Byla 2A-708-112/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjos Erika Misiūnienė, Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant pareiškėjui D. D., pareiškėjai Ž. D., jos atstovui advokatui Jonui Petrikui, apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. D. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2009-02-06 sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų D. D. ir Ž. D. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu. Teisėjų kolegija

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinti sutarti dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Nurodė, kad santuoka yra faktiškai iširusi, jokių ryšių nebepalaiko. Nurodė, kad kreditorių neturi, išlaikymo vienas kitam nereikalauja, pareiškėjas sutinka mokėti vaikų Viktorijos ir Viliaus išlaikymui po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2009-02-06 sprendimu pareiškimą tenkino. Nutraukė santuoką bendru sutikimu ir patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Nustatė nepilnamečių vaikų Viktorijos ir Viliaus gyvenamąją vietą su motina, nustatė, kad pareiškėjas D. D. teiks vaikams išlaikymą po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės. Teismas nustatė, kad bendro turto ir kreditorių sutuoktiniai neturi.

4Pareiškėjas D. D. apeliaciniu skundu prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2009-02-06 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teisėtai nutraukė santuoką ir patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, tačiau po sprendimo priėmimo jis suprato, kad vaikų išlaikymui turės mokėti po 300 Lt kas mėnesį. Teigia, kad priteista suma per didelė, jis niekur nedirba, serga depresija, po skyrybų sveikata dar labiau pablogėjo. Sutinka mokėti vaikų išlaikymui po 200 Lt.

5Pareiškėja atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ginčijamą sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, kad teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, priteista išlaikymo suma nėra per didelė, nes pareiškėjo materialinė padėtis yra pakankamai gera.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjų santuoka nutraukta bendru sutikimu, tačiau apeliantas ginčija nustatyto išlaikymo dydį.

8Apeliantas nurodo, kad teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, tačiau nustatyta išlaikymo suma per didelė, nes jis niekur nedirba, be to, turi sveikatos problemų, dėl to nesuprato sutarties, kurią pasirašė. Tačiau iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo matyti, kad pareiškėjas nurodė, jog sutinka pasirašyti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ir prašo nutraukti santuoką

9(b. l. 22–23). Nėra duomenų, kad pareiškėjas dėl sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių teismo posėdžio metu buvo tokios būsenos, jog nesuprato ar galėjo nesuprasti savo veiksmų prasmės.

10Nustatant nepilnamečių vaikų išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaikų interesus. CK 3.192 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus. Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

11Teismų praktikoje nepilnamečių vaikų išlaikymo orientacinis kriterijus yra viena minimali mėnesinė alga (CK 6.461 straipsnio 2 dalis), kuri šiuo metu yra 800 Lt. Išlaikymą vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai turtinei padėčiai ir vaikų poreikiams. Pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus tenka abiem tėvams (CK 3.192 straipsnio 1 dalis). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui ir kitokiam ugdymui. Abu pareiškėjai oficialiai niekur nedirba, tačiau teismo posėdžių metu nurodė, kad daro suvenyrus iš molio ir už tai gauna pajamų. Taigi šalių turtinė padėtis panaši. Be to, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas pateikė duomenis, jog apeliantui 2008-11-26 buvo išmokėta 80 952,97 Lt. Apeliantas paaiškino, jog tai palikimas. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, į tai, kad šalių turtinė padėtis panaši, konstatuoja, kad ginčijamu sprendimu nustatyta atsakovo mokama vaikų išlaikymui suma po 300 Lt kas mėnesį nėra per didelė, atitiktų vaikų poreikius, tėvų turtinę padėtį.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo, dėl to jis paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Kretingos rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai