Byla 2-1082-786/2012
Dėl žalos atlyginimo permokėjus našlaičių pensiją

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, nedalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus atstovui, atsakovui S. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ieškinį atsakovui S. S. dėl žalos atlyginimo permokėjus našlaičių pensiją, ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius ieškiniu atsakovui S. S. kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 644,85 Lt našlaičių pensijos permoką. Ieškovas nurodė, kad 2008-04-18 VSDFV Anykščių skyriaus sprendimu Nr. SP-5-2044 nuo 2008-04-01 S. S. paskirta 141,81 Lt našlaičio pensija iki jam sukaks 24 metai, jei mokysis nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, taip pat kitose valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl pensijų mokėjimo, įregistruotos aukštosios, profesinės ar bendrojo lavinimo mokyklos dieniniame skyriuje. S. S., pildydamas prašymą skirti našlaičių pensiją, įsipareigojo ne vėliau kaip per 10 dienų pranešti apie našlaičių skaičiaus pasikeitimą bei išvykimą gyventi į užsienį, tačiau atsakovas šio įsipareigojimo neįvykdė. 2012 m. vasario 21 d. VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriuje buvo gautas 2012-02-21 Anykščių technologijos mokyklos raštas, kuriuo pranešame, kad su S. S. mokymosi sutartis nutraukta 2011-11-14. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius 2012 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. (10.23) Š6-5423 nuo 2012-03-01 nutraukė našlaičių pensijos mokėjimą S. S.. Nepranešus apie nutrauktą mokslą S. S. buvo permokėta 716,85 Lt našlaičių pensijos. VSDFV 2012-03-05 siuntė atsakovui pretenziją dėl permokėtos našlaičių pensijos grąžinimo. 2012-03-09 atsakovas kreipėsi į VSDFV Anykščių skyrių prašydamas permoką išdėstyti dalimis. Atsakovo prašymas buvo patenkintas. 2012-03-13 S. S. sumokėjo pirmą 72,00 Lt įmoką. Tačiau daugiau įmokų atsakovas ieškovui nesumokėjo. 2012-07-13 atsakovui pakartotinai buvo išsiųsta ir įteikta pretenzija, tačiau atsakovas daugiau įmokų nemokėjo. Prašo priteisti iš atsakovo 644,85 Lt permokėtą našlaičių pensiją.

3Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo priedas buvo išsiųstas atsakovui S. S., tačiau dokumentai grįžo neįteikti. Atsižvelgiant į tai teismas 2012 m. lapkričio 27 d. nutartimi, tenkindamas ieškovo prašymą, nutarė procesinius dokumentus atsakovui S. S. įteikti viešo paskelbimo būdu – paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt. Atsakovui S. S. specialiame interneto tinklapyje buvo pranešta apie bylą, pranešime nurodyta, kad atsakovas per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos privalo pateikti teismui motyvuotą ir pagrįstą atsiliepimą į ieškinį. Taip pat pranešama, jog byla bus nagrinėjama teismo posėdyje 2012 m. gruodžio 19 d. 09.00 val. Tačiau atsakovas S. S. per nurodytą terminą atsiliepimo nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko.

4Ieškinys tenkintinas.

5Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008-04-18 VSDFV Anykščių skyriaus sprendimu Nr. SP-5-2044 nuo 2008-04-01 S. S. paskirta 141,81 Lt našlaičio pensija iki jam sukaks 24 metai, jei mokysis nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, taip pat kitose valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl pensijų mokėjimo, įregistruotos aukštosios, profesinės ar bendrojo lavinimo mokyklos dieniniame skyriuje (b. l. 8). S. S., pildydamas prašymą skirti našlaičių pensiją, įsipareigojo ne vėliau kaip per 10 dienų pranešti apie našlaičių skaičiaus pasikeitimą bei išvykimą gyventi į užsienį, tačiau atsakovas šio įsipareigojimo neįvykdė (b. l. 7). 2012 m. vasario 21 d. VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriuje buvo gautas 2012-02-21 Anykščių technologijos mokyklos raštas, kuriuo pranešame, kad su S. S. mokymosi sutartis nutraukta 2011-11-14 (b. l. 9). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius 2012 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. (10.23) Š6-5423 nuo 2012-03-01 nutraukė našlaičių pensijos mokėjimą S. S. (b. l. 10). Nepranešus apie nutrauktą mokslą S. S. buvo permokėta 716,85 Lt našlaičių pensijos (b. l. 11). VSDFV 2012-03-05 siuntė atsakovui pretenziją dėl permokėtos našlaičių pensijos grąžinimo (b. l. 13). 2012-03-09 atsakovas kreipėsi į VSDFV Anykščių skyrių prašydamas permoką išdėstyti dalimis (b. l. 12). Atsakovo prašymas buvo patenkintas. 2012-03-13 S. S. sumokėjo pirmą 72,00 Lt įmoką. Tačiau daugiau įmokų atsakovas ieškovui nesumokėjo. 2012-07-13 atsakovui pakartotinai buvo išsiųsta ir įteikta pretenzija (b. l. 15), tačiau atsakovas daugiau įmokų nemokėjo.

6LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, jog valstybinio socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo vaikams ir įvaikiams iki 18 metų bei nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių studentams ir moksleiviams iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau nei jiems sukaks 24 metai. Šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalis numato, kad pensijos gavėjas privalo pranešti VSDFV teritoriniam skyriui, kuris moka pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis iš gavėjo išieškomas pensiją mokančios įstaigos vadovo sprendimu. Jeigu pensijos mokėjimas nutraukiamas, o visa permokėtos pensijos suma neišieškota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismine tvarka. Atsakovas S. S. mokėsi Anykščių technologijos mokykloje, jam buvo mokama našlaičio pensija. Kadangi 2011-11-14 S. S. su minėta mokymosi įstaiga mokymo sutartį nutraukė, todėl ieškovas nutraukė našlaičių pensijos mokėjimą ir nustatė našlaičių pensijos permoką. S. S. nutraukus studijas, jis prarado teisę gauti valstybinio socialinio draudimo našlaičių pensiją, tačiau apie tai VSDFV Anykščių skyriui nepranešė, todėl susidarė 644,85 Lt permoka. Todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 644,85 Lt permokėtą našlaičių pensiją.

7Kadangi atsakovas gera valia įsiskolinimo nesumoka, tai ieškovas kreipėsi į teismą ir prašo ieškinį tenkinti.

8Ieškovas patyrė nuostolių, kurie yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę atsakovo atžvilgiu ( CK 6.249 str. 1 d.).

9Kadangi atsakovas liko skolingas ieškovui, todėl ieškovas turi teisę reikalauti, jog įsiskolinimo suma iš atsakovo būtų priteista teismo keliu.

10Teismas mano, jog pasitvirtinus byloje surinktų įrodymų visumai, yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

11Pagal LR CPK 83, 96 str. nuostatas, iš atsakovo S. S. į valstybės biudžetą priteistinas 71,00 Lt žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas buvo atleistas.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui iš S. S. 644,85 Lt (šešis šimtus keturiasdešimt keturis litus 85 ct) skolos.

15Išieškoti iš atsakovo S. S. 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą 00 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300).

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai