Byla 2-5671-475/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2sekretoriaujant Ievai Einorytei,

3dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Domui Pakėnui, atsakovo atstovei Rytai Rabačienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų L. M., V. M. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos dujos“, tretieji asmenys AB „Lietuvos draudimas“, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

5Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo 5.176,71 Lt žalos, 179,00 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-6).

6Ieškovai ieškinyje ir jų atstovas teismo posėdžio metu (b.l. 103-106) nurodė, kad 2006-10-05 tarp ieškovės L. M. ir atsakovo buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 20174718 (toliau — Sutartis), kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo užtikrinti patikimą dujų tiekimą ieškovų name, esančiame adresu ( - ) (toliau - Namas), o ieškovė įsipareigojo sumokėti už suvartotas dujas. Sutartis buvo sudaryta dujiniams prietaisams aptarnauti — dujinei viryklei ir šildymo katilui, kitaip tariant buto šildymui ir maisto ruošimui. Ieškovai yra sutuoktiniai. 2012 m. sausio mėnesio pabaigoje - 2012 metų vasario mėnesio pradžioje ieškovai buvo išvykę. Ieškovams išvykus, įvyko dujų tiekimo sutrikimas į ieškovų namą, esantį adresu ( - ), kadangi sugedo atsakovo AB „Lietuvos dujos“ dujų tiekimo įranga (slėgio reguliatorius Fransel B6). Namas yra šildomas dujomis, todėl nutraukus dujų tiekimą, šildymo katilas nustojo veikti ir namas liko nešildomas. Name esantis vanduo užšalo, dėl ko buvo sugadinti vandentiekio bei šildymo sistemos įrenginiai, sušalo gėlės. 2012-02-12 grįžę iš kelionės, ieškovai rado nešildomą namą ir nedelsiant iškvietė atsakovo avarinę tarnybą. Kadangi ieškovai buvo apdraudę namą, tai apie įvykį buvo pranešta draudikui UADB „ERGO Lietuva“. 2012-02-14 atvykus draudiko specialistui buvo surašytas UADB „ERGO Lietuva“ defektinis aktas. 2012-03-08 sprendimu įvykis buvo pripažintas nedraudiminiu, todėl ieškovai išmokos negavo. Dėl dujų tiekimo sutrikimo ieškovai patyrė žalos. Ieškovai mano, kad žala atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovams padarytą žalą. Ieškovų patirtos 5.176,71 Lt turtinės žalos dydį sudaro vandentiekio bei šildymo sistemos remonto išlaidos bei gėlių kaina. Ieškovai kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo ne teismo tvarka, tačiau 2012-06-07 raštu atsakovas apkaltino ieškovus aplaidumu ir atsisakė atlyginti nuostolius. Pažymėjo, kad atsakovas įsipareigojo užtikrinti patikimą dujų tiekimą (Sutarties 3.1. punktas). Ginčo atveju dujų tiekimas sutriko dėl aplinkybės, kuri yra kontroliuojama žmogaus - sugedo dujų tiekimo įranga. Atsakovas privalėjo užtikrinti tinkamą jos veikimą, pavyzdžiui, atlikti techninę įrangos priežiūrą, ir kadangi to nepadarė, tai privalo atsakyti už tai, ką įsipareigojo sutartimi. Be to, pabrėžė, kad atsakovas įstatymu yra įpareigotas užtikrinti energijos tinklų techninę būklę (CK 6.387 str. 2 d.). Teigia, jog atsakovas neužtikrino, kad dujų tiekimo tinklų sudedamoji dalis - dujų tiekimo įranga (slėgio reguliatorius Fransel B6) yra tinkamos techninės būklės ir dėl to atsirado ieškovų prašoma priteisti žala. Duomenų apie tai, kad žalą būtų sukėlę kitos priežastys, apart įrangos gedimo, nėra. Mano, kad atsakovas nepagrįstai nurodo, jog gedimą sukėlė ta aplinkybė, kad šildymo katilas buvo paliktas budinčiu režimu, nes katilas neturi budinčio režimo. Nurodė, kad žalą sudaro ieškovų turėtos išlaidos. Palūkanas paskaičiavo ir prašo priteisti nuo tos dienos, kai atsakovas raštu atsakė ieškovams, kad žala nebus atlyginta, t.y. nuo 2012-06-07. Palūkanos už laikotarpį nuo 2012-06-07 iki 2013-02-14 sudaro: 5176,71 X 0,05 x 253/365 = 179 Lt. Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas atsiliepime (b.l. 48-52) ir jo atstovė teismo posėdžio metu (b.l. 103-106) nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012-05-02 įsakymu Nr. 1-82 patvirtintų Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių 57 p. numato, kad vartotojų sistemų eksploatavimą užtikrina ir už jų patikimą, saugų eksploatavimą, naudojimą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams atsako tų sistemų savininkai ar valdytojai (t.y. vartotojai), analogiškos pareigos ir atsakomybė vartotojui yra numatyta ir Sutartyje (4.3. 4.4,16 p.). 2005-10-29 Namo savininkei ieškovei, buvo pravestas instruktažas dėl saugaus gamtinių dujų vartojimo, paliekant jai Gamtinių dujų vartotojo atmintinę, kurioje taip pat numatyta vartotojo atsakomybė už patikimą ir saugų vartotojo dujų sistemos eksploatavimą bei jų reikiamos būklės palaikymą. Mano, kad ieškovams išvykus ilgesniam laikui, tuo metu gamtines dujas vartojantis šildymo katilas galėjo būti paliktas veikti minimaliu režimu (dėl ko jis veikia su tam tikromis pertraukomis, priklausomai nuo nustatymų), todėl dujų slėgio reguliatorius galėjo atsijungti dėl nestabilaus dujų suvartojimo, kadangi esant pastoviam gamtinių dujų vartojimui, šių reguliatorių darbas yra patikimas. Pažymėjo, kad kita dujų slėgio reguliatoriaus užsidarymo priežastimi galėjo būti ir dujinio katilo, palikto be priežiūros, gedimas. Šios aplinkybės patvirtina, kad bet kuriuo iš aukščiau paminėtų atvejų, akivaizdu, kad būtent namo savininkai nebuvo tiek rūpestingi ir apdairūs, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina ir išvykdami ilgesniam laikui, nepasirūpino tinkamu dujas vartojančių prietaisų veikimo užtikrinimu ar jų priežiūra. Atkreipė dėmesį, kad ieškovai netinkamai vykdo ir kitus sutartinius įsipareigojimus. Sutarties 4.2 p. yra numatyta vartotojams pareiga laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei mokėti už suvartotas dujas, Sutarties 6 p. numato, kad vartotojas moka už suvartotas gamtines dujas kas mėnesį. Tuo tarpu ieškovai 2012 metais suvartotą gamtinių dujų kiekį deklaravo ir už gamtines dujas mokėjo tik 5 kartus. Pastebėjo, kad AB „Lietuvos dujos“ neturi galimybių nustatyti/fiksuoti, kada ir dėl ko nutrūksta gamtinių dujų tiekimas konkrečiam vartotojui, jeigu jis pats apie tai neinformuoja. Sutarties 4.4 p. numato vartotojui pareigą nedelsiant pranešti apie pastebėtus sutrikimus. Šiuo atveju apie atsiradusius sutrikimus buvo pranešta jau atsiradus nuostoliams, dėl ko nėra galimybės net nustatyti tikrąją nuotolių atsiradimo priežastį ir jų atsiradimo datą. Teigia, kad dėl įvykio patirta žala atsirado dėl pačių Namo savininkų (vartotojų) netinkamų veiksmų, todėl ieškovų reikalavimas priteisti nuostolius iš AB „Lietuvos dujos“ yra nepagrįstas. Nesutiko su ieškovų nuomone, kad žala atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir šie neteisėti veiksmai įvardijami kaip Sutarties 3.1 p., kuris numato pareigą dujų įmonei užtikrinti patikimą dujų tiekimą, neįvykdymas, bei dujų tiekimo įrangos gedimo. Ieškovai, išvykdami ilgesniam laikui, buvo nepakankamai rūpestingi palikdami Namą su jame veikiančiu dujiniu katilu be priežiūros, ir tokiais veiksmais prisiėmė riziką dėl galimų nuotolių atsiradimo; jokių duomenų apie tai, kad atsakovai nuostolius patyrė dėl dujų tiekimo įrangos gedimo nėra. Atsakovas visą jam priklausančios įrangos techninę priežiūrą atliko teisės aktuose nustatyta tvarka. Nurodė, kad ieškovų įrodinėjamas žalos dydis nuo 2012-02-12, kai buvo nustatyta, kad dujinis šildymo katilas neveikia, keitėsi net keletą kartų, kas leidžia daryti prielaidą, kad ieškovai patys nėra tikri dėl nuostolių dydžio ir todėl pateikė nepagrįstą ieškinį: 2012-02-20 buvo pateikta pretenzija dėl 7.554,37 Lt nuostolių, 2012-06-01 – 4.827,00 Lt, 2012-06-18 – 7.360,40 Lt, 2013-02-14 prie ieškinio apskaičiuoti nuostoliai sudaro 5.176,71 Lt, pagal AB „Lietuvos draudimas“ pateiktus dokumentus buvo nustatyti galimi nuostoliai – 3.909,72 Lt. Pažymėjo, kad joks katilo remontas nebuvo atliktas, todėl vadovautis 2012-02-23 lokaline sąmata dujinio katilo remontui negalima. AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas, nagrinėdamas gautas pretenzijas, pateikė keletą užklausimų apie analogiško naujo katilo kainas ir remontą. Iš dujinių katilų pardavėjų buvo gauti du atsakymai, kuriuose nurodoma, kad analogiško naujo dujinio katilo kaina yra 2.500,00 Lt su PVM. Atkreipė dėmesį, kad prie ieškinio ieškovų pateiktuose UADB „ERGO Lietuva“ 2012-02-14 ir 2012-03-07 defektiniuose aktuose nėra užfiksuota, kad dėl įvykio būtų sušalusios gėlės, kai tuo tarpu ieškiniu ieškovai prašo atlyginti žalą dėl sušalusių gėlių. Mano, kad toks reikalavimas taip pat yra nepagrįstas ir neįrodytas.

8Ieškovas dublike (b.l. 74-77) nurodė: 1. Dėl ieškovų pareigos prižiūrėti dujų prietaisus. Ieškovai nebuvo informuoti apie tai, kaip prižiūrėti dujinį katilą: koks katilo naudojimas yra draudžiamas ir gali sukelti įrangos gedimą, koks katilo režimas turi būti nustatytas, ir koks negali būti nustatytas. Ieškovų nuostoliai atsirado ne dėl to, jog ieškovai būtų netinkamai naudojęsi dujiniais prietaisais, o dėl to, jog sugedo atsakovo AB „Lietuvos dujos“ dujų tiekimo įranga (slėgio reguliatorius Fransel B6) ir nutrūko dujų tiekimas į ieškovų Namą. Atsakovo argumentai, kad įrangos gedimą galėjo sukelti katilo veikimas minimaliu rėžimu arba dujinio katilo palikimas be priežiūros, yra grįsti prielaidomis. Nesutiko su atsakovo pozicija, jog įranga sugedo, nes ieškovams išvykus į kelionę, dujų katilas buvo paliktas be priežiūros, nes: 1) tokiu atveju, visi atsakovo klientai - vartotojai, besinaudojantys atsakovo paslaugomis neturėtų galimybės išvykti iš namų, o privalėtų budėti prie dujų katilo bei jį stebėti, 2) apie tai, jog draudžiama išvykti iš namų bei palikti katilą veikiantį atsakovas ieškovų neinformavo. Ieškovas būdamas profesionalus dujų tiekėjas, ir žinodamas, kad gali sugesti dujų tiekimo įranga, tiesiog privalo iš anksto įspėti savo klientą — vartotoją, apie tai, kad negalima išvykti iš namų ilgesniam laikui arba kad reikia budėti prie dujų katilo. Mano, kad dujų tiekimas į ieškovų namą nutrūko ne dėl ieškovų netinkamo naudojimosi dujiniais prietaisais ar jų nepriežiūros, o dėl kitų priežasčių - įrangos gedimo; 2. Dėl ieškovų pareigos nedelsiant pranešti atsakovui apie dujų tiekimo sutrikimą. Atsakovas nepagrįstai atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškovai pažeidė pareigą nedelsiant pranešti atsakovui apie pastebėtus dujų tiekimo sutrikimus. 2012-02-12 ieškovai, grįžę iš kelionės, bei pastebėję, jog namas yra nešildomas, nedelsiant pranešė ieškovui apie dujų tiekimo sutrikimą. Ieškovai negalėjo pranešti atsakovui apie dujų tiekimo sutrikimą anksčiau nei patys jį pastebėjo. Mano, kad dėl šių priežasčių ieškovai nepažeidė pareigos nedelsiant pranešti atsakovui apie pastebėtą dujų tiekimo sutrikimą.; 3. Dėl atsakovo kaltės prezumpcijos. Nurodo, kad atsakovui taikytina atsakomybė pagal CK 6.256 str. 4 d., t.y. atsakovo atsakomybė ieškovams atsiranda be kaltės; 4. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų atlikimo. Teigia, kad atsakovo neteisėtų veiksmų atlikimas pasireiškė Sutarties 3.1. punkto pažeidimu ir CK 6.387 str. 2 d. pažeidimu: 1) atsakovas įsipareigojo užtikrinti patikimą dujų tiekimą (Sutarties 3.1. p.). Patikimas dujų tiekimas vartotojui iš esmės reiškia, kad tai nuolatinis ir nenutrūkstamas dujų tiekimas, išskyrus tuos atvejus, kai dujų tiekimą nutraukia žmogaus galiai nepavaldžios ir nekontroliuojamos aplinkybės, pavyzdžiui, force majeure (CK 6.193 str.). Ginčo atveju dujų tiekimas sutriko dėl aplinkybės, kuri yra kontroliuojama žmogaus - sugedo dujų tiekimo įranga. Atsakovas privalėjo užtikrinti tinkamą jos veikimą ir kadangi to nepadarė, tai privalo atsakyti už tai, ką įsipareigojo sutartimi, 2) atsakovas įstatymu yra įpareigotas užtikrinti energijos tinklų techninę būklę (CK 6.387 str. 2 d.). Kaip matyti, atsakovas neužtikrino, kad dujų tiekimo tinklų sudedamoji dalis - dujų tiekimo įranga (slėgio reguliatorius Fransel B6) yra tinkamos techninės būklės. Mano, kad faktas, jog sugedus įrangai nutrūko dujų tiekimas ieškovų Name, sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovas neatliko jam priklausančių pareigų, ko pasėkoje įranga sugedo ir nutrūko dujų tiekimas; 5. Dėl nuostolių dydžio pagrįstumo. Pabrėžė, kad prašomas priteisti nuostolių dydis yra įrodytas patikimais byloje esančiais įrodymais. Nesutiko su atsakovo argumentais, kad yra pagrindas atmesti ieškovų reikalavimą priteisti nuostolius, kurių dydį sudaro katilo remonto kaina. Ieškovai ieškiniu paaiškino, kad neremontavo dujinio katilo, tačiau pakeitė jį nauju Vitodens 100 dujiniu katilu, kurio pakeitimas kainavo 6.440,00 Lt, tačiau ieškiniu ieškovai prašo atlyginti ne visas ieškovų faktiškai patirtas išlaidas naujo katilo įsigijimui, o tik tą išlaidų dalį, kuri sudaro iš anksto apskaičiuotą sugadinto katilo remonto kainą. Aplinkybė, jog katilas nebuvo remontuotas nepaneigia fakto, jog ieškovai patyrė nuostolius. Priešingai, ieškovai faktiškai patyrė didesnius nuostolius nei prašoma priteisti suma, tačiau iš atsakovo prašo priteisti tik dalį nuostolių, kuriuos sudaro katilo remonto išlaidos.

9Atsakovas triplike (b.l. 83-85) nurodė, kad nesutinka su ieškiniu ir atsakovo pozicija dėl nuostolių atsiradimo ieškovams nepasikeitė. Nesutiko su ieškovų dubliko teiginiais, kad jie nebuvo informuoti apie tai, kaip prižiūrėti dujinį katilą, įskaitant ir neapsiribojant, koks katilo naudojimas yra draudžiamas ir gali sukelti įrangos gedimą, koks katilo režimas turi būti nustatytas ir koks negali būti nustatytas. Atmintinėje vartotojui, su kuria buvo supažindinta ieškovė, yra nurodyta, kad saugiai naudotis dujiniais prietaisais privalo apmokyti ir instruktuoti dujinių prietaisų paleidimo ir derinimo darbus atliekančios įmonės. Iš dujinį prietaisą pardavusios įmonės, vartotojas turi gauti ir dujinio prietaiso naudojimo instrukciją. Pažymėjo, kad ieškovas jokiais dujas vartojančiais prietaisais neprekiauja ir jų neįrenginėja, todėl neturi galimybių ir instruktuoti vartotojų su tuo susijusiais klausimais. Mano, kad ieškovai elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, įsirengdami padidinto pavojaus šaltinius - gamtines dujas vartojančius prietaisus, ir nesidomėdami jų veikimu bei palikdami juos ilgam laikui be priežiūros, tokiais veiksmais prisiimdami ir riziką dėl galimų nuostolių atsiradimo. Gamtines dujas vartojantys prietaisai yra vartotojų nuosavybė, jų saugiu veikimu privalo pasirūpinti patys vartotojai arba jų samdomi specialistai. Ieškovas neatsako už tokių prietaisų, įrengtų pas vartotoją, tinkamą veikimą. Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo Sutarties 15 p. numato, kad tiekėjas neatsako už padarinius, jei vartotojas neužtikrina buitinių dujinių prietaisų techninės priežiūros. Nesutiko ir su ieškovų argumentu dėl atsakovui priklausančios įrangos gedimo, kadangi joks ieškovui priklausančio dujų slėgio reguliatoriaus gedimas nebuvo nustatytas. 2012-02-12 AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Avarinės tarnybos darbuotojai nuvykę į ieškovams priklausantį Namą, rado užsidariusį dujų slėgio reguliatorių Fransel B6. Dujų tiekimas, atlikus sandarumo bandymą, iš karto buvo atnaujintas, jokie remonto darbai nebuvo atliekami. Toks dujų slėgio reguliatoriaus užsidarymas yra galimas dėl vartotojams priklausančių dujinių prietaisų gedimo, tokiais atvejais užtikrinti gamtinių dujų tiekimo, nesant vartotojų namuose, dujų įmonė neturi galimybių. Taip pat nesutiko ir su ieškovo teiginiu, kad atsakovo kaltė šioje situacijoje yra preziumuojama. CK 6.248 straipsnis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovai nuostolių patyrė dėl ieškovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, byloje nėra pateikta. Pažymėjo, jog CK 6.253 str. 5 d. numato, kad civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, kai nuostoliai atsiranda dėl paties nukentėjusio asmens veiksmų, arba rizikos prisiėmimo. Mano, kad dujas vartojančių įrenginių, kaip padidinto pavojaus šaltinio palikimas ilgesniam laikui be jokios priežiūros, patvirtina, kad ieškovai tokiais veiksmais prisiėmė rizika dėl šių prietaisų veikimo galimų sutrikimų, dėl ko negalėjo nedelsiant pranešti apie sutrikimus dujų įmonei.

10Tretieji asmenys AB „Lietuvos draudimas“, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas atsiliepimų į ieškinį nepateikė, apie teismo posėdį informuoti tinkamai (b.l. 99, 102).

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2006-10-05 ieškovė L. M. sudarė su atsakovu AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialu Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20174718, kuria atsakovas įsipareigojo tiekti gamtines dujas namui, esančiam ( - ), o ieškovai įsipareigojo atsiskaityti už tiekiamas dujas (b.l. 10-13). 2005-10-27 ieškovė buvo supažindinta su Gamtinių dujų vartotojo atmintine (b.l. 9, 57-59).

132012 m. sausio mėnesio pabaigoje - 2012 metų vasario mėnesio pradžioje ieškovai buvo išvykę atostogauti ir paliko Namą bei jame esantį šildymo dujomis katilą be priežiūros. 2012-02-12 ieškovai grįžę iš atostogų rado nešildomą namą dėl nutrūkusio dujų tiekimo ir iškvietė atsakovo avarinę tarnybą. 2012-02-12 AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo darbuotojai atvykę į Namą nustatė, kad užsidaręs slėgio reguliatorius Fransel B6, atliko sandarumo bandymus ir atnaujino dujų tiekimą, darbai buvo atlikti per 30 min. (b.l. 55). Namas buvo apdraustas UADB „ERGO Lietuva“ (dabar vadinasi ERGO Insurance SE Lietuvos filialas), todėl ieškovai kreipėsi į draudiką dėl žalos atlyginimo (b.l. 19). 2012-02-14 buvo surašytas UADB „ERGO Lietuva“ defektinis aktas, kuriame užfiksuota: šildymo katilas neveikia, užšalęs, leidžia siurblys, suledėjęs tualeto bakelio turinys, svetainės radiatorius leidžia vandenį, įvado vamzdis už skaitiklio sprogęs dėl užšalimo ir kt. (b.l. 14-15). Draudikas atsisakė atlyginti žalą motyvuodamas, tuo, kad 2012-02-12 įvykis, kurio metu buvo sugadintas ieškovų turtas, nelaikomas draudžiamuoju ir draudimo išmoka nebus mokamam, nes žalos priežastis neatsitinka draudžiamojo įvykio dėl vandens rizikos apibrėžimo (b.l. 16-17).

14Atsakovas yra apdraudęs savo bendrąją civilinę atsakomybę AB „Lietuvos draudimas“. 2012-06-01 pretenzija ieškovai kreipėsi į AB ‚Lietuvos draudimas“ dėl žalos, atsiradusios nutrūkus dujų tiekimui atlyginimo (b.l. 21). AB „Lietuvos draudimas“ ieškovus informavo, kad, vadovaudamasis žalos bylos administravimo metu surinktais dokumentais apie įvykio aplinkybes, priežastis ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, buvo nustatyta, kad dėl įvykio patirta žala yra iš viso 3.909,72 Lt, kurią sudaro: 1) 3.039,32 Lt su PVM - žala, patirta dėl įvykio metu katilo Viessman apgadinimų; 2) 75,00 Lt - išlaidos, patirtos už įvykio metu katilo pažeidimų apžiūrą ir fiksavimą pagal 2012 02 17 UAB DKTA apžiūros aktą; 3) 350,00 Lt išlaidos, patirtos dėl įvykio metu sugadinto virtuvinio maišytuvo keitimą; 4) 186,00 Lt išlaidos už įvykio metu sugedusių vandens skaitiklių keitimą; 5) 14,40 Lt išlaidos už įvykio metu apgadinto vandens ventilio keitimą; 6) 245,00 Lt nuostolis, patirtas dėl įvykio metu sušalusių gėlių (b.l. 23-24). Taip pat AB „Lietuvos draudimas“ nustatė, kad dėl įvykio patirta žala atsirado ar padidėjo dėl paties vartotojo netinkamų veiksmų, todėl vadovaujantis CK 6.253 str. 5 d., draudėjas yra iš dalies atleistinas nuo civilinės atsakomybės ir pareigos atlyginti dėl įvykio padarytą žalą, t.y. laikytina, kad draudėjas yra atsakingas atlyginti 50 proc. dėl įvykio patirtos žalos, iš viso - 1.954,86 Lt, tačiau žalos ieškovams neatlygino, nes nuostolių suma neviršijo draudimo sutartyje nustatytos besąlyginės išskaitos (2.000,00 Lt).

152012-02-20, 2012-06-01, 2012-06-18 pretenzijomis ieškovai kreipėsi į atsakovą prašydami atlyginti patirtą žalą (b.l. 20-22). Atsakovas žalos neatlygino iki šiol.

16Ieškovai savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindžia CK 6.256 str. 2, 4 d., 6.263 str. 1, 2 d., teigdamas, kad dėl atsakovo kaltės, pasireiškusios tuo, jog jis neužtikrino dujų tiekimo tinklų sudedamosios dalies - dujų tiekimo įrangos (slėgio reguliatorius Fransel B6), tinkamos techninės būklės bei nenutrūkstamo dujų tiekimo, atsirado ieškovų prašoma priteisti 5.176,71 Lt žala. Atsakovas teigia, kad ieškovai, išvykdami ilgesniam laikui, buvo nepakankamai rūpestingi palikdami Namą su jame veikiančiu dujiniu katilu be priežiūros, ir tokiais veiksmais prisiėmė riziką dėl galimų nuotolių atsiradimo. Taip pat atsakovas teigia, kad visą jam priklausančios įrangos techninę priežiūrą atliko teisės aktuose nustatyta tvarka. Prašo taikyti CK 6.246 str. 1 d., 6.253 str. 5 d. ir šiais pagrindais ieškinį atmesti.

17Dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų

18Civilinė atsakomybė yra civilinės teisės instituto – prievolių teisės – sudėtinė dalis. Civilinės atsakomybės taikymu siekiama kompensuoti vienai šaliai (arba abiem šalims) padarytus teisės pažeidimu nuostolius. Kaip civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas suprantamos tam tikros aplinkybės (sąlygos), kurioms esant atsiranda būtinumas taikyti civilinę atsakomybę. Bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėta veika, atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, kaltė.

19Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Be to, nustatant teisinį priežastinį ryšį reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą. Taip pat svarbi yra atsakomybės prigimtis ir įprasta gyvenimiška rizika (LAT 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.248 str.).

20Vadovaujantis CK 6.247 str., būtina nustatyti, ar atsiradę nuostoliai yra atsakovo veiksmų (neveikimo) rezultatas. Ginčo įvykis, kurio metu nutrūko dujų tiekimas ieškovų Namui ir dėl to ieškovai patyrė nuostolių, įvyko tuo metu, kai ieškovai buvo išvykę atostogauti. Name veikianti šildymo įranga buvo palikta be priežiūros. Atsakovo darbuotojai 2012-02-12 atvykę į įvykio vietą nustatė, kad dujų tiekimas buvo nutrūkęs dėl užsidariusio slėgio reguliatoriaus Fransel B6 (b.l. 55). Dujų tiekimas buvo atstatytas per 30 min., paties slėgio reguliatoriaus Fransel B6 remonto darbai nebuvo atliekami. Šiuo atveju, jei ieškovai būtų nedelsiant atsakovui pranešę apie nutrukusį dujų tiekimą vartotojo šildymo sistemoje ir todėl atsakovas būtų turėjęs galimybę laiku pašalinti dujų tiekimo sutrikimus, žala ieškovų turtui nebūtų padaryta, arba ji būtų ženkliai mažesnė.

21Ieškovų teigimu ginčo įvykis atsitiko dėl atsakovo netinkamos dujų tiekimo įrangos techninės būklės priežiūros (CK 6.387 str. 2 d.) bei Sutarties 3.1 p., kuriame numatyta pareiga atsakovui užtikrinti patikimą dujų tiekimą, nesilaikymo (b.l. 11). Šiuos ieškovų teiginius paneigia byloje esanti medžiaga. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas reguliariai vykdė dujų tiekimo sistemos techninius patikrinimus ieškovams priklausančiame Name (b.l. 60-63). Pažymėtina, kad dujotiekių techninis patikrinimas Saulėgrąžų g. buvo vykdomas 2012-01-31 (b.l. 62). Byloje įrodymų, patvirtinančių atsakovo veikimą ar neveikimą atliekant netinkamą dujų tiekimo sistemos priežiūrą, nepateikta.

22Sutarties 15 p. nustatyta, kad tiekėjas (atsakovas) neatsako už padarinius, jei vartotojas (ieškovai) nesudaro sąlygų arba neleidžia vykdyti remonto darbų, skaitiklio keitimo ar neužtikrina buitinių dujinių prietaisų techninės priežiūros (b.l. 12). Atsakovas motyvuodamas šia sutarties sąlyga neigia savo atsakomybę dėl žalos, atsiradusios ieškovų turtui, nes ji atsirado dėl buitinių dujų prietaisų netinkamos priežiūros, t.y. dėl to, kad ieškovams palikus šildymo įrangą ilgesnį laiką ir mažiau suvartojant dujų užsidarė slėgio reguliatorius ir taip buvo nutrūkęs dujų tiekimas į ieškovų Namą. Teigia, kad atmintinėje vartotojui, su kuria buvo supažindinta ieškovė, yra nurodyta, kad saugiai naudotis dujiniais prietaisais privalo apmokyti ir instruktuoti dujinių prietaisų paleidimo ir derinimo darbus atliekančios įmonės. Iš bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių ir atsižvelgiant į Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, laikytina, kad ši sutartis yra vartojimo sutartis, todėl šiai sutarčiai taikytinas CK 6.188 str. 2 d. 1 p. Jame nustatyta, jog nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos, jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, tai yra panaikina arba apriboja pardavėjo arba paslaugų tiekėjo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vartotojo turtui. Sutarties 15 p. nustatyta sąlyga laikytina nesąžininga vartotojo atžvilgiu. Todėl darytina išvada, kad atsakovo teiginiai, jog jis visiškai nėra atsakingas už ieškovams atsiradusią žalą dėl ginčo įvykio, yra nepagrįsti.

23CK 6.248 str. nustatyta, kad, jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. Taip pat CK 6.282 str. 1 d. nustatytas nukentėjusio asmens didelis neatsargumas, padėjęs žalai atsirasti arba jai padidėti, kaip pagrindas žalos dydžiui sumažinti arba reikalavimui atlyginti žalą atmesti. Tai yra bendroji norma, taikoma visais žalos atlyginimo atvejais, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis. Kasacinio teismo praktika patvirtina, kad protingo, rūpestingo ir atidaus elgesio standartas yra taikomas visiems asmenims, įskaitant ir potencialų nukentėjusįjį, taigi tuo atveju, kai žalos atsiranda ir dėl paties nukentėjusiojo elgesio, būtų neteisinga visą atsakomybę taikyti žalą padariusiam asmeniui. (LAT 2013-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2013).

24Vartotojas, besinaudojantis savo valdoje esančiais buitiniais dujiniais prietaisais, kaip protingas ir atsakingas padidinto pavojaus šaltinio valdytojas turi pareigą pasirūpinti nuolatine dujinių prietaisų priežiūra, bei pastebėjus atitinkamus jų veikimo sutrikimus ar pan., nedelsiant imtis priemonių juos pašalinti. Ieškovai išvyko atostogauti kelioms savaitėms šaltuoju metų laikotarpiu ir paliko Name esančią šildymo įrangą be priežiūros. Todėl laikytina, ieškovai nebuvo pakankamai rūpestingi ir atidūs. Atsakovas savo pareigą prižiūrėti dujų tiekimo sistemą vykdė tinkamai. Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta dėl kurios iš šalių veikimo ar neveikimo nutrūko dujų tiekimas į ginčo Namą. Tačiau bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas įsipareigojo nenutrūkstamai teikti dujas ieškovų Namui (Sutarties 3.1 p.). Ieškovai dujų tiekimo sutrikimą pastebėjo jau užšalus namo šildymo sistemai, sutrūkinėjus vandentiekio tiekimo įrangai, todėl kad ilgą laiką buvo palikę šildymo sistemą be priežiūros. Atsakovas dujų tiekimą atstatė per 30 minučių, todėl manytina, kad ieškovam pranešus apie nutrūkusį dujų tiekimą nedelsiant ieškovų turtui padaryta žala nebūtų padaryta arba būtų padaryta ženkliai mažesnė. Pažymėtina, kad aplinkybių visiškai pašalinančių atsakovo atsakomybę nenustatyta.

25Dėl nuostolių dydžio

26Ieškovai byloje pateikė žalos dydžio (nuostolių) apskaičiavimą, kuriame nurodė, kad dėl ginčo įvykio padarytos ir prašomos priteisti žalos dydis yra 5.176,71 Lt (b.l. 7).Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu (CK 6.247 str.). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.). Atsakovas teigia, kad 4.242,51 Lt suma už dujinio katilo remontą nepriteistina, nes katilo remontas nebuvo atliktas, be to, naujas tokio tipo katilas kainuoja apie 2.500,00 Lt (b.l. 66-67). Šie atsakovo teiginiai laikytini nepagrįstais. Nors ieškovai netaisė sugedusio dujinio katilo, tačiau vietoj jo nusipirko kitą. Taigi, iš esmės turėjo nuostolių dėl ginčo įvykio metu sugedusio šildymo katilo. Pažymėtina, kad naują katilą ieškovai įsigijo ir pastatė už 6.440,00 Lt (b.l. 29), tačiau prašo priteisti 4.242,51 Lt sumą, kuri buvo paskaičiuota pagal 2012-02-23 lokalinę sąmatą (b.l. 30).

27Žalos dydžio (nuostolių) apskaičiavime be sugedusios šildymo sistemos remonto išlaidų nurodyta ir 290,00 Lt žala, patirta dėl sušalusių gėlių. Iš byloje pateikto 2012-02-14 defektinio akto, kuriame nustatytas sugadintas/pažeistas turtas, gėlės nėra nurodytos (b.l 14-15). Įrodymų, kad ginčo įvykio metu buvo sušalusios gėlės nepateikta. Todėl ieškinys dalyje dėl žalos atlyginimo už sušalusias gėles netenkintinas kaip nepagrįstas. Kitoje dalyje žalos suma 4.886,71 Lt pagrįsta byloje pateiktais įrodymais (b.l. 28-37), todėl priteistina kaip pagrįsta ir įrodyta.

28Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, šalių atstovų paaiškinimus, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, darytina išvada, kad ginčo įvykis atsitiko ir dėl ieškovų kaltės, pasireiškusios dideliu neatsargumu palikus šildymo sistemą ilgą laiką be priežiūros šaltuoju metų laikotarpiu, ir dėl atsakovo kaltės, pasireiškusios tuo, kad nebuvo užtikrintas nenutrūkstamas dujų tiekimas į vartotojo šildymo sistemą, todėl konstatuotina, kad dėl ieškovui atsiradusios žalos atsakingi ir ieškovai, ir atsakovas, iš atsakovo ieškovams priteistinos 4.886,71 žalos ir 179,00 Lt palūkanų dydis mažintinas per pusę, iš atsakovo ieškovams priteistina 2.443,36 Lt turtinės žalos, 84,68 Lt palūkanų, 5 proc. metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-02-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taigi ieškinys tenkintinas iš dalies (CK 6.210 str. 1 d., 6.248 str. 4 d., 6.282 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu

30Ieškinį patenkinus iš dalies (50%), iš atsakovo ieškovui priteistina 750,00 išlaidų už teisines paslaugas (b.l. 93-96) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

31Iš ieškovų ir atsakovo lygiomis dalimis valstybės naudai priteistinas valstybės patirtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimas – 55,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., 293 str. 1, 2 p., teismas

Nutarė

33Ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“, į.k. 120059523, ieškovams L. M., a.k. ( - ) ir V. M., a.k. ( - ) 2.443,36 Lt (du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt tris litus, 36 ct) turtinės žalos, 84,68 Lt (aštuoniasdešimt keturis litus, 68 ct) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2.528,04 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-02-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų, 00 ct) už teisines paslaugas, 76,00 Lt (septyniasdešimt šešis litus, 00 ct) žyminio mokesčio.

35Priteisti valstybei iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“, į.k. 120059523, 27,50 Lt (dvidešimt septynis litus, 50 ct) pašto išlaidų.

36Priteisti valstybei iš ieškovų L. M., a.k. ( - ) ir V. M., a.k. ( - ) po 13,75 Lt (trylika litų, 75 ct) pašto išlaidų.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Einorytei,... 3. dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Domui Pakėnui, atsakovo atstovei... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo 5.176,71 Lt... 6. Ieškovai ieškinyje ir jų atstovas teismo posėdžio metu (b.l. 103-106)... 7. Atsakovas atsiliepime (b.l. 48-52) ir jo atstovė teismo posėdžio metu (b.l.... 8. Ieškovas dublike (b.l. 74-77) nurodė: 1. Dėl ieškovų pareigos... 9. Atsakovas triplike (b.l. 83-85) nurodė, kad nesutinka su ieškiniu ir atsakovo... 10. Tretieji asmenys AB „Lietuvos draudimas“, ERGO Insurance SE Lietuvos... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2006-10-05 ieškovė L. M. sudarė su... 13. 2012 m. sausio mėnesio pabaigoje - 2012 metų vasario mėnesio pradžioje... 14. Atsakovas yra apdraudęs savo bendrąją civilinę atsakomybę AB „Lietuvos... 15. 2012-02-20, 2012-06-01, 2012-06-18 pretenzijomis ieškovai kreipėsi į... 16. Ieškovai savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindžia CK 6.256 str. 2, 4... 17. Dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų... 18. Civilinė atsakomybė yra civilinės teisės instituto – prievolių teisės... 19. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos... 20. Vadovaujantis CK 6.247 str., būtina nustatyti, ar atsiradę nuostoliai yra... 21. Ieškovų teigimu ginčo įvykis atsitiko dėl atsakovo netinkamos dujų... 22. Sutarties 15 p. nustatyta, kad tiekėjas (atsakovas) neatsako už padarinius,... 23. CK 6.248 str. nustatyta, kad, jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir... 24. Vartotojas, besinaudojantis savo valdoje esančiais buitiniais dujiniais... 25. Dėl nuostolių dydžio ... 26. Ieškovai byloje pateikė žalos dydžio (nuostolių) apskaičiavimą, kuriame... 27. Žalos dydžio (nuostolių) apskaičiavime be sugedusios šildymo sistemos... 28. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, šalių... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu... 30. Ieškinį patenkinus iš dalies (50%), iš atsakovo ieškovui priteistina... 31. Iš ieškovų ir atsakovo lygiomis dalimis valstybės naudai priteistinas... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., 293 str. 1, 2 p.,... 33. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“, į.k. 120059523, ieškovams L.... 35. Priteisti valstybei iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“, į.k. 120059523,... 36. Priteisti valstybei iš ieškovų L. M., a.k. ( - ) ir V. M., a.k. ( - ) po... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...