Byla 2A-3040-275/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo kooperatinės bendrovės „Šiaulių kooperacija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pilna kraitė“ ieškinį atsakovui kooperatinei bendrovei „Šiaulių kooperacija“ ir trečiajam asmeniui R. J. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Pilna kraitė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo kooperatinės bendrovės „Šiaulių kooperacija“ 24743,34 Lt skolos už patalpų, esančių adresais ( - ), garažo boksų Nr. 6 ir Nr. 8, esančių ( - ), nuomą. Nurodė, kad skola susidarė atsakovui nevisiškai atsiskaitant pagal šalių 2009 m. kovo 1 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui nuomos teise valdyti minėtas patalpas, o atsakovas įsipareigojo mokėti už patalpų nuomą kiekvieną mėnesį po 1500,00 Lt nuomos mokestį. Tarp šalių 2010 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyta nuomos sutartimi buvo pakeista nuomos kaina, nuomos mokestis už minėtas patalpas padidintas iki 2000,00 Lt per mėnesį. Pagal minėtas sutartis atsakovui buvo teikiamos sąskaitos dėl nuomos mokesčio apmokėjimo, tačiau atsakovas sąskaitas apmokėjo tik iš dalies ir liko skolingas prašomą priteisti sumą.

4Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad sutinka, jog atsakovui buvo išrašytos visos ieškinyje nurodytos PVM sąskaitos – faktūros, atsakovas tikrai nuomojosi patalpas iš ieškovo, tačiau tarpusavio atsiskaitymai šalių buvo išspręsti 2010 metų pabaigoje, o ieškovas teismui tokios informacijos nepateikė. Ieškovas, atsakovas ir R. J., buvusi atsakovo vadovė ir vienintelė akcininkė, sudarė skolos perkėlimo sutartį, pagal kurią ieškovas perėmė visas atsakovo skolas įvairiems kreditoriams, tarp kurių buvo perkelta ir visa atsakovo skola ieškovui. Skolos perkėlimo sutartis numatė, kad atsakovui liko tik aiškiai minėtoje sutartyje nurodytos skolos tretiesiems asmenims, tarp kurių ieškovas nenurodytas. Be to, dalis skolos už patalpų nuomą buvo grąžinta ieškovui šalims užskaičius tarpusavio skolas.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo kooperatinės bendrovės „Šiaulių kooperacija“ ieškovo BUAB „Pilna kraitė“ naudai 24743,34 Lt skolos ir valstybės naudai 742,00 Lt žyminio mokesčio ir 33,75 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš viso 775,75 Lt bylinėjimosi išlaidų. Konstatavo, kad Skolos perkėlimo sutarties, sudarytos 2010 m. spalio 19 d., priedas „A“ nepasirašytas skolos perkėlimo sutarties šalių, todėl nėra pagrindo laikyti, kad šalys susitarė būtent dėl šiame priede nurodytų skolų perkėlimo, taip pat, kad šiame priede nurodyti kreditoriai sutiko su skolos perkėlimu bei kad skolos perkėlimas faktiškai įvyko. Be to, R. J. sutikimas negali būti laikomas kreditoriaus sutikimu dėl ieškinyje nurodytų nuomos sutarčių pagrindu atsiradusios atsakovo skolos perkėlimo, nes šiuo atveju R. J. nėra atsakovo kreditorius. Atsakovo pateikta 2010 m. gruodžio 7 d. taikos sutartis taip pat nepatvirtina atsakovo skolos, dėl kurios reiškiamas ieškinys, perkėlimo ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pilna kraitė“, nes kreditorių sutikimo dėl skolos perkėlimo buvimą patvirtinančių įrodymų byloje nepateikta. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka įvykdė savo prievolę ieškovui įskaitydamas priešpriešinį vienarūšį reikalavimą, todėl ieškinį tenkino visiškai.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 27 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį visa apimtimi atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

91. Tai, kad 2010-10-19 Skolos perkėlimo sutarties priede nenurodytas įsiskolinimo atsiradimo pagrindas nėra esminė aplinkybė skolos perkėlimui 2009-03-01 sutarties prasme, nes 2009-03-01 sutartimi buvo perkeltos visos Atsakovo skolos Ieškovui, t.y. jokių kitų nuomos sutarčių ar išnuomoto turto nebuvo, taip pat nebuvo jokių kitų Atsakovo skolų Ieškovui ir tokiam skolų perkėlimui neprieštaravo kreditorius-Ieškovas, pasirašydamas 2009-03-01 skolos perkėlimo sutartį.

102. Tai, kad Skolos perkėlimo sutartyje nėra informacijos apie kitų kreditorių sutikimus, nėra reikšmingas klausimas šiai bylai, nes kitų kreditorių įsiskolinimai ir jų perkėlimai nėra ginčijami ir jie nėra ginčo tarp Ieškovo ir Atsakovo nagrinėjimo dalykas.

113. Tai, kad 2009-03-01 skolos perkėlimo sutartyje R. J. įvardinta kaip kreditorius, nereiškia, kad Ieškovo reikalavimo atžvilgiu R. J. buvo laikoma kreditoriumi. R. J. įvardinta sutartyje kreditoriumi todėl, kad ji, kaip fizinis asmuo, taip pat buvo Atsakovo kreditorius iš darbo santykių ir paskolų kylančių reikalavimų kontekste. Šis klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. R. J. veikė kaip Ieškovo vienintelė akcininke ir vadovė ir savo parašu patvirtino Ieškovo sutikimą dėl Atsakovo skolos perkėlimo ir prievolės pasibaigimo sutaptimi.

124. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad 2010-12-07 taikos sutartis nepatvirtina Atsakovo skolos, dėl kurios reiškiamas ieškinys, perkėlimo Ieškovui. Tai, kad nėra kitų kreditorių sutikimo, nedaro Ieškovo ir Atsakovo skolos perkėlimo netinkamu, todėl, kad kitų kreditorių sutikimai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir neturi jokios teisinės įtakos minėto skolos perkėlimo turto nuomos įsiskolinimo kontekste. Be to, tai, kad 2010-10-07 taikos sutarties priede Nr. I nenurodyta Atsakovo skola dėl turto numos, nereiškia, kad tokia skola nebuvo perkelta. Ši skola buvo perkelta dar 2009-03-01 skolos perkėlimo sutartimi, todėl jos nereikėjo papildomai aptarti ir 2010-10-07 taikos sutartyje.

135. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-27 sprendime nepasisakė dėl R. J., kaip atsakingo asmens už susidariusias skolas, teisių ir pareigų. 2009-03-01 skolos perkėlimo sutartyje (7 punktas) bei 2010-12-07 taikos sutartyje (9 straipsnis) yra įtvirtinta nuostata, jog R. J. bus asmeniškai atsakinga Atsakovo atžvilgiu, jei kuris nors iš sutartyse nurodytų Atsakovo kreditorių pareikš reikalavimus Atsakovui.

14Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad Skolos perkėlimo sutartimi nebuvo įrodyta, kad skolinius įsipareigojimus perima UAB „Pilna kraitė“. Šioje sutartyje buvo nurodyta, kad R. J. yra kreditorė, kaip fizinis asmuo, tačiau nuomos mokesčio įsiskolinimas buvo perkeltas bendrovei, kuri nebuvo sutarties šalimi. Be to, teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad minėtos sutarties „A“ priede nurodyta 26 239 Lt skola UAB „Pilna kraitė“ už turto nuomą nėra pagrįsta dokumentiniais įrodymais, kad būtent pagal ginčo nuomos sutartį buvo atsiradusi skola, nes sutartyje nėra nurodyti nuomos sutartis bei turtas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

17Skundas atmestinas.

18Nustatyta, kad 2009-03-01 tarp ieškovo kaip nuomotojo ir atsakovo kaip nuomininko buvo sudaryta patalpų, esančių ( - ), garažo boksų Nr. 6 ir Nr. 8, esančių ( - ), nuomos sutartis. 2010-08-01 sutartimi buvo pakeistas anksčiau sudarytoje nuomos sutartyje nurodytas nuomos mokestis į didesnį ir pratęstas nuomos terminas. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 24743,34 Lt skolos už šių patalpų nuomą, o atsakovas prašymą atmesti ieškinį grindė tuo, kad jo skola ieškovui už šių patalpų nuomą buvo perkelta 2010-10-19 skolos perkėlimo sutartimi pačiam ieškovui.

19Dėl skolos perkėlimo ir taikos sutarties, sudarytos tarp šalių 2010-12-07, vertinimo

202010-10-19 tarp atsakovo Kooperatinės bendrovės „ Šiaulių kooperacija“ kaip skolininko ir UAB „Pilna kraitė “ kaip skolos perėmėjo, bei R. J. kaip kreditorės buvo sudaryta skolos perkėlimo sutartis ( b.l.58-61), kurią pasirašė UAB „Pilna kraitė“ vardu ir savo vardu R. J.. Sutarties 2 punkte nurodyta, jog sutartimi skolininkas perėmė visas sutarties priede A nurodytas skolininko skolas kreditoriams. Sudarytame priede A prie sutarties ( b.l.62-63), jo 12 punkte nurodytas kaip kreditorius UAB „Pilna kraitė“, nurodytas skolos dydis – 26239 Lt ir sutartis, pagal kurią susidarė skola – už turto nuomą, o priedas nepasirašytas šalių, sudariusių skolos perkėlimo sutartį. Atsakovas skunde nurodo, kad prašomas priteisti įsiskolinimas 2009-03-01 skolos perkėlimo sutartimi buvo perkeltas atsakovui, tačiau iš bylos duomenų matyti, jog tarp šalių buvo sudaryta tik viena 2010-10-19 skolos perkėlimo sutartis ( b.l.58-61), todėl darytina išvada, kad atsakovas klaidingai nurodo apeliaciniame skunde 2010-10-19 sudarytos tarp šalių skolos perkėlimo sutarties datą.

21CK 6.116 straipsnio 1 dalis numato, jog perkelti skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka. Kadangi skolos perkėlimo sutartimi buvo susitarta ne dėl vienos skolos, o dėl skolų 18 –ai kreditorių, byloje turi būti padaryta išvada, ar visi šie kreditoriai sutiko su skolos perkėlimu. Ši aplinkybė reikšminga dėl to, kad ieškovas įsipareigojo sutartimi perimti skolą kartu su kitomis atsakovo skolomis, o atsakovas skolos perkėlimo sutarties 6.1. 1 punktu įsipareigojo perleisti skolos perėmėjui - ieškovui turtą - negyvenamąją patalpą, esančią Dvaro g. 81, Šiauliai, bei 6.1. 2 punktu – tuo atveju, jei tretysis asmuo inicijuotų priverstinį turto pardavimą, numatyta, kad gautomis lėšomis bus sumokėtas skolos perėmėjui atlyginimas už skolos perėmimą. Byloje pateikti tik 3 kreditorių sutikimai dėl skolos perkėlimo – R. R., R. K. ir B. G., todėl skolos perkėlimas ieškovui neįvyko, nes skolos perkėlimo sutartyje numatyti ne visi kreditoriais davė sutikimą dėl skolos perkėlimo. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad teismas turėjo vertinti tik vieno iš 18 kreditorių sutikimą dėl skolos perkėlimo, nes tai, kad sutartis dėl skolos perkėlimo sudaryta ieškovui įsipareigojus perimti ne vieną, o 18 skolų, leidžia daryti išvadą, kad perimti atsakovo skolą ieškovui jis įsipareigojo tam tikromis sąlygomis, t.y. jei jam bus perduotos ir kitos 17 skolų. Sudaryta tarp šalių sutartis nepranešus visiems kreditoriams apie numatomą skolos perkėlimą, t.y. atsakovas nepateikė tokių įrodymų, jog buvo visiems kreditoriams pranešta, todėl pagal CK 6.116 straipsnio 3 dalį turi būti laikoma, kad skola neperkelta, nes ne visi sutartyje numatyti kreditoriai sutiko dėl skolos perkėlimo. Tuo atveju, jei ieškovas sutiktų su perimti ir atskirų kreditorių skolas, šios skolos galėtų būti laikomos perimtomis, tačiau ieškovas nesutiko su atskirų skolų jam perkėlimu, todėl teismas turėjo pagrindo tenkinti pilnai ieškinį. Ta aplinkybė, kad ieškovas nepasirašė sutarties priedo A, yra papildomu įrodymu, kad jis nesutiko su skolos perkėlimu.

22Atsakovo skundo argumentas dėl 2010-12-07 taikos sutartyje esančios nuostatos perkelti atsakovo skolas ieškovui, atmestinas, kadangi šios sutarties 9 punkte nurodyta, jog skolos perkėlimas galioja iki prievolių pagal taikos sutartį ir skolos perkėlimo sutartį visiško įvykdymo, o atsakovas nėra įvykdęs skolos perkėlimo sutartimi prisiimtos prievolės perduoti ieškovui turtą ar atlyginti už skolos perkėlimą. Atsakovas neteikė byloje įrodymų, jog įvykdė šį prisiimtą įsipareigojimą ieškovo atžvilgiu.

23Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, jog nuomos sutarties nutraukimo metu atsakovas turėjo reikalavimą sumoje 12297,10 Lt sumai ieškovui ir buvo nuspręsta, kad šie vienarūšiai priešpriešiniai reikalavimai yra įskaitomi ir sudengiami. Atsakovo pareiga buvo pateikti įrodymus, kad būtent dalis reikalaujamos ieškovo skolos už patalpų nuomą buvo užskaityta vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymu 2011 m. pradžioje, tačiau tokių įrodymų atsakovas nepateikė, todėl teismas neturėjo pagrindo atsakovo atstovo nurodyto paaiškinimo atsiliepime pripažinti pakankamu šios aplinkybės įrodymu. Atsiliepime į ieškinį nurodyta, kad atsakovas yra ieškovo kreditorius 5366,99 Lt sumai, tačiau šioje byloje nenagrinėjamas atsakovo atsisakymo nuo kreditorinio reikalavimo klausimas tuo pagrindu, kad ieškovui yra skolingas ir atsakovas.

24Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės mėn. 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Pilna kraitė“... 4. Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad sutinka, jog atsakovui buvo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 9. 1. Tai, kad 2010-10-19 Skolos perkėlimo sutarties priede nenurodytas... 10. 2. Tai, kad Skolos perkėlimo sutartyje nėra informacijos apie kitų... 11. 3. Tai, kad 2009-03-01 skolos perkėlimo sutartyje R. J. įvardinta kaip... 12. 4. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad... 13. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-27 sprendime nepasisakė dėl R.... 14. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir pirmosios... 15. 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad Skolos perkėlimo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Skundas atmestinas.... 18. Nustatyta, kad 2009-03-01 tarp ieškovo kaip nuomotojo ir atsakovo kaip... 19. Dėl skolos perkėlimo ir taikos sutarties, sudarytos tarp šalių 2010-12-07, ... 20. 2010-10-19 tarp atsakovo Kooperatinės bendrovės „ Šiaulių kooperacija“... 21. CK 6.116 straipsnio 1 dalis numato, jog perkelti skolą kitam asmeniui... 22. Atsakovo skundo argumentas dėl 2010-12-07 taikos sutartyje esančios nuostatos... 23. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, jog nuomos sutarties nutraukimo... 24. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės mėn. 27 d. sprendimą...