Byla 1-64-780/2011
Dėl šios baudžiamosios bylos perdavimo nagrinėti Vilniaus apygardos apylinkės teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Laima Garnelienė, susipažinusi su R. A., E. A. ir kitų asmenų baudžiamosios bylos Nr. 1-64-780/2011 medžiaga, G. R. baudžiamosios bylos Nr. 1-179-780/2011 medžiaga (bendras ikiteisminio tyrimo Nr. 52-1-00301-09) bei Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Raimondo Petrausko 2011 m. spalio 21 d. raštu dėl šios baudžiamosios bylos perdavimo nagrinėti Vilniaus apygardos apylinkės teismui

Nustatė

22010 m. gruodžio 20 d. Alytaus rajono apylinkės teisme iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros nagrinėjimui teismine tvarka gauta baudžiamoji byla Nr. 1-01-2-00027-2010-6, kurioje R. A. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 25 str. 3 d., 146 str. 2 d., 25 str. 3 d., 138 str. 2 d. 6 p., 180 str. 3 d., 253 str. 1 d., 284 str. 1 d., E. A. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 180 str. 3 d., 253 str. 1 d., 260 str. 1 d., G. R. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 180 str. 3 d., R. P. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., 253 str. 1 d., 260 str. 1 d., A. A. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., D. N. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., M. S. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., I. P. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., S. O. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., S. L. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d., ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., Ž. K. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., 259 str. 1 d., M. R. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 180 str. 3 d., 253 str. 1 d., 260 str. 1 d. ir A. M. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 1 d., 260 str. 1 d.

3Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaidutė Stangvilienė, susipažinusi su baudžiamosios bylos Nr. 1-01-2-00027-2010-6 medžiaga, 2010 m. gruodžio 27 d. nutartimi nuo dalyvavimo baudžiamosios bylos procese nusišalino. Nutartyje nurodoma, kad byloje kaltinamųjų R. A. ir E. A. motina Regina Agrba, šiuo metu dirbanti teisėja Kauno miesto apylinkės teisme, yra gera jos pažįstama. Jos bendrauja nuo to laiko, kai dar dirbo Alytaus rajono savivaldybėje. Palaiko draugiškus santykius, bendrauja ir ne darbo metu. Šiuo metu kartais kartu vyksta į seminarus, kitus teisėjų renginius. Nutartyje teisėja taip pat nurodė, kad pažįsta ir bendrauja su R. Agrbos seserimi S. K., dirbančia Alytaus Europos informacinio centro vadove. Teisėjos nuomone, šios aplinkybės yra žinomos ir daugumai baudžiamosios bylos proceso dalyvių, todėl nagrinėjant baudžiamąją bylą proceso dalyviams kils abejonių jos nešališkumu ir objektyvumu.

4Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko A. Smolsko nutartimi, priimta vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 229 str. 2 d. 1 p., baudžiamoji byla Nr. 1-01-2-00027-2010-6 buvo perduota nagrinėti Lazdijų rajono apylinkės teismui.

52011 m. vasario 18 d. Lazdijų rajono apylinkės teisme gauta baudžiamoji byla Nr. 1-64-743/2011 (teisminio proceso Nr. 1-52-1-00301-2009-4), kurioje R. Č. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d., 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d., 146 str. 2 d., 180 str. 3 d.

6Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, susipažinusi su R. Č. baudžiamąja byla, 2011 m. kovo 17 d. nutartimi nutarė baudžiamąją bylą Nr. 1-64-743/2011 (teisminio proceso Nr. 1-52-1-00301-2009-4), kurioje R. Č. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d., 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d., 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., ir baudžiamąją bylą Nr. 1-43-743/2011 (teisminio proceso Nr. 1-01-2-00027-2010-6), kurioje R. A. ir kiti asmenys kaltinami įvairių nusikalstamų veikų padarymu, sujungti į vieną paliekant baudžiamąją bylą Nr. 1-64-743/2011 (teisminio proceso Nr. 1-52-1-00301-2009-4).

7Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. nutartimi iš baudžiamosios bylos Nr. 1-52-1-00301-2009-4 išskirta baudžiamoji byla G. R. atžvilgiu (bylos Nr. 1-179-743/2011), nes pastarasis, pažeidęs kardomosios priemonės sąlygas, išvyko į Suomiją, kur dėl nusikalstamos veikos buvo suimtas ir teisiamas.

8Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė 2011 m. spalio 19 d. nutartimi, priimta nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-64-743/2011, nuo bylos nagrinėjimo nusišalino. Nutartyje nurodoma, kad 2011 m. spalio 19 d. teisme buvo gautas kaltinamojo D. N. ir jo gynėjo advokato Artūro Kuzmos prašymas nušalinti teisėją nuo bylos nagrinėjimo, kadangi prokuroras J. Vailionis yra kontroliavęs šį ikiteisminį tyrimą, pasirašęs procesinius dokumentus joje, du šios bylos kaltinamieji suimti kitoje byloje, kurią taip pat kontroliavo šis prokuroras. Į šią aplinkybę dėmesį atkreipė tik dabar. Alytaus rajono apylinkės prokuratūros prokuroras J. Vailionis yra teisėjos sutuoktinis. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009 m. kovo 23 d. prašymu šioje byloje jis kreipėsi pas ikiteisminio tyrimo teisėją dėl nutarties kratai pas kaltinamąjį D. N. priėmimo. 2009 m. kovo 24 d. šis prašymas patenkintas ir priimta nutartis. Teisėjos nuomone, šis faktas gali sukelti abejones dėl teisėjos nešališkumo, teisingo ir teisėto sprendimo priėmimo ne tik kaltinamajam D. N., bet ir kaltinamiesiems R. A., E. A. bei visuomenei. Teisėja nutartyje taip pat nurodė, kad kiekvienas procesas turi vykti objektyviai ir nei proceso dalyviams nei visuomenei teisėjos nešališkumas neturi kelti abejonių, todėl teisėjos pareiga pašalinti bet kokias abejones, net ir tariamas, kurios galėtų sukelti proceso dalyviams abejones teisėjos šališkumu. Remiantis BPK 59 str. 1 d. nušalinimas gali būti reiškiamas ir prasidėjus įrodymų tyrimui, kai nušalinimą pareiškiantis asmuo nušalinimo pagrindą sužinojo vėliau, todėl prašymą dėl nušalinimo patenkino. Taip pačiais pagrindais teisėja A. Vailionienė nusišalino ir nuo išskirtos G. R. baudžiamosios bylos Nr. 1-179-743/2011 nagrinėjimo. Nusišalimus patvirtino Lazdijų rajono apylinkės teismo pirmininkas, o bylas paskyrė nagrinėti Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjui Ramūnui Šarkai (G. R. baudžiamosios bylos Nr. 1-179-780/2011, R. A., E. A., R. P. ir kt. asmenų baudžiamosios bylos Nr. 1-64-780/2011).

92011 m. spalio 21 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Raimondo Petrausko prašymas Lietuvos Respublikos BPK 229 straipsnio tvarka spręsti klausimą dėl baudžiamosios bylos Nr. 1-64-780/2011 ir iš jos išskirtos G. R. baudžiamosios bylos Nr. 1-179-780/2011 perdavimo nagrinėti Vilniaus apygardos apylinkės teismui. Perdavimo būtinumas grindžiamas tuo, kad dalis bylos kaltinamųjų yra praeityje keletą kartų teisti, jų atžvilgiu taikytas Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas, šiuo metu Kauno apygardos teismo teritorijoje atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai kitose baudžiamosios bylose, taikomos procesinės prievartos priemonės, todėl išlieka didelė tikimybė, kad kaltinamieji bei jų gynėjai nuolat kels Kauno apygardos apylinkės teismų šališkumo klausimą. Dalis bylos kaltinamųjų ir nukentėjusiųjų gali iškelti Kauno apygardos teismo bei Kauno apygardos apylinkės teismų šališkumo klausimą, nes kaltinamųjų R. ir E. A. mama Regina Agrba dirba Kauno miesto apylinkės teismo teisėja. R. A. be kitų nusikaltimų yra kaltinamas ir atlikęs nusikalstamus smurtinio pobūdžio veiksmus nukentėjusiosios A. K. atžvilgiu, kurios vyras Ž. K. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu sunkiai sutrikdęs sveikatą R. A.. Minėta baudžiamoji byla (ikiteisminio tyrimo numeris 52-1-00296-09) buvo teisminga Kauno apygardos teismui, tačiau laikinai einančio Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas 2010 m. liepos 22 d. nutartimi ši byla buvo perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Be to, prokuroro prašyme nurodoma, kad didelės dalies nukentėjusiųjų, liudytojų ir kaltinamųjų gyvenamoji (buvimo) vieta yra Vilniaus ir Alytaus miestai, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdybos pareigūnai užtikrina nukentėjusiojo D. B. dalyvavimą ir apsaugą teismo posėdyje, valstybinį kaltinimą palaiko Generalinės prokuratūros ONKT departamento prokuroras, todėl bylos nagrinėjimas Vilniaus apygardos apylinkės teisme sudarys sąlygas sklandesniam teisiamųjų posėdžių organizavimui, taupesniam biudžeto lėšų naudojimui, bylos išnagrinėjimui per įmanomai trumpiausius terminus.

10Prašymas dėl baudžiamųjų bylų perdavimo nagrinėti vienam iš Vilniaus apygardos apylinkės teismų tenkintinas.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK XVII skyriuje numatytomis bendrosiomis bylų teismingumo nuostatomis R. A., E. A., R. P., A. A., D. N., M. S., I. P., S. O., Ž. K., M. R., S. L., A. M. ir R. Č. baudžiamoji byla Nr. 1-64-780/2011 buvo teisminga Alytaus rajono apylinkės teismui. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko A. Smolsko nutartimi, priimta vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 229 str. 2 d. 1 p., minėta baudžiamoji byla iš Alytaus rajono apylinkės teismo buvo perduota nagrinėti Lazdijų rajono apylinkės teismui. Lazdijų rajono apylinkės teisme iš baudžiamosios bylos Nr. 1-64-780/2011 kaltinamojo G. R. atžvilgiu buvo išskirta byla Nr. 1-179-780/2011. Lietuvos Respublikos BPK 229 straipsnyje, reglamentuojančiame baudžiamosios bylos perdavimą iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, numatyta, jog byla gali būti perduota nagrinėti kitam teismui siekiant užtikrinti svarbius valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar teisingumo interesus. Kai byla perduodama iš vienos apygardos apylinkės teismo kitos apygardos apylinkės teismui klausimą dėl bylos perdavimo turi teisę išspręsti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas.

12Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R. P. rašte nurodytos aplinkybės – tai jog nagrinėjant bylą Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai priklausančiame apylinkės teisme dalis bylos kaltinamųjų ir nukentėjusiųjų gali nuolat kelti teismo šališkumo klausimą dėl Kauno miesto apylinkės teisme teisėja dirbančios kaltinamųjų R. ir E. A. mamos R. Agrbos, taip pat dėl Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje atliekamų ikiteisminio tyrimo veiksmų kitose baudžiamosiose bylose kaltinant tuos pačius asmenis, yra pakankamas pagrindas perduoti baudžiamąsias bylas nagrinėti vienam iš Vilniaus apygardos apylinkių teismų. Be to, iš Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktų baudžiamųjų bylų Nr. 1-64-780/2011 ir Nr. 1-179-780/2011 medžiagos matyti, kad didžioji dalis į teismo posėdį kviestinų asmenų - liudytojų, nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų gyvena Alytaus bei Vilniaus mieste. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir į tai, kad Alytaus rajono apylinkės teismas šių baudžiamųjų bylų nagrinėti negali, akivaizdu, kad siekiant sklandesnio baudžiamųjų bylų Nr. 1-64-780/2011 ir Nr. 1-179-780/2011 išnagrinėjimo, taupesnio biudžeto lėšų naudojimo, šias baudžiamąsias bylas tikslinga perduoti nagrinėti arčiausiai Alytaus esančiam Vilniaus apygardos apylinkės teismui, t.y. Varėnos rajono apylinkės teismui.

13Esant tokioms aplinkybėms, siekiant užtikrinti vieną iš svarbiausių baudžiamojo proceso uždavinių – siekti, kad bylos teisme būtų išnagrinėjamos per įmanomai trumpiausią laiką, sudarant galimybes teismui išsamiai bei nešališkai ištirti visas bylos aplinkybes ir priimti teisėtus bei teisingus sprendimus, o tuo pačiu užtikrinant svarbius viešosios tvarkos ir teisingumo interesus, baudžiamosios bylos Nr. 1-64-780/2011 ir Nr. 1-179-780/2011 perduotinos nagrinėti Varėnos rajono apylinkės teismui.

14Vadovaudamasi LR BPK 225 str. 3 d., 229 str. 2 d. 2 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

15baudžiamąją bylą Nr. 1-64-780/2011, kurioje kurioje R. A. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 25 str. 3 d., 146 str. 2 d., 25 str. 3 d., 138 str. 2 d. 6 p., 180 str. 3 d., 253 str. 1 d., 284 str. 1 d., E. A. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 180 str. 3 d., 253 str. 1 d., 260 str. 1 d., R. P. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., 253 str. 1 d., 260 str. 1 d., A. A. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., D. N. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., M. S. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., I. P. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., S. O. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., S. L. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d., ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., Ž. K. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 180 str. 3 d., 259 str. 1 d., M. R. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 180 str. 3 d., 253 str. 1 d., 260 str. 1 d. ir A. M. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 1 d., 260 str. 1 d. bei R. Č. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 25 str. 3 d., 138 str. 2 d. 6 p., 25 str. 3 d., 146 str. 2 d., 180 str. 3 d. ir baudžiamąją bylą Nr. 1-179-780/2011, kurioje G. R. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 4 d., 25 str. 3 d. ir 146 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 138 str. 2 d. 6 p., 180 str. 3 d., perduoti nagrinėti Varėnos rajono apylinkės teismui. Baudžiamųjų bylų skyriaus

Proceso dalyviai
Ryšiai