Byla 2-146-860/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovams S. Č. ir H. Č. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų S. Č. ir H. Č.: 583,57 Lt žalos; 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas (b.l. 23 - 26).

3Ieškinyje nurodė, kad 2010-05-27 patikrinus apskaitą atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - ), buvo nustatyta, kad elektros skaitiklio Nr. 7134370 gaubto metrologijos plombos yra falsifikuotos, kairėje ir dešinėje skaitiklio gaubto pusėje esančių plombų valai skiriasi ir matėsi įbrėžimai ant varžtelių. Surašytas Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 0014580. 2010-07-27 AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Vilniaus skyriaus Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų svarstymo komisija apsvarstė aktą ir nusprendė perskaičiuoti sunaudotos elektros energijos kiekį nuo 2009-05-27 iki 2010-05-27 pagal akto surašymo metu atsakovų bute rastų elektros ėmėjų galią, minusuojant vartotojo apmokėjimus už tą laikotarpį Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38, 126.12 punkte numatyta tvarka. Ieškovo paskaičiavimu atsakovai minėtu laikotarpiu suvartojo neapskaitinės elektros energijos 583,57 Lt sumai. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovams teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymų numatyta tvarka. Iš jų per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymus dėl žyminio mokesčio (b.l. 1, 27), Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 0014580 (b.l. 6), AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Vilniaus skyriaus Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų svarstymo komisijos posėdžio protokolą (b.l. 7), Elektros energijos suvartojimo apskaičiavimą (b.l. 8-9), išankstinio mokėjimo sąskaitą Nr. 13/35/1000483 (b.l. 10), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b.l. 11-12), Gyventojų registro tarnybos duomenis (b.l. 13-14).

7CK 6.387 str. 1 d. nustato, kad abonentas (vartotojas) privalo užtikrinti tinkamą jam priklausančių energijos tiekimo tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, laikytis nustatyto energijos vartojimo režimo, taip pat nedelsdamas pranešti energijos tiekimo įmonei apie avariją, gaisrą, tiekiamos energijos apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant energiją. Pagal LR CK 6.246 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

8Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad atsakovai, būdami energijos pirkimo - pardavimo sutarties šalimi ir turėdami pareigą atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir laikytis Elektros energijos tiekimo ir naudojimosi taisyklių, užtikrinti jiems priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, šių pareigų tinkamai nevykdė ir turi atlyginti ieškovo patirtą žalą dėl neteisėto elektros vartojimo, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti priteisiant solidariai iš atsakovų - 583,57 Lt nuostolių atlyginimo ieškovui (LR CK 4.86 str. 1 d., 6.246 str. 1 d., 6.248 str., 6.387 str. 1 d., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38).

9CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovų priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-27) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

10Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 67,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui bei iš kiekvieno po 3,99 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

11Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti solidariai iš atsakovų S. Č. (a.k. ( - ) ir H. Č. (a.k. ( - ) ieškovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (į.k. 110870890) 583,57 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt tris litus 57 ct) nuostolių atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2010-09-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 67 Lt (šešiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

14Priteisti iš atsakovų S. Č. ir H. Č. iš kiekvieno po 3,99 Lt (tris litus 99 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas „Swedbank“, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

15Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

17Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai