Byla 2S-1844-614/2015
Dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys ACOPARCEL B.V., UAB ,,Bankroto departamentas LT“, antstolis Arminas Naujokaitis

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys ACOPARCEL B.V., UAB ,,Bankroto departamentas LT“, antstolis Arminas Naujokaitis.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas antstoliui pateiktame skunde nurodė, kad 2015-02-10 Vilniaus apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. B2-299-160/2015 A. B. atžvilgiu buvo teismo išduotas dėl teismo padarytos klaidos, dėl kurios ištaisymo, t.y. vykdomojo rašto panaikinimo, jis dar 2015-03-06 kreipėsi į teismą atskiruoju skundu. Antstolis priėmė 2015-02-24 patvarkymą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, 2015-02-24 vykdymo išlaidų apskaičiavimą, 2015-02-24 patvarkymą priimti vykdomąjį raštą bei 2015-02-10 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. B2-299-160/2015. Tačiau jis neturi jokių galimybių įvykdyti įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės B.V. Ecoparcel dokumentus ir turtą, nes niekada nebuvo įmonės B.V. Ecoparcel vadovu ar dalyviu, o tik samdomu darbuotoju, ir neturi jokių įmonės B.V. Ecoparcel dokumentų ar turto, todėl vykdomasis raštas negali galioti ir jo įvykdymas yra neįmanomas. Bankrutuojančios įmonės vadovas (valdymo organas) yra N. Č., o Vilniaus apygardos teismas nutartimi, kurios pagrindu jo atžvilgiu buvo išduotas vykdomasis raštas, buvo įpareigojęs bankrutuojančios B.V. Ecoparcel valdymo organus per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. A. B. įmonėje B.V. Ecoparcel dirbo tik samdomu darbuotoju – direktoriumi verslo plėtrai. Nurodytose pareigose A. B. dirbo nuo 2012-05-07 iki 2014-03-03. Darbo sutartyje Nr. 1, sudarytoje 2012-05-07, be kita ko buvo aiškiai nurodyta, kad „<...> 9.3. Darbuotojas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus neatsako ir negali atsakyti kaip Bendrovės vadovas ar jam prilygintas asmuo, nes tokiu nėra, o Lietuvos Respublikoje veikia tik kaip Bendrovės samdomas įgaliotas asmuo verslui. <:..>“. 2013-12-06 įmonė B.V. Ecoparcel, atstovaujama direktoriaus N. Č., panaikino A. B. dar 2012-04-03, t.y. iki 2012-05-07 Darbo sutarties Nr. 1 sudarymo, išduotą įgaliojimą. N. Č. nuo įmonės B.V. Ecoparcel įsteigimo buvo ir iki šiol, kiek tai yra žinoma A. B., yra/buvo įmonės B.V. Ecoparcel vieninteliu akcininku ir vadovu. Atitinkamai N. Č. kaip įmonės B.V. Ecoparcel vadovui tenka Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos ir atsakomybė. B.V. Ecoparcel piniginiais ištekliais ir turtu vienasmeniškai disponavo N. Č. kaip įmonės B.V. Ecoparcel vienintelis akcininkas ir vienintelis vienasmenis valdymo organas – vadovas. A. B. niekada neturėjo prieigos prie įmonės B.V. Ecoparcel banko sąskaitų valdymo, neatlikinėjo finansinių operacijų, nedisponavo įmonės B.V. Ecoparcel turtu ar dokumentais. Todėl 2015-01-30 Vilniaus apygardos teismo rezoliucinė nutartis dalyje dėl vykdomojo rašto išdavimo A. B. atžvilgiu yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina, o kartu ir A. B. atžvilgiu išduotas 2015-02-10 vykdomasis raštas Nr. B2-299-160/2015. A. B. atžvilgiu Vilniaus apygardos teismas 2014-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-4244-160/2014 negalioja ir negali būti vykdoma, o jos pagrindu išduotas vykdomasis raštas naikintinas.

5Antstolis Arminas Naujokaitis, išnagrinėjęs pareiškėjo A. B. skundą, 2015-03-18 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko skundą. Nurodė, kad 2015-02-23 antstolių kontoroje gautas Vilniaus apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. B2-299-160/2015, kuriame nurodyta, įpareigoti bankrutuojančios B.V. Ecoparcel valdymo organus per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Vykdomajame rašte, kaip skolininkas nurodytas A. B. Antstolis vadovaujantis CPK 586 straipsniu vykdo vykdomąjį dokumentą, kuriame A. B. yra įpareigojamas perduoti bankrutuojančios B. V. Ecoparcel visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, vadovaujasi vykdomuosiuose dokumentuose pateiktais duomenimis, antstolis neturi kompetencijos spręsti dėl vykdomajame rašte nurodyto skolininko tinkamumo. Antstolis negali vadovautis skolininko pateiktais argumentais, kad A. B. neturi ir negali pateikti B. V. Ecoparcel turto ir dokumentų, antstolis dėl šių priežasčių negali nutraukti vykdymo veiksmų ir vykdomąjį dokumentą grąžinti Vilniaus apygardos teismui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų. Pažymėjo, kad byloje nustatyta, kad antstolių kontoroje buvo gautas Vilniaus apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. B2-299-160/2015, kuriame nurodyta, įpareigoti bankrutuojančios B.V. Ecoparcel valdymo organus per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Skolininku vykdomajame rašte nurodytas A. B. (v. b. l. 1-2). Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad antstolis neturėjo pagrindo konstatuoti akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (CPK 651 straipsnis), kadangi vykdomajame dokumente skolininku nurodytas būtent A. B.. Antstolio kompetencijai nėra priskirta nustatinėti, ar teismo išduotame vykdomajame rašte nurodytas skolininku tinkamas asmuo ir ar skolininkas turi, ir gali atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos įpareigojo atlikti teismas. Pareiškėjo skunde bei rašytiniuose paaiškinimuose nurodytos aplinkybės, jog jis niekuomet nebuvo įmonės valdymo organu, todėl vykdomasis dokumentas jo atžvilgiu teismo negalėjo būti išduotas ir antstolio negalėjo būti priimtas vykdyti, nes vykdomasis raštas yra neįvykdomas, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šios bylos nagrinėjimo dalykas – antstolio atliktų procesinių veiksmų, priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas (CPK 510 straipsnis), o ne vykdomajame rašte nurodyto skolininko pagrįstumo klausimas, o duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog vykdomajame rašte nurodytas skolininkas buvo pakeistas, pareiškėjas nepateikė.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti antstolį vykdomąją bylą nutraukti ir grąžinti vykdomąjį raštą jį išdavusiai institucijai. Apeliantas palaiko poziciją išdėstytą skunde dėl antstolio veiksmų ir pakartoja juos kaip savo atskirojo skundo pagrindą. Papildomai nurodo, jog teismas padarė klaidingas išvadas ir bylos iš esmės neišsprendė – nepasisakė ar teisėtai antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį raštą išduotą apelianto atžvilgiu. Teismas neatskleidė bylos esmės ir neišsprendė ginčo, priimta nutartis yra nemotyvuota, todėl naikintina.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

12Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria skundas dėl antstolio veiksmų atmestas, yra pagrįsta ir teisėta.

13Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taigi antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Siekiant užtikrinti antstolio atliekamų veiksmų teisėtumą, suinteresuotai šaliai, manančiai, kad antstolio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti pažeidžia teises ar įstatymų saugomus interesus, suteikta teisė apskųsti antstolio procesinius veiksmus arba atsisakymą atlikti procesinius veiksmus (CPK 510 straipsnis).

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog antstolis priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-299-160/2015, kuriame nurodyta, kad skolininkas yra A. B.. Priimdamas vykdomąjį raštą antstolis įsitikina ar nėra CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Nagrinėjamu atveju, vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti tam teisę turintis asmuo, vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio, be to, vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus (CPK 651 straipsnio 2 dalies 1-3 punktai).

15Pirmos instancijos teismas ginčijama nutartimi pareiškėjo prašymą nutraukti vykdomąją bylą atmetė, nes vykdomoji byla gali būti nutraukiama tik CPK 629 straipsnio 1 dalies 1-10 punktų pagrindu (baigtinis vykdomosios bylos nutraukimo atvejų sąrašas). Teismo vertinimu, minėta aplinkybė, jog apeliantas neturi jokių įmonės B.V. Ecoparcel dokumentų ar turto, todėl vykdomasis raštas negali galioti ir jo įvykdymas yra neįmanomas, nesudaro pagrindo vykdomajai bylai užbaigti, Nagrinėjamu atveju, Vilniaus apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. B2-299-160/2015, nėra panaikintas, todėl nėra pagrindo nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0157/15/449.

16Antstolis negali vertinti vykdomojo rašto pagrįstumo ir teisėtumo. Vykdomieji raštai, išduodami remiantis teismo sprendimais, nutartimis. Iš vykdomojo rašto turinio negalima spręsti, kodėl iš skolininko turi būti išieškoma priteista suma ar skolininkas įpareigojamas perduoti tam tikrą turtą. Išieškojimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendė nagrinėdamas bylą, todėl vykdomajame rašte nurodomi tik išieškojimui vykdyti reikalinga informacija: sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, duomenys apie skolininką ir išieškotoją, išieškomos sumos arba veiksmai, kuriuos atlikti ar nuo kurių susilaikyti įpareigotas skolininkas. Antstoliui suabejojus vykdomojo dokumento teisėtumu, jis pats atsisakyti jį vykdyti, kol toks dokumentas nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas, neturi teisės. Vykdomasis raštas yra teismo išduodamas oficialus dokumentas, kurio teisėtumo kontrolė priklauso išimtinai teismo, kaip institucijos, vykdančios teisingumą, kompetencijai, todėl antstoliui suteikus teisę tikrinti vykdomojo rašto teisėtumą ir pagrįstumą būtų pažeidžiamas teismo nepriklausomumo principas. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant įsiteisėjusiai teismo nutarčiai/sprendimui, šioje byloje nesprendžiamas įsiteisėjusio sprendimo teisėtumo bei jo pagrįstumo klausimas, o tik įsiteisėjusio sprendimo vykdymas, todėl atskirajame skunde keliamos aplinkybės, bei argumentai, susiję su įsiteisėjusiu sprendimu negali būti naujai įrodinėjamos, bei nenagrinėjamos ir todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ar nutarčių pagrįstumas gali būti tikrinamas apeliacine ar kasacine tvarka. Todėl vykdomieji raštai negali būti ginčijami teismine tvarka. Tačiau galimas ginčas ne dėl paties teismo išduoto vykdomojo dokumento, o dėl jo išdavimo pagrįstumo. Manytina, kad dėl vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumo ir teisėtumo apeliantas turėtų kreiptis į vykdomąjį raštą išdavusį teismą.

17Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai