Byla 2-1881-750/2011

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Tomui Leščinskui, suinteresuotiems asmenims anstolei Andželai Tamašauskienei, J. S.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos R. S. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Andželai Tamašauskienei, suinteresuotiems asmenims J. S., UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Snoro lizingas“ dėl antstolės veiksmų,

Nustatė

5Pareiškėja R. S. skundžia antstolės A. Tamašauskienės veiksmus ir prašo panaikinti vykdomosiose bylose Nr. 0153/10/01529 ir Nr. 0153/10/02010 antstolės patvarkymus dėl areštuoto turto vertės nustatymo ir piniginių lėšų išieškojimo iš J. S. darbo užmokesčio iš UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“. Nurodo, kad antstolė 2011-07-21 patvarkymu įkainavo pareiškėjai ir jos sutuoktiniui J. S. priklausantį butą, esantį Inkaklių k., Šilutės r., rengiantis parduoti šį daiktą iš varžytinių. Be to, antstolė priėmė patvarkymus dėl piniginių lėšų išieškojimo iš J. S. darbo užmokesčio, gaunamo UAB „Klasmann – Deilmann Šilutė“. Antstolei pateiktuose notarų išduotuose vykdomuosiuose įrašuose skolininke nurodyta tik pareiškėja, nes kreditus ji paėmė savo reikmėms. Jei nėra teismo sprendimo dėl antrojo sutuoktinio, antstolis negali priimti patvarkymo išieškoti iš bendro turto, nes tai reikštų CPK 586 str. pažeidimą, t. y. vykdymo veiksmai būtų atlikti be vykdomojo dokumento. Antstolė šių reikalavimų nepaisė.

6Pareiškėjos atstovas advokatas T. Leščinskas prašo skundą patenkinti, nurodo, kad pareiškėjos skolos yra asmeninės ir už jas negali būti atsakingas sutuoktinis J. S.. Pareiškėja ir jos sutuoktinis gyvena atskirai, be to, teisme nagrinėjama byla dėl jų santuokos nutraukimo. Pareiškėja pinigus skolinosi sau ir jų šeimos poreikiams nenaudojo. Be to, antstolės nustatyta turto vertė neatitinka realios jo vertės.

7Suinteresuotas asmuo J. S. prašo patenkinti pareiškėjos skundo reikalavimus, nurodo, kad jis su sutuoktine pareiškėja R. S. faktiškai negyvena jau apie 3 m. laiko ir teisme nagrinėjama byla dėl jų santuokos nutraukimo. Jis apie pareiškėjos pasirašytus vekselius nieko nežinojo. Antstolė nukreipė skolos išieškojimą į jo darbo užmokestį įmonėse UAB „Plantramsa“, o po to - UAB „Klasman – Deilmann Šilutė“.

8Antstolė A. Tamašauskienė prašo pareiškėjos skundą atmesti ir paaiškino, kad vykdo išieškotojų UAB „Snoro lizingo“ ir UAB „Ūkio banko lizingo“ vykdomuosius dokumentus dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos. Kuomet pareiškėja nustojo mokėti skolą, nustačius, kad jos sutuoktinis dirba, todėl skolos išieškojimą nukreipė į jo darbo užmokestį. Antstolė neturi duomenų, kad prievolė yra pareiškėjos asmeninė ir nepaneigta, kad ji yra solidari. Mano, kad skola išieškotojams yra bendra pareiškėjos ir jo sutuoktinio. Nustačius, kad pareiškėjos sutuoktinio vardu yra registruotas butas ir ūkinis pastatas jis buvo areštuotas ir pagal VĮ „Registro centro“ duomenis ji įvertino 12 000 Lt. Buvo paskelbtos šio turto pardavimas iš varžytinių. Kadangi vėliau pareiškėjos pateiktoje pažymoje dėl nekilnojamojo turto įvertinimo buvo nurodyta didesnė nekilnojamojo turto vertė, todėl remiantis šioje pažymoje nurodyta verte buvo remiamasi parduodant butą iš varžytinių.

9Suinteresuotų asmenų UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Snoro lizingas“ atstovai į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką tinkamai pranešta, gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo UAB „SNORO lizingas“ atsiliepime (b.l. 13-14) nurodo, kad skolininkė R. S. 2010-04-12 išdavė paprastąjį vekselį 12 000Lt sumai . Jai nesumokėjus skolos notarė išdavė vykdomąjį įrašą, kuris perduotas vykdyti antstolei A.Tamašauskienei. Kadangi tiek turtas , tiek skolos , atsiradusios po santuokos sudarymo yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl antstolė turėjo teisę areštuoti bendrąja jungtine nuosavybe įgytą nekilnojamąjį turtą (butą), taip pat skolą išieškoti iš sutuoktinio darbo užmokesčio.

11Suinteresuotas asmuo UAB Ūkio banko lizingas atsiliepime (b.l. 10-12) prašo pareiškėjos skundą atmesti ir nurodo, kad pareiškėja R. S., pasirašydama su banku kredito kortelės su limitu sutartį Nr. T703022908, patvirtino, kad yra sutuoktinio sutikimas. Sutartinių įsipareigojimų neįvykdžius, sutartis buvo nutraukta ir pareiškėja pasirašė vekselį, kurio laiku neapmokėjus, buvo išduotas ir pateiktas vykdyti vykdomasis įrašas. Kadangi kreditas buvo panaudotas santuokos metu, todėl darytina išvada, jog lėšos buvo panaudotos šeimos poreikiams. Tokiu atveju taikoma solidariosios prievolės atsiradimo prezumpcija ir ši prievolė laikoma solidaria sutuoktinių prievole, todėl turi būti vykdoma iš bendro sutuoktinių turto, neatsižvelgiant į tai, jog vykdomajame dokumente nurodytas tik vienas iš sutuoktinių.

12Skundas tenkintinas.

13Iš skundo bei vykdomųjų bylų Nr. 0153/10/01529 ir 0153/10/02010 medžiagos matyti, kad 2010-09-23 antstolė A. Tamašauskienė priėmė išieškotojo UAB „Ūkio banko lizingas“ pateiktą Kauno m. 6-ojo notaro biuro 2010-08-30 išduotą Vykdomąjį įrašą Nr. 9749 dėl 10148,47 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės pareiškėjos R. S. šio išieškotojo naudai (vykd. byla Nr. 0153/10/01529 b.l. 2). Be to, 2010-12-06 antstolė priėmė kito išieškotojo UAB „Snoro lizingas“ pateiktą Vilniaus m. 15-ojo notaro biuro 2010-08-17 išduotą Vykdomąjį įrašą Nr. DJ-4815 dėl 12068 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjos šio išieškotojo naudai (vykd. byla Nr. 0153/10/02010 b.l. 3).

14Antstolė atitinkamai 2010-10-22 ir 2010-12-27 patvarkymais skolų išieškojimą nukreipė į pareiškėjos netekto darbingumo pensiją. 2011-03-24 anstolės patvarkymais skolų išieškojimas nukreiptas į jos sutuoktinio J. S. darbo užmokestį, gaunamą įmonėje UAB „Plantramsa, vėliau 2011-03-30, 2011-03-28 patvarkymais nutraukė išieškojimą iš sutuoktinio darbo užmokesčio ganamo minėtoje bendrovėje ( vykd. byla Nr. 0153/10/02010 b.l.16, 28, vykd. byla Nr. 0153/10/01529 b.l. 46, 56). Tačiau 2011-07-29 antstolė patvarkymais pareiškėjos skolų ieškojimą nukreipė į jos sutuoktinio J. S. darbo užmokestį gaunamą iš UAB „Klasmann – Deilmann Šilutė“ (vykd byla Nr. 0153/10/02010 b.l.43 , vykd. byla Nr. 0153/10/01529 b.l. 71).

15Teismų praktikoje pripažįstama, kad prieš pradedant vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą, kuriame skolininku nurodytas vienas iš sutuoktinių, antstoliui pagal prievolės teisinę prigimtį būtina išsiaiškinti, ar išieškojimas turi būti vykdomas iš bendro sutuoktinių turto, ar iš skolininko asmeninio turto. Kreditorinės prievolės atsiradimo pagrindas yra esminis, nustatant prievolės subjektus. Pasisakydamas dėl sutuoktinių prievolių Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktiniai atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles. Sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendros, o bendros - dalinės arba solidariosios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis, c.b. Nr. 3K-3-482/2008).

16Asmeninės sutuoktinio prievolės yra tokios, kurios yra susijusios su jo asmeniu, asmeniniu turtu arba asmeninių poreikių tenkinimu. Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte. Išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutartis, c.b. Nr. 3K-P-186/2010).

17Akivaizdu, kad pareiškėjos R. S. prievolė mokėti pagal minėtus Vykdomuosius įrašus yra asmeninė – tai pripažįsta ne tik ji, bet ir atskirai gyvenantis sutuoktinis J. S.. Išieškojimas pagal šias prievolę turi būti nukreipiamas į dalį bendrame turte tik tuomet, jei nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė.

18Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą teismų praktiką išaiškino, kad antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vienas iš vykdomųjų dokumentų yra vykdomasis raštas, išduotas teismo sprendimo pagrindu. Jei nėra teismo sprendimo dėl antrojo sutuoktinio, antstolis negali priimti patvarkymo išieškoti iš bendro turto, nes tai reikštų teismo sprendimo pakeitimą ir CPK 586 straipsnio pažeidimą, t. y. vykdymo veiksmai būtų atlikti be vykdomojo dokumento. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutartis, c. b. Nr. 3K-P-186/2010).

19Šis išaiškinimas patvirtina, kad antstolė negalėjo priimti patvarkymų išieškoti skolininkės R. S. skolas iš sutuoktinio J. S. darbo užmokesčio iš UAB „Klasmann – Deilmann Šilutė“, nes jo atžvilgiu nėra išduotas vykdomasis dokumentas.

20Be to, nustatyta, kad antstolė 2010-10-13 Turto arešto aktu areštavo pareiškėjos sutuoktinio J. S. vardu registruotą turtą: butą ir 1/8 dalį ūkinio pastato, esančius Inkaklių k., Šilutės r. (vykd. byla Nr. 0153/10/01529 b.l. 35-36). Siekiant parduoti areštuotą turtą iš varžytinių antstolė 2011-07-21 patvarkymu įkainavo areštuotą butą 10000 Lt, o 1/8 dalį ūkinio pastato – 2000 Lt. ( vykd. byla Nr.0153/10/02010 b.l. 36). 2011-09-09 paskelbtos varžytinės neįvyko, nes neatvyko nė vienas pirkėjas ( minėtos vykd. bylos b.l. 64) CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Pačios pareiškėjos užsakymu UAB „Lituka“ ir Ko atliko areštuoto buto vertinimą ir pateikė Turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. JVO-10656, kurioje nustatyta buto rinkos vertė 57000 Lt. (vykd byla Nr. 0153/10/02010 b.l. 52). Ši ataskaita 2011-07-22 pateikta antstolei. Tokia turto vertintojo nustatyta areštuoto turto vertė ir skundžiamame patvarkyme bei nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nustatyta turto vertė ženkliai skiriasi. Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, 9 punktas numato, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Turto vertinimą atliko turto vertintojas V. J. (kvalifikacinis pažymėjimas Nr. A000256, išduotas 2001-07-04), dirbantis UAB „Lituka“ ir Ko, kuri turi teisę verstis turto ir verslo vertinimo veikla (kvalifikacijos atestatas Nr. 000111). Įvertinus tai, teismas sprendžia, jog Turto vertės nustatymo ataskaita Nr. JVO-10656 atitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio reikalavimus. Kadangi areštuoto turto vertė neatitinka rinkos kainos, todėl laikytina, kad antstolės A.Tamašauskienės 2011-07-21 patvarkymu nustatyta nekilnojamojo turto vertė pažeidžiant CPK reikalavimus.

21Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjos skundas tenkintinas ir antstolės A. Tamašauskienės veiksmai, priimant 2011-07-29 patvarkymus išieškoti pingines lėšas iš suinteresuoto asmens J. S. darbo užmokesčio iš UAB „Klasmann – Deilmann Šilutė“, bei 2011-07-21 patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo vykdomosiose bylose Nr. 0153/10/01529 ir 0153/10/02010, pripažintini neteisėtais, minėti patvarkymai naikintini.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 510 str., 513 str.,

Nutarė

23Skundą patenkinti.

24Vykdomosiose bylose Nr. 0153/10/01529 ir 0153/10/02010 panaikinti 2011-07-29 patvarkymus išieškoti pingines lėšas iš suinteresuoto asmens J. S. darbo užmokesčio iš UAB „Klasmann – Deilmann Šilutė“ bei 2011-07-21 patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Tomui Leščinskui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos... 5. Pareiškėja R. S. skundžia antstolės A. Tamašauskienės veiksmus ir prašo... 6. Pareiškėjos atstovas advokatas T. Leščinskas prašo skundą patenkinti,... 7. Suinteresuotas asmuo J. S. prašo patenkinti pareiškėjos skundo reikalavimus,... 8. Antstolė A. Tamašauskienė prašo pareiškėjos skundą atmesti ir... 9. Suinteresuotų asmenų UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Snoro... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „SNORO lizingas“ atsiliepime (b.l. 13-14) nurodo,... 11. Suinteresuotas asmuo UAB Ūkio banko lizingas atsiliepime (b.l. 10-12) prašo... 12. Skundas tenkintinas.... 13. Iš skundo bei vykdomųjų bylų Nr. 0153/10/01529 ir 0153/10/02010 medžiagos... 14. Antstolė atitinkamai 2010-10-22 ir 2010-12-27 patvarkymais skolų... 15. Teismų praktikoje pripažįstama, kad prieš pradedant vykdyti išieškojimą... 16. Asmeninės sutuoktinio prievolės yra tokios, kurios yra susijusios su jo... 17. Akivaizdu, kad pareiškėjos R. S. prievolė mokėti pagal minėtus... 18. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą teismų... 19. Šis išaiškinimas patvirtina, kad antstolė negalėjo priimti patvarkymų... 20. Be to, nustatyta, kad antstolė 2010-10-13 Turto arešto aktu areštavo... 21. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjos skundas tenkintinas ir antstolės A.... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 510 str., 513 str.,... 23. Skundą patenkinti.... 24. Vykdomosiose bylose Nr. 0153/10/01529 ir 0153/10/02010 panaikinti 2011-07-29... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...