Byla 2A-224-460/2012
Dėl potvarkio panaikinimo ir žemės sklypo nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia bei ieškovo (apelianto) V. B. apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011-07-26 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Erikos Misiūnienės, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-187-83/2011 pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovams IĮ J. P. kavinei ,,Žaluma“, Palangos miesto savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio panaikinimo ir žemės sklypo nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia bei ieškovo (apelianto) V. B. apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011-07-26 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas V. B. ieškiniu teismo prašė panaikinti Palangos miesto valdybos 1994-06-16 potvarkio Nr. 116 ,,Dėl žemės sklypų“ 2.3.2. punktą, pripažinti negaliojančia 1994-07-07 valstybinės žemės 224 kv. m sklypo, esančio ( - ), nuomos sutartį. Šiuos reikalavimus ieškovas grindžia tuo, kad atsakovė yra užėmusi dalį ieškovo sklypo, tą dalį sklypo atsitverdama tvora, tuo pažeisdama ieškovo teises ir teisėtus interesus.

4Atsakovė IĮ J. P. kavinė ,,Žaluma“ ieškinio nepripažino ir teigė, jog 1993 m. ieškovas ir jo žmona pasirašė sutikimą dėl žemės sklypo nuomos J. P. prie gyvenamojo namo ir ginčų dėl to nebuvo. Ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą.

5Palangos miesto apylinkės teismas 2011-07-26 sprendimu ieškinį atmetė; iš V. B. priteisė 23,60 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą.

6Apeliaciniu skundu apeliantas prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-07-26 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, jog atsakovė Jadvygos nepagrįstai remiasi 1993-07-17 pareiškimu Palangos m. valdybai, kurį pasirašė ( - ) 11-kos butų gyventojai tame tarpe ir ieškovo sutuoktinė R. B.. Tvirtina, kad gyventojų sutikimas buvo duotas išimtinai (kaip ir nurodyta pačiame sutikime) praėjimo angoje įrengtų patalpų įteisinimui, tačiau jokiu būdu ne žemės sklypo nuomos sutarčiai sudaryti prie ( - ) esančio namo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas atmesti ieškini remiantis senatimi yra nepagrįstas. Ieškovas nežinojo ir negalėjo žinoti apie nuomos sutarties sudarymo faktą iki rašto iš Nacionalinės žemės tarnybos dienos, kuriuo buvo informuotas apie nuomos sutarties sudarymo faktą.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė IĮ J. P. kavinė ,,Žaluma“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog atsakovė turi teisę išsinuomoti valstybinę žemę ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrengimais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Palangos miesto savivaldybė prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, jog laikosi tos pačios nuomonės, kaip atsiliepime į ieškinį, kad yra susiklostę civiliniai žemės nuomos santykiai, kuriems turi būti taikomas bendrasis ieškinio senaties terminas 10 metų, o ieškovas šį terminą yra praleidęs. Palangos miesto valdyba 1994-06-10 potvarkio Nr. 116 2.3.2. punktu leido nuomoti žemės sklypą ne aukciono tvarka Jadvygos ir Antano Puškorių kavinei „Žaluma" prie esamos kavinės adresu ( - ) ribotam naudojimui, kol bus panaudota miesto reikmėms - 224 kv. m. Tokį potvarkį Valdyba priėmė vadovaudamasi Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-21 nutarimu Nr. 550, 7.1.10. punktu, nustatančiu: „Valstybinės žemės sklypai ne žemės ūkio veiklai išnuomojami ne aukciono tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims - sklypai, esantys prie laikinųjų, nustatytąja tvarka išnuomotų arba leistų pastatyti bei įsigyti statinių ar įrenginių (terminuotam jų nuomos laikui)".

9Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodė, jog valstybinės žemės nuomos sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Palangos miesto valdybos 1994-06-16 potvarkiu Nr. 116 „Dėl žemės sklypų", ieškovui įrodžius šio potvarkio neteisėtumą ir teismui patenkinus jo prašymą, Nacionalinė žemės tarnyba nutrauks valstybinę žemės sutartį, sudarytą su J. ir A. P. kavine „Žaluma".

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 1990-06-25 Palangos miesto vykdomasis komiteto Butų ūkio remonto ir eksploatavimo valdyba potvarkiu Nr. 247 neprieštaravo, jog nustatyta tvarka paruošus ir suderinus projektą su visomis suinteresuotomis organizacijomis būtų užstatyta niša po gyvenamuoju namu, esančio adresu ( - ); nišos patalpos po užstatymo bus panaudotos visuomeninio maitinimo įmonei; patalpos bus išnuomotos ilgalaikės nuomos pagrindu (b. l. 58). Daugiabučio namo, esančio ( - ) butų Nr. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 24, po vieną gyventoją

121993-07-17 pasirašė, jog neturi pretenzijų (iš jų buto Nr. 24 pasirašė R. B.) pareiškime, kuriame J. P., gyvenanti ( - ), Palangos miesto valdybą prašė įteisinti teisinę registraciją savo lėšomis įrengtas patalpas, esančias ( - ) praėjimo angoje (b. l. 41). Palangos miesto apylinkės teismas 1993-12-16 sprendimu J. P. pripažino nuosavybės teisę į 48,71 kv. m patalpas, esančias ( - ) (b. l. 42). Palangos miesto valdyba 1994-06-16 potvarkiu Nr. 116 ,,Dėl žemės sklypų“ 2.3.2 punktu leido nuomoti 224 kv. m žemės sklypą ne aukciono tvarka J. ir A. P. kavinei ,,Žaluma“ prie esamos kavinės ( - ) ribotam naudojimui, kol bus panaudota miesto reikmėms (b. l. 13). Žemėtvarkos tarnyba, remdamasi Palangos miesto valdybos 1994-06-16 potvarkiu Nr. 116 ,,Dėl žemės sklypų“, 1994-07-07 ir J. ir A. P. kavinė ,,Žaluma“ sudarė 224 kv. m (0,0224 ha) valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį neterminuotam naudojimui, kol bus panaudota miesto reikmėms.

13Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė taikęs ieškinio senaties terminą (CK 1.127 str. 1 d.). Kolegija primena, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 str. 1 d., 5 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovo deklaruojamas pažeidimas yra siejamas ne su pačios 1994-07-07 nuomos sutarties sudarymo faktu, o su jo deklaruojama prarasta galimybe dėl dirbtinai įrengtų papildomų kliūčių nekliudomai ir tęstinai naudotis daugiabučiui namui priklausančia erdve, apie kurią jis galimai sužinojo 2009-2010 metais. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovas nebuvo nuomos sutarties šalis, todėl buvo būtina išsiaiškinti, kada ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą teisės pažeidimą. Be to, šis galimas pažeidimas yra tęstinis, jis vyksta kiekvieną dieną. Tačiau pirmosios instancijos teismas sprendime nenustatinėjo ir nenustatė senaties termino eigos pradžios, o tik nepagrįstai konstatavo, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų, kurį ieškovas praleido (CK 1.127 str. 1 d., 5 d.).

14Ieškovas ieškinyje pasisako ne tik dėl savo, bet ir dėl kitų namo gyventojų teisių pažeidimų, manytina, jog reikėtų apsvarstyti ir įvertinti, ar nereikėtų į bylą įtraukti kitų daugiabučio namo gyventojų (CPK 47 str.).

15Kolegija pažymi, kad byloje šalių pateikti įrodymai dėl ginčo nuomos sutarties ar Palangos miesto valdybos 1994-06-16 potvarkio Nr. 116 ,,Dėl žemės sklypų“ nėra ne tik vertinti, tačiau nėra ir analizuoti ar tirti (CPK 177 str., CPK 183 str., CPK 185 str.).

16Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino senaties termino institutą, neanalizavo ir nevertino aplinkybių bei įrodymų dėl 1994-07-07 nuomos sutarties galimų pažeidimų iš esmės, todėl apeliacinis skundo dalis dėl sprendimo panaikinimo tenkintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir perduotina byla pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

17Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325–333 str.,

Nutarė

18panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai