Byla I-5163-815/2012
Dėl pareiškėjas pats nepasirašė skundo; ar pareiškėjas pasišalino iš Užsieniečių registracijos centro, ir, jeigu taip, kada ir kur pareiškėjas pasišalino iš Užsieniečių registracijos centro; ar pareiškėjas išreiškė aiškią valią būtent šiai advokatei, kad jis siekia parašyti skundą teismui

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo – H. N. V., atstovaujamo advokatės Lauros Gumuliauskienės, 2012 m. gruodžio 11 d. skundo priėmimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

31. Pareiškėjas – H. N. V., atstovaujamas advokatės Lauros Gumuliauskienės, su 2012 m. gruodžio 11 d. skundu (toliau tekste – skundas), Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautu 2012 m. gruodžio 11 d., kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas, be kita ko, panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. (15/6-9)12PR-100.

42. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 12 d. nutartyje nutarė nustatyti pareiškėjui – H. N. V., atstovaujamam advokatės L. Gumuliauskienės, terminą iki 2012 m. gruodžio 27 d. pašalinti skundo trūkumus: pateikti teismui duomenis, kodėl pareiškėjas pats nepasirašė skundo; ar pareiškėjas pasišalino iš Užsieniečių registracijos centro, ir, jeigu taip, kada ir kur pareiškėjas pasišalino iš Užsieniečių registracijos centro; ar pareiškėjas išreiškė aiškią valią būtent šiai advokatei, kad jis siekia parašyti skundą teismui.

53. Pareiškėjo atstovė advokatė Laura Gumuliauskienė 2012 m. gruodžio 14 d. prašyme (teisme gautas 2012 m. gruodžio 17 d.) pateikė įrodymus, kad, esą, pareiškėjas tinkamai išreiškė valią, jog jį atstovautų Vilniaus apygardos administraciniame teisme advokatai.

6Teismas

konstatuoja:

71. Pareiškėjas – H. N. V., atstovaujamas advokatės Lauros Gumuliauskienės, 2012 m. gruodžio 11 d. skunde, Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautame 2012 m. gruodžio 11 d., prašo panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. (15/6-9)12PR-100. Pareiškėjo atstovė – advokatė Laura Gumuliauskienė 2012 m. gruodžio 14 d. prašyme (teisme gautas 2012 m. gruodžio 17 d.) pateikė įrodymus, kad, esą, pareiškėjas tinkamai išreiškė valią, jog jį atstovautų Vilniaus apygardos administraciniame teisme advokatai: pirma, skundžiamame sprendime yra nuoroda rusų kalba, kad „noriu advokato, sprendimą skųsiu“; antra, Migracijos departamentas 2012 m. lapkričio 30 d. davė pavedimą APB SGKA Legal teikti antrines teisines paslaugas pareiškėjui; trečia, pagal 2012 m. liepos 3 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) teisines paslaugas prieglobsčio prašytojams gali teikti bet kuris iš SGKA Legal advokatų; ketvirta, įstatymai nesuteikia galimybės prieglobsčio prašytojui rinktis konkretaus jiems teisinę pagalbą teiksiančio advokato; penkta, Migracijos departamentas 2012 m. rugpjūčio 21 d. rašte APB SGKA Legal nurodė, kad skundą administraciniam teismui gali pasirašyti tiek pareiškėjas, tiek jo įgaliotas atstovas.

82. Teismas pabrėžia, kad vienintelis tikras įrodymas, kad pareiškėjas siekė skųsti skundžiamą sprendimą yra skundžiamame sprendime esanti nuoroda rusų kalba, kad „noriu advokato, sprendimą skųsiu“, tačiau ji teįrodo, kad pareiškėjas ketino skųsti skundžiamą sprendimą, tačiau neįrodo, kad vėliau nepersigalvojo. Advokatė L. Gumuliauskienė teismui pateikė įrodymus, kad pareiškėjas jau 2012 m. gruodžio 4 d. tikrai pasišalino iš Užsieniečių registracijos centro (žr. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro Štabo tyrimo skyriaus 2012 m. gruodžio 4 d. raštą Nr. (21/26)-7K-3406). Vadinasi, be rašytinio ketinimo (pažado) skųsti skundžiamą sprendimą, pareiškėjas daugiau jokios valios neišreiškė – priešingai, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas, pabėgdamas iš Užsieniečių registracijos centro, nebeturi jokių ketinimų skųsti skundžiamo sprendimo, o advokatė Laura Gumuliauskienė neturi realaus, o ne menamo, valingai išreikšto pareiškėjo įgaliojimo jį atstovauti Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

93. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėjo – H. N. V. skundą atsisakytina priimti, nes jo skundą pasirašė neįgaliotas asmuo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir 3 dalimi, 105, 106 straipsniais, 149 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

11Pareiškėjo – H. N. V. skundą atsisakyti priimti.

12Įsiteisėjus nutarčiai, skundas grąžinamas APB SGKA Legal.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai