Byla 2S-427-567/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-10012-779/2011 pagal pareiškėjo A. C. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei N. Š., Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl antstolio veiksmų.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Pareiškėjas A. C. kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, prašydamas stabdyti antstolės veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0033/11/00276-3320, Nr. 0033/11/00276-3293, Nr. 33-176/2011-3339, išieškant 103971,64 Lt sumą pagal nepagrįstai, ne pagal paskolos sutarties sąlygas 2009-05-08 išrašytą paprastąjį vekselį 80000 Lt sumai, pripažinti, kad 9298,67 Lt vykdymo išlaidos priskaičiuotos nepagrįstai ir įpareigoti antstolę grąžinti 100,93 Lt sumą, 2011-04-14 nuskaičiuotą iš pareiškėjo banko sąskaitos AB SEB banke, stabdyti antstolės veiksmus vykdomoje byloje Nr. 0033/11/00276-3320 ir patvarkyme vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo 2011-04-14 Nr. 1740/111. Nurodė, kad dėl neteisėtų antstolės ir Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pradėtų išieškojimo veiksmų pagal neteisėtai ne pagal paskolos sutarties sąlygas išduotus paprastuosius vekselius ir dėl paskolos sutarties sąlygų nesilaikymo pagal pareiškėjo ir jo žmonos pareiškimą Vilniaus miesto 1 policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. 12-1-01843-11.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-22 nutartimi nutarė pareiškėjo A. C. skundą dalyje dėl 2011-04-14 antstolės lydraščio dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir 2011-04-18 antstolės lydraščio, kuriuo vykdymo proceso šalims nusiųstas turto arešto aktas, atsisakyti priimti kaip nenagrinėtiną civilinio proceso tvarka; likusioje dalyje pareiškėjo patikslintą skundą priimti; suinteresuotu asmeniu patraukti Kredito uniją ,,Vilniaus taupomoji kasa“. Nustatė, kad pareiškėjas patikslintu skundu prašo panaikinti šiuos antstolės N. Š. dokumentus vykdomojoje byloje Nr. 0033/11/00276: 2011-04-14 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo, 2011-04-14 antstolės lydraštį dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir 2011-04-18 antstolės lydraštį, kuriuo vykdymo proceso šalims nusiųstas turto arešto aktas, taip pat pripažinti antstolės paskaičiuotas 9298,67 Lt vykdymo išlaidas neteisėtas ir grąžinti iš pareiškėjo sąskaitos antstolės nuskaičiuotą 100,93 Lt sumą. Teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens, kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą (LR CPK 5 str. 1 d. ir 3 d.). Teismas pažymėjo, jog nors teismas bylos iškėlimo stadijoje neturi teisės tikrinti skundo pagrįstumo klausimo, tačiau jis patikrina, ar skundo tenkinimas objektyviai gali sukurti teisinius padarinius. Ginčo dalyku gali būti tik tokie antstolio veiksmai/neveikimas, kurie atitinkamiems asmenims (šiuo atveju pareiškėjui) sukelia teisines pasekmes. Teismas konstatavo, jog skundo priėmimo stadijoje akivaizdu, kad nei pareiškėjo prašomas pripažinti 2011-04-14 antstolės lydraštis dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio, nei 2011-04-18 antstolės lydraštis, kuriuo vykdymo proceso šalims nusiųstas turto arešto aktas, nesukels pareiškėjui teisinių pasekmių, nes teisines pasekmes šiuo atveju sukelia atitinkamai turto arešto aktas ir patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą bei patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Atsižvelgiant į tai, teismas pareiškėjo skundą dalyje dėl 2011-04-14 antstolės lydraščio dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir 2011-04-18 antstolės lydraščio, kuriuo vykdymo proceso šalims nusiųstas turto arešto aktas, atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus civilinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 633 str.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Pareiškėjas A. C. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-22 nutartį dalyje dėl dalies skundo atsisakymo priimti, išnagrinėti pareiškėjo skundą iš esmės ir iš naujo bei vadovaujantis LR CPK 513 str. pripažinti antstolio veiksmus, priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti neteisėtais ir pagal LR CPK 510 str. 3 d. sustabdyti antstolio vykdymo veiksmus rašytinio proceso tvarka. Nurodė, kad teismas, priimdamas nutartį, neatsižvelgė į LR CPK 3 str. 6 d. nuostatas. Jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas, tai darydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Pagal paskolos sutartį Nr. 09-00081 LTL Kredito unijoje „Vilniaus taupomoji kasa“ A. C. vardu buvo paimta paskola 80000 Lt, išmokėta 68000 Lt. 2011-09-07 pagal paskolos sutarties sąlygas paskaičiuota likusi paskolos dalis buvo lygi 66554,57 Lt sumai, kai tuo tarpu ne pagal paskolos sutarties sąlygas neteisėtai išduotus paprastuosius vekselius ir jų pagrindu neteisėtai išduotus vykdomuosius raštus Kredito unijos reikalaujama suma lygi 116561,04 Lt iš G. V. C. ir 116550,47 Lt bei dar Kredito unijos reikalaujama suma lygi 111722,03 Lt sumai. Iš pareiškėjo šeimos reikalaujama grąžinti 344833,54 Lt suma viršija pagal paskolos sutarties sąlygas paskolos likutį - 66445,57 Lt daugiau nei 5 kartus ir pažeidžia sąžiningumo principus. Teismas, priimdamas savo sprendimą, neatsižvelgė į LR CPK 651 str. 7 d. nuostatas, jog antstolis, priimdamas vykdyti išieškojimą, turėjo nustatyti, ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Teismas neatsižvelgė į LR CPK 625 str. 1 d. ir 626 str. 4 d. nuostatas. Kredito unija neteisėtai nutraukė paskolos sutartis ir kreipėsi su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo iš pagal paskolos sutarties sąlygas hipoteka įkeisto turto, kuris buvo areštuotas. Pareiškėjas savo prašymą grindžia tuo, kad 2011-05-05 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 12-1-01842-11 pagal požymius nusikalstamos veiklos, numatytos LR BK 182 str. 2 d., pareiškėjui ir jo sutuoktinei sudarant paskolos sutartį su Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir neteisėtai apgaulės būdu išduodant paprastuosius vekselius. Pareiškėjas nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad jis ir jo sutuoktinė yra nukentėjusieji baudžiamajame procese, jų turtas negali būti areštuotas baudžiamojo proceso tvarka, todėl teismas galėtų stabdyti vykdymą, jei antstolis atsisako tai padaryti (LR CPK 145 str. 1 d., 510 str. 3 d., 513 str., 626 str., 625 str. 1 d., 629 str. 1 d. 5 p.).

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str., 338 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11LR Konstitucijos 30 str. 1 dalyje įtvirtinta teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti ir nereiškia, kad kiekvienas asmens skundas turi būti besąlygiškai priimamas ir pagal jį turi būti iškeliama civilinė byla. Teisė kreiptis į teismą ypatingos teisenos tvarka gali būti realizuojama, esant įstatymų leidėjo apibrėžtoms sąlygoms. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, siekiant užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Tokiu teisiniu reglamentavimu įstatymų leidėjas siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą bei sudrausminti asmenis vykdymo procese.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-22 nutartį dalyje dėl dalies skundo atsisakymo priimti bei išnagrinėti pareiškėjo skundą iš esmės ir iš naujo bei vadovaujantis LR CPK 513 str. pripažinti antstolio veiksmus, priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, neteisėtais ir pagal LR CPK 510 str. 3 d. sustabdyti antstolio vykdymo veiksmus rašytinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą dalyje dėl 2011-04-14 antstolės lydraščio dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir 2011-04-18 antstolės lydraščio, kuriuo vykdymo proceso šalims nusiųstas turto arešto aktas, o likusioje dalyje pareiškėjo patikslintą skundą priėmė.

13Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-24 nutartimi pareiškėjo skundas priimtoje dalyje yra išnagrinėtas ir šioje priimtoje dalyje dėl antstolės N. Š. veiksmų atmestas. Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-24 nutarties paduotas atskirasis skundas, kuris šiuo metu nėra išnagrinėtas kitoje civilinėje byloje, todėl nagrinėjamos bylos atskirojo skundo prašymas išnagrinėti pareiškėjo skundą iš esmės ir iš naujo bei vadovaujantis LR CPK 513 str. pripažinti antstolio veiksmus, priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, neteisėtais ir pagal LR CPK 510 str. 3 d. sustabdyti antstolio vykdymo veiksmus rašytinio proceso tvarka, nenagrinėtinas, nes apeliacinėje instancijoje negalima reikšti naujų reikalavimų, atsižvelgiant į tai, kad apeliacijos objektas yra Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 22 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dalyje dėl 2011-04-14 antstolės lydraščio dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir 2011-04-18 antstolės lydraščio, kuriuo vykdymo proceso šalims nusiųstas turto arešto aktas, bet ne 2012-01-24 nutartis, kuria pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų atmestas (CPK 312 str., 338 str.).

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo 2011-11-22 nutarties argumentais ir išvadomis ir jų nekartoja. Atsižvelgdamas į tai, kad 2011-04-14 antstolės lydraštis dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir 2011-04-18 antstolės lydraštis, kuriuo vykdymo proceso šalims nusiųstas turto arešto aktas, savaime nesukelia jokių suvaržymų ir tiesioginių teisinių padarinių, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjo skundas šioje dalyje pagrįstai buvo nepriimtas, kaip nenagrinėtas teisme civilinio proceso tvarka (LR CPK 137 str. 2 d. 1 p., 443 str. 1 d., 510 str.). Apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja apelianto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes pareiškėjo skundas minėtoje dalyje yra nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 144 str.).

15Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti atskirąjį skundą. Kiti apelianto argumentai nėra teisiškai reikšmingi bylos nagrinėjimo dalykui, sprendžiant skundo dėl 2011-04-14 antstolės lydraščio dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir 2011-04-18 antstolės lydraščio, kuriuo vykdymo proceso šalims nusiųstas turto arešto aktas, priėmimo klausimą, todėl teismas jų nevertina. Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamoje nutarties dalyje yra tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės, tinkamai pritaikytos procesinės teisės normos. Teismas pažymi, kad skundžiamoje nutartyje nėra prieštaravimų. Apeliantas, skųsdamas nutartį minėtoje dalyje formaliais pagrindais, parodė, jog nėra suinteresuotas operatyviu vykdymo procesu, nes atskirąjį skundą iš esmės grindžia kreditoriaus veiksmų vertinimu, bet ne teisiniais argumentais.

16Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti skundą. Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamoje nutartyje yra tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės, tinkamai pritaikytos procesinės teisės normos.

17Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta, procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CK 1.5 str., CPK 2 str., 3 str. 6 d., 7 str., 137 str. 2 d. 1 p., 177 str., 178 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str., 510 str., 512 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

19Palikti Vilniaus misto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 22 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai