Byla e1-403-1000/2020

1Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė, išnagrinėjusi Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-06787-20 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje L. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Panevėžyje, Lietuvos Respublikos pilietė, gyvenanti ( - ), netekėjusi, teista: 1) Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014-03-06 baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį – 4 mėnesių viešųjų darbų bausme; 2) Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014-05-02 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį – galutine subendrinta 35 parų arešto bausme; bausmę atlikusi, teistumas išnykęs, kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje.

2Teismas

Nustatė

31.

4L. M. 2020 m. vasario 15 d. apie 23 val. Pasvalyje, ( - ), gyvenamojo daugiabučio namo buto virtuvėje, įvykusio konflikto metu, būdama neblaivi, tyčia vieną kartą dešinės rankos kumščiu sudavė savo kartu gyvenančiam sugyventiniui K. S. į nosį, dėl ko jam pradėjo bėgti kraujas, ir taip sukėlė jam fizinį skausmą.

52.

6Kaltinamoji L. M. kalta prisipažino visiškai ir parodė, jog 2020 m. vasario 15 d. ji kartu su sugyventiniu K. S. vartojo alkoholį namuose Pasvalyje, ( - ). Maždaug apie 23 val. sugyventinis liepė eiti miegoti. Ji miegoti nenorėjo, nes norėjo toliau vartoti alkoholį. Jis ją paėmė už plaukų ir norėjo tempti į lovą. Ji gindamasi vieną kartą jam sudavė ranka į veidą. Kad jam bėgtų kraujas nematė. Tada jis išsikvietė policiją ir ją sulaikė. Kur vyko konfliktas, ji neatsimena. Dėl įvykdyto nusikaltimą labai gailisi (56 b. l.). Papildomos apklausos metu L. M. parodė, kad tikslai neprisimena, už ko ją vyras suėmęs vedė į lovą miegoti, nes buvo labai girta. Prisimena, kad ji tikrai nenorėjo eiti miegoti, kad sugyventinis Kęstutis ją vedė, ji priešinosi, jo neklausė ir labai supyko, todėl jam sudavė smūgius. Jos sugyventinis nesumušė, jai skausmas nebuvo sukeltas. Ji sugyventinio atsiprašys (63 b. l.)

73.

8Kaltinamosios L. M. kaltė padarius jai inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, įrodyta ne tik jos pačios prisipažinimu, bet nukentėjusiojo parodymais bei rašytiniais bylos įrodymais:

93.1.

10nukentėjusiojo K. S. parodymais, kai jis ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad gyvena Pasvalyje, ( - ), kartu su savo sugyventine L. M. jau apie 3 metus ir veda kartu bendrą gyvenimą. Jis su savo sugyventine L. M. nuo 2020 m. vasario 14 d. kartu pradėjo vartoti alkoholį, t. y. degtinę ir šventė Šv. Valentino dieną. 2020 m. vasario 15 d. dėl girtumo jis kartu su L. M. kelis kartus buvo žodžiu susipykę ir jau iš vakaro jis buvo išsikvietęs policijos pareigūnus, tačiau iki jiems atvykstant jis su sugyventine susitaikė. Jiems abiem būnant namuose jis daugiau alkoholio nebegėrė, o sugyventinė dar norėjo gerti alaus. Kadangi sugyventinė L. M. į jo prašymus nebegerti namuose nekreipė dėmesio, tarp jų kilo žodinis konfliktas, kurio metu jis abejomis rankomis suėmė L. M. už jos abiejų rankų ir vedė į miegamojo kambarį į lovą miegoti. Jam bevedant, virtuvėje jo sugyventinė L. M., išlaisvinus dešiniąją ranką, tyčia dešinės rankos kumščiu vieną kartą sudavė jam į veidą ir pataikė į nosį, jam pradėjo bėgti kraujas, taip jam buvo sukeltas fizinis skausmas. Kadangi namuose jo sugyventinė nenurimo, todėl dėl jos netinkamo elgesio jis paskambino bendruoju pagalbos numeriu ir pranešė apie įvykį. Jam medikų pagalbos neprireikė, pas medikus nesikreips, taip pat pas teismo medicinos ekspertus nevyks. Jo su sugyventine konflikto daugiau niekas nematė. Neprieštarauja, kad ikiteisminis tyrimas būtu baigtas supaprastinta tvarka (b. l. 27-28);

113.2.

122020-02-15 tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo, iš kurio matyti, kad ant K. S. veido fiksuota kraujuojanti žaizda (10-13 b. l.);

133.3.

14asmens blaivumo patikra, iš kurios matyti, kad 2020-02-16 0:04 val. L. M. nustatytas 2,94 promilių neblaivumas (b. l. 15);

153.4.

162020-02-15 įvykio vietos ir patalpų apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta yra ( - ), Pasvalys, Pasvalio r. sav. esantis pastatas. Iš įvykio vietos nieko nepaimta (17-21 b. l.).

174.

18Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad L. M., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, konflikto metu tyčia vieną kartą kumščiu sudavė savo sugyventiniui K. S. į nosį, dėl ko jam pradėjo bėgti kraujas, tokiais savo veiksmais sukėlė jam fizinį skausmą. Kaltinamosios veika – fizinio skausmo sukėlimas, esant kvalifikuojančiai aplinkybei – veikos padarymas šeimos nariui – atitinka BK 140 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, veika kvalifikuota tinkamai.

195.

20Prokurorui kaltinamajai pranešus apie galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, išaiškinus pasekmes ir nurodžius siūlomą bausmės rūšį ir trukmę, ji sutiko su tokia proceso užbaigimo tvarka, nukentėjusysis dėl to taip pat neprieštaravo (74-75, 76 b. l.).

216.

22Kaltinamoji L. M. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant kaltinamosios asmenybę, pažymėtina, kad ji ankščiau teista, teista už analogiškas nusiakltamas veikas, bausmę atlikusi teistumas išnykęs (69-71 b. l.); administracine tvarka nebausta (73 b. l.). L. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog ji prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamosios atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė apsvaigusi nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

237.

24Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajai bausmės tikslai bus pasiekti už nusikalstamą veiką skiriant prokuroro pareiškime siūlomą arešto bausmę (BK 49 straipsnis). Byloje esant BK 641 straipsnyje numatytiems pagrindams, kaltinamajai paskirta bausmė mažinama 1/3.

258.

26Kaltinamoji J. M. buvo laikinai sulaikyta nuo 2020 m. vasario 15 d. 23.25 val. iki 2020 m. vasario 17 d. 14.15 val. (b. l. 47). Šis kaltinamosios laikinajame sulaikyme išbūtas laikas (2 paros) įskaitomos į jam skiriamos bausmės laiką.

279.

28Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos pobūdį, kaltinamajai taip pat skiriama baudžiamojo poveikio priemonė (BK 722 straipsnis).

2910.

30Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinama.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsniu, 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

32L. M. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir skirti jai 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausmę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, L. M. skirtą bausmę mažinti vienu trečdaliu ir paskirti jai 30 (trisdešimt) parų arešto bausmę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti 2 (dvi) laikinajame sulaikyme išbūtas paras, prilyginant jas 2 (dviem) arešto paroms.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 6 dalimi, 722 straipsniu, L. M. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose.

34Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, L. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

35Išaiškinti kaltinamajai, jog ji ne vėliau kaip per septynias dienas po baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo privalo darbo dienomis, įstaigos darbo metu, atvykti atlikti arešto bausmę į Šiaulių tardymo izoliatorių, esantį Šiauliuose, Trakų g. 10.

36Išaiškinti, jog dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negalėdama nustatytu laiku atvykti į arešto bausmės atlikimo vietą, kaltinamoji privalo raštu arba elektroniniu paštu apie tai pranešti pataisos įstaigos, kurioje ji turėtų atlikti arešto bausmę, administracijai ir susiderinti su ja atvykimo atlikti bausmės datą.

37Kaltinamajai išaiškinti, kad:

381. nesutikdama su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, ji turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmuose prašymą, pareikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme;

392. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas privalomai, tačiau šią bylą nagrinėsiantis teismas nebus saistomas teismo baudžiamajame įsakyme nurodytu bausmės dydžiu, be to, galės paskirti ir bet kurią kitą sankcijoje numatytą bausmę;

403. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 351 straipsnyje nustatyta tvarka.

41Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė,... 2. Teismas... 3. 1.... 4. L. M. 2020 m. vasario 15 d. apie 23 val. Pasvalyje, ( - ), gyvenamojo... 5. 2.... 6. Kaltinamoji L. M. kalta prisipažino visiškai ir parodė, jog 2020 m. vasario... 7. 3.... 8. Kaltinamosios L. M. kaltė padarius jai inkriminuotą nusikalstamą veiką,... 9. 3.1.... 10. nukentėjusiojo K. S. parodymais, kai jis ikiteisminio tyrimo apklausos metu... 11. 3.2.... 12. 2020-02-15 tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo,... 13. 3.3.... 14. asmens blaivumo patikra, iš kurios matyti, kad 2020-02-16 0:04 val. L. M.... 15. 3.4.... 16. 2020-02-15 įvykio vietos ir patalpų apžiūros protokolu, iš kurio matyti,... 17. 4.... 18. Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad L. M., būdama apsvaigusi nuo alkoholio,... 19. 5.... 20. Prokurorui kaltinamajai pranešus apie galimybę užbaigti procesą teismo... 21. 6.... 22. Kaltinamoji L. M. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą. Vertinant... 23. 7.... 24. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajai bausmės... 25. 8.... 26. Kaltinamoji J. M. buvo laikinai sulaikyta nuo 2020 m. vasario 15 d. 23.25 val.... 27. 9.... 28. Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos pobūdį, kaltinamajai taip pat skiriama... 29. 10.... 30. Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 32. L. M. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 34. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, L. M. paskirtą kardomąją... 35. Išaiškinti kaltinamajai, jog ji ne vėliau kaip per septynias dienas po... 36. Išaiškinti, jog dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negalėdama... 37. Kaltinamajai išaiškinti, kad:... 38. 1. nesutikdama su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, ji turi teisę... 39. 2. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas... 40. 3. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 41. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....