Byla e2-2000-344/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Edita Gailienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinį atsakovui D. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas iš atsakovo D. B. priteisti 176,05 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytos žalos atlyginimą.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka – įteikiant kartu su atsakovu gyvenančiam pilnamečiui šeimos nariui – mamai, tačiau per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis 285 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 2 dalies nuostatos numato, jog žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

8Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 straipsnio 1 dalis).

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2020 m. liepos 1 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-235-1008/2020 D. B. pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis BK 38 straipsnio 1 dalimi (kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius), atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamoji byla nutraukta. Nuosprendžiu nustatyta, kad D. B., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kilus konfliktui, kumščiu suduodamas nenustatytą skaičių smūgių nukentėjusiajam A. D. į galvą bei veidą ir taip padarydamas jam dešinės akiduobės medialinės (skeveldrinės) ir apatinės sienelių lūžius, nesunkiai sutrikdė A. D. sveikatą. Minėtas nuosprendis įsiteisėjo 2020 m. liepos 22 d. Nukentėjusiajam A. D. dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo nuo 2020 m. sausio 8 d. iki 2020 m. sausio 31 d. buvo išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius išmokėjo A. D. 176,05 Eur ligos išmoką.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.290 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. CK 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Civilinei atsakomybei taikyti yra būtinos šios sąlygos – neteisėti veiksmai, žala, priežastinis neteisėtų veiksmų ir žalos ryšys bei kaltė (CK 6.246-6.249 straipsniai).

11Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Valstybinio socialinio draudimo fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nagrinėjamu atveju nustačius, kad nesunkų sveikatos sutrikdymą A. D. patyrė dėl atsakovo neteisėtų smurtinių veiksmų, t. y. nukentėjusiajam asmeniui buvo padaryta žala, būtent dėl kurios A. D. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius 2020 m. kovo 10 d. išmokėjo 176,05 Eur ligos išmoką. Teismo vertinimu ieškovas išmokėjęs nukentėjusiajam asmeniui ligos išmoką dėl atsakovo kaltų veiksmų, įgijo reikalavimo teisę į atsakovą išmokėtos ligos išmokos.

13Atsižvelgiant į tai, jog tarp atsakovo veiksmų ir padarytos žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui yra tiesioginis priežastinis ryšys, atsakovas nesilaikė CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pareigos laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nedarytų žalos kitam asmeniui, todėl, vadovaujantis CK 6.263 straipsnio 2 dalimi, jam kilo pareiga atlyginti kitam asmeniui padarytą žalą. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui yra pagrįstas, įrodytas, todėl pilnai tenkintinas (CK 6.263 straipsnio 2 dalis).

14Ieškovė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 10 punktu, yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Todėl, atsižvelgiant į tai, jog ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246, 259–270, 285–286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui, j. a. k. 191738576:

18176,05 Eur (vieno šimto septyniasdešimt šešių eurų 05 ct) žalos atlyginimą.

19Priteisti iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį į valstybės biudžetą.

20Išaiškinti atsakovui D. B., jog žyminį mokestį turi sumokėti į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis, išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

23Ieškovė sprendimą už akių per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių, Telšių arba Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Edita Gailienė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 3. Teismas... 4. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 2... 8. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Telšių apylinkės teismo Mažeikių... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.290 straipsnio 1... 11. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1... 12. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad nesunkų sveikatos sutrikdymą A. D.... 13. Atsižvelgiant į tai, jog tarp atsakovo veiksmų ir padarytos žalos... 14. Ieškovė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246,... 16. ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio... 18. 176,05 Eur (vieno šimto septyniasdešimt šešių eurų 05 ct) žalos... 19. Priteisti iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct)... 20. Išaiškinti atsakovui D. B., jog žyminį mokestį turi sumokėti į... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo... 23. Ieškovė sprendimą už akių per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo...