Byla 2A-1381-390/2018
Dėl pirkimo pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo

1

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nerijaus Meilučio ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. S. J. apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-48-939/2018 pagal ieškovo Vaitiekaus S. J. patikslintą ieškinį atsakovėms J. V. ir R. P., trečiajam asmeniui V. J. dėl pirkimo pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė patvirtinti 0,3092 ha žemės sklypo, gyvenamojo namo, ūkinio pastato; žemės sklypų: 0,4488 ha; l,0180 ha l,9059 ha, l,2303 ha, esančių ( - ) Prienų raj., pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos 2016 m. vasario 10 d. tarp V. S. J. bei J. V. ir R. P., atstovaujamų A. V., sudarymą bei ieškovo V. S. J. nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį turtą; įpareigoti ieškovą sumokėti atsakovėms likusią 10 000 Eur sumą už perkamą turtą kaip numatyta 2016 m. vasario 10 d. sudarytoje tarp šalių turto pardavimo preliminarioje sutartyje ir priteisti iš atsakovių turėtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė, kad ieškovas 2016 m. vasario 10 d. sudarė sutartį su atsakovėmis dėl nekilnojamo turto pardavimo, pagal kurią atsakovės įsipareigojo už 15 000 Eur parduoti ginčo pastatus ir žemę. Pirkimo - pardavimo sutartis turėjo būti įforminta notariškai iki 2016 m. birželio 1 d. (sutarties 2.2 punktas). Atsakovėms sumokėtas 5 000 Eur avansas, kuris įskaitomas į turto pardavimo kainą (sutarties 2.3 punktas), tačiau pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo įforminta notariškai nustatytu terminu, atsakovė J. V. ignoravo susitarimą sudaryti notarinę sutartį bei negrąžino gautų pinigų. Atsakovės, būdamos teisėtos turto savininkės, sudarydamos preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, susitarė dėl konkretaus daikto pirkimo ir pardavimo, ieškovui perdavė ne tik nekilnojamąjį turtą, bet ir paliko jam visus turto dokumentus (Įgijimo pagrindas, namų knyga, registrų centro išrašai ir pan.), bei leido ieškovui sutvarkyti turto techninę dokumentaciją, t. y. aiškiai išreiškė valią perduoti ieškovui nuosavybės teisę į turtą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmai 2018 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė atsakovėms J. V. ir R. P. iš ieškovo V. S. J. kiekvienai po 887,89 Eur bylinėjimosi išlaidas.

114.

12Teismas nurodė, kad 2016 m. vasario 10 d. V. S. J. (pirkėjas) ir R. P. bei J. V. (pardavėjos), veikdamos per įgaliotą asmenį A. V., sudarė preliminariąja sutartį dėl nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo (t. 1, b. l. 5-7). Pagal sutarties 1.1 punktą pardavėjos įsipareigojo parduoti, o Pirkėjas įsipareigojo nupirkti pastatus su žeme ir žemės ūkio paskirties žemę (toliau sutartyje - nekilnojamasis turtas), esančius ( - ).: 1) žemės sklypą (( - )) 0,3092 ha, pastatą gyvenamąjį namą (unikalus numeris ( - )), ūkinį pastatą (unikalus numeris ( - )); 2) žemės sklypus: a) 0,4488 ha (unikalus numeris ( - )) b) l,0180 ha (unikalus numeris ( - )) c) 1,9059 ha (unikalus numeris ( - )), d) 1,2303 ha (unikalus numeris ( - )). Sutarties 2.1 punktu šalys nustatė, kad pardavimo kaina yra 15000 Eur. Šalys pripažįsta, kad ieškovas už sutartą pirkti turtą yra sumokėjęs 5000 Eur avansą (t. 1, b. l. 21). Šalys preliminaria sutartimi nustatė, kad pagrindinė sutartis bus sudaryta iki 2016 m. birželio 1 d., ir pirkėjas (ieškovas) įsipareigoja už perkamą žemę galutinai atsiskaityti iki 2016 m. birželio 1 d. Pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta.

135.

14Teismas nurodė, kad pagal preliminariosios sutarties turinį tikroji šalių valia buvo ne parduoti bei nusipirkti nekilnojamąjį turtą, o įsipareigoti tą padaryti ateityje, todėl nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties ir reikalauti įvykdyti jį natūra, nes tai prieštarautų šalių valiai ir pažeistų sutarties laisvės principą. Tačiau, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis).

156.

16Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės ieškovo argumentai, kad turtas faktiškai priklauso atsakovei J. V. ir trečiajam asmeniui V. J.. Nustatyta, kad dalis ginčo nekilojamojo turto priklauso ne tik atsakovei J. V., bet ir atsakovei R. P., be to, preliminarioji turto pirkimo pardavimo sutartis sudaryta tarp ieškovo, kuris yra trečiojo asmens tėvas, ir atsakovių, ir būtent ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą ginti savo pažeistų teisių.

177.

18Teismo vertinimu, kad pirkėjui suteikta galimybė naudotis nekilojamuoju turtu bei atsakovės J. V. trečiajam asmeniui V. J. perduoti su ginčo turtu susiję dokumentai, nepatvirtina, kad atsakovės perleido ieškovui ir nuosavybės teisę į ginčo turtą. Taip pat sutarties 5.2 p. šalių sutarta, kad pirkėjui nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą pereis tik pasirašius galutinę notarinės formos sutartį. Kadangi ieškovas faktiškai turtu nedisponavo ir atsakovės neperleido ieškovui ginčo turto, todėl nesant vieno iš pagrindinių nekilojamojo turto pirkimo pardavimo elementų, teismas sprendė, kad preliminarioji sutartis negali būti pripažįstama pagrindine.

198.

20Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas mokėjo žemės mokesčius, savo lėšomis pagerino ginčo turtą.

219.

22Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas nesumokėjo visos šalių preliminarioje sutartyje nurodytos siekiamo įsigyti nekilnojamojo objekto kainos (15 000 Eur). Todėl teismas sprendė, kad ir dėl šios aplinkybės preliminarioji sutartis negali būti pripažįstama pagrindine.

2310.

24Atsakovės byloje nurodė, kad 15 000 Eur buvo sutarta kaina tik už žemės sklypus, o pastatų neapima, o ieškovas teigė priešingai, kad 15 000 Eur sutarta kaina už visą nekilojamąjį turtą, nurodytą sutarties 1 punkte. Esant šalių nesutarimui dėl įsipareigotos sumokėti kainos ir parduodamo nekilnojamojo turto objektų, kai preliminarioje sutartyje aiškiai ir suprantamai nėra nustatyta už kokius objektus kokia sutarta kaina, teismas sprendė, kad preliminarioji sutartis negali būti pripažinta pagrindine.

2511.

26Teismas atmetė ieškovo teiginius dėl atsakovių vengimo sudaryti sutartį, kaip nepagrįstus bei neįrodytus. Pažymėjo, kad šioje byloje nėra nagrinėjamas klausimas dėl nuostolių atlyginimo, todėl ieškovas, manydamas, kad pažeistos jo teisės ir teisėti interesai, turi teisę juos ginti pagal CK 6.165 str., ir 6.189 str. nuostatas.

2712.

28Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sumažino atsakovėms iš ieškovo priteistinas bylinėjimosi išlaidas iki 1775,78 Eur (CPK 98 str. 1-2 d.).

29III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3013.

31Apeliaciniu skundu ieškovas V. S. J., kurio interesams atstovauja advokatas Elmaras Urbonas, prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3213.1.

33Pirmosios instancijos teismas pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo ir žodiškumo principus (CPK 15, 17 str.). Teismas ignoravo ieškovo prašymus pripažinti būtinu atsakovių dalyvavimą, nes jo nuomone, jų paaiškinimai byloje buvo būtini siekiant objektyviai nustatyti visas faktines aplinkybes susijusias tiek su sutarties sudarymo aplinkybėmis, tiek išsiaiškinti tikrąją šalių valią. Be to, teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant ieškovui ir jo atstovui, nors buvo prašymas atidėti bylą dėl besitęsiančios ieškovo ligos.

3413.2.

35Teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus. Teismas rėmėsi tik vienu įrodymu, t. y. atsakovių atstovės paaiškinimais, kad ginčo sutartis buvo sudaryta tik dėl žemės pardavimo, ir neišsiaiškino aplinkybių dėl sutartos kainos ir parduodamo turto objektų ir dėl to kyla abejonių dėl teismo šališkumo.

3613.3.

37Teismo netinkamas įrodymų vertinimas lėmė ir materialinių normų taikymo pažeidimus, dėl ko buvo priimtas neteisingas sprendimas.

3814.

39Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės J. V., R. P., kurių interesams atstovauja advokatė Gintarė Girdzijauskienė, prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

4014.1.

41Teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, turėjo teisinį pagrindą netenkinti ieškovo prašymo atidėti 2018-03-20 teismo posėdį, nes atidėjimo priežasčių nelaikė svarbiomis, be to, tai nesudarė jokio teisinio ar faktinio pagrindo ieškovo atstovui nedalyvauti 2018-03-20 teismo posėdyje.

4214.2.

43Teismo sprendimas atitinka ir teismų praktikoje formuojamas teisės normų aiškinimo bei taikymo taisykles dėl preliminariųjų pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymo, jų galiojimo ir kitų su išnagrinėta civiline byla susijusių klausimų.

4414.3.

45Teismas vertino rašytinius įrodymus, išreiškė savo nuomonę, kodėl juos pripažino patvirtinusiais tam tikras aplinkybes, taip pat kartu su rašytiniais įrodymais vertino ir liudytojų parodymus, motyvavo, kodėl vienus atmetė kaip nepagrįstus, kitais rėmėsi, todėl nepagrįsti apelianto argumentai, jog teismas neįvertino visų įrodymų, juos atmetė.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai

48argumentai ir išvados

4915.

50Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į apeliaciniame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas (CPK 329 straipsnis).

51Dėl naujų įrodymų pateikimo

5216.

53CPK 314 straipsnyje įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus rašytinius įrodymus – medicinos dokumentų išrašus/siuntimus iš ambulatorinės asmens sveikatos istorijos, iš kurių matyti, kad ieškovas 2018 m. sausio – vasario mėnesiais lankėsi VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje dėl sveikatos problemų, paskutinis medicinos dokumentų išrašas yra 2018 m. vasario 27 d. Atsižvelgdama į tai, kad šie įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme iki paskutinio teismo posėdžio 2018 m. kovo 20 d., teisėjų kolegija atsisako juos priimti (CPK 314 straipsnis).

54Dėl bylos išnagrinėjimo nedalyvaujant ieškovui bei jo atstovui

5517.

56Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai išnagrinėjo civilinę bylą nedalyvaujant ieškovui bei jo atstovui, nes buvo pateiktas prašymas bylos nagrinėjimą atidėti dėl ieškovo sveikatos būklės. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad ieškovas ir jo atstovas apie teismo posėdį informuoti tinkamai, iki teismo posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių neatvykimo priežastis, be to, teismas ieškovo atstovo neatvykimą į teismo posėdį vertino kaip bylos nagrinėjimo vilkinimą, nes prašymo atidėti teismo posėdį dėl ieškovo sveikatos būklės pateikimas, nepateisina atstovo neatvykimo.

5718.

58CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimas gali auti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Nagrinėjamu atveju, prie prašymo atidėti teismo posėdį (t. 2, b. l. 65) nebuvo pateikti dokumentai, pagrindžiantys nei ieškovo, nei jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis, todėl teismas pagrįstai atmetė pateiktą prašymą. Be to, ieškovo interesams byloje atstovavo profesionalus teisininkas, todėl spręstina, kad neatvykimo į teismo posėdį teisinės pasekmės buvo žinomos, ir pateiktas prašymas atidėti teismo posėdį nesudarė jokio teisinio pagrindo ieškovo atstovui nedalyvauti 2018 m. kovo 20 d. teismo posėdyje. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas netenkindamas ieškovo atstovo prašymo atidėti teismo posėdį ir turėjo teisinį pagrindą išnagrinėti bylą teismo posėdyje nedalyvaujant ieškovui ir jo atstovui.

59Dėl preliminariosios ir pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarčių atribojimo

6019.

61Byloje kilo ginčas dėl tarp šalių 2016 m. vasario 10 d. sudarytos preliminarios sutarties vertinimo, nustatant, ar ja buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, kurią reikia patvirtinti CK 6.309 straipsnio 3 dalies pagrindu. Pirmosios instancijos teismas šį šalių susitarimą pripažino preliminariąja sutartimi (tarp šalių ginčo dėl sutarties kvalifikavimo preliminariąja taip pat nėra), ir nenustatęs pagrindinių nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo elementų, ieškinį atmetė. Ieškovas apeliaciniu skundu teigia, kad teismas netinkamai įvertino įrodymus, o nurodytas susitarimas atitinka nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties požymius.

6220.

63Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek bendroji CK 1.93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, tiek ir specialioji – pirkimui ir pardavimui taikoma – CK 6.309 straipsnyje įtvirtinta teisės norma reglamentuoja pagrindinės sutarties šalių santykius. Daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos ar jos dalies sumokėjimas yra šalių veiksmai, kurie yra jau pirkimo–pardavimo sutarties elementai (CK 6.305 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-599-378/2015). Taigi, kad teismas, vadovaudamasis CK 1.93 straipsnio 4 dalimi ir 6.309 straipsnio 3 dalimi, patvirtintų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą, būtina nustatyti, kad buvo susitarta dėl konkretaus daikto pirkimo ir pardavimo, daiktas buvo perduotas pirkėjui valdyti, taip pat nustatyti, ar buvo sumokėta jo kaina ar jos dalis. Pažymėtina, kad pirkimo–pardavimo sutarties požymius atitinka ne bet koks daikto kitai šaliai perdavimas, o tik perdavimas nuosavybės teise. Nuosavybės teises perduodanti šalis turi būti teisėta daikto savininkė, ji turi aiškiai išreikšti valią perduoti nuosavybės teises. Nustačius, kad šalys atlieka pirkimo–pardavimo sutarčiai būdingus veiksmus, konstatuotina, kad jos būtent ją ir vykdo.

6421.

65Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad preliminarioji sutartis – tai organizacinė sutartis, priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Tai sutartis dėl kitos (pagrindinės) sutarties sudarymo, iš jos kyla šalių prievolė aptartomis sąlygomis sudaryti pagrindinę sutartį. Iš CK 6.165 straipsnyje įtvirtintos preliminariosios sutarties sampratos matyti, kad iš šios sutarties kylančios prievolės dalykas yra asmenų veiksmai, kuriais siekiama sudaryti pagrindinę sutartį, o pagrindinėje sutartyje prievolės dalykas yra veiksmai, kuriais objektas – vertybė yra perduodamas kitai šaliai (parduodama, mainoma, dovanojama ir pan.). Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad paprastai preliminariosios sutartys sudaromos, kai civilinių santykių dalyviai dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui: tam tikro reikalingo leidimo neturėjimo, subjektinės teisės į daiktą neturėjimo, nepakankamo daikto parengimo parduoti ar jo nesuformavimo kaip atskiro civilinės apyvartos objekto ir pan., gali nuspręsti pagrindinės sutarties nesudaryti iš karto, o numatyti, kad ją sudarys ateityje. Nustačius, kad šalys susitarimu siekė tik susitarti dėl tokios sutarties sudarymo ateityje, nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties ir reikalauti įvykdyti jį natūra, nes tai prieštarautų šalių valiai ir pažeistų sutarties laisvės principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-395/2014, ir kt.). Tačiau jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis).

6622.

67Teismų praktikoje konstatuota, kad avanso mokėjimas pagal preliminariąją sutartį neprieštarauja imperatyvams, įskaitant ir CK 6.165 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2012). Taigi, daikto kainos sumokėjimas pats savaime nesudaro pagrindo šalių sutartinių santykių kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties.

6823.

69Nagrinėjamoje byloje ieškovas savo reikalavimą grindė šalių susitarimu dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, pinigų – 1/3 kainos sumokėjimo ir nekilnojamojo turto perdavimo savo žinion faktais. Kaip jau minėta, daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos ar jos dalies sumokėjimas yra pirkimo–pardavimo sudėties elementai. Teisėjų kolegija pažymi, kad tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartį, kuria šalys išreiškė valią ne parduoti ar nusipirkti nekilnojamąjį turtą, o įsipareigojo tai padaryti ateityje. Aplinkybė, kad ieškovas yra sumokėjęs avansą, nesudaro pagrindo šalių susitarimą vertinti kaip pagrindinę sutartį. Taip pat pažymi, kad pirkimo–pardavimo sutarties požymius atitinka ne bet koks daikto kitai šaliai perdavimas, o tik perdavimas nuosavybės teise. CK 6.393 straipsnio 3 dalimi nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą pirkėjui pereina nuo daikto perdavimo. Šis faktas turi būti įformintas CK 6.398 straipsnio nustatyta tvarka. CK 6.398 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nekilnojamojo daikto perdavimas ir jo priėmimas turi būti įformintas pardavėjo ir pirkėjo pasirašytu priėmimo–perdavimo aktu arba kitokiu sutartyje nurodytu dokumentu, o 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis, pardavėjo prievolė perduoti nekilnojamąjį daiktą laikoma įvykdyta nuo daikto perdavimo pirkėjui ir atitinkamo dokumento apie jo perdavimą pasirašymo. Nekilnojamasis daiktas šia įstatymuose tvarka ieškovui nebuvo perduotas, jis buvo perduotas tik faktiškai valdyti, todėl negalima teigti, jog buvo įvykdyta CK 6.309 straipsnyje įtvirtinta būtinoji nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sąlygą – įsipareigojimas parduoti daiktą kartu perduodant daiktą būsimajam pirkėjui valdyti taip, kaip numato įstatymas. Taigi, nors ir buvo atlikti veiksmai, turintys nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties požymių, tačiau pirmosios instancijos pagrįstai ginčo susitarimą kvalifikavo kaip preliminariąją sutartį, kurios sudarymą patvirtinti CK 6.309 straipsnio pagrindu negalima.

7024.

71Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentus, nustatytus faktinius bylos duomenis, konstatuoja, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai). Iš teismo sprendimo turinio matyti, kad teismas įvertino byloje surinktų įrodymų visetą, nurodė argumentus, kurie leidžia spręsti, jog ieškovas neįrodė nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo elementų. Tokia išvada, teisėjų kolegijos vertinimu, yra motyvuota, atitinka faktinius bylos duomenis ir yra padaryta nepažeidžiant įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių. Apeliantas, nesutikdamas su teismo padarytų įrodymų vertinimu, nepagrindžia teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

7225.

73EŽTT jurisprudencijoje yra pripažinta, kad įvairūs įprasti teisėjo byloje priimami procesiniai sprendimai (kuriuos pareiškėjas vertina kaip nepalankius) savaime nereiškia teisėjo šališkumo (žr. 2015 m. liepos 9 d. sprendimą byloje A. K. prieš Lichtenšteiną, peticijos Nr. 38191/12, par. 67). Apeliacinio skundo argumentą dėl apeliantui kylančių abejonių teismo šališkumu teisėjų kolegija laiko nepagrįstu, nes pirmosios instancijos teismo teisėjo priimtas procesinis sprendimas, kuriame iš byloje nustatytų aplinkybių padarė vieną ar kitą išvadą, nėra pagrindas daryti prielaidai apie pirmosios instancijos teismo šališkumą.

26.

74Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ginčui spręsti tinkamai taikė materialinės teisės normas, nepažeidė įrodinėjimo taisyklių ir kasacinio teismo išaiškinimų tokio pobūdžio bylose, todėl tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

75Dėl bylinėjimosi išlaidų

7627.

77Atmetus apelianto apeliacinį skundą, iš jo pagal CPK 93 straipsnio 3 dalies ir 98 straipsnio taisykles, atsakovėms priteistinos 726 Eur bylinėjimosi išlaidos turėtos apeliacinės instancijos teisme, kurios neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus 8.16 punkte nustatyto dydžio.

78Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

79Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

80Priteisti iš V. S. J. (a. k. ( - ) atsakovėms J. V. (a. k. ( - ) ir R. P. (a. k. ( - ) po 363 Eur bylinėjimosi išlaidas turėtas apeliacinės instancijos teisme.

81Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1.

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė patvirtinti 0,3092 ha žemės sklypo,... 6. 2.... 7. Nurodė, kad ieškovas 2016 m. vasario 10 d. sudarė sutartį su atsakovėmis... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmai 2018 m. balandžio 16 d. sprendimu... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad 2016 m. vasario 10 d. V. S. J. (pirkėjas) ir R. P. bei J.... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad pagal preliminariosios sutarties turinį tikroji šalių... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės... 17. 7.... 18. Teismo vertinimu, kad pirkėjui suteikta galimybė naudotis nekilojamuoju turtu... 19. 8.... 20. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių,... 21. 9.... 22. Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas nesumokėjo visos šalių... 23. 10.... 24. Atsakovės byloje nurodė, kad 15 000 Eur buvo sutarta kaina tik už žemės... 25. 11.... 26. Teismas atmetė ieškovo teiginius dėl atsakovių vengimo sudaryti sutartį,... 27. 12.... 28. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais,... 29. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 30. 13.... 31. Apeliaciniu skundu ieškovas V. S. J., kurio interesams atstovauja advokatas... 32. 13.1.... 33. Pirmosios instancijos teismas pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo ir... 34. 13.2.... 35. Teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus. Teismas rėmėsi tik... 36. 13.3.... 37. Teismo netinkamas įrodymų vertinimas lėmė ir materialinių normų taikymo... 38. 14.... 39. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės J. V., R. P., kurių interesams... 40. 14.1.... 41. Teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, turėjo teisinį pagrindą... 42. 14.2.... 43. Teismo sprendimas atitinka ir teismų praktikoje formuojamas teisės normų... 44. 14.3.... 45. Teismas vertino rašytinius įrodymus, išreiškė savo nuomonę, kodėl juos... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. argumentai ir išvados... 49. 15.... 50. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 51. Dėl naujų įrodymų pateikimo... 52. 16.... 53. CPK 314 straipsnyje įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 54. Dėl bylos išnagrinėjimo nedalyvaujant ieškovui bei jo atstovui ... 55. 17.... 56. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai išnagrinėjo civilinę bylą... 57. 18.... 58. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimas gali auti... 59. Dėl preliminariosios ir pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarčių atribojimo... 60. 19.... 61. Byloje kilo ginčas dėl tarp šalių 2016 m. vasario 10 d. sudarytos... 62. 20.... 63. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek bendroji CK 1.93 straipsnio 4... 64. 21.... 65. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad... 66. 22.... 67. Teismų praktikoje konstatuota, kad avanso mokėjimas pagal preliminariąją... 68. 23.... 69. Nagrinėjamoje byloje ieškovas savo reikalavimą grindė šalių susitarimu... 70. 24.... 71. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį,... 72. 25.... 73. EŽTT jurisprudencijoje yra pripažinta, kad įvairūs įprasti teisėjo byloje... 74. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja,... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 76. 27.... 77. Atmetus apelianto apeliacinį skundą, iš jo pagal CPK 93 straipsnio 3 dalies... 78. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 79. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimą... 80. Priteisti iš V. S. J. (a. k. ( - ) atsakovėms J. V. (a. k. ( - ) ir R. P. (a.... 81. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....