Byla 2S-1033-605/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Dalės Burdulienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės UAB „Rinoras“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2010 m. gruodžio 27 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. H2-28640-285/2010 pagal kreditoriaus AB DnB Nord bankas pareiškimą skolininkei UAB „Rinoras“ dėl priverstinio skolos išieškojimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

32008-07-03 įkeitimo lakštu, identifikavimo kodas 02220080010639, UAB „Rinoras“, užtikrindama 510000 Lt (penkių šimtų dešimt tūkstančių litų) paskolos, suteiktos jai pagal 2008-06-28 kreditavimo sutartį Nr. K-2500-2008-160, grąžinimą kreditoriui AB DnB NORD bankui, įkeitė bendrovei nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą - įrengimus pagal 2008-06-27 AB „Rinoras“ įkeičiamų gamybos įrengimų sąrašą, adresu Vilniaus g. 3A, Karmėlava, Kauno r. Įkeisto turto vertė 33480 Lt. Skolininkei UAB „Rinoras“ tinkamai neįvykdžius įsipareigojimų pagal 2008-06-28 kreditavimo sutartį Nr. K-2500-2008-160 kreditoriui AB DnB NORD bankui, šis 2010-10-13 įspėjo skolininkę, kad negrąžinus skolos per 20 dienų bus pradėtas išieškojimas iš įkeisto turto vertės.

42010-12-20 kreditorius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Nurodė, kad UAB „Rinoras“ kreditoriui negrąžino 554554,35 Lt sumos, iš jų: 495000 Lt negrąžinto kredito, 58075,77 Lt nesumokėtų palūkanų, 1478,58 Lt delspinigių. Kreditorius prašė areštuoti ir perduoti jam UAB „Rinoras“ nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą - įrengimus pagal 2008-06-27 UAB „Rinoras“ įkeičiamų gamybos įrengimų sąrašą, adresu Vilniaus g. 3A, Karmėlava, Kauno r.

5Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2010 m. gruodžio 27 d. nutartimi (b.l. 42) areštavo įkaito davėjui UAB „Rinoras“, į.k. 300008256, buv. adresas: Rimvydo g. 18-19, Kaunas, nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą - įrengimus pagal 2008-06-27 UAB „Rinoras“ įkeičiamų gamybos įrengimų sąrašą, adresu Vilniaus g. 3A, Karmėlava, Kauno r., ir nutarė perduoti jį kreditoriui AB DnB NORD bankui.

6Nutartyje nurodyta, kad skolininkas UAB „Rinoras“ per įkeitimo lakšte nustatytą terminą neįvykdė įkeitimu apsaugoto skolinio įsipareigojimo ir, 2010-10-13 gavęs kreditoriaus įspėjimą dėl išieškojimo, kreditoriaus reikalavimu neperdavė įkeisto turto - įrengimų pagal 2008-06-27 UAB „Rinoras“ įkeičiamų gamybos įrengimų sąrašą, adresu Vilniaus g. 3A, Karmėlava, Kauno r.

7Skolininkė atskiruoju skundu (b.l. 50-52) prašo Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį panaikinti ir kreditoriaus AB DnB Nord bankas prašymą dėl arešto ir įkeistų daiktų perdavimo atmesti. Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje netinkamai nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurių pagrindu galėjo būti tenkinamas kreditoriaus pareiškimas. Kreditorius turėjo pateikti neginčijamus įrodymus, kad 2008-06-28 kreditavimo sutartis K-2500-2008-160 yra nutraukta ir nėra ginčo dėl sutarties nutraukimo. Šiuo atveju, hipotekos teisėja apsiribojo tik pranešimo dėl reikalavimo sumokėti skolą vertinimu ir nepareikalavo iš kreditoriaus pateikti neginčijamus įrodymus, patvirtinančius kredito sutarties nutraukimą.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius AB DnB NORD bankas (b.l. 60-61) nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka. Skolininkas neginčija fakto, kad nevykdė įsipareigojimų pagal 2008-06-28 kreditavimo sutartį Nr. K-2500-2008-160. Kadangi skolininkas UAB „Rinoras“ tinkamai bei laiku nevykdė prievolės kreditoriui pagal 2008-06-28 kreditavimo sutartį Nr. K-2500-2008-160, todėl kreditorius vienašališkai 2010-08-16 šią sutartį nutraukė ir įspėjo skolininką, kad negrąžinus bankui skolos per 20 dienų, bus pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Po įspėjimo įteikimo dėl priverstinio skolos išieškojimo, skolininkas skolos negrąžino, įkeisto kilnojamojo turto bankui neperdavė, todėl hipotekos teisėjas pagrįstai priėmė skundžiamą nutartį. Atskirojo skundo argumentai, kad bankas, kreipdamasi į hipotekos skyrių, piktnaudžiauja savo teisėmis, yra nepagrįsti. Atskirojo skundo turiniui inter alia taikomi CPK 306 straipsnio reikalavimai ir pareiškėjas privalo nurodyti bylos aplinkybes, įrodymus ir teisinius argumentus, kuriais grindžiamas nutarties ar jos dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas. Pareiškėjas nenurodo jokių aplinkybių ir nepateikia jokių įrodymų dėl banko piktnaudžiavimo.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

11Hipoteka – tai įregistruotas įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas kreditoriaus reikalavimų patenkinimas ne ginčo tvarka. Bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos CPK XXXVI skyriaus nustatyta tvarka, kuri suponuoja, kad hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos keitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. UAB „Inrent“ ir UAB „Kavaska“, bylos Nr. 3K-3-50/2010). Taigi, bylas dėl hipotekos (kilnojamojo turto įkeitimo) teisinių santykių teismas nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka, neatsižvelgdamas į tai, ar nagrinėjimo metu kyla ginčas dėl teisės (CPK 442 str. 11 p., 443 str. 7 d.). Ypatingosios teisenos tikslas patikrinti ir apsaugoti neginčijamąsias teises, tai yra ne pažeistos materialiosios subjektinės teisės gynimas, o tinkamas tam tikrų materialiosios teisės normų įgyvendinimas, jų administravimas, tam tikrų sąlygų joms įgyvendinti siekiant įtvirtinti tam tikras asmens materialiąsias subjektines teises konstatavimas ir įtvirtinimas.

12Lietuvos Respublikos CK 4.185 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad duomenys, įrašyti į hipotekos registrą laikomi teisingais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Šalims, sudarius įkeitimo lakštą, šis specialus kreditoriaus teisių užtikrinimo būdas nesuteikia teisės skolininkui ar įkaito davėjui reikšti prieštaravimus, ginčyti iš sandorio atsirandančių prievolių įvykdymo apimtį ir terminus kitaip, nei numato Civilinio kodekso normos.

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad hipotekos teisėjas 2010 m. spalio 11 d. gavo kreditoriaus AB DnB NORD bankas prašymą dėl įspėjimo skolininkui įteikimo (b. l. 3), kuriame nurodyta, kad 2008 m. birželio 28 d. kreditavimo sutarties pagrindu skolininkei suteiktas 510 000 Lt kreditas. Skolininkės paskolos grąžinimas užtikrintas 2008-07-03 kilnojamojo turto įkeitimo lakštu (identifikavimo kodas 02220080010639) įkeistu kilnojamuoju turtu – įrengimais, esančiais Vilniaus g. 3 A, Karmėlavoje, Kauno rajone, pagal 2008-06-27 UAB „Rinoras“ įkeičiamų gamybos įrengimų sąrašą. AB DnB NORD 2010 m. rugpjūčio 5 d. raštu informavo skolininkę, kad neįvykdžius finansinių įsipareigojimų per 10 dienų nuo rašto išsiuntimo, Bankas pradės vykdyti priverstinį skolos išieškojimą įstatymų nustatyta tvarka. Bylos duomenimis, skolininkė įsipareigojimų bankui neįvykdė, todėl kreditoriaus prašymu (b.l. 35) hipotekos skyriaus teisėja skundžiama nutartimi areštavo įkeistą apeliantės turtą – įrengimus, esančius Vilniaus g. 3 A, Karmėlavoje, Kauno rajone. Toks teismo sprendimas dėl arešto priemonių taikymo pagrįstas įstatymu (CK 4.216 str. 1 d., 4.219 str. 1 d.), kuriame įtvirtinta banko kaip įkaito turėtojo teisė nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą, kai skolininkas nevykdo įkeitimo užtikrinimo prievolės. Šiuo atveju teismas patikrino ir nustatė, kad yra visos sąlygos taikyti areštą skolininkės turtui, ir pagrįstai kreditoriaus prašymą patenkino. Teisėjų kolegijos vertinimu, nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis nėra pagrindo.

14Atskirojo skundo argumentai, kad kreditorius turėjo pateikti neginčijamus įrodymus, jog 2008-06-28 kreditavimo sutartis K-2500-2008-160 yra nutraukta ir nėra ginčo dėl sutarties nutraukimo, atmestini kaip nepagrįsti.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė hipotekos teisinius santykius reglamentuojančias materialinės ir proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Palikti Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai