginčas šioje byloje, sudarymu, vykdymu, nutraukimu ar pan. Šalys sutaria, kad viena kitos naudai atsisako reikalavimo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokatų teisinei pagalbai apmokėti. Šia Taikos sutartimi šalys susitaria, kad įsiteisėjus nutarčiai, kuria patvirtinama Taikos sutartis, atsakovės turtui Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2320-153/2011 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant – piniginių lėšų areštas, panaikinamas. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 294 str. 2 d.), t. y. kad įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Taikos sutartį, civilinė byla Nr. 2-2320-153/2011 bus nutraukta ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus negalima. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis turi šalims galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas, kaip nustatyta CK 6.985 straipsnyje. Šia Taikos sutartimi teismo šalys prašo, vadovaujantis CPK 293 str. 1 d. 5 punktu, nutraukti civilinę bylą Nr. 2-2320-153/2011 pagal 2011 m. kovo 28 d. ieškovės BUAB „Grevilta“ ieškinį atsakovei UAB „Egvilda“.

7Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkintinas.

8Pagal CPK 140 str. 3 d. šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutarties sudarymas yra dispozityvumo principo civiliniame procese įgyvendinimo išraiška. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Teismas gali atsisakyti tvirtinti šalių taikos sutartį, jei jos sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Pagal CPK 293 str. 5 p. patvirtinus taikos sutartį, teismas nutraukia bylos nagrinėjimą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

9Teismas, įvertinęs pateiktos šalių sudarytos taikos sutarties turinį bei sąlygas, konstatuoja, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, todėl 2011-12-15 taikos sutartis tvirtintina. Patvirtinus taikos sutartį, bylos nagrinėjimas nutrauktinas (CPK 293 str. 5 p.), vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleistina (CPK 294 str. 2 d.).

10Ieškovės reikalavimui užtikrinti atsakovės turtui Kauno apygardos teismo 2011-04-15 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės (b. l. 23-24), patvirtinus taikos sutartį laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983, 6.985 str., 140 str. 3 d., CPK 150 str. 2 d., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d., 295 str., 334 str. 1 d. 1 p., 335 str.,

Nutarė

12

  1. Teisminį ginčą Kauno apygardos teisme pagal ieškovės BUAB „Grevilta“ (į. k. 300988547, adresas: A. G.-Giedriaus g. 2, Jurbarkas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - )) dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo priteisiant iš atsakovės UAB „Egvilda“ (a. kodas 302306536, adresas: Vilkpėdės g. 22, Vilnius) ieškovės naudai 19 715 Lt baigti Taikos sutartimi.
  2. Atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei 4 000 Lt (keturis tūkstančius litų) šioje Taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
  3. Šalys susitaria, kad Taikos sutarties 2 punkte nurodytą sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti per 7 (septynias) dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
  4. Ieškovė atsisako savo reikalavimų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir 19 715 Lt priteisimo bei 6 procentų procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.
  5. Ieškovė ir atsakovė susitaria, kad, įvykdžiusios šią Taikos sutartį, ieškovė atsakovei bei atsakovė ieškovei jokių pretenzijų ir / ar reikalavimų, susijusių su ieškinio dalyku, neturės ir nereikš, t.y. neturės ir nereikš jokių pretenzijų ar reikalavimų, susijusių su 2009 m. rugpjūčio 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1 dėl vilkiko „Scania“ (valst. Nr. ( - ) ir 2009 m. rugpjūčio 13 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2 dėl vilkiko „Scania“ (valst. Nr. ( - ) dėl kurių yra sprendžiamas ginčas šioje byloje, sudarymu, vykdymu, nutraukimu ar pan.
  6. Šalys sutaria, kad viena kitos naudai atsisako reikalavimo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokatų teisinei pagalbai apmokėti.
  7. Šia Taikos sutartimi šalys susitaria, kad įsiteisėjus nutarčiai, kuria patvirtinama Taikos sutartis, atsakovės turtui Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2320-153/2011 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant – piniginių lėšų areštas, panaikinama.
  8. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 294 str. 2 d.), t. y., kad įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Taikos sutartį, civilinė byla Nr. 2-2320-153/2011 bus nutraukta ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.
  9. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis turi šalims galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas, kaip nustatyta CK 6.985 straipsnyje.

13Vadovaujantis CPK 293 str. 1 d. 5 punktu, nutraukti civilinę bylą Nr. 2-2320-153/2011 pagal 2011 m. kovo 28 d. ieškovės BUAB „Grevilta“ ieškinį atsakovei UAB „Egvilda“.

14Kauno apygardos teismo 2011-04-15 nutartimi civilinėje byloje taikytas atsakovės UAB „Egvilda“ turtui laikinąsias apsaugos priemonės (b. l. 23-24), patvirtinus taikos sutartį, panaikinti.

15Nutarties nuorašą išsiųsti šalims.

16Nutarčiai įsiteisėjus, nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui nutarties daliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai