Byla 1-93-515/2009

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas V. Š., sekretoriaujant Laimai Gučaitei, dalyvaujant prokurorui Mantui Jurkėnui, gynėjui advokatui J. M., nukentėjusiajai S. P., Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Ž. S., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. P. (a.k. ( - )), gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), dirbantis ( - ), pagrindinio išsilavinimo, išsituokęs, teistas, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,

2Teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus,

Nustatė

3R. P. 2009 m. balandžio 18 d. apie 0030 val., šalia gyvenamojo namo, esančio ( - ), kilus žodiniam konfliktui, tyčia rankomis ir kojomis sudavė ne mažiau kaip 3 smūgius S. P. į galvos sritį, padarydamas jai odos nubrozdinimus kaktoje ir nosies nugarėlėje, poodines kraujosruvas kairės akies vokuose, nosies nugarėlėje, dešiniame paakyje ir apatinėje lūpoje bei kairiame dilbyje bei nosies kaulų lūžį, tuo nesunkiai, ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui sutrikdė S. P. sveikatą.

4Šiais veiksmais R. P. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

5Apklausus kaltinamuoju, R. P. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad gyvena su S. P.. 2009 m. balandžio 17 d. apie 2100 val. ji išėjo iš namų sakydama, kad eina į parduotuvę. Jis išėjo pas savo motiną. Apie 0000 val. jis grįžo į namus ir pamatė, kad namuose dega šviesa, groja muzika, vaikai nemiega. Paskambino S. P. ir pasakė, kad grįžtų į namus, priekaištavo jai, kad ji neprižiūri vaikų. 2009 m. balandžio 18 d. apie 0030 val. jis išgirdo žingsnius šalia namo. Pagalvojo, kad S. P. grįžta ne viena, pasiėmė peilį, kad galėtų apsiginti nuo nukentėjusiosios draugų, išėjo į kiemą. Kieme jis pamatė nukentėjusiąją stovinčią ties varteliais, ėmė ją barti, kad ji neprižiūri vaikų, girtauja. Tarp jų kilo žodinis konfliktas. Jam pasirodė, kad S. P. išsitraukė dujų balionėlį ir jis tuomet spyrė jai į ranką, tačiau nepataikė. Po to dar kartą spyrė jai į ranką ir kumščiu sudavė du smūgius į veidą. Su peiliu negrasino ir smūgių nesudavė. Nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusikaltimo. Nukentėjusiosios atsiprašė, civilinį ieškinį pripažįsta.

6Be paties kaltinamojo visiško prisipažinimo jo kaltė yra neabejotinai įrodyta nukentėjusiosios parodymais, byloje surinktais ir teismo posėdžio metu ištirtais įrodymais.

7Nukentėjusioji S. P. parodė, kad su R. P. yra išsituokę, tačiau šiuo metu gyvena kartu. 2009 m. balandžio 17 d. vakare buvo nuėjusi pas dukters krikšto mamą, kur išgėrė alkoholio. 2009 m. balandžio 18 d. apie 0030 val. ji ėjo į namus ir praėjusi pro vartelius, ties namo durimis pamatė stovintį R. P.. R. P. pradėjo eiti link jos, ji išsigando, bandė bėgti, tačiau jis ją pasivijo, pagriebęs už plaukų pargriovė ant žemės ir koja spyrė ne mažiau kaip 3 kartus į veidą. Po to R. P. jai pridėjo ties smakru metalinį daiktą, kaip jai pasirodė tai buvo peilis ir sakė, kad ją užmuš.Visą laiką kol ją mušė ji kvietėsi pagalbos. Vienu metu kažkuriame iš kaimyninių langų užsidegė šviesa ir R. P. pabėgo. Kaltinamasis jos atsiprašė. Civilinio ieškinio nereiškia.

8Iš Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad S. P. nustatomas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata bus sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų laikotarpiui (b.l. 17).

9Iš įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad R. P. parodė gyvenamąjį namą, esantį ( - ), kuriame gyvena S. P.; vietą, kurioje nukentėjusiajai spyrė į veidą; vietą, kurioje sudavė smūgius (b.l. 35-38).

10Įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus ir teisminio nagrinėjimo metu ištirtus įrodymus darytina išvada, kad kaltinamojo R. P. nusikalstama veika pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. kvalifikuota tinkamai. Jis sudavė smūgius S. P. į galvos sritį, ir nesunkiai sutrikdė S. P. sveikatą.

11Skirdamas bausmę kaltinamajam R. P. teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį, motyvus, jo pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę, amžių, padarytos žalos dydį, kitas bylos aplinkybes (LR BK 54 str.). Kaltinamasis charakterizuojamas teigiamai (b.l. 116). Atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad kaltu prisipažįsta visiškai, nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis R. P. šiuo metu dirba, yra aštuonių vaikų tėvas, padarė nesunkų nusikaltimą (LR BK 11 str. 3 d.). Įvertinus visas bylos aplinkybes, teismui yra pagrindo manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus bausmę –laisvės atėmimą, atidedant jos vykdymą, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę bei įpareigojimą (LR BK 75 str. 1 d., 2 d., 3 d.).

12Byloje Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vardu pareikštas civilinis ieškinys (b.l. 93-95). Kaltinamasis civilinį ieškinį pripažįsta, civilinis ieškinys tenkintinas (LR BPK 115 str.). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301 str., 302 str., 308 str. teismas

Nutarė

14R. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., ir nuteisti 8 (aštuonerių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. R. P. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams.

16R. P. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą. Įpareigoti R. P. per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nusikaltimu padarytą žalą.

17Įpareigoti R. P. paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo metu be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

18Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

19Priteisti iš R. P. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (į.k. ( - )) 117,30 Lt žalai atlyginti.

20Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Pasvalio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas V. Š., sekretoriaujant Laimai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus,... 3. R. P. 2009 m. balandžio 18 d. apie 0030 val., šalia gyvenamojo... 4. Šiais veiksmais R. P. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK... 5. Apklausus kaltinamuoju, R. P. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad gyvena... 6. Be paties kaltinamojo visiško prisipažinimo jo kaltė yra neabejotinai... 7. Nukentėjusioji S. P. parodė, kad su R. P. yra išsituokę, tačiau šiuo metu... 8. Iš Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Panevėžio skyriaus... 9. Iš įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad R. P.... 10. Įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus ir teisminio nagrinėjimo metu... 11. Skirdamas bausmę kaltinamajam R. P. teismas atsižvelgia į padaryto... 12. Byloje Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vardu... 14. R. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. R. P. paskirtos laisvės atėmimo... 16. R. P. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą.... 17. Įpareigoti R. P. paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo metu be institucijos,... 18. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę – rašytinį... 19. Priteisti iš R. P. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) Valstybinei ligonių... 20. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...